Byla A2-819-194/2012
Dėl proceso atnaujinimo

1(S)

2Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,

3sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

4dalyvaujant pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ ir UAB „ Šiaulių technika“ atstovui advokatui V. S.,

5atsakovo „ Swedbank lizingas“ UAB atstovui T. V., trečiojo asmens UAB „ Ektornet Commercial Lithuania“ atstovui advokatui G. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ ir UAB „ Šiaulių technika“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 pagal pareiškėjų nurodomą LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindą.

7Teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

82012-05-07 teisme gautas pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ ir UAB „Šiaulių technika“ prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teismo 2010-06-30 sprendimu užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010; atnaujinus procesą į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu ieškovo pusėje RUAB „Armigerus“ (juridinio asmens kodas 145753982, buveinės adresas S. Daukanto g. 4Č, Šiauliai); panaikinti 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Šiaulių technika" ieškinį tenkinti pilnai.

9Civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 Ieškovas UAB „Šiaulių technika" kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su 2009-04-27 ieškiniu bei 2009-08-27 patikslintu ieškiniu atsakovui „Swedbank lizingas" UAB, prašydamas teismo pripažinti negaliojančiu 2006 m. gruodžio 19 d. Susitarimo „Dėl lizingo sutarčių vykdymo ir pagrindų nutraukti lizingo sutartis papildymo" 4 p. bei pripažinti negaliojančiu 2008 m. lapkričio 13 d. „Swedbank lizingas" UAB pranešimą Nr. 01-30-3273 „Dėl vienašališko sutarčių nutraukimo", kurio pagrindu buvo nutrauktos 2006 m. birželio 6 d. lizingo sutartis Nr. LT034192 bei 2006 m. gruodžio 19 d. lizingo sutartis Nr. LT043794.„Swedbank lizingas" UAB savo ruožtu pareiškė priešieškinį, prašydamas teismo iškeldinti ieškovą UAB „Šiaulių technika" su visais jam priklausančiais daiktais iš „Swedbank lizingas", UAB nuosavybės teise priklausančios parduotuvės (unikalus Nr. ( - )) ir garažo (unikalus numeris( - )), esančių adresu( - ), bei poilsio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu( - ), įpareigojant šiuos pastatus perduoti „Swedbank lizingas", UAB.

102010-06-30 Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010, kuriuo nusprendė ieškovo UAB „Šiaulių technika" ieškinį atmesti, atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies ir įpareigoti UAB „Šiaulių technika" išsikelti su visais jam priklausančiais daiktais iš „Swedbank lizingas", UAB nuosavybės teise priklausančios parduotuvės (unikalus Nr. ( - )) ir garažo (unikalus numeris( - )), esančių adresu ( - ), įpareigojant šį turtą perdavimo - priėmimo aktu perduoti „Swedbank lizingas", UAB.

11Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė tuo, kad byloje nenustatyta, jog šalims pasirašant 2006 m. gruodžio 19 d. Susitarimo „Dėl lizingo sutarčių vykdymo ir pagrindų nutraukti lizingo sutartis papildymo" 4 p. buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos, ar kad 4 p. nuostatos prieštaravo viešajam interesui bei gerai moralei. Atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti abi lizingo sutartis, nes ieškovas nebevykdė lizingo sutarčių reikalavimų - laiku mokėti nustatytas įmokas, todėl lizingo bendrovė pagrįstai nutraukė lizingo sutartis.

12Ieškovas, nesutikdamas su 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010, pateikė apeliacinį skundą.

132011-11-21 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį skundą, priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-368/2011, kuria nusprendė apelianto apeliacinį skundą atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-368/2011 grindė tuo, jog Susitarimo „Dėl lizingo sutarčių vykdymo ir pagrindų nutraukti lizingo sutartis papildymo" 4 p. atitinka įstatymo reikalavimus ir nėra pagrindo pripažinti minėtą punktą negaliojančiu. Ieškovas neįrodė, jog egzistuoja CK 6.204 str. 2 d. nurodytos sąlygos, atsakovas turėjo teisę nutraukti lizingo sutartis ir šią savo teisę įgyvendino lizingo sutartyse nustatyta tvarka.

14Ieškovas UAB „Šiaulių technika", nesutikdamas su apeliacinės instancijos teismo sprendimu, pateikė kasacinį skundą tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti ieškovo kasacinį skundą. Dėl pareiškėjų nurodomų proceso atnaujinimo pagrindų. Prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 padavė restruktūrizuojama UAB „ Armigerus“ arba buvusi UAB „ Langvirus“ ir UAB „ Šiaulių technika“. Abu pareiškėjai nurodė proceso atnaujinimo pagrindą LR CPK366 str.1d. 7p. Pareiškėjai proceso atnaujinimo prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

152006-07-05 UAB „Šiaulių technika" ir UAB „Dangė" sudarė Preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo. Sutarties sudarymo faktui pagrįsti, pirkėjas UAB „Šiaulių technika" įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šios sutarties pasirašymo datos sumokėti pardavėjui UAB „Dangė" 2.000.000,00 Lt sumą. Likusią 11.100.000,00 Lt dydžio sumą pirkėjas UAB „Šiaulių technika" įsipareigojo sumokėti banko mokestiniu pavedimu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo galutinė sutarties pasirašymo datos. Kad galėtų padengti avansinį 2.000.000,00 Lt dydžio mokėjimą pardavėjui, 2006-08-09 UAB „Medicinos bankas" ir UAB „Šiaulių technika" sudarė Kredito sutartį Nr. LOAN-37975, kurios pagrindu bankas suteikė ieškovui UAB „Šiaulių technika" 2.400.000,00 Lt dydžio kreditą. Sutartyje nurodyta kredito paskirtis - avansinis mokėjimas pagal pasirašytą sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo bei apyvartinėms lėšoms. 2007-01-11 UAB „Dangė", UAB „Šiaulių technika" ir „Swedbank lizingas", UAB (buvęs pavadinimas - UAB „Hansa lizingas") sudarė Sutartį, kurios pagrindu UAB „Dangė" pardavė UAB „Hansa lizingas" poilsio pastatą (unikalus numeris ( - )esantį ( - ), su tikslu perduoti jį valdyti ir naudotis lizingo gavėjui UAB „Šiaulių technika", 2006-12-19 Lizingo sutarties Nr. LT043794 pagrindu.

162008-08-18 UAB „Medicinos bankas" ir UAB „Armigerus" (buvęs pavadinimas - UAB „Langvirus") sudarė Papildomą susitarimą Nr. 7 prie 2006-05-02 Kredito sutarties Nr. 2006-09-02/JS, kuria UAB Armigerus" buvo suteiktas papildomas 737.232,36 EUR dydžio kreditas, UAB „Šiaulių technika" įsiskolinimui pagal 2006-08-09 pasirašytą Kredito sutartį Nr. LOAN 37975 padengti.

172008-08-18 UAB „Armigerus" prisiėmus papildomus 737.232,36 EUR dydžio įsipareigojimus UAB „Šiaulių technika" naudai, iškart po tokio susitarimo, 2008-08-20 d. šalys sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu susitarė, kad ieškovui UAB „Šiaulių technika" visiškai išpirkus iš „Swedbank lizingas", UAB viešbutį (unikalus numeris( - )), esantį( - ), UAB „Armigerus" įgyja teisę reikalauti iš UAB „Šiaulių technika" perduoti jam nuosavybės teises į minėto viešbučio dalį, lygią 2008-08-18 Papildomo susitarimo Nr. 7 prie 2006-05-02 Kredito sutarties Nr. 2006-09-02/JS pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, t. y. 737.232,36 EUR, vertei. Tos pačios sutarties 2.2.2. punktu šalys susitarė, kad pasunkėjus UAB „Šiaulių technika" finansinei būklei, UAB „Armigerus" galės savo lėšomis tęsti įsipareigojimų pagal Lizingo sutartį Nr. LT043794 vykdymą.

182009-06-01 UAB „Armigerus“ ir UAB „Technikos grupė" sudarė įrangos nuomos sutartį Nr. 2009/06/01, kurios pagrindu pareiškėjas laikotarpiui nuo 2009-06-01 iki 2012-12-31 išnuomojo UAB „Technikos grupė" viešbučio, esančio( - ), įrangą (įrangos vertė - 230.000,00 Lt). Kaip matyti, šios sutarties pagrindu UAB „Armigerus" išnuomojo jai nuosavybės teise priklausančią, viešbutyje, esančiame( - ), sumontuotą ir nuo pastato neatskiriamą įrangą (pavyzdžiui, baras, dušo kabinos, vonios, unitazai, seifai, kriauklės, kėglinės įranga, lauko šviestuvai, gyvatukai ir kt.). Teismas, pasisakęs dėl lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo ir pastato valdytojo, padarė tiesioginę įtaką trečiojo asmens RUAB „Armigerus" interesams, susijusiems su esančia RUAB „Armigerus“ nuosavybės teise priklausančia įranga, bei šiuos interesus pažeidė. Nurodytina, kad didžiąją įrangos dalį sudaro prie pastato pritvirtinta, nuo jo neatskiriama įranga, kurios priverstinis išmontavimas pakenktų tiek pačios įrangos, tiek ir pastato fizinei būklei. Tokiu teismo sprendimu buvo užkirstas kelias sumontuoto turto savininkui ginti savo teises, nors jis, kaip turto savininkas, turėjo akivaizdų suinteresuotumą bylos išsprendimu.

192010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 dalyje, kuria buvo atmestas UAB „Šiaulių technika" ieškinys dėl 2006 m. gruodžio 19 d. Susitarimo „Dėl lizingo sutarčių vykdymo ir pagrindų nutraukti lizingo sutartis papildymo" 4 p. pripažinimo negaliojančiu bei 2008 m. lapkričio 13 d. „Swedbank lizingas", UAB pranešimą Nr. 01-30-3273 „Dėl vienašališko sutarčių nutraukimo" pripažinimo negaliojančiu, buvo patvirtinta, kad „Swedbank lizingas", UAB, vienašališkai nutraukdamas lizingo sutartį Nr. LT043794, veikė teisėtai, pasisakė ir dėl RUAB „Armigerus" teisių ir teisėtų interesų, susijusių su RUAB „Armigerus" priklausančia viešbutyje sumontuota įranga bei bendrovės nuosavybės teisėmis valdomą dalį lizinguojamo turto. Nors Lizingo sutartis Nr. LT043794, kurios vienašališką nutraukimą ginčijo UAB „Šiaulių technika", buvo sudaryta tarp UAB „Šiaulių technika" ir „Swedbank lizingas", UAB, šios lizingo sutarties pagrindų išpirkinėjo poilsio pastatą (unikalus numeris( - )), esantį ( - ). Kaip nurodyta aukščiau, 2008-08-20 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Šiaulių technika" ir RUAB „Armigerus" susitarė kad UAB „Armigerus" įgyja teisę reikalauti perduoti jam nuosavybės teises į viešbučio dalį, lygią RUAB „Armigerus" prisiimtų įsipareigojimų dydžio vertei. Tokiu būdu, išspręsdamas UAB „Šiaulių technika" ir „Swedbank lizingas", UAB tarpusavio santykius, susijusius su lizinguojamu poilsio pastatu, esančiu ( - ), teismas sprendimu pasisakė ir dėl RUAB „Armigerus" nuosavybės teisių į šiame pastate esančią nuo pastato neatskiriamą įrangą bei dalį šio nekilnojamojo turto, RUAB „Armigerus" byloje nedalyvaujant ir tokiu būdu atimant bet kokias galimybes būti išklausytam.

20Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: (1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); (2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Kaip nurodyta aukščiau, įsiteisėjusiu 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimu buvo atmestas ieškovo UAB „Šiaulių technika" ieškinys. Įvertinus aplinkybes, jog 2008-08-20 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu RUAB „Armigerus" ir UAB „Šiaulių technika" susitarė, jog RUAB „Armigerus" padengus avansinį 2.000.000,00 Lt mokėjimą UAB „Dangė, šalys susitarė, kad pasunkėjus UAB „Šiaulių technika" finansinei būklei, jos įsipareigojimus lizingo davėjui galės vykdyti UAB „Armigerus", o poilsio pastate yra UAB „Armigerus" nuosavybės teise priklausanti, nuo pastato be didelės žalos padarymo neatskiriama didelės vertės įranga, manytina, kad egzistuoja akivaizdus ir pakankamas pagrindas atnaujinus procesą panaikinti priimtą teismo sprendimą. Neįtraukus pareiškėjo RUAB „Armigerus" į civilinės bylos nagrinėjimą, buvo atimtos bet kokios galimybės pateikti paaiškinimus, susijusius su Jungtinės veiklos sutarties sudarymu bei įsipareigojimų „Swedbank lizingas", UAB atžvilgiu vykdymu, kas, pareiškėjo įsitikinimu, lėmė nepagrįsto ir neteisėto teismo sprendimo, pažeidžiančio ne tik pareiškėjo RUAB „Armigerus", bet taip pat ir UAB „Šiaulių technika" teises bei teisėtus interesus, priėmimą.

212012-04-16 pareiškėjas RUAB „Armigerus" Verslo žinios internetiniame tinklalapyje www.vz.lt perskaitė straipsnį „7 objektus „Swedbank" NT aukcione įsigijo pirkėjai iš šalies", iš kurio sužinojo, kad Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Colliers International Advisors" surengtame aukcione viešbučio pastatą ( - ) su visa šiame pastate esančia RUAB „Armigerus" priklausančia įranga įsigijo „Swedbanko" grupei priklausanti nekilnojamojo turto bendrovė „Ektornet".

22Pareiškėjas RUAB „Armigerus" nežinojo ir negalėjo žinoti apie priimtus teismo sprendimus, turėjusius įtakos jo teisėms ir pareigoms, kadangi į bylos nagrinėjimą teisme pareiškėjas nebuvo įtrauktas. Pakartotinai nurodytina, kad su UAB „Technikos grupė" sudarytos įrangos nuomos sutarties pagrindu pastate esanti įranga buvo išnuomota iki 2012-12-31. Terminas nėra pasibaigęs, pareiškėjui RUAB „Armigerus" nebuvo pagrindo domėtis poilsio pastato bei jame esančios įrangos valdytojais, savininkais ir pan.

23RUAB „Armigerus", veikdamas sąžiningai bei rūpestingai, įgyvendindamas savo procesines teises, į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi tik sužinojęs apie sprendimo, turinčio įtakos jo teisėms bei teisėtiems interesams, susijusiems su nuosavybės teisėmis į dalį poilsio pastato (unikalus numeris( - )), esančio( - ), taip pat šiame pastate esančia ir jam priklausančia įranga, priėmimą. Tokiu būdu, konstatuotina, jog CPK 368 str. 1 d. įtvirtintas terminas nėra praleistas.

24Bylą išnagrinėjus nedalyvaujant RUAB „Armigerus", pastaroji bendrovė turi teises reikšti UAB „Šiaulių technika" pretenzijas dėl nuostolių, susijusių su tretiesiems asmenims poilsio pastato perleidimu, neišsprendus klausimo, kokiu būdu bus atsiskaityta su RUAB „Armigerus" už pastate esančią ir nuo pastato neatskiriamą įrangą, atlyginimo. Tokiu atveju būtų pažeistos pareiškėjo UAB „Šiaulių technika" teisės bei teisėti interesai. Tokiu būdu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, priimtu išnagrinėjus civilinę bylą nedalyvaujant pareiškėjui RUAB „Armigerus", pažeidžiami ne tik RUAB „Armigerus", bet taip pat ir UAB „Šiaulių technika" teisėti interesai.

25Swedbank lizingas UAB atsiliepimu prašo pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti. Atsakovas nurodė:

26Pareiškėjai savo teisę teikti prašymą atnaujinti procesą grindžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 366 str. 1 d. 7 p., t.y. jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Atsakovas mano, kad išnagrinėtoje byloje teismas priimtame sprendime dėl jokių RUAB „ Armigerus“ materialių teisių nepasisakė ir nieko dėl jų nenusprendė.

27Pareiškėjas RUAB „Armigerus" savo reikalavimą grindžia tarp UAB „Šiaulių technika" ir RUAB „Armigerus" 2008-08-20 sudaryta Jungtine veiklos sutartimi, pagal kurios 1.1 punktą RUAB „Armigerus" įgijo teisę reikalauti iš UAB „Šiaulių technika" perduoti jam nuosavybės teisę į viešbučio, unikalus Nr. ( - ) (toliau Viešbutis), esančio ( - ), dalį, lygią RUAB „Armigerus" 2008-08-18 papildomo susitarimo Nr. 7 prie 2006-05-02 kredito sutarties Nr. 2006-09-02/JS pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, t.y. 737 232,36 EUR vertei.

28Pagal minėtą Jungtinės veiklos sutartį RUAB „Armigerus" teisė reikalauti ir UAB „Šiaulių technika" pareiga pareikalavus perleisti Viešbutį atsiranda tik visiškai išpirkus Viešbutį pagal lizingo sutartį, tačiau viešbutis pagal lizingo sutartį nėra ir nebuvo išpirktas buvusio lizingo gavėjo, todėl RUAB „Armigerus" neturint reikalavimo teisės į UAB „Šiaulių technika" pagal Jungtinės veiklos sutartį.

29Pareiškėjas RUAB „Armigerus" savo reikalavimo teisę prašyti atnaujinti procesą kildina 2009-06-01 tarp RUAB „Armigerus" (tuometinis pavadinimas UAB „Langvirus") ir UAB „Technikos grupė" sudaryta įrangos nuomos sutartimi Nr. 2009/06/01.

30Pažymėtina, kad 2006-06-06 lizingo sutartis Nr. LT034192 buvo sudaryta tarp „Swedbank lizingas", UAB ir UAB „Šiaulių technika" , o pareiškėjo nurodoma įrangos nuomos sutartis buvo sutaryta tarp RUAB „Armigerus" ir UAB „Technikos grupė", t.y. su tarp lizingo sutarties šalimis nesusijusių asmenų. Taigi, pareiškėjas RUAB „Armigerus" turi teisę kreiptis į viešbučio savininką dėl jame galimai RUAB „Armigerus" nuosavybės teise priklausančių daiktų grąžinimo, o nesant galimybės tų daiktų atskirti, kreiptis į UAB „Šiaulių technika" ar įrangos nuomos sutartį sudariusią UAB „Technikos grupė" dėl patirtų nuostolių atlyginimo, tačiau šių klausimų sprendimas niekaip nesusijęs su tarp „Swedbank lizingas", UAB ir UAB „Šiaulių technika“ išspręstu ginču dėl vienašalio lizingo sutarties nutraukimo teisėtumo.

31CPK 7 str. 2 d. numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

32UAB „Šiaulių technika" buvo bylos šalis ir galėjo naudotis visomis CPK proceso šalims suteiktomis priemonėmis ginti savo pažeistas teises išnagrinėtoje byloje.

33UAB „Šiaulių technika" direktorius yra V. V., o RUAB „Armigerus" direktorius E. V.. Nors pareiškėjai teismui pateiktame 2012-05-23 pareiškime dėl procesinio dokumento trūkumų šalinimo neneigia, kad abiejų įmonių vadovus sieja giminystės ryšiai, t.y. V. V. yra E. V. tėvas, tačiau pareiškėjų teigimu, artimi ryšiai tarp jų nėra palaikomi. Artimų tarpusavio ryšių nepalaikymas neva patvirtina tai, kad apie vykusį teisminį ginčą tarp „Swedbank lizingas", UAB ir UAB „Šiaulių technika", pareiškėjas RUAB „Armigerus" nieko nežinojo. Artimų ryšių nepalaikymas neįrodo, kad apie išnagrinėtą bylą buvo nežinoma, nes ir E. V. ir V. V. personaliai dalyvavo civ. bylos Nr. 2-252-154/2010 nagrinėjime.

34Tačiau iš pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad V. V. ir E. V. atstovaujamų bendrovių vyko glaudūs verslo santykiai ir tą parodo tarp UAB „Šiaulių technika" ir RUAB „Armigerus" 2008-08-20 sudaryta Jungtinė veiklos sutartis bei tarp RUAB „Armigerus" ir UAB „Technikos grupė" 2009-06-01 sudaryta įrangos nuomos sutartis. Pažymėtina, kad pastarąjį sandorį RUAB „Armigerus" vardu sudarė direktoriaus pavaduotojas V. V. (šios bendrovės direktorius tuo metu buvo jo sūnus E. V.), kadangi jo sūnus E. V. tuo metu atstovavo kitą sandorio šalį- UAB „Technikos grupė". Taigi akivaizdu, kad net ir darant prielaidą, kad asmeniniai glaudūs santykiai tarp RUAB „Armigerus" ir UAB „Šiaulių technika" vadovų nebuvo palaikomi, tačiau iš faktiškai vykstančių verslo santykių pareiškėjams neabejotinai turėjo būti žinoma apie vykstančius teisminius ginčus, tame tarpe ir ginčą tarp „Swedbank lizingas", UAB ir UAB „Šiaulių technika" dėl lizingo sutarties nutraukimo.

35Atsakovų, t.y. E. V. ir V. V. 2009-10-07 teismui pateiktame triplike Nr. 1159 kaip vienas iš atsikirtimų nurodomas Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-744-154/2009, kurioje yra pareikštas „Swedbank lizingas", UAB priešieškinys dėl UAB „Šiaulių technika" iškeldinimo iš „Swedbank lizingas", UAB priklausančių pastatų adresu( - ). Prie tripliko taip pat pridėta UAB „Šiaulių technika" ieškinio atsakovui „Swedbank lizingas", UAB kopija bei Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuri patvirtina ieškinio priėmimą kopija (tripliko 2 priedas). Taigi akivaizdu, kad apie tarp UAB „Šiaulių technika" ir „Swedbank lizingas", UAB vykstantį teisminį ginčą tiek V. V., tiek E. V. buvo neabejotinai žinoma, todėl Šiaulių apygardos teismui pateiktas prašymas yra pateiktas praleidus CPK 368 str. 1 d. numatytą 3 mėnesių terminą.

36UAB „Ektornet Commercial Lituania“ atsiliepimu prašo atsisakyti atnaujinti procesą. Tretysis asmuo nurodė, kad vienintelė norma, kuria remiasi pareiškėjai yra CPK 366 str. 1 d. 7 d. - teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialinių teisių ir pareigų. Pareiškėjai nurodo, kad tarp jų 2009-06-01 buvo sudaryta UAB „Armigerus" priklausančios įrangos nuomos sutartis, kuria UAB „Technikos grupė" įranga buvo leista naudotis iki 2012-12-31, todėl RUAB „Armigerus" tūrėjo būti įtraukta į bylos nagrinėjimą.

37Pirma. byla Nr. 2-252-154/2010 neturi nieko bendro su RUAB „Armigerus" daiktinėmis teisėmis į viešbutyje esančią jos įrangą. Šiaulių apygardos teismas c. b. Nr. 2-252-154/2010 nagrinėjo UAB „Šiaulių technika" ieškinį „Swedbank lizingas", UAB dėl jų 2006-12-19 sudaryto susitarimo 4 p. nuginčijimo ir 2008-11-12 „Swedbank lizingas", UAB atlikto lizingo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Visus šiuos reikalavimus teismai atmetė. Visi kiti šalių reikalavimai buvo susiję su kitu atsakovo turtu, esančiu ( - )ir niekaip neįtakoja RUAB „Armigerus" interesų dėl jo turimos įrangos( - ) viešbutyje. Jokių klausimų dėl kilnojamųjų daiktų teismai nesprendė. Darytina išvada, kad teismai niekaip nepasisakė dėl RUAB „Armigerus" materialių teisių ir pareigų, jos tariamo kilnojamojo turto ir pan.

38Antra, 2008-08-20 Jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnio 2.1 punkto nuostatose (2012-05-23 patikslinto prašymo atnaujinti procesą priedas Nr. 4) numatyta išankstinė sąlyga niekada neįvyko: UAB „Šiaulių technika" neišsipirko Viešbučio iš atsakovo „Swedbank lizingas", UAB. Taigi, 2008-08-20 Jungtinės veiklos sutartyje nurodoma neva pažeistą RUAB „Armigerus" materialioji teisė neegzistuoja, todėl nėra pagrindo teigti, kad ji yra pažeista.

39RUAB „Armigerus" ir šiandien turi visas galimybes reikšti ieškinius dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba reikalavimus dėl jos kilnojamojo turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, todėl prašymas dėl jau pasibaigusio proceso atnaujinimo yra atmestinas.

40Pareiškėjas nesiekia atnaujintoje byloje reikšti naujų reikalavimų. Susipažinus su prašymu dėl proceso atnaujinimo UAB „Šiaulių technika" ketinamu reikšti reikalavimu (2012-05-23 pareiškimas) matyti, kad teismų jau išnagrinėti ieškovo reikalavimai yra papildyti vieninteliu prašymu: pripažinti negaliojančia 2012-04-26 „Swedbank lizingas“, UAB sudarytą nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo sutartį dėl viešbučio ( - )pardavimo. Ši sutartis yra sudaryta jau po prašomos atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-252-154/2010 išnagrinėjimo ir ji neturi nieko bendro su pasibaigusiu procesu.

41RUAB „Armigerus" direktorius E. V. jau 2009 m. žinojo apie vykstančią bylą, nes dalyvavo jos nagrinėjime trečio asmens atstovu. UAB „Armigerus“ yra praleidusi CPK 368 str. 1 d. įtvirtintą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, todėl prašymas atmestinas.

42Prašo skirti pareiškėjams baudas už piktnaudžiavimą procesu pagal LR CPK 95 str. ir dalį baudos paskirti kaip kompensacija už procesinių teisių suvaržymus UAB „Ektornet Commercial Lithuania“.

43Atsisakytina atnaujinti procesą.

44Dėl LR CPK 368 str.1d. nustatyto termino praleidimo.

45LR CPK 368 str. 1dalies nuostatos numato, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią ją pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

46Pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 dalyvavo ir buvo ieškovu ir teismui priėmus jam nepalankų sprendimą šis pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, tai yra buvo ir ieškovu, ir apeliantu civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010. Taigi, šiam pareiškėjui apie bylos nagrinėjimą ir priimtą teismo sprendimą buvo gerai žinoma. Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 buvo priimtas 2010-06-30 ir įsiteisėjo 2011-11-21. Prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2012-05-07, tai yra, pateiktas po daugiau kaip po penkių mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Taigi, pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ yra praleidęs įstatymo nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti pagal LR CPK 368 str. 1d. nuostatas, todėl toks prašymas netenkintinas.

47Restruktūrizuojama UAB „ Armigerus“ nebuvo bylos šalimi civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010, tačiau jos vadovai( valdymo organai) teikė procesinius dokumentus į bylą Nr. 2-252-154/2010. Juridiniai asmenys veikia ir savo teises įgyvendina per savo valdymo organus- vadovus. Procesinius dokumentus ( tripliką) pasirašė E. V. ir V. V. - tai tėvas ir sūnus. UAB „Armigerus“ direktoriaus pavaduotoju dirba V. V.. UAB „ Langvirus“, arba dabartiniu pavadinimu UAB „ Armigerus“ vadovu- direktoriumi dirba E. V.. Byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu UAB „ Technikos grupė“, kuriai atstovavo įmonės direktorius E. V..( b.l. 95-97, tomas 3) Byloje, kurioje prašoma proceso atnaujinimo dalyvavo nuo UAB „Šiaulių technika“ šios įmonės vadovas – direktorius V. V..( b.l. 98, tomas3) Įrangos nuomos sutartis, kuria grindžiamas UAB „ Armigerus“ teisių pažeidimas dėl viešbutyje( - ), įmontuotos įrangos, sudarė ir pasirašė nuo UAB „ Langvirus“ arba dabartiniu pavadinimu „Armigerus“ direktorius V. V. ir nuo UAB „ Technikos grupė“ direktorius E. V.. UAB „ Technikos grupė“ byloje dalyvavo ir buvo įtraukta trečiuoju asmeniu. Taigi, ir byloje dalyvavusiam UAB „ Technikos grupė“ vadovui E. V.( dirbo vadovu nuo 2009-04-24, b.l. 112-114, tomas 3) ir UAB „ Šiaulių technika“, kurios vadovas yra V. V. apie priimtą užbaigtoje byloje teismo sprendimą buvo gerai žinoma, nes abu jie dalyvavo byloje priimant 2010-06-30 sprendimą. Taigi, seka išvada, jog apie priimtą teismo sprendimą UAB „Langvirus“(arba UAB „ Armigerus“) vadovams- valdymo organams buvo žinoma nuo 2010-06-30.

48UAB „ Šiaulių technika“ įsipareigojimų vykdymas pagal 2006-06-06 lizingo sutartį Nr. LT034192 buvo užtikrintas V. V. ir E. V. laidavimais, pagal jų abiejų pasirašytas laidavimo sutartis. „ Swedbank lizingas“ UAB 2009 -03-23 padavė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl skolos priteisimo iš laiduotojų E. V. ir V. V.. Ieškinio reikalavimai kildinami iš 2006-06-06 lizingo sutarties Nr. LT034192 bei laidavimo sutarčių pagrindu. Tai rodo, jog tiek UAB „ Armigerus“ vadovui E. V., tiek UAB „ Šiaulių technika“ vadovui V. V. apie priimtą teismo sprendimą dėl lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo buvo gerai žinoma nuo pat bylos baigties 2010-06-30. Įrangos nuomos sutarčių sudarymas ir jungtinės veiklos sutarčių sudarymo faktai rodo, kad tarp šių įmonių nuo pat 2006 metų vyko nuolatiniai bendradarbiavimo santykiai ir tų įmonių valdymo organai ir jų vadovai betarpiškai dalyvavo sudarant sandorius ir dalyvavo tiek tėvas, tiek sūnus civilinės bylos Nr. 2-252-154/2010 nagrinėjime, todėl žinojo ir privalėjo žinoti apie priimtą teismo sprendimą jau 2010-06-30.

49Prašymas atnaujinti procesą paduotas 2012-05-07(b.l.1, tomas 1) tai yra, vos ne po metų laiko nuo priimto teismo sprendimo. Sprendimas įsiteisėjo 2011-11-21.

50Pareiškėjas RUAB „ Armigerus“ sužinojimą apie bylą sieja su skelbimu laikraštyje apie lizingo bendrovės „ Swedbank lizingas“ UAB viešbučio pardavimą kitam savininkui. Minėtame skelbime yra žinia, kad pasikeitė viešbučio ( - ) savininkas, į kurį pareiškėjas bet kada gali pareikšti pretenzijas dėl įrangos grąžinimo ar įrangos nuomos pratęsimo ar kita, arba inicijuoti ieškinius savininkui, ir tai pareiškėjas gali atlikti atskirais naujais ieškiniais naujam savininkui ir tam nėra reikalo atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, kurioje išspręstas klausimas tik dėl teisėto ar neteisėto lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo. Šis skelbimas apie savininko pasikeitimą neturi priežastinio ryšio su užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 išspręstais klausimais, nes dėl viešbutyje esančios UAB „ Armigerus“ nurodomos įrangos buvimo fakto , ar jos demontavimo, ar jos iškeldinimo-išvežimo ar įrangos nuomos pratęsimo - minėtame teismo 2010-06-30 sprendime visiškai nepasisakyta ir nespręsta. Tai rodo, jog minėtas 2010-06-30 teismo sprendimas nelietė ir nepasisakė dėl jokių UAB „ Armigerus“ materialių teisių.

51Dėl nurodytų aplinkybių, teismas daro išvadą, jog pareiškėjas UAB „ Armigerus“( buvusi UAB „ Langvirus“) yra praleidusi LR CPK 368 str. 1d. nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Šis pareiškėjas nenurodė, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių ir nepateikė prašymo praleistą terminą atnaujinti. UAB „ Šiaulių technika“ dalyvavo byloje ir buvo byloje ieškovu, naudojosi šalies teise apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka, todėl jos pateiktas prašymas yra su praleistu 3 mėnesių terminu, negali būti tenkinamas LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindu, nes ji negali būti laikoma nedalyvavusiu byloje asmeniu.

52Dėl nurodyto LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindo.

53Prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė du pareiškėjai: tai UAB „ Šiaulių technika“ ir restruktūrizuojama UAB „ Armigerus“( buvusi UAB „ Langvirus“). Abu pareiškėjai nurodo vienintelį proceso atnaujinimo pagrindą – LR CPK 366 str. 1d. 7p. – jeigu teismo sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialių teisių ir pareigų.

54Pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ dalyvavo byloje Nr. 2-252-154/2012 ieškovu ir net pateikė apeliaciją, kurią turi teisę pateikti tik bylos šalis, dėl jam nepalankaus teismo sprendimo patikros apeliacine tvarka. Taigi, šis pareiškėjas buvo bylos šalis ir negali būti pripažintas nedalyvavusiu byloje asmeniu pagal LR CPK 366 str.1d.7p.,o jo nurodomas interesas, kurio jis siekia per proceso atnaujinimą – tai pareikšti ieškinį dėl viešbučio ( - )pirkimo- pardavimo sutarties panaikinimo. Šį interesą pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ gali įgyvendinti pareikšdamas atskirą naują ieškinį, nes ginčo pirkimo- pardavimo sutartis buvo sudaryta jau po civilinės bylos Nr. 2-252-154/2010 baigties, todėl įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymu negali būti pateisinamas proceso atnaujinimo instituto naudojimas. Dėl pasakyto, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo UAB „ Šiaulių technika“ formaliai nurodomo LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindo nurodymas yra neteisėtas, nes jis neegzistuoja.

55Dėl restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ nurodomo LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindo.

56Šis pareiškėjas savo tariamų teisių pažeidimą ginčo 2010-06-30 sprendimu motyvuoja 2009-06-01 įrangos nuomos sutartimi su UAB „ Technikos grupė“, ir 2008-09-20 jungtinės veiklos sutartimi su UAB „ Šiaulių technika“ numatytais įsipareigojimais bei 2008-08-18 iš UAB „Medicinos banko“ gautu 737 232,36 EUR dydžio kreditu. Visos šios sutartys buvo sudarytos iki ginčo sprendimo priėmimo ir buvo žinomos ieškovu byloje dalyvavusiam UAB „ Šiaulių technika“ ir byloje dalyvavusiam trečiam asmeniui UAB „ Technikos grupė“. Ginčo sprendimu teismas nusprendė dėl vienašalio lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo tarp UAB „ Šiaulių technika“ ir Swedbank lizingas UAB. Minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 ir joje priimtu 2010-06-30 sprendimu teismas nepasisakė ir nieko nesprendė dėl viešbutyje ( - ) esančios įrangos nuomos nutraukimo ar tos įrangos demontavimo ar tos įrangos priklausymo fakto. Taigi, teismas nesprendė ir nevertino ir įrangos nuomos sutarties pasibaigimo ar jos pratęsimo, todėl minėtu teismo sprendimu nebuvo pasisakyta dėl jokių UAB „ Armigerus“ esančios viešbutyje įrangos nuomos teisinių santykių , todėl nepasisakė ir neapsprendė jokių UAB „ Armigerus“ materialių teisių, susijusių su įrangos nuoma. Teismas ginčo 2010-06-30 sprendimu taip pat nieko nepasisakė ir nesprendė klausimo, kur ir kaip buvo naudotos UAB „ Šiaulių technika“ iš UAB „ Armigerus“ pagal jungtinės veiklos sutartį ar kitų partnerių pagal kitas sutartis ,o taip pat iš UAB „ Medicinos banko“ gautos investicijos. Ginčo sprendimu yra konstatuotas faktas, jog UAB „ Šiaulių technika“ nevykdė lizingo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų- nebemokėjo įmokų atsakovui Swedbank lizingas UAB, todėl pagal tose sutartyse nustatytas sąlygas atsakovas turėjo teisę ir teisėtai nutraukė lizingo sutartis. Dėl UAB „ Šiaulių technika“ ir UAB „ Technikos grupė“ su kitais ūkio subjektais prisiimtų įsipareigojimų ginčo sprendimu yra nieko nespręsta ir nepasisakyta. Jungtinės veiklos sutartimi ir paskola iš UAB „ Medicinos banko“ yra kiti įsipareigojimai pagal kitas sutartis ir neturi nieko bendra su išnagrinėta byla.

57RUAB „ Armigerus“ pagal 2011-07-15 Šiaulių apygardos teismo nutartį, kuri įsiteisėjo 2011-07-22 yra restruktūrizuojama įmonė, tai yra įmonė, turinti finansinių sunkumų. UAB „ Medicinos bankas yra įtrauktas į šios įmonės kreditorių sąrašą ( 2011-10-03 teismo nutartis – pridedama. ). Tai rodo, jog UAB „ Armigerus“ neįvykdė kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nenupirko iš Swedbank lizingas UAB viešbučio ( - ) ir tolesnis lizingo sutarties su Swedbank lizingas UAB vykdymas yra negalimas. Taigi, UAB „ Armigerus“ neįgijo jokių teisių į dalį viešbučio ( - ) kaip jungtinės veiklos buvęs dalyvis, todėl nėra jo teisių pažeidimo jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir sprendžiant klausimą dėl lizingo sutarties nutraukimo teisėtumo. Be to, UAB „ Armigerus“ nebuvo lizingo sutarties tarp UAB „ Šiaulių technika“ ir atsakovo Swedbank lizingas UAB šalimi. Pati UAB „Šiaulių technika“ nevykdė lizingo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl kalbėti apie kitų ūkio subjektų, tame tarpe ir UAB „Armigerus“ pažeistas teises nedalyvavus byloje, nėra teisinio pagrindo. UAB „ Armigerus“ restruktūrizavimo procese įgyvendina savo veiklą tik pagal patvirtintą teismo restruktūrizavimo planą. RUAB „ Armigerus“ restruktūrizavimo plane, kuris patvirtintas teismo 2012-02-24 nutartimi, t.y. iki prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo, nėra numatyta tokia šio ūkio subjekto veikla kaip įsigyti - pirkti viešbutį( - ), ir nėra įregistruota bei papildyta veiklos rūšis – viešbučių verslas ar apgyvendinimo paslaugos teikimo verslas. Restruktūrizuojama UAB „Armigerus“ be proceso atnaujinimo gali ir privalo išspręsti savo įrangos viešbutyje atsiėmimo ar nuomos pratęsimo klausimus su to viešbučio savininku UAB „Ektornet Commercial Lithuania“ gera valia patys ar kitu, nauju ieškiniu, kuris niekaip nėra susijęs su išnagrinėta civiline byla Nr. 2-252-154/2010 ir priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu šioje byloje. Tai yra kitos bylos šalys.

58Dėl nurodytų faktinių aplinkybių, kurias teismas įvertino bei tyrė, daroma išvada, jog pareiškėjo restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo pagal LR CPK 366 str. 1d.7p. nėra, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas. ( LR CPK 185 str.).

59Abiejų pareiškėjų vadovai - vienasmeniai valdymo organai betarpiškai dalyvavo civilinės bylos Nr. 2-252-154/2010 nagrinėjime ir naudojosi kvalifikuota teisininkų- advokatų pagalba, o apie priimtus sprendimus akivaizdžiai žinojo ir privalėjo žinoti, nes turėjo advokatus, todėl traktuotina, kad tokiu prašymu dėl proceso atnaujinimo tiesiog piktybiškai yra nesąžiningai naudojamasi procesinėmis teisėmis siekiant vilkinti priimto byloje sprendimo vykdymą, todėl už nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis abiejų pareiškėjų vadovams skirtinos baudos. ( LR CPK 42 str. 5d., 95 str. 1d.). Abiejų pareiškėjų vadovų pateikti prašymai dėl proceso atnaujinimo yra akivaizdžiai nepagrįsti. Tokius prašymus padavė vienasmeniai juridinių asmenų valdymo organai- vadovai. Nėra UAB „Šiaulių technika“ akcininkų sprendimo ir pritarimo kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Nėra ir restruktūrizuojamos UAB „Armigerus“ kreditorių susirinkimo nutarimo dėl proceso atnaujinimo. Tai rodo, jog tokią procedūrą iniciavo tik abiejų pareiškėjų valdymo organai- vadovai, kuriems ir tenka atsakomybė dėl nesąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis. Pareiškėjų sukurptas dokumentų kiekis kelių tomų apimtimi - yra betikslis apkrovimas teismui. RUAB „Armigerus“ tokį prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė restruktūrizacijos procese, po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tai yra, iš einamos veiklos, iš kurios visi einamieji mokesčiai privalomai mokami į biudžetą ( LR ĮRĮ 8 str. 4p.). Baudos mokamos į valstybės biudžetą. Tokį prašymą padavė ir iniciavo be kreditorių pritarimo RUAB „ Armigerus“ vadovas, vykdantis einamąją veiklą. Už nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis skirtinas abiejų pareiškėjų vadovams baudos dydis – po du tūkstančius litų ( LR CPK 95 str. 1d.).

60Nesant teisinio pagrindo atnaujinti procesą, tenkintinas UAB „ Ektornet Commercial Lithuania“ prašymas priteisti šio trečio asmens patirtas byloje advokatų teisinės pagalbos išlaidas, nes yra pateikti apmokėjimo už šias paslaugas rašytiniai įrodymai ( LR CPK 93 str.1d. ).

61Teismas, vadovaudamasis LR CPK 370 str. 3d.,

Nutarė

62Atsisakyti atnaujinti procesą.

63Priteisti iš RUAB „ Armigerus“ ir UAB „ Šiaulių technika“ po 9375,- Lt atstovavimo išlaidų UAB „ Ektornet Commercial Lithuania“ naudai.

64Priteisti iš RUAB „Armigerus“ vadovo E. V. ir UAB „ Šiaulių technika“ vadovo V. V. po 2000,- Lt baudos į valstybės biudžetą už nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis.

65Tenkinti trečiojo asmens prašymą. Informuoti Turto arešto aktų registrą apie civilinėje byloje Nr. A2-819-194/2012 Šiaulių apygardos teismo 2012-07-26 nutartimi panaikintas laikinas apsaugos priemones, t.y., panaikintas areštas UAB „ Ektornet Commercial Lithuania“ priklausančio pastato- viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio( - ), bei prie šio pastato esančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir nuomos teisių taikytų suvaržymų panaikinimas. Šiaulių apygardos teismo 2012-07-31 nutartimi leista 2012-07-26 nutartį vykdyti skubiai. Informuoti Turto arešto aktų registrą, jog Šiaulių apygardos teismo 2012-07-26 nutartis ir 2012-07-31 nutartys yra apskųstos ir nėra įsiteisėję.

66Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,... 3. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ ir UAB „... 5. atsakovo „ Swedbank lizingas“ UAB atstovui T. V., trečiojo asmens UAB „... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB... 7. Teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl proceso atnaujinimo,... 8. 2012-05-07 teisme gautas pareiškėjų restruktūrizuojamos UAB „... 9. Civilinėje byloje Nr. 2-252-154/2010 Ieškovas UAB „Šiaulių technika"... 10. 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje... 11. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė tuo, kad byloje nenustatyta,... 12. Ieškovas, nesutikdamas su 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimu... 13. 2011-11-21 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį... 14. Ieškovas UAB „Šiaulių technika", nesutikdamas su apeliacinės instancijos... 15. 2006-07-05 UAB „Šiaulių technika" ir UAB „Dangė" sudarė... 16. 2008-08-18 UAB „Medicinos bankas" ir UAB „Armigerus" (buvęs pavadinimas -... 17. 2008-08-18 UAB „Armigerus" prisiėmus papildomus 737.232,36 EUR dydžio... 18. 2009-06-01 UAB „Armigerus“ ir UAB „Technikos grupė" sudarė įrangos... 19. 2010-06-30 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.... 20. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto... 21. 2012-04-16 pareiškėjas RUAB „Armigerus" Verslo žinios internetiniame... 22. Pareiškėjas RUAB „Armigerus" nežinojo ir negalėjo žinoti apie priimtus... 23. RUAB „Armigerus", veikdamas sąžiningai bei rūpestingai, įgyvendindamas... 24. Bylą išnagrinėjus nedalyvaujant RUAB „Armigerus", pastaroji bendrovė turi... 25. Swedbank lizingas UAB atsiliepimu prašo pareiškėjų prašymo dėl proceso... 26. Pareiškėjai savo teisę teikti prašymą atnaujinti procesą grindžia... 27. Pareiškėjas RUAB „Armigerus" savo reikalavimą grindžia tarp UAB... 28. Pagal minėtą Jungtinės veiklos sutartį RUAB „Armigerus" teisė reikalauti... 29. Pareiškėjas RUAB „Armigerus" savo reikalavimo teisę prašyti atnaujinti... 30. Pažymėtina, kad 2006-06-06 lizingo sutartis Nr. LT034192 buvo sudaryta tarp... 31. CPK 7 str. 2 d. numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai... 32. UAB „Šiaulių technika" buvo bylos šalis ir galėjo naudotis visomis CPK... 33. UAB „Šiaulių technika" direktorius yra V. V., o RUAB „Armigerus"... 34. Tačiau iš pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad V. V. ir E. V.... 35. Atsakovų, t.y. E. V. ir V. V. 2009-10-07 teismui pateiktame triplike Nr. 1159... 36. UAB „Ektornet Commercial Lituania“ atsiliepimu prašo atsisakyti atnaujinti... 37. Pirma. byla Nr. 2-252-154/2010 neturi nieko bendro su RUAB „Armigerus"... 38. Antra, 2008-08-20 Jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnio 2.1 punkto... 39. RUAB „Armigerus" ir šiandien turi visas galimybes reikšti ieškinius dėl... 40. Pareiškėjas nesiekia atnaujintoje byloje reikšti naujų reikalavimų.... 41. RUAB „Armigerus" direktorius E. V. jau 2009 m. žinojo apie vykstančią... 42. Prašo skirti pareiškėjams baudas už piktnaudžiavimą procesu pagal LR CPK... 43. Atsisakytina atnaujinti procesą.... 44. Dėl LR CPK 368 str.1d. nustatyto termino praleidimo.... 45. LR CPK 368 str. 1dalies nuostatos numato, jog prašymas atnaujinti procesą... 46. Pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ civilinėje byloje Nr.... 47. Restruktūrizuojama UAB „ Armigerus“ nebuvo bylos šalimi civilinėje... 48. UAB „ Šiaulių technika“ įsipareigojimų vykdymas pagal 2006-06-06... 49. Prašymas atnaujinti procesą paduotas 2012-05-07(b.l.1, tomas 1) tai yra, vos... 50. Pareiškėjas RUAB „ Armigerus“ sužinojimą apie bylą sieja su skelbimu... 51. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas daro išvadą, jog pareiškėjas UAB „... 52. Dėl nurodyto LR CPK 366 str. 1d.7p. pagrindo.... 53. Prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė du pareiškėjai: tai UAB „... 54. Pareiškėjas UAB „ Šiaulių technika“ dalyvavo byloje Nr. 2-252-154/2012... 55. Dėl restruktūrizuojamos UAB „ Armigerus“ nurodomo LR CPK 366 str. 1d.7p.... 56. Šis pareiškėjas savo tariamų teisių pažeidimą ginčo 2010-06-30... 57. RUAB „ Armigerus“ pagal 2011-07-15 Šiaulių apygardos teismo nutartį,... 58. Dėl nurodytų faktinių aplinkybių, kurias teismas įvertino bei tyrė,... 59. Abiejų pareiškėjų vadovai - vienasmeniai valdymo organai betarpiškai... 60. Nesant teisinio pagrindo atnaujinti procesą, tenkintinas UAB „ Ektornet... 61. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 370 str. 3d.,... 62. Atsisakyti atnaujinti procesą.... 63. Priteisti iš RUAB „ Armigerus“ ir UAB „ Šiaulių technika“ po 9375,-... 64. Priteisti iš RUAB „Armigerus“ vadovo E. V. ir UAB „ Šiaulių... 65. Tenkinti trečiojo asmens prašymą. Informuoti Turto arešto aktų registrą... 66. Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam...