Byla N2-18897-558/2014
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant ieškovei D. P., atsakovui A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. P. ieškinį atsakovui A. P. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2Ieškovė D. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-06 sprendimu priteistą išlaikymą nepilnamečiams vaikams dydį ir atsakovo A. P. priteisti nepilnamečių dukrų D. P. ir O. P. naudai išlaikymą po 538,24 Lt kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2001-05-12 sudarė santuoką su atsakovu ir santuokos metu susilaukė dviejų dukterų gimusių 2001-10-12 ir 2003-08-27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-06 sprendimu nutraukė ieškovės ir atsakovo santuoką. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta buvo nustatyta su ieškove, o iš atsakovo priteistas išlaikymas po 250 Lt kiekvienai periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės. Didėjant pragyvenimo lygiui bei augant vaikų poreikiams, atsirado pagrindas išlaikymo dydžio pakeitimui. Abi mergaitės pradėjo lankyti mokyklą, atsirado papildomos išlaidos mokymo priemonėms, viešajam transportui, uniformoms, edukacinėms ekskursijoms ir t.t. Mergaitės lanko individualias muzikos pamokas. Šiuo metu iš atsakovo priteista išlaikymo suma, t.y. po 250 Lt kiekvienai, neatitinka nepilnamečių vaikų poreikių. Kadangi atsakovas geranoriškai nenori vaikams mokėti daugiau, ieškovė prašo iš atsakovo priteisti po 538,24 Lt kiekvienai mokamomis periodinėmis išmokomis (b.l. 2).

3Atsakovui A. P. ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas atsiliepimui pateikti buvo įteikti 2014-04-07 asmeniškai (b.l. 57), tačiau teismo nustatytu terminu jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2014-04-23 išvadoje nurodė, kad ieškovė D. P. su nepilnamečiai vaikais D. P., gim. 2001-10-12, ir O. P., gim. 2003-08-27, gyvena 3-jų kambarių bute su visais patogumais. Butas nuosavybės teise priklauso ieškovei. Mergaitėms sudarytos tinkamos sąlygos gyventi, mokytis ir ilsėtis. Ieškovės teigimu, priteisto išlaikymo tėvas nemokėjo ir nemoka. Anot ieškovės, atsakovas su dukromis bendrauja minimaliai. Ieškovė dirba Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ajame policijos komisariate, specialiste. Jos darbo užmokestis yra 2 300 Lt ir 390 Lt ieškovė gauna iš Vaikų išlaikymo fondo. Atsakovas A. P. gyvena pas draugą, todėl atsisakė Skyriaus specialistę priimti savo gyvenamojoje vietoje. Atsakovas pokalbiui atvyko į Šnipiškių seniūniją. Pokalbio metu nurodė, kad dirba UAB „Solepa“, teisės skyriaus vadovu. Jo darbo užmokestis sudaro 549,45 Lt. Kitų pajamų šiuo metu neturi. Dėl turimo teistumo jam sunku susirasti gerai apmokamą darbą. Atsakovas turi įsiskolinimų todėl neteikia dukroms reguliaraus išlaikymo. Nupirko dukroms batus bei, gimimo dienos proga, nupirko joms po lėlę. Su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi šiuo metu jis negali teikti vaikams prašomo įlaikymo. Jo finansinė padėtis yra sunki. Pažymėjo, kad su dukromis stengiasi telefonu bendrauti 1-2 kartus per mėnesį, bent kartą per mėnesį susitinka. Susitikimo metu eina su mergaitėmis į prekybos centrus arba bendrauja lauke netoli jų gyvenamosios vietos. Nepilnametė D. P. VŠĮ Vilniaus „Vermės“ katalikiškosios gimnazijos 6-os klasės moksleivė. Mergaitė lanko maisto gaminimo būrelį. Taip pat lanko privačias pianino pamokas. Anot D. P., ja rūpinasi motina, kartais tėvas nuperka drabužių. Popamokinę veiklą apmoka motina. Motinos teigimu mergaitė sveika. Nepilnametė O. P. VŠĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiško gimnazijos 4-os klasės moksleivė. Ji sakė, kad su tėvu susitinka vieną kartą per mėnesį, tačiau nurodė, kad bijo būti su juo, nes tėvas yra pedantiškas ir klausinėja vien tik apie mokslus. Nepilnametės teigimu, ją išlaiko tik motina, popamokinę veiklą apmoka tik motina. Motinos teigimu, mergaitė yra sveika. Ieškovės prašomas priteisti išlaikymas nepilnametėms dukroms iš skyrium gyvenančio tėvo savo forma ir dydžiu, Skyriaus manymu, neprieštarauja nepilnamečių vaikų interesams bei garantuoja minimalų, socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, užtikrinantį būtinas vaikui vystytis gyvenimo sąlygas (b.l. 59-63).

52014-06-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė D. P. reikalavimus palaikė. Papildomai nurodė, kad vyresnei mergaitei šiuo metu 12 metų, o jaunesnei – 10 metų. Mergaitės lanko katalikišką mokyklą, kuri nuo rugsėjo mėnesio kainuos po 100 Lt per mėnesį. Už grojimo pianinu pamokas vyresnei mergaitei ieškovė moka po 120 Lt už pamoką, o jaunesnei po 25 Lt už pamoką už grojimą fleita. Turi paėmusi būsto įsigijimo paskolą, už kurią moka vidutiniškai po 345 Lt, tačiau suma yra kintama.

62014-06-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas A. P. nurodė, kad išlaikymo įsiskolinimas sudaro apie 10 000 Lt. Įsiskolinimo susidarymo priežastis yra jo atleidimas iš darbo. Šiuo metu dirba UAB „Ekspertinių tyrimų biuras“, jo pajamos sudaro apie 1 000 Lt. Turi aukštąjį išsilavinimą – baigė Vilniaus teisės akademiją. Prievolės nepilnamečiams vaikams neatsisako, daugiau išlaikytinių neturi. Vieną kartą į savaitę matosi su vaikais, kai finansinė padėtis bloga – nieko jiems neperka, jei pagerėja – nuperka lėlę, batus. Lapkričio mėnesį nepilnamečiams vaikams sumokėjo 503 Lt. Nekilnojamojo turto neturi, gyvena pas draugą. Sutiktų vaikų išlaikymui mokėti po 400 Lt, kadangi turi mokėti išlaikymo įsiskolinimą Vaikų išlaikymo fondui.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad D. P., gim. 2001-10-12, ir O. P., gim. 2003-08-27, yra ieškovės D. P. ir atsakovo A. P. dukros (b.l. 3). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-06 sprendimu buvo nutraukta ieškovės D. P. ir atsakovo A. P. santuoka bendru sutuoktinių sutikimu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių (b.l. 16). Sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai sutarė, kad nepilnamečių dukrų gyvenamoji vieta nustatoma su motina D. P., o A. P. dukrų išlaikymui moka po 250 Lt kiekvienai periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jų pilnametystės. 2007-03-20 šalims išduotas ištuokos liudijimas (b.l. 41).

9Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. 2 d.). Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

10Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti ne tik būtinas vaikui vystytis sąlygas bet ir specialiuosius poreikius, jei tokių yra. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

11Ieškovė dirba Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariate ir jos darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2013 m. vasario mėnesio iki 2014 m. sausio mėnesio sudarė vidutiniškai apie 2 200 Lt (b.l. 37). VĮ „Regitra“ duomenimis ieškovės D. P. vardu yra įregistruota viena transporto priemonė – automobilis FORD ESCORT, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 38). VĮ „Registrų centras“ duomenimis ieškovės vardu yra įregistruotos nuosavybės teisės į 1/6 dalį nekilnojamojo turto objektų, esančių ( - ). ir nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ), kuris yra apsunktinas hipoteka (b.l. 39-40).

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas A. P. nuo 2014-02-05 dirba UAB „Solepa“ (b.l. 47), tačiau duomenų apie jo daro užmokestį nėra (b.l. 48). Atsakovo pajamos dirbant UAB „Finansinio stabilumo tarnyba“ laikotarpiu nuo 2013-05-20 iki 2013-10-31 sudarė 399,80 Lt (b.l. 49). Duomenų apie atsakovo pajamas iš individualios veiklos valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba neturi (b.l. 50). Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad dirba UAB „Ekspertinių tyrimų biuras“, jo pajamos sudaro apie 1 000 Lt. VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovo A. P. vardu nėra įregistruotų nekilnojamojo turto objektų (b.l. 54). VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovo vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (b.l. 55).

13Įstatymas nurodo, jog pakeisti išlaikymo dydį jį mažinant ar didinant yra pagrindas tuo atveju, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, atsirado papildomos vaikų priežiūros išlaidos, kitos – tiek objektyvios, tiek subjektyvios priežastys (CK 3.201 str.).

14Analizuojant teismui pateiktus bei teismo surinktus rašytinius įrodymus, konstatuotina, jog po teismo sprendimo, kuriuo buvo išspręstas šalių nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas, situacija iš esmės pasikeitė – šalių dukroms šiuo metu yra 10 ir 12 metų, jos lanko VŠĮ Vilniaus „Vermės“ katalikiškosios gimnazijos 4 ir 6 klases. Kadangi iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepilnametės mergaitės neturi specialiųjų poreikių, atsižvelgiant į jų amžių, teismas laiko, kad ieškovės prašomas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis atitinka protingumo ir teisingumo kriterijų (CK 1.5 str.) bei sutinka su išvadą teikiančios institucijos nuomone, kad toks išlaikymo dydis užtikrintų minimalius nepilnamečių vaikų poreikius.

15Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuo 2012-08-01 yra 850 Lt, o nuo 2013-01-01 yra 1000 Lt. Net ir esant abejonių dėl išlaikymo dydžio vaikams nustatymo, tokios abejonės turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, ieškinys yra tenkintinas ir iš atsakovo nepilnamečių dukrų D. P. ir O. P. išlaikymui priteistina po 500 Lt kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, tai yra 2014-04-02, iki jų pilnametystės (CK 3.201 str.).

16Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo.

17Nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė D. P. (CK 3.185 str. 1 d.).

18Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo kiekvienai dukrai po 538,24 Lt išlaikymo. Teismas išaiškina, kad išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.), todėl teismas priteisia lygią 500 Lt sumą. Atsakovui neteikiant išlaikymo, ieškovei pasikreipus į antstolį dėl sprendimo vykdymo, išlaikymo sumos indeksavimą vykdo antstolis.

19Sprendimas nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

20Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo dydžio padidinimo, iš atsakovo priteisiamas 180 Lt (500 Lt – 250 Lt = 250 Lt x 2 x 12 mėn. x 3 proc.) žyminis mokestis į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo, paduodant ieškinį, ieškovė buvo atleista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 6 p., 96 str. 1 d.).

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 10 Lt, todėl jos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

22Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį patenkinti.

24Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-06 sprendimu iš A. P., a.k. ( - ) priteisto išlaikymo nepilnametėms dukroms D. P., a.k. ( - ) gim. 2001-10-12, ir O. P., a.k. ( - ) gim. 2003-08-27, dydį ir priteisti iš A. P., a.k. ( - ) nepilnametėms dukroms D. P., a.k. ( - ) gim. 2001-10-12, ir O. P., a.k. ( - ) gim. 2003-08-27, išlaikymą po 500 Lt (penkis šimtus litų) kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2014-04-02, iki D. P., gim. 2001-10-12, ir O. P., gim. 2003-08-27, pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti nepilnamečių motinai D. P., a.k. ( - ) priteistą išlaikymo sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

25Sprendimą nukreipti vykdyti skubiai.

26Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 180 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokant jį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. Ieškovė D. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pakeisti... 3. Atsakovui A. P. ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas atsiliepimui... 4. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 5. 2014-06-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė D. P. reikalavimus... 6. 2014-06-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas A. P. nurodė, kad... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad D. P., gim. 2001-10-12, ir O. P., gim.... 9. Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias... 10. Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 11. Ieškovė dirba Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariate ir jos... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas A. P. nuo... 13. Įstatymas nurodo, jog pakeisti išlaikymo dydį jį mažinant ar didinant yra... 14. Analizuojant teismui pateiktus bei teismo surinktus rašytinius įrodymus,... 15. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio... 16. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei... 17. Nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 18. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo kiekvienai dukrai po 538,24 Lt... 19. Sprendimas nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 20. Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo dydžio padidinimo, iš atsakovo... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 10 Lt,... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas... 23. ieškinį patenkinti.... 24. Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-06 sprendimu iš A. P.,... 25. Sprendimą nukreipti vykdyti skubiai.... 26. Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 180 Lt (vieną šimtą... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...