Byla 2-192-860/2014
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius akaitis,

2sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant ieškovės įstatyminei atstovei O. K., ieškovės atstovei adv. J.Urbienei, atsakovui A. K., atsakovo atstovui adv. D. Fomkinui, trečiajam asmeniui notarei G. K., vertėjai A. Stančinskai,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės T. K. ieškinį atsakovui A. K., trečiajam asmeniui notarei G. K. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo,

Nustatė

4Ieškovės T. K. globėja O. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: pripažinti negaliojančia 2008-01-16 Vilniaus miesto ( - )-ojo notarų biuro notarės G. K. patvirtintą T. K. dovanojimo sutartį; taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei tai, ką ji perleido pagal ginčijamą sutartį; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l. 2-6).

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė 2008-01-16 notariškai patvirtinta dovanojimo sutartimi, padovanojo savo anūkui, atsakovui A. K., jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą (u. n. ( - )), keturis ūkinius pastatus (u. n. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), kiemo rūsį (u. n. ( - )), viralinę (u. n. ( - )), garažą (u. n. ( - )) ir kiemo statinius (u. n. ( - )), esančius ( - ). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-10-12 sprendimu ieškovė T. K. pripažinta neveiksnia. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi jos globėja ir turto administratore paskirta O. K.. Ieškovės įstatiminė atstovė prašo ieškovės 2008-01-16 sudarytą dovanojimo sutartį pripažinti negaliojančia, nes: 1) ieškovė sandorio sudarymo metu buvo tokios psichinės būklės, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, todėl išreiškė valią, neatitinkančią jos vidinės valios. Ieškovė sutarties sudarymo metu dėl savo senyvo amžiaus ir sveikatos sutrikimų nesuvokė sudaromo sandorio pasekmių ir nesiekė šiuo sandoriu sukurti, pakeisti ar panaikinti savo teises ir pareigas, tai patvirtina medicininių dokumentų išrašai. Dovanojimo sutartis buvo sudaryta 2008 m., o ieškovė galvos skausmais, pykinimu, svaigimu skundėsi jau nuo 2006 m., t. y. sirgo jau du metus prieš sandorio sudarymą, negalavimai buvo ilgalaikiai ir palaipsniui veikė ieškovės gebėjimus suprasti ir vertinti aplinką, savo veiksmus, o po trejų metų ieškovei buvo oficialiai diagnozuota lėtinė galvos smegenų išemija, o vėliau ir Alzheimerio liga. 2011-12-15 ieškovei, nebegalinčiai savimi tinkamai pasirūpinti, buvo išduota specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma SPS-1 Nr. ( - ). Pažymi, kad ieškovė neatlygintinai padovanojo vienintelę savo gyvenamąją vietą. Toks sandoris yra akivaizdžiai ieškovei nenaudingas ir tokio sandorio sudarymas neatitinka protingumo principo. Tiek aplinkiniai, tiek atsakovas žinojo apie ieškovės sveikatos būklę. Šalys, sudariusios dovanojimo sutartį, puikiai suvokė, jog dovanotoja nesuvokia savo veiksmų reikšmės ir nesupranta sudaromo sandorio pasekmių jai. Be to, ieškovė dar iki dovanojimo sandorio sudarymo testamentu ketino savo turtą palikti sūnui J. K., kuris neturėjo gyvenamosios vietos. Tą ji nuolat kartodavo ir pabrėždavo savo vaikams; 2) ginčo dovanojimo sutartis sudaryta tarp močiutės ir anūko (ieškovės ir atsakovo), todėl vertinant ieškovės ir atsakovo tarpusavio santykius, atsakovas laikydamasis geros moralės kriterijais bei CK 1.5 str., privalėjo rūpintis ir prižiūrėti ieškovę, pagelbėti jai buityje. Atsakovas po sandorio sudarymo ieškove nesirūpino, ją apleido, nemaitino, nors žinojo ir matė, kad ieškovė esanti sunkios sveikatos būklės savimi negali tinkamai pasirūpinti, jai reikalainga priežiūra ir medicininė pagalba. Dėl tokios nepriežiūros, pablogėjus ieškovės sveikatai, jos kaimynai pranešė, jog ieškovė guli ligoninėje. Atsakovas šį faktą nuo artimųjų nuslėpė. Be to, atsakovas savavališkai 2012-05-01 išregistravo ieškovę iš padovanoto gyvenamojo namo, ieškovė liko be gyvenamosios vietos, todėl ieškovės įstatiminė atstovė O. K. ieškovę 2012-05-09 priregistravo pas save. Šie atsakovo veiksmai suvokiami kaip smerktini geros moralės požiūriu, todėl nekilnojamojo turto dovanojimo atsakovui sutartis turi būti panaikinta atsižvelgiant į CK 6.472 str. nuostatas. Pripažinus ieškovės ir atsakovo sudarytą dovanojimo sutartį negaliojančia, ieškovei natūra turi būti grąžinama tai, ką ji perleido pagal sutartį.

6Atsakovas pateiktame atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 87-93).

7Atsiliepime nurodė, kad dovanojimo sutartis yra neatlygintinė, dovanojimo sutarties šalių nesieja priešpriešinės teisės ir pareigos, t. y. apdovanotasis jokių pareigų neįgyja (išskyrus išimtį, numatytą CK 6.467 str.). Ieškovė išreikšdama savo valią, 2008-01-16 Vilniaus miesto ( - )-ojo nataro biuro notarine dovanojimo sutartimi, padovanojo atsakovui jai asmeninės nuosavybės teise priklausiusį ieškinyje nurodytą nekilnojamąjį turtą. Šia sutartimi ieškovė išreiškė savo valią ir savo norą. Visos galimos pasekmės bei sutartyje nurodytos aplinkybės ieškovei buvo išaiškintos ir puikiai suprantamos tiek ieškovei, tiek atsakovui. Atsakovas su ieškove gyveno nuo 2000 m., o iki 2000 m. atsakovas gyveno su tėvais. Būdamas ( - ) m. atsakovas persikėlė gyventi pas močiutę (ieškovę), nes ji paprašė savo sūnaus (atsakovo tėvo) gyventi kartu su tikslu prižiūrėti ją bei ūkį. Tuo metu O. K. (ieškovės atstovė) norėjo bei reikalavo, kad ieškovė perrašytų visą turtą būtent jai. Ieškovė pasiskundė dėl O. K. daromo spaudimo bei paprašė atsakovą gyventi su ja ir tuo pačiu atsakovą priregistravo ieškovės gyvenamojoje vietoje. Jis visus tuos metus rūpinosi ieškove, prižiūrėjo ūkį, pirko reikiamus produktus. Nuo 2000 m. naudojosi bendru ūkiu, buvo vienoje aplinkoje, todėl bendravimas tarp jų buvo glaudus ir artimas, buvo viena šeima. Per tą laikotarpį pagerintas turtas. Visus turto pagerinimo darbus atliko atsakovas, niekieno neprašomas. Ieškovės sūnus jokio noro ir iniciatyvos nerodė, todėl jokių darbų minėtame turte neatliko, nesirūpino ieškove ir ieškovei priklausiusiu turtu. Ieškovė su atsakovu gyveno nuo 2000 m. iki 2011 m. rugsėjo mėnesio, kai iš Santariškių klinikų buvo perkelta į ( - ) gydymo įstaigą. Visą tą laiką atsakovas rūpinosi ieškove, teikė visapusišką pagalbą, vežė į gydymo įstaigas. Iš ieškovės atstovės pateiktų medicininių dokumentų išrašų matyti, kad ieškovei vaistai buvo skiriami gydyti bendrus sveikatos sutrikimus, tokius kaip galvos skausmas, svaigimas, skrandžio skausmui malšinti ar veiklumui padėti, spaudimui mažinti ir kt. Naudoti vaistai nėra skirti psichinių sutrikimų ar simptomų gydymui. Ieškovei nebuvo diagnozuotas joks protinis ar psichinis sutrikimas, dėl kurio ieškovė negalėjo suprasti savo veiksmų, jų reikšmės ar juos valdyti. Ieškovės atstovės nurodyti teiginiai, kad atsakovas atliko veiksmus, smerktinus geros moralės požiūriu, nesirūpino ieškove ir jos sveikata, apleido ją, nemaitino ir kt., yra nesąžiningi, klaidingi ir neteisingi. Kaip jau minėta, kai ieškovė buvo perkelta į ( - ) ligoninę, maždaug po savaitės, O. K. ją tiesiog išsivežė pas save į namus, niekam apie tai nepranešusi bei neperspėjusi giminaičių ar artimų ieškovei žmonių. O. K. aplankyti ieškovės neleido. Faktiškai nuo tada atsakovas neturi galimybės pasimatyti ir bendrauti su ieškove. O. K. argumentus, kad ieškovė dovanojimo sandorio sudarymo metu buvo tokios psicinės būklės, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, paneigia ir tai, kad ieškovė 2006-2007 m. savarankiškai vyko į kaimyninę valstybę – ( - ), bendravo su aplinkiniais kaimynais, puikiai suvokdama savo veiksmus, bei gerai orientuodamasi aplinkoje. Ieškovė padovanojo savo nekilnojamąjį turtą atsakovui, nes priešingai nei nurodo O. K., jis atitiko visus ieškovės lūkesčius, buvo rūpestingas, geras namų bei ūkio prižiūrėtojas. Be to, dovanojimo sandoris jokios įtakos ieškovės gyvenamajai vietai neturėjo, nes ji ir toliau galėjo gyventi padovanotame turte ir jaustis kaip savo namuose. Pažymi, kad notaras atlikdamas notarinius veiksmus, tvirtinant sandorius, įsitikina fizinių asmenų veiksnumu, o kilus abejonių dėl minėto fakto, notaras privalo atsisakyti tvirtinti sandorį. Šiuo atveju, jokių abejonių dėl ieškovės veiksnumo nekilo. Ieškovė dovanojimo sutartį prašo panaikinti ir CK 6.472 str. pagrindu. Tačiau atsakovas pažymi, kad CK 6.472 str. 4 d. yra nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas šiame skirsnyje numatytais pagindais panaikinti dovanojimą. Taip pat pažymi, kad O. K. nuo 2007 m. pas ieškovę nebuvo nei karto atvažiavusi, o 2008 m. dalyvaudama atsakovo vestuvėse, užsipuolė ieškovę, kad ši viską padovanojusi atsakovui. Vėliau O. K. buvo atvažiavusi pas ieškovę tik 2010 m., pabuvo 2-3 val. ir išvažiavo, ieškovė paaiškino, kad O. K. buvo atvažiavusi paprašyti pinigų, ieškovė jai davė 1 000 Lt. 2011 m. atvažiavo O. K. dukros ir vėl užsipuolė ieškovę, kad ši viską padovanojo atsakovui. Nuo to laiko ieškovės sveikata pradėjo blogėti. 2011 m. rugpjūtį ieškovė gulėjo ligoninėje ( - ), atsakovui paskambinęs budintis pranešė, kad yra atvykęs ieškovės sūnus ir reikalauja atiduoti ieškovę. O. K. paaiškino, kad paims ieškovę pas save kuriam laikui paviešėti, o po to parveš į namus. Atsakovas nieko neįtardamas blogo, sutiko. Ieškovės atstovė ieškovės į namus nebeatvežė. Bandė lankyti ieškovę, tačiau nevisada pavykdavo, nes ieškovės globėja O. K. tam prieštaraudavo. 2012 m., kai ieškovės globėja su vyru buvo išvykę, jos dukra leido pasikalbėti su ieškove. Ieškovė atrodė prislėgta, neatrodė ligota. Bandė parsivežti ieškovę į namus, tačiau kilo konfliktas.

8Trečiasis asmuo notarė G. K. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį visiškai palaikė.

10Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Prašė ieškinį atmesti.

11Notarė G. K. su ieškiniu nesutiko.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš ieškinio matyti, kad reikalavimas panaikinti ginčo dovanojimo sutartį grindžiamas dviem savarankiškais pagrindais: 1) CK 1.89 straipsnio pagrindu, t. y., kad dovanotoja (ieškovė) minėtos dovanojimo sutarties sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, t. y. kad sandoryje išreikšta ieškovės valia dėl sveikatos būklės neatitiko tikrosios jos valios; 2) CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. kad atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis (atsakovas) prieš dovanotoją (ieškovę) atliko veiksmus, kurie neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

14Byloje nustatyta, kad ieškovė T. K. 2008-01-16 dovanojimo sutartimi padovanojo A. K. nekilnojamuosius daiktus, t.y. gyvenamąjį namą (u. n. ( - )), keturis ūkinius pastatus (u. n. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), kiemo rūsį (u. n. ( - )), viralinę (u. n. ( - )), garažą (u. n. ( - )) ir kitus kiemo statinius (311 m stoginę, 511 m stoginę, šulinį ir tvorą (u. n. ( - ))), esančius ( - ), valstybinės žemės sklype. Šalys dovanojamus pastatus įkainojo 50 000 Lt. Šalims išaiškinta, kad nuosavybės teisė dovanos gavėjui į padovanotą daiktą pereina dovanotojai perdavus turtą ir surašius jo perdavimo-priėmimo aktą, pasirašytą abiejų šalių. Dovanojimo sutartį 2008-01-16 patvirtino Vilniaus m. ( - ) notaro biuro notarė G. K. (t. 1, b. l. 13-15). A. K. nuosavybės teisės į stainius, esančius ( - ), t.y. į gyvenamąjį namą (u. n. ( - )), keturis ūkinius pastatus (u. n. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), kiemo rūsį (u. n. ( - )), viralinę (u. n. ( - )), garažą (u. n. ( - )) ir kitus kiemo statinius: 311 m stoginę, 511 m stoginę, šulinį ir tvorą (u. n. ( - )), įregistruotos nuo 2008-04-29 (t. 1, b.l. 19-21). A. K. gyvenamąją vietą ( - ), deklaravo 2000-01-08 (t. 1, b.l. 17). T. K. 2012-05-09 gyvenamoji vieta deklaruota ( - ) (t. 1, b.l. 18). Ieškovės nuosavybės teisės yra registruotos į žemės ūkio paskirties sklypą, esantį ( - ), įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-10-21 sprendimas Nr. ( - ) (t. 1, b.l. 59). Lietuvos Respublikos paso, išduoto ieškovei T. K., duomenimis, ieškovei buvo suteikta viza vykti į ( - ) Respubliką, kuri galiojo nuo 2005-06-09 iki 2006-06-08 bei nuo 2006-10-12 iki 2007-10-11, kur ieškovė periodiškai lankydavosi (t. 1, b.l. 97-108). Ieškovė 2011-08-24 - 08-29 gydyta Vilniaus VUL SK nervų ligų skyriuje, kur jai diagnozuota lėtinė galvos smegenų išemija; 2011-08-30 – 09-05 gydyta VUL SK II-ame vidaus ligų diagnostikos skyriuje, diagnozė: pirminė arterinė hipertenzija, labai didelės rizikos grupės, širdies veiklos nepakankamumas, hipertenzinė kardiopatija, lėtinė galvos smegenų išemija; 2011-10-26 – 2011-11-14 gydyta Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, jai nustatytas organinis depresinis sutrikimas, lėtinė galvos smegenų išemijo, o nuo 2011-12-14 iki 2014-12-13 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuo 2013-02-20 iki 2014-12-13 nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (t. 1, b.l. 10-11, 49, 54, t. 2, b.l. 66). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-10-12 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-695-494/2012, T. K. pripažinta neveiksnia (t. 1, b.l. 45-46), Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-11-20 nutartimi nustatyta T. K. globa, jos globėja ir turto administratore paskirta O. K. (t. 1, b.l. 47-48).

152014-01-21 – 03-13 Teismo psichiatrijos eksperizės aktu nustatyta, kad T. K. iki 2008-01-16 ir dovanojimo sutarties sudarymo metu psichikos sutrikimo simtomų nenustatyta. 2008-01-16 dovanojimo sutarties sudarymo metu T. K. galėjo suvokti sudaromo sandorio pasekmes (t. 2, b.l. 65-68).

16CK 6.465 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad civilinių santykių subjektai patys sprendžia sutartį sudaryti ar jos nesudaryti.

17Ieškovės atstovė prašo pripažinti negaliojančia dovanojimo sutartį, kaip sudarytą savo veiksmų nesuprantančio ir negalinčio valdyti asmens, t. y. išreiškė valią, neatitinkančią jos vidinės valios. Ieškovė sutarties sudarymo metu dėl savo senyvo amžiaus ir sveikatos sutrikimų nesuvokė sudaromo sandorio pasekmių ir nesiekė šiuo sandoriu sukurti, pakeisti ar panaikinti savo teises ir pareigas. Nurodo, kad ieškovė galvos skausmais, pykinimu, svaigimu skundėsi jau nuo 2006 m., t.y. sirgo jau du metus prieš sandorio sudarymą, negalavimai buvo ilgalaikiai ir palaipsniui veikė ieškovės gebėjimus suprasti ir vertinti aplinką, savo veiksmus, o po trejų metų ieškovei buvo oficialiai diagnozuota lėtinė galvos smegenų išemija, o vėliau ir Alzheimerio liga.

18Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-421/2009; ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką bylose dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu lemiamą reikšmę turi dovanotojo tikroji valia, kuri yra gerbtina, o dovanojimo sutarties pripažinimas negaliojančia yra laikytina kraštutine priemone.

19Byloje esantys duomenys ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovė 2008-01-16 nekilnojamojo turto dovanojimo sutartimi neatlygintinai perleido atsakovui nuosavybėn gyvenamąjį namą, keturis ūkinius pastatus, kiemo rūsį, viralinę, garažą ir kitus kiemo statinius. Minėtą sutartį patvirtino notarė G. K.. Ieškovė su sutarties tekstu notarų biure buvo supažindinta. Notarė, tvirtindama sutartį, nenustatė aplinkybių, dėl kurių nebūtų galima jos sudaryti, dovanotoja nebuvo teismo pripažinta neveiksnia. Iš sutarties turinio matyti, kad sutartis yra besąlyginė – joje nėra sąlygos išlaikyti dovanotoją iki gyvos galvos ar leisti naudotis konkrečiu dovanotu turtu ir atsakovas jokių įsipareigojimų į priekį neprisiėmė. Nagrinėjamoje byloje dovanojimo sandoris, kurį prašoma panaikinti, yra sudarytas senelės ir anūko, t. y. tarp šeimos narių. Minėta sutartis šalių buvo pripažįstama ir neginčijama 5 metus. Po dovanojimo sutarties sudarymo ieškovė (dovanotoja) ir toliau liko gyventi padovanotame gyvenamąjame name. Ieškovės psichikos sutrikimai nustatomi ir aprašomi tik nuo 2011 m., jai nuo 2011-12-14 iki 2014-12-13 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuo 2013-02-20 iki 2014-12-13 - didelių specialiųjų poreikių lygis (t. 1, b.l. 10-11, 54). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-10-12 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-695-494/2012, ieškovė pripažinta neveiksnia (t. 1, b.l. 45-46). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-11-20 nutartimi nustatyta T. K. globa, jos globėja ir turto administratore paskirta O. K. (t. 1, b.l. 47-48). Ginčas dėl dovanojimo sutaries kilo tarp dovanotojos globėjos ir apdovanotojo, po to, kai ieškovė buvo pripažinta neveiksnia. Minėta, kad 2014-01-21 – 03-13 Teismo psichiatrijos eksperizės aktu nustatyta, kad ieškovei iki 2008-01-16 ir dovanojimo sutarties sudarymo metu psichikos sutrikimo simtomų nenustatyta. 2008-01-16 dovanojimo sutarties sudarymo metu ieškovė galėjo suvokti sudaromo sandorio pasekmes (t. 2, b.l. 65-68). Faktą, kad ieškovė sandorio metu suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti, patvirtina ir liudytojų J. K. bei J. D. parodymai. Abi liudytojos gyvena ieškovės ir atsakovo kaiminystėje, abi pažįsta tiek ieškovę, tiek atsakovą ir ieškovės globėją. Abi liudytojos patvirtino, kad bendravo su ieškove iki 2011 m., ieškovė buvo veikli, jos atmintis šviesi, dar 2006-2007 m. liudytojoms ne kartą ieškovė yra sakiusi, jog ketina savo turtą padovanoti kartu su ja gyvenančiam anūkui (atsakovui), vėliau turtą atsakovui padovanojo, atsakovu nesiskundė, dėl savo sprendimo nesigailėjo. Ieškovės sveikata pašlijo 2011 m. L. S. K. teismui paaiškino, kad yra ieškovės sūnus ir atsakovo tėvas, ieškovės globėja yra jo brolio žmona. Jo ir O. K. santykiai buvo normalūs iki tol, kol O. K. pasiėmė ieškovę iš ligoninės, vėliau jie nustojo bendrauti, nes po globos nustatymo ieškovės globėja jam su mama neleidžia bendrauti. Ieškovė atsakovui perrašė namą kaip vestuvių dovaną, nes jį labai mylėjo, su juo gyveno. Ieškovė dar iki 2009-2011 važiuodavo į ( - ). Aplinkybę, kad ieškovė savarankiškai keliaudavo į ( - ) nurodė ir liudytoja J. K., tik paaiškino, kad į ( - ) ieškovė važiuodavo iki 2007 m., kol nepasikeitė įvažiavimo į ( - ) Respubliką sąlygos. Iš Lietuvos Respublikos paso, išduoto ieškovei matyti, kad ieškovei buvo suteikta viza vykti į ( - ) Respubliką, kuri galiojo nuo 2005-06-09 iki 2006-06-08 bei nuo 2006-10-12 iki 2007-10-11, kur ieškovė periodiškai lankydavosi (t. 1, b.l. 97-108). Notarė, patvirtinusi ginčo sutartį, teismui paaiškino, kad prieš nusprendžiant dėl norimo sandorio patvirtinimo, ji apie pusę valandos skiria šalims, taip siekdama įsitikinti šalies veiksnumu ir tikrąja valia. Tvirtinant sandorį klausia ar tikrai nori padovanoti turtą, išaiškina pasekmes. Dirba ( - ) 23 metus, ten gyvenantys žmonės kalba iš dalies lenkiškai ir iš dalies rusiškai. Visi ( - ) gyventojai supranta rusų kalbą. Į rusų kalbą sutartis verčia pati. Viskas buvo ieškovei paaiškinta, ji buvo pakankamai jauno amžiaus - ( - ) m., tuo tarpu ieškovės globėjos teismui pateiktuose medicininiuose dokumentuose nėra pakankamai duomenų konstatuoti, kad ieškovė negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti ginčo sandorio metu 2008-01-16. Kaip minėta, Teismo psichiatrijos eksperizės aktu nustatyta, kad ieškovei iki 2008-01-16 ir dovanojimo sutarties sudarymo metu psichikos sutrikimo simtomų nenustatyta ir, kad 2008-01-16 dovanojimo sutarties sudarymo metu ieškovė galėjo suvokti sudaromo sandorio pasekmes. Duomenų bei įrodymų, keliančių abejones dėl ekspertizės išvados pagrįstumo byloje nėra. Ieškovės atstovės nurodomos aplinkybės dėl ieškovės galvos skausmo ir pykinimo, nepakanka konstatuoti, kad ieškovė negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti ginčo sandorio sudarymo laikotarpiu. Ginčo sandoris sudarytas 2008-01-16, o specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatytas 2011-12-14, beveik po 4 metų.

20Ieškovės globėja nurodo, kad tai, jog ieškovė sandorio sudarymo metu nesuprato savo veiksmų, patvirtina ir faktas, kad sondoris neatitinka tikrosios ieškovės valios, nes ieškovė neatlygintinai padovanojo vienintelę savo gyvenamąją vietą, toks sandoris yra akivaizdžiai ieškovei nenaudingas ir tokio sandorio sudarymas neatitinka protingumo principo. Atsakovas nurodė, kad su ieškove gyveno nuo 2000 m., to neginčija ir ieškovės globėja, bei patvirtina duomenys apie atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą, liudytojai J. K., J. D., S. K.. Atsakovas gyvendamas su ieškove ja rūpinosi, susirgus nuveždavo į gydymo įstaigas. Liudytojai J. K., J. D. patvirtino, kad ieškovė jau nuo 2006-2007 m. sakė ketinanti padovanoti savo turtą kartu gyvenančiam atsakovui, o tai padariusi, niekada dėl sprendimo nesigailėjo, atsakovu nesiskundė. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės valios priežastis sudaryti ginčijamą dovanojimo sandorį, buvo šeimyninė, t. y. susijusi su noru padėti kartu su ja gyvenančiam ir ja besirūpinančiam savo anūkui. Ieškovės globėjos nurodyta aplinkybė, kad tokios dovanos nedaromos – neatitinka kitų bylos aplinkybių ir faktų, nustatytų bylos medžiaga ir byloje esančiais įrodymais. Be to, svarbus yra ir ieškovės elgesys po dovanojimo sandorio, nes jei sandoris neatitinka vidinės asmens valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti tokį sandorį. Ieškovės globėja apie šį dovanojimo sandorį taip pat žinojo jau nuo 2008 m. (atsakovo vestuvių), tačiau jo nei viena neginčijo ir ieškovės globėja kreipėsi į teismą tik ieškovei tapus neveiksniai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagrindo teigti, kad sudaryta dovanojimo sutartis neatitiko ieškovės valios ir tikrųjų ketinimų, nėra.

21Liudytojų G. S., G. T., J. S. ir kt. parodymai iš esmės nepaneigia byloje nustatytų aplinkybių. Be to, šių liudytojų parodymai pakankamai nekonkretūs, jie su ieškove aktualiu laikotarpiu bendravo tik epizodiškai, tad jais remiantis nėra galimybės padaryti kokių nors konkretesnių išvadų, reikšmingų bylai.

22Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus įrodymus bei vadovaujantis CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis, darytina išvada, jog byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama patvirtinti faktui, jog dovanojimo sutarties sudarymo dieną dovanotoja (ieškovė) T. K. suprato savo veiksmų reikšmę, o ginčijama dovanojimo sutartis buvo sudaryta ir joje išreikšta tikroji dovanotojos (ieškovės) valia, kuri atitiko tikruosius dovanotojos (ieškovės) ketinimus.

23Ieškovės atstovė prašo panaikinti ginčo dovanojimo sutartį ir CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y., kad atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis (atsakovas) prieš dovanotoją (ieškovę) atliko veiksmus, kurie neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

24Pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalį dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

25Įstatyme konkrečiai nedetalizuota, kokie apdovanotojo veiksmai laikytini griežtai smerktinais geros moralės požiūriu. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl neabejotinai griežtai smerkiamų veiksmų vertinimo kriterijų, yra išaiškinęs, kad geros moralės kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas. Pagal nurodytus kriterijus vertinant apdovanotojo veiksmus atsižvelgtina ir į CK 1.5 straipsnio nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2010). Bet koks dovanojimo sutarties šalių santykių pablogėjimas negali būti pagrindas panaikinti šią sutartį, nes CK 6.472 straipsnyje dovanojimo sutarties panaikinimas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, o jos taikymas siejamas su atitinkamais teisiniais pagrindais – apdovanotojo veiksmais, demonstruojančiais ypatingą nedėkingumą dovanotojui, nepateisinamais pagal visuotinai pripažįstamas moralės nuostatas. Tokie veiksmai įstatyme apibūdinti pabrėžiant jų išskirtinį – neabejotinai griežtą – smerkimą. Neabejotinai griežtai smerkiamiems veiksmams pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalies prasmę gali būti priskiriami ne bet kokie, net ir neigiamai vertintini veiksmai, o turi būti atsižvelgiama į vertinamų veiksmų atlikimo aplinkybes, priežastis. Šiuo aspektu reikšmingais gali būti pripažįstami duomenys, ar neigiamai vertintinus veiksmus apdovanotasis atliko vien savo iniciatyva, ar kitam asmeniui juos išprovokavus, ar šių veiksmų neigiamų padarinių buvo sąmoningai siekiama ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2011).

26Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad dovanojimo sutartis 2008-01-16 buvo sudaryta tarp senelės (ieškovės) ir anūko (atsakovo), kuris nuo 2000 m. gyveno pas senelę. Po dovanojimo sutarties sudarymo ieškovė liko gyventi padovanotame gyvenamąjame name, turėjo atskirą kambarį. Susirgus, 2011 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. paguldyta į ligoninę, iš kurios, atsakovui sutinkant, ją pasiėmė ieškovės dabartinė globėja. Šių aplinkybių nė viena iš šalių neginčija. Liudytojos J. K. ir J. D. teismui paaiškino, kad ieškovė ir po dovanojimo sutarties sudarymo atsakovu nesiskundė, dėl sprendimo nesigailėjo. Ieškovės globėja teismui objektyvių duomenų ir įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas netinkamai, amoraliai būtų elgęsis su ieškove, nepateikė. Be to, kaip minėta aukščiau, dovanojimo sandoris, kurį prašoma panaikinti, šalių buvo pripažįstamas ir neginčijamas 5 metus. Ginčas kilo ne tarp dovanotojos ir apdovanotojo, o tarp dovanotojos globėjos, po to, kai ieškovė buvo pripažinta neveiksnia. Taigi ieškovės teiginiai, kad atsakovas po dovanojimo sutarties sudarymo ieškove nesirūpino, ją apleido, nemaitino, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis ir įrodymais. Tokių duomenų nenurodė ir visi teisme apklausti liudytojai.

27Kita vertus, šiuo pagrindu ginčyti sutartį yra praleistas ieškinio senaties terminas, numatytas CK 6.472 straipsnio 4 dalyje; pagal atsakovo veiksmus ir argumentus, galima daryti išvadą, kad jis prašo taikyti ieškinio senatį. Tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti dėl ginčijamo sandorio panaikinimo pagal CK 6.472 straipsnį.

28Atsižvelgiant į išdėstytą, į nurodytų aplinkybių visumą, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, darytina išvada, kad sąlygų nuginčyti ginčijamą dovanojimo sutartį nėra. Ginčo dovanojimo sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, ji neprieštarauja viešąjai tvarkai, neprieštarauja gerai moralei, yra sudaryta veiksnaus, suprantančio savo veiksmų esmę asmens, t.y. ieškovės T. K., kuri suprato savo veiksmų reikšmę; taip pat nėra pateikta objektyvių duomenų ir įrodymų, jog atsakovas atliko prieš ieškovę kokius nors veiksmus, kurie griežtai smerktini geros moralės požiūriu, be to, praleista ieškinio senatis. Tad ieškinys dėl dovanojimos sutarties panaikinimo ir restitucijos taikymo atmestinas.

29Dėl kitų klausimų

30Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-03-18 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (t. 1,. b.l. 74-75) paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str. 4 d.).

31Už teismo psichiatrinės ekspertizės atlikimą ieškovės atstovė O. K. į teismo depozitinę sąskaitą sumokėjo 1 300 Lt, už ekspertizės atlikimą teimas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą pervedė 820 sumą (t. 2, b.l. 33-35, 64, 70), todėl likę nepanaudoti 480 Lt grąžintini O. K..

32Atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, į ieškovės sveikatos būklę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės nepriteistinos (CPK 96 str. 5 d.).

33Sprendimas priimtas atsakovo naudai, tačiau teismui nepateikti duomenys apie realiai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tad jos nepriteistinos (CPK 93 str.).

34Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

35Ieškinį atmesti.

36Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-03-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

37Grąžinti O. K. į teismo depozitinę sąskaitą sumokėtus ir nepanaudotus 480 Lt Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų).

38Sprendimui įsiteisėjus:

39- visus ieškovės T. K. medicininius dokumentus ir korteles grąžinti juos pateikusioms medicinos įstaigoms;

40- civilines bylas Nr. 2-695-494/2012 ir Nr. 2-3626-494/2012 grąžinti į teismo raštinę (archyvą).

41Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius akaitis,... 2. sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant ieškovės įstatyminei atstovei... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės T.... 4. Ieškovės T. K. globėja O. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė 2008-01-16 notariškai patvirtinta dovanojimo... 6. Atsakovas pateiktame atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Atsiliepime nurodė, kad dovanojimo sutartis yra neatlygintinė, dovanojimo... 8. Trečiasis asmuo notarė G. K. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį visiškai palaikė.... 10. Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime... 11. Notarė G. K. su ieškiniu nesutiko.... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš ieškinio matyti, kad reikalavimas panaikinti ginčo dovanojimo sutartį... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovė T. K. 2008-01-16 dovanojimo sutartimi... 15. 2014-01-21 – 03-13 Teismo psichiatrijos eksperizės aktu nustatyta, kad T. K.... 16. CK 6.465 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal dovanojimo sutartį viena... 17. Ieškovės atstovė prašo pripažinti negaliojančia dovanojimo sutartį, kaip... 18. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 19. Byloje esantys duomenys ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovė... 20. Ieškovės globėja nurodo, kad tai, jog ieškovė sandorio sudarymo metu... 21. Liudytojų G. S., G. T., J. S. ir kt. parodymai iš esmės nepaneigia byloje... 22. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus įrodymus bei... 23. Ieškovės atstovė prašo panaikinti ginčo dovanojimo sutartį ir CK 6.472... 24. Pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalį dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą... 25. Įstatyme konkrečiai nedetalizuota, kokie apdovanotojo veiksmai laikytini... 26. Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad dovanojimo sutartis... 27. Kita vertus, šiuo pagrindu ginčyti sutartį yra praleistas ieškinio senaties... 28. Atsižvelgiant į išdėstytą, į nurodytų aplinkybių visumą, šalių... 29. Dėl kitų klausimų... 30. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-03-18 nutartimi taikytos laikinosios... 31. Už teismo psichiatrinės ekspertizės atlikimą ieškovės atstovė O. K. į... 32. Atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, į ieškovės sveikatos būklę,... 33. Sprendimas priimtas atsakovo naudai, tačiau teismui nepateikti duomenys apie... 34. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270... 35. Ieškinį atmesti.... 36. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-03-18 nutartimi taikytas laikinąsias... 37. Grąžinti O. K. į teismo depozitinę sąskaitą sumokėtus ir nepanaudotus... 38. Sprendimui įsiteisėjus:... 39. - visus ieškovės T. K. medicininius dokumentus ir korteles grąžinti juos... 40. - civilines bylas Nr. 2-695-494/2012 ir Nr. 2-3626-494/2012 grąžinti į... 41. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...