Byla 2-546-367/2016
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja R. P., sekretoriaujant L. M., dalyvaujant ieškovei J. K., ieškovų atstovei advokato padėjėjai R. Š., atsakovo atstovui advokatui E. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų J. K. ir V. K. ieškinį atsakovui R. F. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai kreipėsi su patikslintu ieškiniu į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo 4868,76 Eur turtinę žalą, 500 Eur neturtinę žalą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas patirtų po vandens užlieto buto remontui, atlyginti.

5Ieškovai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso butas (unikalus numeris), adresu, pirmame trijų aukštų gyvenamojo namo aukšte. 2016 m. sausio 12 d. ieškovei paskambino kaimynas ir pranešė, kad iš jos ir ieškovo buto pro duris liejasi vanduo. Atvykusi į butą, jį rado visą užlietą vandeniu. Teigia, kad jau ne pirmą kartą vanduo teka iš atsakovo buto (atsakovo butas yra antrame aukšte, kuris yra virš ieškovų buto), todėl nuėjo tikrinti šio buto. Kadangi atsakovas dirba užsienyje ir šiame bute niekas negyvena, atsakovo butą atrakino šį butą prižiūrinti atsakovo močiutė B. F.. Atrakintame atsakovo bute buvo pilna vandens ant grindų paviršiaus. Ieškovei patikrinus kaimynų trečio aukšto butą esantį virš atsakovo buto, adresu, jis buvo sausas. Po įvykio iškvietus UAB „Šilutės būstas“ darbuotojus dėl vandentiekio avarijos atsakovo bute, darbuotojai paaiškino, kad vandentiekio avarija galimai įvyko dėl nešildomo atsakovo buto ir dėl to trūko vandentiekio vamzdis bei buvo užlietas ieškovų remontuojamas butas. Po vandentiekio avarijos ieškovai išpjovė gipso sienose ir lubose kvadratines plokštes, kad ištekėtų vanduo, vėdino patalpas, konsultavosi su specialistais kokią temperatūrą palaikyti bute, šildė butą tiek prieš vandentiekio avariją, tiek po jos. Ieškovai bandė tartis su atsakovu gražiuoju, tačiau nesėkmingai. Pagal parengtą sąmatą ieškovai patyrė 4868,76 Eur žalos. Kadangi atsakovas turintis butą daugiabučiame name pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, dėl ko nukentėjo ieškovų turtas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (nuostolius). Taip pat ieškovų teigimu dėl žalos padarymo jie patyrė dvasinius išgyvenimus ir neturtinę žalą įvertino 500 Eur.

6Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu. Nurodė, kad žala ieškovų butui buvo padaryta prasiskverbus vandeniui iš atsakovo buto trūkus bendram vandentiekio vamzdžiui. Dėl netinkamo vandentiekio vamzdynų priežiūros ir eksplotavimo, visi reikalavimai žalai atlyginti turi būti reiškiami namo administratoriui UAB „Šilutės būstas“.

7Teismo posėdyje ieškovai palaikė patikslintą ieškinį, papildomai nurodė, kad vandeniui užliejus jų butą atsirado pelėsis. Dėl to padidėjo remontų darbų kaina (nuo pradinės darbų sąmatos 3584,09 Eur iki antrinės sąmatos 4384,76 Eur).

8Teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu. Nurodė, kad jis nėra atsakingas už žalą trūkus bendro naudojimo vamzdžiui ir dėl to apliejus vandeniu ieškovų butą. Visi reikalavimai žalai atlyginti turi būti reiškiami bendro naudojimo objektų bendraturčiams arba namo bendro naudojimo objektus administruojančiam ir prižiūrinčiam administratoriui. Taip pat nurodė, kad UAB „Arto statyba“ atliktos buto remonto darbų lokalinės sąmatos kainą yra per didelė.

9Teismo posėdyje liudytojas A. Š. nurodė, kad lankėsi ieškovų bute po vandentiekio avarijos. Butas buvo stipriai aplietas. Atlikta antrinė buto remonto darbų sąmata didesnė, nes atlikus tyrimus nustatyta, kad bute atsirado pelėsis.

10Teismo posėdyje liudytojas S. Š. nurodė, kad galima buvo naudoti antiseptikus, kurie būtų išnaikinę pelėsį. Taip pat teigia, kad UAB A neproporcingai padidino sąmatos įkainius.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalių ginčas kilo dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ieškovams, kurių butas buvo užlietas atsakovo bute trūkus vandentiekio vamzdžiui ir vandeniui prasiskverbus į ieškovų butą.

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad trūkus vandentiekio vamzdžiui iš atsakovo buto adresu buvo užlietas ieškovų butas adresu.

14Iš 2016 m. gegužės 20 d. UAB „Šilutės būstas“ rašto matyti, kad vandentiekio įvykis, kurio metu trūko namo vandentiekio vamzdynas, galimai kilo dėl nešildomų patalpų atsakovo bute. Atsakovas atsiliepime pripažino, kad butas nebuvo šildomas.

15Iš 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas nustatyta, kad sausio mėnesio pirmoje pusėje (tuo laikotarpiu, kai įvyko vandentiekio avarija atsakovo bute) temperatūra buvo žema. Sausio pirmomis savaitėmis ji siekdavo iki -18,6°C.

16Iš 2016 m. sausio 21 d. UAB „A“ atliktos buto remonto darbų sąmatos buvo paskaičiuota, kad ieškovų buto remontas kainuos 3584,09 Eur.

17Iš 2016 m. gegužės 27 d. UAB „F“ atliktos buto remonto darbų sąmatos buvo paskaičiuota, kad ieškovų buto remontas kainuos 513,28 Eur.

18Iš 2016 m. liepos 7 d. UAB „A“ atliktos antrinės buto remonto darbų sąmatos dėl išplitusio pelėsio bute, buvo paskaičiuota, kad ieškovų buto remontas kainuos 4384,76 Eur.

19Dėl turtinės žalos atlyginimo

20Turtinę žalą ieškovai laiko po vandentiekio avarijos atsakovo bute trūkus vandentiekio vamzdžiui ir vandeniui prasiskverbus ir užliejus ieškovų butą.

21Atsakovas nesutinka su ieškovų pareikštu reikalavimu. Motyvuoja, kad dėl netinkamo vandentiekio vamzdynų priežiūros ir eksplotavimo, visi reikalavimai žalai atlyginti turi būti reiškiami namo administratoriui UAB „Šilutės būstas“ bei nesutinka su apskaičiuota buto remonto darbų pagal UAB „A“ lokalinės sąmatos kaina.

22Teismo vertinimu, atsakovo nurodyta aplinkybė, jog vandentiekio avarija kilo dėl namo administratoriaus kaltės (vamzdyno nepriežiūra, netinkas eksplotavimas) neįrodyta (CPK 185 str.). Pagal 2016 m. vasario 10 d. UAB „Šilutės būstas“ duomenis nustatyta, kad namo administratorius gyventojų nusiskundimų dėl vandentiekio vamzdynų būklės per administravimo laikotarpį nėra gavęs bei šalto vandens vamzdynas yra geros būklės.

23Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, arba atlikus įstatymo draudžiamus veiksmus arba, kaip šiuo atveju, pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys (CK 6.263 str. 1 d.). Byloje dėl žalos atlyginimo leistinais įrodymais turi būti įrodytas žalos faktas ir žalos dydis, neteisėti veiksmai bei priežastinis ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

24Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turtą sugadinus butą užpylus vandeniu, viršuje esančių patalpų asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (CK 6.266 str., 6.270 str. 1 d.). CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.

25Nagrinėjamu atveju neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu (pasyviu elgesiu) – nepakankama jam nuosavybės teise priklausančiame bute esančių santechnikos įrenginių ir prietaisų priežiūra, nesiėmimu jokių veiksmų bei priemonių, būtinų privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, siekiant apsaugoti nuo galimos žalos ir kitų neigiamų pasekmių, t.y. neatlikto savo pareigų, o tai reiškia neteisėtą neveikimą (CK 1.5 str., 6.122 str. 1 d.). Kadangi atsakovo butas nebuvo šildomas laikotarpiu, kai oro temperatūra buvo 2016 m. sausio pirmomis savaitėmis siekdavo iki -18,6°C bei atsakovas nepasirūpino derama izoliacija, patalpų nešildė. Nurodytas neteisėtas atsakovo neveikimas sąlygojo žalos atsiradimą ir buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su padaryta žala (Lietuvos A. T. nutartis byloje 3K-3-299/2008 ir kt.).

26Atsakovas taip pat argumentuoja, kad lokalinės sąmatos kaina apskaičiuota pagal UAB „“ yra ženkliai per didelė lyginant ją su lokalinės sąmatos kaina apskaičiuota pagal UAB „F“. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Žalos dydį (nuostolius) sudaro turtui pataisyti reikalingos lėšos pagal pateiktą sąmatą būsimo remonto kaštai (sąnaudos) arba nuostoliais pripažįstamos išlaidos, jeigu remontas jau atliktas. Teismas spręsdamas dėl atlygintinos žalos dydžio, nustatė, kad ieškovai jų butui padarytos žalos dydį įrodinėjo pateikdami lokalinę sąmatą, sudarytą A. Š., turinčio Šiaulių universiteto statybos inžinerijos bakalauro laipsnį, ypatingo statinio (gyvenamųjų, negyvenamųjų pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų) projekto dalies (skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės, sąnaudų kiekių žiniaraščių), sudaryta sąmata, pagal kurią apskaičiuota atstatomųjų darbų vertė sudaro 4384,76 Eur. Taip pat teismui pateiktos po užliejimo darytos nuotraukos, iš kurių matyti, jog didžioji buto dalis buvo užlieta vandens. Atsakovas, nesutikdamas su sąmata, pateikė 2016 m. gegužės 27 d. UAB „F“ atliktos buto remonto darbų sąmatos kainą - 513,28 Eur. Teismas, įvertinęs pateiktas abiejų šalių sąmatas, atmeta atsakovo argumentą dėl žalos dydžio kaip nepagrįsta. Pagal CK 6.249 straipsnio 5 dalis numato, kad žala apskaičiuojama pagal kainas, galiojančias teismo sprendimo priėmimo dieną, jeigu įstatymai ar prievolės esmė nereikalauja taikyti kainų, buvusių žalos padarymo ar ieškinio pareiškimo dieną. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog yra įmanoma pilnai atkurti iki užliejimo buvusią ieškovų buto būklę, atliekant darbus mažesne apimtimi, pagal UAB „F“ lokalinę sąmatą. Iš šios sąmatos analizės darytina išvada, kad didžioji dalis remontų darbų bus apdailos darbai, o ne naujų aplietų medžiagų pakeitimas, be to sąmatoje numatyta atlikti ženklai mažiau remonto darbų, negu reikia žalos likvidavimui. Dėl to bus pažeisti ieškovų turtiniai interesai.

27Teismas padarė išvadą, kad žalos, kuri buvo apskaičiuota pagal 2016 m. liepos 7 d. UAB „A“ atliktos antrinės buto remonto darbų sąmatos dėl išplitusio pelėsio bute (4384,76 Eur sumai) buvo paskaičiuota praėjus pusei metų nuo vandentiekio avarijos, todėl sprendžia, kad ieškovai įvertindami žalą elgėsi nerūpestingai, egzistuoja pagrindas mažinti apskaičiuotos žalos dydį (Lietuvos A. T. nutartis byloje 3K-3-80-611/2016).

28Pirmojoje UAB „A“ sąmatoje, kuri buvo atlikta praėjus devynioms dienomis po vandentiekio avarijos atsakovo bute t.y. 2016 m. sausio 21 d. buto remonto lokalinėje sąmatoje atstatomųjų darbų vertė sudaro 3584,09 Eur. Po buto užliejimo vandeniu praėjus apie pusei metų, daugelyje buto vietų susidarė pelėsis. Todėl atlikus antrąją buto lokalinę sąmatą ir apskaičiavus atstatomųjų darbų vertę po pelėsio išplitimo suma (3584,09 Eur) išaugo iki 4384,76 Eur.

29Teismo vertinimu, ieškovai galėjo atlikti veiksmus pelėsio išplitimui užkirsti. Neatlikus veiksmų, kurie užkirstų/minimalizuotų pelėsio išplitimą, dėl ieškovų neveikimo (pasyvaus elgesio) susidarė 800,67 Eur skirtumas tarp atstatomųjų darbų išlaidų, todėl teismas atsižvelgdamas į visiško nuostolių atlyginimo principą šios žalos iš atsakovo nepriteisia. Pirmoje sąmatoje yra detaliai išvardinti visi reikalingi atlikti remonto darbai. Todėl ieškovams iš atsakovo priteistina pirmoji (atlikta 2016-01-21) lokalinės sąmatos suma – 3584,09 Eur, prie jos pridedant 242,00 Eur išlaidas už buto remonto sąmatos atlikimą. Šios sumos yra pagrįstos ieškinyje ir jo prieduose pateiktu apskaičiavimu todėl bendra 3826,09 Eur suma turtinei žalai atlyginti priteistina iš atsakovo ieškovams (CK 6.266 straipsnio 1 dalis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

30Dėl neturtinės žalos atlyginimo

31Neturtinės žalos atlyginimas yra viena iš teisinės atsakomybės formų. Teisinė atsakomybė įgyvendinama taikant pažeidėjui valstybės teisinio poveikio priemones, sukeliančias jam negatyvių padarinių. Ji pagal teisės šakas gali būti skirstoma į civilinę, materialiąją (darbo teisė) ir t. t.

32Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos A. T. nutartis byloje e3K-3-332-687/2016 ir kt.) yra suformuluotos esminės neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo nuostatos, pagal kurias neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas, jeigu įrodyta, kad neturtinė žala padaryta. Žalos padarymo faktą, remiantis CPK 178 straipsniu, turi įrodyti tai teigianti šalis (nagrinėjamos bylos atveju – ieškovai).

33Akivaizdu, kad dėl teisės pažeidimo nukentėjęs asmuo pergyvena, patyria nepatogumus, tačiau kaip minėta kiekvienu atveju tai nelemia ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovai neįrodė, kad turtinės žalos padarymas nagrinėjamu atveju juos ypatingai sukrėtė, dėl to jie patyrė ypač didelius išgyvenimus, emocinę depresiją, nepatogumus, kurie būtų pagrindas konstatuoti neturtinės žalos faktą ir ją kompensuoti. Todėl daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju dėl turtinės žalos padarymo ieškovams galėjo būti padaryta tik mažareikšmė neturtinė žala, kurios atlyginimą priteisti iš atsakovo nebūtų protinga, teisinga ir sąžininga, o ieškovų reikalavimo dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinamas iš dalies, t.y. teisės pažeidimo pripažinimas ir teisės apgynimas šioje byloje, yra pakankama satisfakcija ieškovams (CK 1.5 str. 4 d.).

34Dėl palūkanų priteisimo

35LR CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 3826.09 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Patenkinus dalį ieškinio, ieškovai turi teisę reikalauti iš atsakovo atitinkamos bylinėjimosi išlaidų dalies (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

38Ieškiniu prašyta priteisti iš viso 5368,76 Eur turtinei ir neturtinei žalai atlyginti. Šiuo teismo sprendimu ieškovams priteista 3826,09 Eur, t. y. patenkinta 71 proc. ieškinio reikalavimų. Dėl to ieškovai turi teisę į 71 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

39Pateikdama ieškinį, ieškovai sumokėjo 153 Eur žyminio mokesčio, taigi ieškovams iš atsakovo priteistina 108,63 Eur žyminio mokesčio išlaidoms atlyginti.

40Ieškovai pareiškė prašymą priteisti jų patirtas įrodymų rinkimo išlaidas. Pridėti dokumentai, patvirtinantis, kad už Lietuvos hidrometeorologijos pažymos parengimą Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ieškovai pagal 2016-05-16 SEB mokėjimo nurodymą sumokėjo 14,75 Eur. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį, ieškovams iš atsakovo priteistina 10,48 Eur nurodytoms išlaidoms atlyginti. Už Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos paslaugas: mėginių paėmimą, transportą ir mikrobiologinį tyrimą ieškovai pagal 2016-06-22 pinigų priėmimo kvitą Nr. 9368928 sumokėjo 67,50 Eur. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį, ieškovams iš atsakovo priteistina 47,90 Eur nurodytoms išlaidoms atlyginti.

41Ieškovai taip pat prašo priteisti 920 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

42Spręsdamas dėl ieškovams atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, ieškovų atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

43Pažymėtina, kad Lietuvos A. T., pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

44Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, kad už ieškinio ir patikslinto ieškinio surašymą patirta 440 Eur, už prašymų teismui (2016-04-06, 2016-04-11, 2016-04-18, 2016-05-27) – 70 Eur, paklausimų (2016-03-18, 2016-05-25, 2016-04-08) surašymą – 40 Eur, pasirengimą teismo posėdžiams (2016-04-12, 2016-05-17, 2016-06-02) – 90 Eur, atstovavimą teismo posėdžiuose (2016-04-12, 2016-05-17, 2016-06-02) – 200 Eur (T. 1, b. l. 143).

45P. R. 7, 8.2, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 punktų nuostatas maksimalus atlygis už ieškinio parengimą – 2,5, už kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, parengimą – 0,4, už kitų, nei nurodyta 8.16 punkte, dokumentų, susijusių su atstovavimu bylose, parengimą – 0,1, už kiekvieną paklausimą, renkant bylai reikalingus įrodymus, – 0,01, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą – 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

46Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovei teisines paslaugas teikė advokato padėjėja. P. R. 5 punktą už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.

47Šioje byloje ieškovė atstovavimo išlaidas patyrė (atstovei sumokėjo) 2016-05-27 ir 2016-06-01, t. y. 2016 m. II ketvirtį. Užpraėjusio, t. y. 2015 m. IV ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje – 756,90 Eur.

48Vadinasi, maksimalus atlygis už ieškinio parengimą būtų 1513,80 Eur, už kitų dokumentų, kuriuose pareikštas prašymas, – 242,21 Eur, už nenumatytų 8.16 punkte dokumentų, susijusių su atstovavimu bylose, parengimą – 60,55 Eur, už įrodymų rinkimą – 6,05 Eur, už vieną konsultacijų, pasirengimo teismo posėdžiui ar atstovavimo jame valandą – 60,55 Eur.

49Teismas pažymi, kad nagrinėjama byla nėra sudėtinga, nekilo naujų teisės klausimų. Dėl to šiuo atveju nėra pagrindo orientuotis į maksimalius Rekomendacijose nurodytus atlygintinų atstovavimo išlaidų dydžius. Darytina išvada, kad pagrįsta ir protinga atlygintinų išlaidų suma nustatytina orientuojantis į pagal Rekomendacijas nustatytų maksimalių dydžių 1/2 dalį, be to, vertinant konkretaus procesinio dokumento turinį apimtį, ieškovų atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas jiems parengti.

50Vertinant pagal pirmiau nurodytus kriterijus, ieškovės išlaidų už ieškinio ir patikslinto ieškinio parengimą suma – 440 Eur – pripažintina protingo dydžio, pagrįsta, todėl, atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį, ieškovai turi teisę į 312,40 Eur šių išlaidų atlyginimą.

51Už 2016-04-28 prašymą į UAB „Šilutės būstas“ pagrįsta ir atlygintina išlaidų suma pripažintina 20 Eur, už 2016-05-02 prašymą Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai – 20 Eur, už 2016-06-07 Taikos sutarties parengimą – 40 Eur, už 2016-06-13 raštą teismui dėl taikos sutarties sudarymo ir papildomų dokumentų pateikimo – 20 Eur, už 2016-06-16 prašymą Nacionalinei visuomenės sveikatos biuro laboratorijai – 20 Eur. Apibendrinant, dėl prašymų ir taikos sutarties parengimo pagrįsta pripažintina 120 Eur suma. Ieškovai turi teisę į 85,90 Eur dydžio nurodytų išlaidų atlyginimą.

52Pasirengimo teismo posėdžiams ir konsultacijoms 280 Eur išlaidų suma pripažintina pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad sutiktina, jog ieškovų atstovė turėjo pagrindą sugaišti rengiantis trims teismo posėdžiams bent po vieną valandą. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį, ieškovams priteistina 198,80 Eur nurodytoms išlaidoms atlyginti.

53Dėl atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidų (40 Eur) pagrįstumo pažymėtina tai, kad 2016-05-03 ir 2016-06-14 parengiamieji posėdžiai truko mažiau nei 30 min., todėl atstovavimo jame laikas, vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, neskaičiuotinas; 2016-07-13 teismo posėdis truko 40 min, todėl atlygis skaičiuotinas kaip už 1 val. (Rekomendacijų 9 punktas); 2016-08-25 teismo posėdis truko 2 val. ir 30 min., todėl atlygis skaičiuotinas kaip už 2 val. (Rekomendacijų 9 punktas). Taigi ieškovai turi teisę į atlygį už tris atstovavimo jai teisme valandas. Minėta, pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už vieną advokato padėjėjo atstovavimo teisme valandą – 60,55 Eur. Nagrinėjamu atveju, įvertinus ieškovės atstovės sugaišto teismo posėdžiuose laiko trukmę, atsižvelgus į bylos pobūdį, pagrįsta ir atlygintina laikytina 120 Eur suma. Iš atsakovo ieškovų naudai priteistina 85,20 Eur atstovės dalyvavimo teismo posėdžiuose išlaidoms atlyginti.

54Atsakovas turi teisę į 29 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

55Atsiliepime ir atsakovo atstovo pažymoje prašyta priteisti iš ieškovų viso 1750,00 Eur bylinėjimo išlaidų suma atsakovo naudai. Detalizuotos bylinėjimosi išlaidos atitinka Rekomendacijų dydžius, todėl atsakovui iš ieškovų priteistina 507,50 Eur atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

56Apibendrinant išdėstytus argumentus, ieškovams iš atsakovo priteistina 849,31 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. O atsakovui iš ieškovų priteistinta 507,50 Eur. Šias sumas įskaitant, ieškovams iš atsakovo pritestina iš viso 341,84 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

57Nagrinėjant bylą patirta 4,16 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvienos iš ginčo šalių priteistina šių išlaidų suma neviršija 3 Eur, vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, šios išlaidos valstybei šiuo atveju nepriteisiamos.

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

59patenkinti ieškinį iš dalies.

60Priteisti ieškovams J. K. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) iš atsakovo R. F. (a. k. ( - ) 3826,09 Eur turtinei žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3826,09 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų 09 ct) sumą nuo bylos iškėlimo 2016-02-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,84 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą 84 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

61Kitą ieškinio dalį atmesti.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja R. P., sekretoriaujant L.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovai kreipėsi su patikslintu ieškiniu į teismą, prašydami priteisti... 5. Ieškovai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso butas (unikalus... 6. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su... 7. Teismo posėdyje ieškovai palaikė patikslintą ieškinį, papildomai nurodė,... 8. Teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu.... 9. Teismo posėdyje liudytojas A. Š. nurodė, kad lankėsi ieškovų bute po... 10. Teismo posėdyje liudytojas S. Š. nurodė, kad galima buvo naudoti... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalių ginčas kilo dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad trūkus vandentiekio vamzdžiui... 14. Iš 2016 m. gegužės 20 d. UAB „Šilutės būstas“ rašto matyti, kad... 15. Iš 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos apie... 16. Iš 2016 m. sausio 21 d. UAB „A“ atliktos buto remonto darbų sąmatos buvo... 17. Iš 2016 m. gegužės 27 d. UAB „F“ atliktos buto remonto darbų sąmatos... 18. Iš 2016 m. liepos 7 d. UAB „A“ atliktos antrinės buto remonto darbų... 19. Dėl turtinės žalos atlyginimo... 20. Turtinę žalą ieškovai laiko po vandentiekio avarijos atsakovo bute trūkus... 21. Atsakovas nesutinka su ieškovų pareikštu reikalavimu. Motyvuoja, kad dėl... 22. Teismo vertinimu, atsakovo nurodyta aplinkybė, jog vandentiekio avarija kilo... 23. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos... 24. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir... 25. Nagrinėjamu atveju neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė neteisėtu... 26. Atsakovas taip pat argumentuoja, kad lokalinės sąmatos kaina apskaičiuota... 27. Teismas padarė išvadą, kad žalos, kuri buvo apskaičiuota pagal 2016 m.... 28. Pirmojoje UAB „A“ sąmatoje, kuri buvo atlikta praėjus devynioms dienomis... 29. Teismo vertinimu, ieškovai galėjo atlikti veiksmus pelėsio išplitimui... 30. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 31. Neturtinės žalos atlyginimas yra viena iš teisinės atsakomybės formų.... 32. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos A. T. nutartis byloje e3K-3-332-687/2016... 33. Akivaizdu, kad dėl teisės pažeidimo nukentėjęs asmuo pergyvena, patyria... 34. Dėl palūkanų priteisimo... 35. LR CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Patenkinus dalį ieškinio, ieškovai turi teisę reikalauti iš atsakovo... 38. Ieškiniu prašyta priteisti iš viso 5368,76 Eur turtinei ir neturtinei žalai... 39. Pateikdama ieškinį, ieškovai sumokėjo 153 Eur žyminio mokesčio, taigi... 40. Ieškovai pareiškė prašymą priteisti jų patirtas įrodymų rinkimo... 41. Ieškovai taip pat prašo priteisti 920 Eur teisinės pagalbos išlaidų.... 42. Spręsdamas dėl ieškovams atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio,... 43. Pažymėtina, kad Lietuvos A. T., pasisakant dėl teisės normų,... 44. Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, kad už ieškinio ir... 45. P. R. 7, 8.2, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 punktų nuostatas maksimalus atlygis už... 46. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovei teisines paslaugas... 47. Šioje byloje ieškovė atstovavimo išlaidas patyrė (atstovei sumokėjo)... 48. Vadinasi, maksimalus atlygis už ieškinio parengimą būtų 1513,80 Eur, už... 49. Teismas pažymi, kad nagrinėjama byla nėra sudėtinga, nekilo naujų teisės... 50. Vertinant pagal pirmiau nurodytus kriterijus, ieškovės išlaidų už... 51. Už 2016-04-28 prašymą į UAB „Šilutės būstas“ pagrįsta ir... 52. Pasirengimo teismo posėdžiams ir konsultacijoms 280 Eur išlaidų suma... 53. Dėl atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidų (40 Eur) pagrįstumo... 54. Atsakovas turi teisę į 29 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi... 55. Atsiliepime ir atsakovo atstovo pažymoje prašyta priteisti iš ieškovų viso... 56. Apibendrinant išdėstytus argumentus, ieškovams iš atsakovo priteistina... 57. Nagrinėjant bylą patirta 4,16 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 270, 301... 59. patenkinti ieškinį iš dalies.... 60. Priteisti ieškovams J. K. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) iš atsakovo R.... 61. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...