Byla 2-2197/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-868-259/2014, kuria atmestas kreditoriaus OAO „Russkij Karavaj“ prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą bankrutavusios akcinės bendrovės „Optimalus turto valdymas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus OAO „Russkij Karavaj“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-868-259/2014, kuria atmestas kreditoriaus OAO „Russkij Karavaj“ prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą bankrutavusios akcinės bendrovės „Optimalus turto valdymas“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013-08-28 nutartimi (b. l. 1-3) iškėlė UAB „Optimalus turto valdymas” bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Kauno apygardos teismo 2014-01-24 nutartimi (b. l. 4-5) bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Pareiškėjas OAO „Russkij Karavaj“ 2014-09-08 kreipėsi į teismą (b. l. 8-9), prašydamas patvirtinti jį kreditoriumi su 69 376 833,31 Lt finansiniu reikalavimu UAB „Optimalus turto valdymas“ bankroto byloje. Nurodė, kad prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo, kurį sudaro 67 419 788,66 Lt pagrindinės skolos ir 1 957 044,65 Lt palūkanų už naudojimąsi paskola, pagrindas yra OAO „Russkij Karavaj“, UAB „Optimalus turto valdymas“ ir AB Ūkio bankas sudarytos 2013-01-31 paskolos ir trišalė sutartys. Pareiškėjo teigimu, anksčiau kreditorinis reikalavimas nebuvo pateiktas dėl bendrovės vadovo V. R., kuris nebuvo suinteresuotas efektyvia kreditorių pažeistų teisių gynyba, netinkamo pareigų vykdymo. Be to, 2014-01-24 OAO „Russkij Karavaj“ buvo iškelta bankroto byla ir tik paskyrus bankroto administratorių bei perėmus įmonės dokumentus sužinota apie UAB „Optimalus turto valdymas“ įsiskolinimą. Kreditorinio reikalavimo pateikimą apsunkino ir tai, kad pareiškėjas yra užsienyje registruota ir veikianti bendrovė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014-10-08 nutartimi (b. l. 45-47) atmetė pareiškėjo OAO „Russkij Karavaj“ prašymą patvirtinti jo 69 376 833,31 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Optimalus turto valdymas“ bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti baigėsi 2013-10-21, įvertinęs pareiškėjo nurodomas reikalavimo nepateikimo nustatytu laiku aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjas nenurodė pagrįstų ir svarbių priežasčių, sudarančių prielaidas atnaujinti jam terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti. Ši aplinkybė sudaro savarankišką teisinį pagrindą netenkinti prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo prašymas negali būti patenkintas ir dėl to, kad kreditorinis reikalavimas nėra įrodytas. Teismo vertinimu, pareiškėjo pateikti susitarimai neįrodo, kad OAO „Russkij Karavaj“ realiai suteikė UAB „Optimalus turto valdymas“ 67 419 788,66 Lt paskolą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjas OAO „Russkij Karavaj“ atskirajame skunde (b. l. 51-54) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-10-08 nutartį ir atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Vien tai, kad buvę OAO „Russkij Karavaj“ vadovai nevykdė savo pareigų, negali užkirsti kelio bendrovei teikti skolininkui reikalavimą ir dalyvauti jo bankroto procese, juolab kad nėra pagrindo konstatuoti, jog OAO „Russkij Karavaj“ administratorius nesąžiningai naudojasi savo teisėmis. Viešai žinoma, kad V. R. įsteigė ir vadovavo įvairioms įmonėms, kurių pagrindu buvo pasisavintos didelės piniginės lėšos, įmonės privestos prie nemokumo, kreditoriams padaryta žala, kad V. R. yra pareikšti kaltinimai, jis slapstosi, paskelbta jo tarptautinė paieška. OAO „Russkij Karavaj“ taip pat nukentėjo nuo neteisėtų šio asmens veiksmų. Teismas, atsisakydamas atnaujinti terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą, sudaro galimybę V. R. išvengti atsakomybės už nuostolių OAO „Russkij Karavaj“ ir jos kreditoriams padarymą, taip pat užkerta kelią bendrovės kreditoriams atgauti bent dalį savo reikalavimų ir ginti pažeistas teises bankroto procese. Apie UAB „Optimalus turto valdymas“ įsiskolinimą OAO „Russkij Karavaj“ bankroto administratorius sužinojo tik po atlikto įmonės buhalterijos įvertinimo. Tarp įmonės dokumentų, kurių perėmimas užtruko iki 2014 m. liepos mėn., nėra pranešimo iš BUAB „Optimalus turto valdymas“ bankroto administratoriaus dėl reikalavimų pateikimo, todėl arba toks pranešimas nebuvo įteiktas pareiškėjui, arba buvę valdymo organai (V. R.) sąmoningai šio dokumento neperdavė.

112. Teismo argumentai, kuriais konstatuota, jog kreditorinis reikalavimas neįrodytas, nepagrįsti. BUAB „Optimalus turto valdymas“ administratorius patvirtino, kad OAO „Russkij Karavaj“ reikalavimas buvo apskaitytas įmonės buhalterijoje, taip pripažindamas reikalavimo pagrįstumą. Taigi teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti priešingai, prieš tai neatlikęs išsamaus įrodymų tyrimo. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pareiškėjo pateiktus dokumentus, kurių pagrindu jis įgijo reikalavimo teisę į BUAB „Optimalus turto valdymas“, taip pat nepagrįstai nevertino skolininko buhalterijos dokumentų bei neįtraukė į ginčą BAB Ūkio bankas, kurio teisėms turės įtakos teismo nutartyje iš esmės konstatuota aplinkybė, jog bankas neatliko mokėjimo pagal trišalę sutartį. Dėl pasakyto skundžiama teismo nutartis neteisėta ir naikintina.

12BUAB „Optimalus turto valdymas“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 57-59) prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad OAO „Russkij Karavaj“ apie finansinių reikalavimų pareiškimo vietą ir terminą buvo informuotas pranešimu, kuris buvo jam išsiųstas 2013-09-13, ką patvirtina į bylą pateiktas pašto kvitas. Apie bankroto bylos iškėlimą įmonei skelbiama viešai Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje bei Juridinių asmenų registre, tokiu būdu sudarant sąlygas suinteresuotiems asmenims nekliudomai gauti informaciją apie savo skolininkų teisinį statusą tais atvejais, kai administratoriaus siunčiami pranešimai jų nepasiekia. Nagrinėjamu atveju apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Optimalus turto valdymas“ papildomai buvo skelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“. Taigi OAO „Russkij Karavaj“ turėjo galimybę pateikti reikalavimą laiku. Pažymi, kad nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkretaus kreditoriaus finansinio reikalavimo, jį dar kartą tikrina teismas ir tvirtina reikalavimą tik tuomet, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, jog reikalavimas pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti terminą apelianto OAO „Russkij Karavaj“ finansiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti jo 69 376 833,31 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Optimalus turto valdymas“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas.

16Bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą. Siekiant užtikrinti, kad įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditoriai operatyviai gintų savo teises – tokiu būdu užtikrinant bankroto procedūrų koncentruotumą, Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ir ĮBĮ) įtvirtinta, jog kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip per teismo nutartyje, kuria įmonei iškelta bankroto byla, nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Pagal nustatytą tvarką kreditoriai aptartus reikalavimus per teismo nustatytą terminą reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str. 5 d.). Kita vertus, Įmonių bankroto įstatyme nustatytos kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūros neturi būti taikomos formaliai, taigi potencialaus kreditoriaus kreipimasis su prašymu patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą tiesiogiai į teismą, bet ne į bankroto administratorių, negali būti pagrindu, nesant kitų aplinkybių, atsisakyti priimti tokį prašymą ir jo nenagrinėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-03 nutartis c. b. Nr. 2-507/2014).

17Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, tačiau ne vėliau kaip iki teismas priima nutartį nutraukti bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, o išimtiniais atvejais ir iki sprendimo įsiteisėjimo. Tačiau pavėluotai reiškiamą reikalavimą teismas gali patvirtinti tik tuo atveju, jeigu atnaujinamas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Pagrindas terminui atnaujinti – teismo išvada, jog terminas buvo praleistas dėl svarbių (t. y. objektyviomis aplinkybėmis pateisinamų) priežasčių (ĮBĮ 10 str. 9 d., CPK 78 str.). Kas yra laikytina svarbia priežastimi praleistam pareiškimo padavimo terminui dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atnaujinti, teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, kiekvienu atveju sprendžia įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles.

18Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013-08-28 nutartimi iškėlė UAB „Optimalus turto valdymas” bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ ir nustatė 40 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2013-09-10. Taigi finansinius reikalavimus BUAB „Optimalus turto valdymas” kreditoriai turėjo pateikti iki 2013-10-21. Pareiškėjas OAO „Russkij Karavaj“ apie tai buvo informuotas atskiru 2013-09-13 pranešimu, kuris tą pačią dieną išsiųstas pareiškėjui paštu (b. l. 42-44). Rusijos Federacijos Maskvos miesto arbitražo teismo 2014-01-24 sprendimu (b. l. 32-33, 34-35) bendrovė OAO „Russkij Karavaj“ pripažinta bankrutuojančia, patvirtintas jos bankroto administratorius. Iš šio sprendimo turinio matyti, kad teismas įpareigojo skolininko (OAO „Russkij Karavaj“) likviduotoją (likvidatorių) per tris dienas nuo bankroto administratoriaus paskyrimo perduoti šiam skolininko buhalterinius ir kitus dokumentus, antspaudus ir spaudus, materialines ir kitas skolininko vertybes, priėmimo ir perdavimo aktą pateikti teismui, taip pat paskyrė 2014-07-21 teismo posėdį bankroto administratoriaus ataskaitai nagrinėti, kuri turi būti pateikta teismui iš anksto. Jokių duomenų, patvirtinančių skundo argumentus, jog būtent V. R. vadovavo apeliantui OAO „Russkij Karavaj“ tuo laikotarpiu, kai UAB „Optimalus turto valdymas” buvo iškelta bankroto byla, kai apeliantui buvo išsiųstas pranešimas apie teisę pareikšti finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei - UAB „Optimalus turto valdymas”, kad tebebuvo apelianto įmonės vadovu bankroto bylos inicijavimo metu arba iki bankroto bylos buvo jo likvidatoriumi (t. y. Maskvos miesto arbitražo teismo įpareigotu perduoti OAO „Russkij Karavaj“ dokumentus bankroto administratoriui asmeniu), ir kad būtent V. R. neveikimas lėmė tokią situaciją, nagrinėjamoje byloje nesama.

19Išdėstytų faktinių aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad apelianto nurodomos aplinkybės nesudaro prielaidų pripažinti, jog terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Apie iškeltą bankroto bylą UAB „Optimalus turto valdymas“, pagal byloje esančius įrodymus, pareiškėjui buvo pranešta tinkamai. Apie bendrovei suteiktą bankrutuojančios / bankrutavusios įmonės statusą viešai skelbiama Juridinių asmenų registre, be kita ko, ir neregistruotiems vartotojams prieinamoje paieškos sistemoje (http://www.registrucentras.lt/jar/p/), taip pat Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje (http://www.bankrotodep.lt/ Bankrotas.php ?Tipas=1). Kita vertus, pats apeliantas (jį atstovaujantys asmenys, įskaitant ir bankroto administratorių), būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas, siekdamas užtikrinti tiek savo, kaip nemokios įmonės, tiek kreditorių interesus, negalėjo nepastebėti tokios didelės sumos – 67 419 788,66 Lt – debitorinio įsiskolinimo ir turėjo nedelsdamas kreiptis į skolininką, kad išsiaiškintų šio BUAB „Optimalus turto valdymas“ finansinio įsipareigojimo vykdymo sąlygas, terminus ir tvarką, o neįvykdęs šios pareigos, prisiėmė su tuo susijusią riziką. Iš byloje esančios atstovavimo sutarties (b. l. 37) turinio matyti ir tokia aplinkybė, kad apeliantas dar 2014-05-19 buvo įgaliojęs atstovauti jo interesus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose, Lietuvoje reziduojantį ir veikiantį profesionalų teisininką. Šis aspektas, įvertinus jį bylos duomenų visumoje, taip pat sudaro pagrįstą prielaidą manyti, kad apeliantą atstovaujančiam bankroto administratoriui apie bendrovės verslo ryšius su Lietuvos įmonėmis, taigi ir UAB „Optimalus turto valdymas“, buvo žinoma daug anksčiau, nei nurodoma atskirajame skunde.

20Remdamasis aukščiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo ženkliai praleistas ne dėl objektyvių, o dėl subjektyvių priežasčių, nes pats apeliantas nesiekė tinkamo savo teisių įgyvendinimo, nesielgė kaip atidus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis, kas galiausiai lėmė tokius procesinius padarinius - termino neatnaujinimą. Pirmosios instancijos teismas šį klausimą išsprendė teisingai.

21Konstatavus, kad skundžiamoje nutartyje padaryta pagrįsta išvada, jog pagrindo atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti nėra, nenustačius svarbių šio termino praleidimo priežasčių, netenka teisinės reikšmės apelianto reiškiamo finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas. Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Lietuvos apeliacinio teismo aktualioje praktikoje formuojamą poziciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-28 nutartis c. b. Nr. 2-190/2014), plačiau dėl jo nepasisako. Vis tik atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus šiuo aspektu, pažymėtina, kad teismas tikrina kreditoriaus pareikštų reikalavimų pagrįstumą nepriklausomai nuo pirminį jų patikrinimą atliekančio bankrutuojančios įmonės administratorius vienokios ar kitokios pozicijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-11 nutartis c. b. Nr. 3K-3-651/2013). Kreditoriaus reikalavimas tvirtinamas tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Apelianto pirmosios instancijos teismui pateikti dokumentai patvirtina vien tai, kad tarp šalių egzistavo skirtingais laikotarpiais ir skirtingų sandorių pagrindu sudaryti susitarimai, tačiau iš jų turinio nėra galimybės įvertinti tarp šalių susiklosčiusių sutartinių santykių visumos ar konstatuoti realų atitinkamų piniginių lėšų mokėjimą, jų perdavimą atsakovui. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, teismas padarė pagrįstą išvadą ir dėl apelianto reiškiamo finansinio reikalavimo, juo labiau, tokiai reikšmingai ir ženkliai sumai, neįrodymo. Nors bankroto procesas yra neatsiejamas nuo viešojo intereso, aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį būtent apeliantas privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12 str., 178 str.). Jokių kitų įrodomąją reikšmę turinčių duomenų (mokėjimo dokumentų, sąskaitų išrašų ir pan.) apeliantas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Tuo tarpu teismui prieinami Juridinių asmenų registro duomenys, liudijantys šalių sąsajas, suponuoja papildomas abejones dėl prašomo patvirtinti reikalavimo pagrįstumo – UAB „Optimalus turto valdymas“ akcininke yra buvusi AB Ūkio bankas; banko atstovybės Maskvoje, veikusios iki 2014-01-22, adresas sutampa su apelianto OAO „Russkij Karavaj“ buveinės adresu (Stretenka g. 18); buvę BAB Ūkio bankas administracijos vadovai A. Ž., G. U. yra dalyvavę UAB „Optimalus turto valdymas“ valdymo organų veikloje.

22Atskirojo skundo motyvai bei argumentai teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą nutartį nesudaro, todėl ši nutartis paliktina nepakeista.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2013-08-28 nutartimi (b. l. 1-3) iškėlė UAB... 5. Pareiškėjas OAO „Russkij Karavaj“ 2014-09-08 kreipėsi į teismą (b. l.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014-10-08 nutartimi (b. l. 45-47) atmetė pareiškėjo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Pareiškėjas OAO „Russkij Karavaj“ atskirajame skunde (b. l. 51-54) prašo... 10. 1. Vien tai, kad buvę OAO „Russkij Karavaj“ vadovai nevykdė savo... 11. 2. Teismo argumentai, kuriais konstatuota, jog kreditorinis reikalavimas... 12. BUAB „Optimalus turto valdymas“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš... 17. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę... 18. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013-08-28 nutartimi iškėlė... 19. Išdėstytų faktinių aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas... 20. Remdamasis aukščiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 21. Konstatavus, kad skundžiamoje nutartyje padaryta pagrįsta išvada, jog... 22. Atskirojo skundo motyvai bei argumentai teisinių prielaidų panaikinti... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....