Byla e2-7680-894/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro būstas“ ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė 2016 m. vasario 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 177,83 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ji yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorė. Ieškovė suteikė administravimo, namo eksploatavimo ir komunalines paslaugas šiam namui, kuriame atsakovei priklauso butas (( - )). Atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 177,83 Eur. Ieškovė 2016 m. gegužės 10 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose paaiškino, kaip apskaičiuojami mokesčiai ginčo butui. Administravimo mokesčio tarifas be PVM yra 0,0466 Eur, priežiūros/eksploatacijos tarifas – 0,0710 Eur su PVM, šilumos ūkio priežiūros mokesčio tarifas - 0,075 Eur su PVM (b. l. 1-3, 68-72).

42016 m. balandžio 1 d. teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame atsakovė pažymėjo, jog nors už techninę priežiūrą yra renkami mokesčiai, tačiau namas neprižiūrimas. Atsakovė nurodė, kad ieškovės su ieškiniu pateiktoje Skolų valdymo ataskaitoje nurodytos sumos už remontą. Atsakovė pažymėjo, kad nėra aišku, koks tai buvo remontas ir kodėl jis nebuvo atliktas iš lėšų, surinktų už techninę priežiūrą (b. l. 57-58).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b. l. 4). Ieškovė teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas 2006 m. kovo 10 d. Kauno miesto centro seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr. 53-10-6 pagrindu (toliau – administravimo sutartis) (b. l. 7-32). Iš ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovei priskaičiuota skola laikotarpiu nuo 2014 m. kovo mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio siekia 177,83 Eur (b. l. 6.). Minėta skola susidarė atsakovei nemokant mokesčių už administravimo, priežiūros/eksploatacijos, šilumos ūkio priežiūros, remonto, keitimo, montavimo paslaugas, bei nemokant kaupiamųjų lėšų.

7Dėl mokesčio už administravimą

8Byloje nustatyta ir atsakovės neginčijama aplinkybė, kad ieškovė yra paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore. Atsakovės skola už administravimo paslaugas susidarė laikotarpiu nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio (skolų valdymo ataskaita, b. l. 6).

9Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A-787 2 priede „Mokesčio už Kauno miesto centro seniūnijos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą dydžiai“ nurodyta, jog ginčo namui yra taikomas 0,0466 Eur (be PVM) tarifas už 1 m2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, jog ginčo buto bendras plotas yra 28,95 m2. Atsižvelgiant į tai, atsakovė kiekvieną mėnesį privalo mokėti po 1,63 Eur (0,0466 Eur x 28,95 m2 + 21 proc. PVM) mokestį už administravimo paslaugas. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog mokestį už administravimo paslaugas mokėjo laikotarpiu nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio (22 mėnesius). Atsakovės įsiskolinimas už administravimo paslaugas laikotarpiu 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio yra 35,86 Eur (1,63 Eur x 22 mėnesiai).

10Dėl mokesčio už priežiūrą/eksploataciją

11Kauno miesto savivaldybė 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-537 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas, liftus) techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtino Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas, liftus) techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodiką (toliau – metodika) kurios 9 punktas numatė namo techninės priežiūros tarifas konkrečiam namui apskaičiuojamas pagal formulę T = Ttp x K1 x K2 Eur už 1 m2 per mėnesį. Metodikoje taip pat pateiktos formulės dedamosios: T – techninės priežiūros mokesčio tarifas konkrečiam pastatui; Ttp – bazinis (skaičiuojamasis) techninės priežiūros tarifas; K1 – koeficientas, įvertinantis gyvenamųjų namų aukštingumą; K2 – koeficientas, įvertinantis gyvenamųjų namų eksploatavimo laiką nuo eksploatavimo pradžios. Ieškovė nurodė, kad ginčo namui apskaičiuotas techninės priežiūros mokesčio tarifas yra 0,2454 Lt su PVM. Teismas pažymi, kad atsakovė kiekvieną mėnesį turėjo mokėti po 2,06 Eur (0,2454 Lt x 28,95 m2 / 3,45280) mokestį už priežiūrą/eksploataciją. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog mokėjo mokestį už priežiūrą/eksploataciją laikotarpiu nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio (22 mėnesius), todėl atsakovės įsiskolinimas už administravimo paslaugas laikotarpiu 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio yra 45,32 Eur (2,06 Eur x 22 mėnesiai).

12Dėl mokesčio už šilumos ūkio priežiūrą

13Kauno miesto savivaldybė 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-589 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-463 „Dėl daugiabučių namų (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo, nustatė dedamąsias (šilumos punkto, šildymo sistemos, karšto vandens sistemų priežiūros/eksploatavimo maksimalius dydžius), pagal kurias yra apskaičiuojamas tarifas už šilumos ūkio priežiūrą.

14Ieškovė nurodė, kad ginčo namui apskaičiuotas šilumos ūkio priežiūros mokesčio tarifas yra 0,075 Eur su PVM. Atsižvelgiant į tai, atsakovė kiekvieną mėnesį turėjo mokėti po 2,17 Eur (0,075 Eur x 28,95 m2) mokestį už šilumos ūkio priežiūrą. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog mokėjo mokestį už šilumos ūkio priežiūrą laikotarpiu nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio (22 mėnesius). Todėl atsakovės įsiskolinimas už šilumos ūkio priežiūrą laikotarpiu 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio yra 47,74 Eur (2,17 Eur x 22 mėnesiai).

15Dėl kaupiamųjų lėšų

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Minėtame CK straipsnyje taip pat numatyta, jog lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas) 5 punkte nurodyta, jog mėnesinės kaupiamosios įmokos dydis patalpų savininkui apskaičiuojamas pagal šią formulę: Km=km×p. Km - mėnesinės kaupiamosios įmokos dydis patalpų savininkui, Eur/mėn.; km- mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, Eur/m2/mėn., apskaičiuotas pagal Aprašo 6 punkte nurodytą formulę; p – patalpų savininkui priklausančių patalpų naudingasis plotas, m2. Aprašo 11. punkte nurodyta, jog iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas: 11.1. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/ m2/mėn.

18Atsižvelgiant į nurodytas formulės dedamąsias atsakovės mokamų kaupiamųjų lėšų dydis yra 1,45 Eur (0,05 Eur/ m2/mėn x 28,95 m2). Atsakovė neįrodė, jog kaupiamąsias lėšas mokėjo laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės iki 2015 m. gruodžio (8 mėnesius), todėl atsakovės įsiskolinimas už nesumokėtas kaupiamąsias lėšas laikotarpiu 2015 m. gegužės iki 2015 m. gruodžio yra 11,60 Eur (1,45 Eur x 8 mėnesiai).

19Dėl mokesčio už remontą, keitimą, montavimą

20Atsakovė atsiliepime nurodo, jog nėra aišku, koks remontas buvo atliktas ir kodėl jis nebuvo apmokėtas iš lėšų, sukauptų už techninę priežiūrą.

21Ieškovė teismui pateikė sąskaitas, kuriose nurodyta, kokie remonto darbai buvo atlikti bei koks konkretus mokestis yra taikomas ginčo butui. 2015 m. kovo 31 d. sąskaitoje nurodyta, jog buvo atliktas šalto vandens magistralinių vamzdžių dn 32 dalies keitimas (11,05 Eur) bei šalto vandens vamzdyno remontas (0,51 Eur) (b. l. 73). 2015 m. gegužės 31 d. sąskaitoje nurodyta, jog atliktas vamzdyno remontas (24,67 Eur) (b. l. 101). 2015 m. rugsėjo 30 d. sąskaitoje nurodyta, jog buvo atliktas nuotekų vamzdžio keitimas (4,73 Eur) (b. l. 75). Teismas pažymi, jog minėtos sąskaitos kiekvieną mėnesį yra pateikiamos daugiabučio namo gyventojams.

22Ieškovei kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo, atsakovė neneigia savo pareigos mokėti namo administratorei mokesčius už suteiktas paslaugas, tačiau nurodo, kad paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai. Teismas pažymi, jog atsakovė byloje neteikė priešieškinio dėl netinkamų ieškovės atsakovei suteiktų paslaugų, taip pat neteikė įrodymų, kurie pagrįstų atsakovės argumentus dėl ieškovės netinkamai suteiktų paslaugų. Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog minėti remonto darbai nebuvo atlikti ir/ar kad jų kaina yra nepagrįstai didelė. Pažymėtina, jog atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog susidariusį įsiskolinimą yra apmokėjus. Vadovaujantis nurodytais motyvais teismas vertina, kad ieškovė įrodė ieškinio reikalavimą dalyje dėl atsakovės įsiskolinimo už remonto, keitimo, montavimo paslaugas laikotarpiu 2014 m. kovo iki 2015 m. gruodžio bendrai 40,96 Eur (11,05 Eur už šalto vandens magistralinių vamzdžių dn 32 dalies keitimą + 0,51 Eur už šalto vandens vamzdyno remontas + 24,67 Eur už vamzdyno remontą + 4,73 Eur už nuotekų vamzdžio keitimą) sumai.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė turi specifinių bruožų. Vadovaujantis CK nuostatomis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.), o tais atvejais, kai gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, arba jei bendrija yra likviduota arba jungtinės veiklos sutartis yra nutraukta, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.), o administravimo išlaidų apmokėjimo pareiga yra numatyta butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

24Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

25Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovė teikia administravimo, techninės priežiūros bei šilumos punkto techninės priežiūros paslaugas name, esančiame ( - ) (b. l. 27-32), atsakovei nuosavybės teise priklauso šiame name esantis ginčo butas Nr. 2 (b. l. 4), todėl jai kyla įstatyminė pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.). Atsakovė yra patalpų savininkė ir atsako už prievolių įvykdymą ieškovei. Nors atsakovė ginčija aplinkybes, kad ieškovė netinkamai suteikė administravimo, techninės priežiūros paslaugas, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimai yra pagrįsti ir įrodyti, todėl yra tenkintini.

26Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, ieškovės reikalavimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas, todėl iš atsakovės N. R. ieškovei priteistinas 177,83 Eur įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

28Dėl procesinių klausimų.

29Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, jog prašo stabdyti kitas bylas, tam, kad galėtų tinkami suformuluoti atsikirtimus ir baigti dalyvauti kitose atsakovės atžvilgiui nagrinėjamose bylose (b. l. 57-58).

30Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės, priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

31Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Kauno apylinkės teisme šiuo metu yra nagrinėjama dar viena civilinė byla Nr. e2-1621-713/2016 dėl skolos priteisimo pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei N. R., trečiasis asmuo UAB „Kauno centro būstas“. Minėtos bylos dalykas – skola už suteiktą elektros energiją objektui, esančiam ( - ).

32Teismas pažymi, jog kai nėra įstatymo reikalaujamo dviejų bylų teisinio ryšio, civilinės bylos sustabdymas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu neatitinka šio privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirties. Sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas, teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, jog yra aplinkybės, kurios sudaro įstatyme nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą. Nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-7680-894/2016 dalykas – skola už administravimo, namo eksploatavimo ir komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ). Teismas pažymi, jog bylos dalykas ir šalys šiose civilinėse bylose nesutampa. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-7680-894/2016 ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje Nr. e2-1621-713/2016 nėra tiesioginio prejudicinio ryšio, todėl atsakovės prašymas stabdyti bylą netenkintinas.

332016 m. gegužės 18 d. 15.42 val. teisme gautas atsakovės prašymas dėl termino nustatymo papildomiems įrodymams pateikti. Atsakovė nurodo, kad po 2016 m. gegužės 10 d. ieškovės pateiktų rašytinių paaiškinimų norėtų pateikti papildomus įrodymus, todėl prašo nustatyti 14 d. terminą šiems veiksmams atlikti. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas imasi šiame Kodekse nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą, taip pat kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovė nuo bylos iškėlimo (2016 m. kovo 3 d.) turėjo prisijungimą prie EPP, kurio pagalba galėjo stebėti byloje pateiktus dokumentus, proceso įvykių eigą ir tinkamai bei operatyviai į tai reaguoti. Apie 2016 m. gegužės 18 d. rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą bylą atsakovė informuota 2016 m. balandžio 14 d. išsiunčiant atsakovei pranešimą, kuris per EPP atsakovei pristatytas 2016 m. balandžio 19 d. 13.16 val. Atsižvelgiant į tai, atsakovė turėjo pakankamai laiko papildomus įrodymus pateikti iki bylos išnagrinėjimo. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog atsakovė nenurodė, kokius konkrečiai dokumentus planuoja pateikti, bei kokias konkrečias bylos aplinkybes jie galėtų patvirtinti arba paneigti.

34Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus bei siekiant, kad būtų užkirstas kelias proceso vilkinimui, teismas sprendžia atsakovės prašymo dėl termino nustatymo papildomiems įrodymams pateikti netenkinti.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą, iš viso 16,71 Eur (15,00 Eur žyminis mokestis + 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką + 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

37Vertinant ieškovės prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas atlyginimo (54,50 Eur) priteisimo akcentuotina, jog šis procesinis reikalavimas susijęs su atstovavimo paslaugų, kurias teikė UAB „SKOLOS LT“, išlaidų atlyginimu.

38Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra išaiškinęs, kad, užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę, be kitų, turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose.

39Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 str.). Nagrinėjamu atveju kasacinis teismas, nuosekliai plėtodamas ir aiškindamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo institutą, 2015 m. balandžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pakeitė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, kai procesinių dokumentų rengimo paslaugas suteikė uždaroji akcinė bendrovė, reglamentavimą. Minėtoje nutartyje išaiškinta, jog „civiliniam procesui tinkamai vesti ir pasiekti vieną pagrindinių civiliniam procesui keliamų tikslų – teikti kvalifikuotą teisinę pagalbą – reikalingos aukšto lygio teisės žinios; <...>įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

40Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, į CPK 56 str. nuostatas, griežtai apibrėžiančias reikalavimus atstovams, nepateikus teismui duomenų apie tai, kad buvo sudaryta pavedimo sutartis, atitinkanti CPK 56 str. nuostatas, ieškovės prašymas priteisti 54,50 Eur bylinėjimosi išlaidų negali būti tenkintas.

41Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 270 str., 279 str. 2 d., teismas,

Nutarė

43Ieškinį tenkinti.

44Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro būstas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje, Žiburio g. 10-2, adresas korespondencijai Kaune, Ožeškienės g. 19, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, naudai iš atsakovės N. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 177,83 Eur (vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų 83 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (177,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolikos eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidas.

45Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė rašytinio proceso... 2. Ieškovė 2016 m. vasario 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ji yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų... 4. 2016 m. balandžio 1 d. teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise... 7. Dėl mokesčio už administravimą... 8. Byloje nustatyta ir atsakovės neginčijama aplinkybė, kad ieškovė yra... 9. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d.... 10. Dėl mokesčio už priežiūrą/eksploataciją... 11. Kauno miesto savivaldybė 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-537 „Dėl... 12. Dėl mokesčio už šilumos ūkio priežiūrą... 13. Kauno miesto savivaldybė 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-589 „Dėl... 14. Ieškovė nurodė, kad ginčo namui apskaičiuotas šilumos ūkio priežiūros... 15. Dėl kaupiamųjų lėšų... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 4 dalyje... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390... 18. Atsižvelgiant į nurodytas formulės dedamąsias atsakovės mokamų... 19. Dėl mokesčio už remontą, keitimą, montavimą... 20. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog nėra aišku, koks remontas buvo atliktas ir... 21. Ieškovė teismui pateikė sąskaitas, kuriose nurodyta, kokie remonto darbai... 22. Ieškovei kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo, atsakovė... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 str. nustatyta, kad... 24. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 25. Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovė teikia administravimo,... 26. Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, ieškovės reikalavimas... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 28. Dėl procesinių klausimų.... 29. Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, jog prašo stabdyti kitas bylas, tam,... 30. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo... 31. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Kauno... 32. Teismas pažymi, jog kai nėra įstatymo reikalaujamo dviejų bylų teisinio... 33. 2016 m. gegužės 18 d. 15.42 val. teisme gautas atsakovės prašymas dėl... 34. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus bei siekiant, kad būtų... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 37. Vertinant ieškovės prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas... 38. Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra išaiškinęs, kad,... 39. Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina... 40. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, į CPK 56 str. nuostatas,... 41. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 43. Ieškinį tenkinti.... 44. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro... 45. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...