Byla 2S-1720-657/2012
Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-455-831/2012 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Snoro lizingas“ pareiškimą su suinteresuotu asmeniu Valstybine mokesčių inspekcija dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Snoro lizingas“ kreipėsi į teismą dėl praleisto termino kreditoriniams reikalavimams palikėjo Ž. N. įpėdiniams pareikšti atnaujinimo (b.l. 1-2). Pareiškėja nurodė, kad 2008-06-27 su Ž. N. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. MKP806275KPA, pagal kurią pareiškėja jam valdyti ir naudotis perdavė prekes būsto remontui. Palikėjas įsipareigojimų pareiškėjai tinkamai neįvykdė ir pareiškimo surašymo dienai yra skolingas bendrą 1990,32 Lt sumą, kurią sudaro 1590,32 Lt eilinių įmokų ir 400,00 Lt delspinigių. 2011-10-11 pareiškėjai atsitiktinai tapo žinoma, kad Ž. N. mirė 2008-11-08. Iš Vilkaviškio rajono savivaldybės 3-ojo notaro biuro gavusi informaciją, jog palikėjo teises ir pareigas priėmė valstybė, atstovaujama Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo. Pareiškėja teigia, kad ji nėra praleidusi naikinamojo 3 metų termino, o per 3 mėnesių terminą kreditorinių reikalavimų pareikšti negalėjo dėl objektyvių, nuo jos nepriklausančių priežasčių, kadangi apie palikėjo mirtį sužinojo tik 2011 m. spalio mėn.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi trims mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos atnaujino įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams palikėjo Ž. N., mirusio 2008-11-08, įpėdiniams pareikšti (b.l. 53-55). Teismas pažymėjo, kad CK 5.50 straipsnyje ir 5.57 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymo nustatytas palikimui priimti terminas teismo gali būti pratęstas (atnaujintas), jeigu teismas pripažįsta, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismas, vertindamas termino praleidimo aplinkybes, padarė išvadą, kad pareiškėjas turėjo galimybę apie palikėjo mirtį sužinoti iš karto, kadangi jam mirus įmokos nebuvo daromos. Teismo nuomone pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus, sąžiningas, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai, nes neįvykdytais Ž. N. įsipareigojimais pradėjo domėtis tik parėjus daugiau kaip dvejiems metams po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo ir trejiems metams po Ž. N. mirties bei sutarties sąlygų nevykdymo. Tačiau įvertinęs byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, teismas pripažino, kad pareiškimas teismui pateiktas nepraleidus naikinamojo trijų metų termino ir kad pareiškėja įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti palikėjo Ž. N. įpėdiniams praleido dėl svarbių, objektyvių ir nepriklausiusių nuo jos valios aplinkybių, todėl pareiškimą patenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – pareiškimą atmesti (b.l. 59-60). Atskirajame skunde nurodoma, jog teismas iš pareiškėjo rašytinio pareiškimo ir bylos dokumentais nustatytos duomenų visumos nusprendė, kad pareiškėjas įstatymų nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimas pareikšti palikėjo Ž. N. įpėdiniams praleido dėl svarbių, objektyvių ir nepriklausomų nuo jo valios priežasčių, tačiau nepasisakė, kokios būtent aplinkybės lėmė termino praleidimą ir kodėl jos pripažintinos svarbiomis, bei nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios. Apeliantės nuomone, pareiškėja apie įsipareigojimų pagal 2008-06-27 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. MKP806275KPA nevykdymą galėjo sužinoti iš karto po Ž. N. mirties, tačiau nenurodė svarbių priežasčių, kodėl praleido trijų mėnesių terminą. Mano, kad pareiškėja nebuvo pakankamai atidi, sąžininga, aplaidžiai ir nerūpestingai įgyvendino savo teises, ir neįrodė aplinkybių, pagrindžiančių jos reikalavimą, o teismas priėmė nemotyvuotą nutartį.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012-05-17 nutartį palikti nepakeistą (b.l. 70-71). Nurodo, kad apie Ž. N. mirtį sužinojo 2011-10-10, nes iki to laiko, niekas kreditoriaus neinformavo apie palikėjo mirtį. Paprastai kreditorius kreipiasi į Gyventojų Registro Tarnybą, tik tada, kai nori pasitikslinti skolininko kontaktinius duomenis. Be to, Nekilnojamojo turto registre nebuvo duomenų apie daiktinių teisių palikėjui priklausiusio nekilnojamojo turto pasikeitimą. Sužinojęs apie palikėjo mirtį, pareiškėja per objektyviai trumpą laiką įgyvendino savo teisę ir kreipėsi į teismą (2011-10-25). Pareiškėja nesutinka su apelianto teiginiais, ir pažymi, jog įstatymas neįpareigoja teismo motyvuoti savo sprendimą, atnaujinti praleistą procesinį terminą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilkaviškio rajono 2012 m. gegužės 17 d nutartis naikintina.

12Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl termino kreditoriaus reikalavimui įpėdiniui pareikšti.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti praleistą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti (b.l. 1-2). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB „Snoro lizingas“ 2008-06-27 su Ž. N. sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. MKP806275KPA (b.l. 15-17, 20). Pagal šią sutartį ieškovas perdavė Ž. N. prekes būsto remontui valdyti ir naudotis su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal šalių sudarytą sutartį, prekės pereis jam nuosavybės teise. Pagal minėtą sutartį Ž. N. įsipareigojo mokėti mėnesines įmokas, nustatytas mokėjimų grafike nuo 2008-06-27 iki 2009-06-26, tačiau sutartinių prievolių tinkamai neįvykdė (b.l. 15). Ž. N. 2008-11-08 mirė (b.l. 24). Po Ž. N. mirties buvo užvesta paveldėjimo byla ir jo turtą pagal įstatymą paveldėjo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, paduodama pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui (CK 5.50 str. 2 d., b.l. 35).

15CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal minėto straipsnio 4 dalį teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus arba reikšdamas teisme ieškinį, informuoja įpėdinius apie savo reikalavimus. Šie veiksmai bet kuriuo iš nurodytų būdų turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nurodytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur turi būti atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Jeigu trijų mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai teismas gali jį pratęsti, jeigu nepraėjo daugiau kaip treji metai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 straipsnio 1 dalies tvarka yra informavimo veiksmas. Jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 straipsnio 4 dalies taikymui. Kai reikalavimai arba ieškinys pavėluojamas pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti atnaujinamas, jeigu CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t.y. kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį. Nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti. Aplinkybę, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas, kreditorius turi pagrįsti įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-190/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). Taip pat teismų praktikoje yra išaiškinta, jog nustačius, kad trijų mėnesių terminas yra praleistas, tai kreditoriui atsiranda pareiga patvirtinti svarbias trijų mėnesių termino praleidimo priežastis (CPK 178 str., CK 1.131 str. 2 d., 5.63 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006). CK nenustatyta, kokios priežastys laikytinos svarbiomis. Tai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kiekvienu atveju atsižvelgiant į tai, ar asmuo operatyviai ėmėsi veiksmų savo teisei realizuoti, ar terminas praleistas nežymiai ir pan.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškimas dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti pratęsimo teismui pateiktas nepraleidus naikinamojo trijų metų termino yra nemotyvuota. Kaip minėta, Ž. N. mirė 2008 m. lapkričio 8 d., todėl laikytina, kad šią dieną atsirado palikimas (CK 5.3 str.), o CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas baigėsi 2009 m. vasario 8 d. Nagrinėjamu atveju pagal prašymo pateikimo datą – t.y. 2012-03-05 akivaizdu, kad yra praleistas CK 5.63 straipsnio 4 dalyje numatytas naikinamasis trejų metų terminas (b.l. 1, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Aplinkybę, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas, kreditorius turi pagrįsti įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-190/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kada kreditorius sužinojo apie skolininko Ž. N. mirtį. Aplinkybė, kad kreditoriui apie tai tapo žinoma atsitiktinai tik 2011 m. spalio 11 d. yra paneigiama byloje esančiu pareiškėjos 2011 m. spalio 10 d. raštu (b.l. 3), kuriame pats pareiškėjas konstatuoja, jog kreditoriaus duomenimis skolininkas yra miręs. Tai suponuoja išvadą, jog apie skolininko mirtį kreditoriui buvo žinoma gerokai anksčiau, nei 2011 m. spalio 11 d., kai buvo gautas raštas iš notarų biuro.

19Pažymėtina, kad naikinamasis terminas negali būti atnaujinamas. Ieškinio senatis – įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Jeigu suinteresuotasis asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę arba įstatymo saugomą interesą, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog jis arba atsisako savo teisės arba nemano, kad ši yra pažeista. Ieškinio senaties nustatymu siekiama paskatinti civilinių santykių dalyvius kontroliuoti prievolių vykdymą ir operatyviau ginti pažeistas teises. Be to, ieškinio senatis sudaro realias galimybes apginti pažeistas teises, nes užkerta kelią situacijoms, kai dėl pernelyg ilgo laiko nuo tikro ar tariamo teisės pažeidimo iki kreipimosi teisminės gynybos faktinių bylos aplinkybių nustatymas ir teisingas ginčo išsprendimas tampa sunkiai įmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-4/2011).

20Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja įstatyme nustatytais terminais nėra pareiškusi ieškinio teisme dėl skolos priteisimo, ar pareiškusi reikalavimą įpėdiniams. Byloje nustatyta, kad pareiškėja duomenis apie 2011 m. spalio 10 d. kreipėsi į palikimo vietos notarą dėl informacijos suteikimo ir 2011 m. spalio 11 d. gavusi atsakymą (b.l. 4), kad palikimą priėmė suinteresuotasis asmuo Marijampolės apskrities mokesčių inspekcija 2011 m. spalio 25 d. pateikė prašymą Marijampolės rajono apylinkės teisme dėl praleisto termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b.l. 11-13). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors UAB „Snoro lizingas“ į bylą pateikė ieškinio nuorašą (b.l. 5), tačiau įrodymų apie tai, kad šis ieškinys buvo gautas teisme į bylą nepateikta. Tai, kad ieškinys buvo gautas teisme nėra duomenų ir Lietuvos teismų informacinės sistemoje LITEKO. Šių aplinkybių neišsiaiškino ir pirmosios instancijos teismas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo kaip neteismingą Marijampolės rajono apylinkės teismui (b.l. 14). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, kreipimasis į netinkamą teismą nėra laikytinas tinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu, dėl to yra pagrindas spręsti, ar nebuvo praleistas naikinamasis terminas. Tačiau šių aplinkybių, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas kreditorius neįrodinėjo, o teismas jų netyrė ir teismo sprendime nepasisakė.

21Atskirajame skunde tvirtinama, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, t.y. teismas iš esmės nepasisakė, o tik nurodė, kad pareiškėja pareiškėja įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti palikėjo Ž. N. įpėdiniams praleido dėl svarbių, objektyvių ir nepriklaususių nuo jos valios aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas su atskirojo skundo argumentu, kad nutartis yra nemotyvuota, sutinka. Nutartyje nėra nurodyta, kokios priežastys yra pripažintinos svarbiomis, nėra įvertinta, kada buvo nustotos mokėti eilinės įmokos, kada pareiškėjui tapo žinoma apie skolininko mirtį, nėra įvertintas pareiškėjo elgesys laikotarpiu nuo sutarties paskutinės įmokos termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą ir kt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką teismas termino atnaujinimo klausimą išsprendžia ir argumentus dėl padarytų išvadų privalo išdėstyti sprendimo motyvuojamojoje dalyje. CPK 270 straipsnyje išdėstyti reikalavimai pirmosios instancijos teismo sprendimo (nagrinėjamu atveju – nutarties) turiniui, vienas iš kurių motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma nurodyti: teismo nustatytas bylos aplinkybes; įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą; argumentus, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais teismas vadovavosi, bei kitus teisinius argumentus (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismo procesinis dokumentas turi būti argumentuotas. Motyvuojamosios teismo sprendimo (nutarties) dalies paskirtis – pagrįsti pirmosios instancijos teismo išvadas, išdėstytas rezoliucinėje teismo sprendimo (nutarties) dalyje.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių, reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.), nes tokia padėtis prieštarauja tiek apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl yra pagrindas bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai yra pagrindas panaikinti Vilkaviškio rajono teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Vilkaviškio rajono teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Snoro lizingas“ kreipėsi į... 5. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi trims... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašė Vilkaviškio rajono... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilkaviškio rajono 2012 m.... 12. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl termino kreditoriaus reikalavimui... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 14. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą... 15. CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismo... 19. Pažymėtina, kad naikinamasis terminas negali būti atnaujinamas. Ieškinio... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja įstatyme nustatytais terminais... 21. Atskirajame skunde tvirtinama, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilkaviškio rajono teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir bylą...