Byla 2-372/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vipranus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria buvo priimtas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ atsisakymas nuo ieškinio atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vipranus“ atžvilgiu civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vipranus“ ieškinį solidariems atsakovams OU Airwave, UAB „Airwave LT“ (dabartinis pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Vipranus“, dabartinis teisinis statusas – bankrutavusi) ir D. J. dėl žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių ieškovo procesinę teisę atsisakyti ieškinio vieno iš atsakovų atžvilgiu, kuris yra bankrutuojanti įmonė.

7Ieškovas UAB „Vilpra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų OU Airwave, UAB „Airwave LT“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Vipranus“, dabartinis teisinis statusas – bankrutavusi) ir D. J. 482 114,91 Lt žalos dėl atsakovų neteisėtų veiksmų atlikimo konkuruojant nesąžiningai bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

8Atsakovas D. J. bei atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto administratorius UAB „Audata“ pateikė teismui prašymą šią bylą perduoti nagrinėti atsakovo UAB „Vipranus“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuri buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2012 m. rugpjūčio 6 d.).

9Tuo tarpu ieškovo UAB „Vilpra“ atstovas advokatas Ignas Vėgėlė pateikė prašymą dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo B UAB „Vipranus“ atžvilgiu.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Vilpra“ atsisakymą nuo ieškinio B UAB „Vipranus“ atžvilgiu ir šioje dalyje bylą nutraukė bei netenkino atsakovų D. J. ir B UAB „Vipranus“ bankroto administratoriaus prašymų prijungti šią civilinę bylą prie atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto bylos. Teismas nenustatė, kad ieškinio atsisakymo atsakovo B UAB „Vipranus“ atžvilgiu priėmimas prieštarautų viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Teismui nusprendus priimti ieškinio atsisakymą atsakovo B UAB „Vipranus“ atžvilgiu bei šioje dalyje bylą nutraukti, neliko pagrindo tenkinti atsakovų D. J. ir B UAB „Vipranus“ prašymų perduoti šią bylą nagrinėti atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto administratorius UAB „Audata“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį, ieškovo prašymą dėl ieškinio reikalavimo atsakovo B UAB „Vipranus“ atžvilgiu atmesti, atsakovų D. J. ir B UAB „Vipranus“ prašymus dėl bylos perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tenkinti. Nurodo, kad dėl ieškinio pareiškimo bei šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškiniui užtikrinti, atsakovui B UAB „Vipranus“ buvo iškelta bankroto byla. Ieškovas, pareikšdamas nesąžiningą ieškinį bei tokiu būdu nesąžiningai pašalinęs iš rinkos konkurentą, o po to atsiimdamas ieškinį, siekia išvengti galimos turtinės atsakomybės. Todėl ieškinys turi būti išnagrinėtas, o jo atsisakymo priėmimas prieštarauja viešajam interesui, kurį sudaro atsakovo B UAB „Vipranus“ kreditorių interesai. Kadangi gali reikėti inicijuoti tyrimą dėl to, kokią reikšmę atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto procesui turėjo šis ieškinys bei reikšti ieškinį UAB „Vilpra“ dėl žalos atlyginimo, apeliantas siūlo šios bylos nagrinėjimą perduoti atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris yra labiau įsigilinęs į bankroto bylos detales.

14Ieškovas UAB „Vilpra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti bei paskirti atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto administratoriaus UAB „Audata“ įgaliotam asmeniui E. J. 20 000 Lt baudą, 50 procentų šios baudos skiriant ieškovui. Ieškovas pažymi, kad nutartis dėl ieškinio atsisakymo priėmimo negali būti apeliacijos objektas, nes ji neužkerta kelio bylos eigai. Dėl nutarties, kuria bylos nagrinėjimas sustabdytas ir perduotas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, atskirasis skundas negali būti duodamas (CPK 34 str. 2 d. 5 p.). Aplinkybė apie bankroto bylos iškėlimą atsakovui paaiškėjo tik po teismo nutarties, kuria buvo nuspręsta skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje, priėmimo (CPK 163 str. 5 p.). Ieškovas turi teisę pasirinkti atsakovus, kurių atžvilgiu reiškia ieškinį. Ieškinio reikalavimo atsisakymas ir tariamas ieškovo žalos padarymas atsakovui tarpusavyje nėra susiję. Ieškovas prašo skirti apelianto bankroto administratoriaus atstovui baudą dėl to, kad jis pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą ir tokiu būdu veikė prieš kreditorių interesus, vilkino šios bylos nagrinėjimą bei sudarė nepatogumų ieškovui ir teismui.

15Atsakovai OU Airwave ir D. J. pateikė atsiliepimus į atskirąjį skundą, prašydami jį tenkinti bei nurodydami iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir atsakovas B UAB „Vipranus“ savo atskirajame skunde.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18CPK 115 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog procesinio dokumento netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente ir nėra pagrindas nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija iš atsakovo B UAB „Vipranus“ atskirojo skundo faktinio ir teisinio pagrindo nustačiusi, kad apeliantas atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti dėl to, jog teismas nepagrįstai priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio apelianto atžvilgiu, nelaiko kliūtimi tolesnei apeliacinio proceso eigai apelianto akivaizdžiai netiksliai suformuluoto atskirojo skundo reikalavimo, kuriuo jis per rašymo apsirikimą praleidęs žodį „atsisakymo“ prašo panaikinus skundžiama nutartį atmesti ieškovo prašymą dėl ieškinio reikalavimo tenkinimo, o ne atmesti ieškovo prašymą dėl ieškinio reikalavimo atsisakymo tenkinimo (CPK 302 str., 338 str.).

19Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo (autonomijos) principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, gali laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Teismas nutartimi priima ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.).

20Nagrinėjamu atveju apelianto esminis atskirojo skundo argumentas yra tas, kad teismui priėmus ieškinio reikalavimų atsisakymą apelianto atžvilgiu, nebus patikrintas šio ieškinio pagrįstumas, dėl ko bus apsunkintos apelianto galimybės paduoti ieškovą į teismą dėl apeliantui padarytos žalos atlyginimo, kuri kilo dėl šio nepagrįsto ieškinio ir jo užtikrinimui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl šio apelianto argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.6 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog tuo atveju, jei skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Vadinasi, ieškovas, kuris reiškia ieškinį, esant solidariajai atsakovų atsakomybei, visų solidariųjų atsakovų atžvilgiu nurodo tą patį ieškinio pagrindą. Iš to darytina išvada, kad paaiškėjus, jog ieškovo reikalavimo teisė yra nepagrįsta vieno iš solidariųjų atsakovų atžvilgiu, ji bus laikytina nepagrįsta ir kitų solidariųjų skolininkų atžvilgiu. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio reikalavimų atsisakymas vieno iš solidariųjų atsakovų atžvilgiu, neeliminuoja galimybės patikrinti šio ieškinio (faktinio pagrindo) pagrįstumo, kuomet jis ir toliau bus nagrinėjimas kitų solidariųjų atsakovų atžvilgiu. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo teiginius, kad ieškinio reikalavimo atsisakymo jo atžvilgiu priėmimas užkerta kelią apeliantui nustatyti šio ieškinio pagrįstumą ir tokiu būdu pažeidžia jo teises (CPK 12 ir 178 str.). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio reikalavimų atsisakymas apelianto ar apskritai visų solidariųjų atsakovų atžvilgiu savaime neapriboja apelianto ar kitų solidariųjų atsakovų teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl padarytos žalos tokiu ieškiniu atlyginimo bei atitinkamai neapriboja galimybės naujai iškeltoje byloje kaip žalos padarymo priežastį įrodinėti akivaizdų ieškinio nepagrįstumą (CPK 5 str.).

21Teisėjų kolegija nustačiusi, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų atsakovo, kuris yra bankrutavusi įmonė, atžvilgiu, netenka teisinės prasmės apelianto atskirojo skundo ir ieškovo bei atsakovų atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentų dėl bylos sustabdymo ir perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, nagrinėjimas. Todėl teisėjų kolegija atskirai dėl šių byloje dalyvaujančių asmenų argumentų nepasisako kaip dėl teisiškai nereikšmingų.

22Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo B UAB „Vipranus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė teisės normas, apibrėžiančias ieškovo procesinę teisę atsisakyti ieškinio reikalavimų vieno iš solidariųjų atsakovų atžvilgiu bei priėjo teisingos ir pagrįstos išvados, jog šiuo atveju yra pagrindas ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų dalies priimti (CK 6.6 str. 4 d., CPK 42 str., 140 str. 1 d.). Kadangi teisėjų kolegija nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, bei CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), apelianto atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymo dėl baudos apelianto bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui skyrimo, nes įvertinus atskirojo skundo argumentus, nėra pagrindo išvadai, kad apelianto atskirasis skundas buvo akivaizdžiai nepagrįstas (CPK 95 str. 1 d.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Netenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ prašymo skirti atsakovo bankroto administratoriaus įgaliotam atstovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas UAB „Vilpra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 8. Atsakovas D. J. bei atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto administratorius UAB... 9. Tuo tarpu ieškovo UAB „Vilpra“ atstovas advokatas Ignas Vėgėlė pateikė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi priėmė ieškovo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atsakovo B UAB „Vipranus“ bankroto administratorius UAB „Audata“... 14. Ieškovas UAB „Vilpra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 15. Atsakovai OU Airwave ir D. J. pateikė atsiliepimus į atskirąjį skundą,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. CPK 115 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog procesinio dokumento netikslumai,... 19. Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų... 20. Nagrinėjamu atveju apelianto esminis atskirojo skundo argumentas yra tas, kad... 21. Teisėjų kolegija nustačiusi, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai... 22. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo B UAB... 23. Teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymo dėl baudos apelianto bankroto... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Netenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ prašymo...