Byla 2A-843-160/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Astos Radzevičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,VALTIMA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-09 sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „VALTIMA“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio pastatų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo (suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, UAB „Posūkis“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4UAB „VALTIMA“ prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „VALTIMA“, nuosavybės teise valdo šiuos nekilnojamuosius daiktus: kiti statiniai (inžineriniai) – automobilių stovėjimo aikštelė (tvora, vartai, aikštelė 11304 kv. m.), ( - ); kiti statiniai (inžineriniai) – automobilių stovėjimo aikštelė (tvora, vartai, aikštelė 6809 kv. m.), ( - ); pastatas-stoginė, ( - ), pažymėjimas plane 2I1g; pastatas-sargo namelis, ( - ), pažymėjimas plane 3H1g; pastatas-stoginė, ( - ), pažymėjimas plane 4I1g ir pastatas - sargo namelis, ( - ), pažymėjimas plane 5H1b. Paaiškino, kad nuo 1993 m. nuomoja du 0,4950 ha ( - ) ir 0,6893 ha ( - ) dydžio valstybinės žemės sklypus, esančius ( - ). Ginčo statiniai buvo pastatyti Vilniaus miesto statybos ir architektūros valstybinės priežiūros inspekcijos 1994-01-06 statybos leidimo Nr. KP-94-03 pagrindu, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastre ir registre įregistruoti 1999-06-17, pareiškėją nurodant kaip šių daiktų naudotoją. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsisakė įregistruoti nuosavybės teises į ginčo statinius. Kadangi neišliko dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo nuosavybės teises į ginčo statinius, būtina nustatyti juridinį faktą dėl ginčo statinių valdymo nuosavybės teise, siekiant įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškimą atmesti. Paaiškino, kad pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo prašymą, nesuformulavo aiškiai prašymo, nepateikė statybos teisėtumo įrodymų.

6VĮ Registrų centras prašė pareiškimą atmesti. Paaiškino, kad pareiškėjo prašymu buvo atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai, tačiau registre nekilnojamieji daiktai nebuvo įregistruoti bei nebuvo priduoti naudotis. Pareiškėjas neįrodė aplinkybės, kad negali ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą.

7Nacionalinė žemės tarnyba prašė pareiškimo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, jog visos su pareiškėju sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys pripažintos pasibaigusiomis.

8Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašė pareiškimą atmesti. Paaiškino, kad iš byloje pateiktų dokumentų negalima nustatyti, ar statiniai pastatyti pagal patvirtintą projektą, nėra duomenų, ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti. Be to, žemės sklypai pareiškėjui buvo išnuomoti tik laikiniems statiniams statyti, o laikini statiniai neregistruojami nekilnojamojo turto registre.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-09 sprendimu ieškinį atmetė. Padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė nuosavybės teisių į ginčo statinius įgijimą ir nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų praeityje egzistavimą bei jų dingimą, kaip būtinos tokio juridinio fakto nustatymui sąlygos. Vien įrodymai apie pačias statybas ir statybinių medžiagų įsigijimą, nepavirtina šių statybų teisėtumo (legalumo) ir nekilnojamojo daikto, kaip nuosavybės teisių objekto, sukūrimo CK 4.47 str. 4 p. pagrindu. 1994-01-06 statybos leidimo Nr. KP-94-03 pagrindu Panerių seniūnijos valdybai, o ne pareiškėjui, dviejuose sklypuose leista įrengti laikinas automobilių stovėjimo aikšteles. Stoginė, ( - ), sargo namelis, ( - ), automobilių stovėjimo aikštelė, ( - ), baigti statyti 1993 m., t.y. iki 1994-01-06 statybos leidimo išdavimo. Byloje nėra duomenų, jog 1994-01-06 leidimo išdavimo metu bei per vienerius leidimo galiojimo metus, pareiškėjas turėjo nustatyta tvarka išduotą leidimą naudoti valstybinės žemės sklypą ar jį nuomoti. Valstybinės žemės nuomos sutartys su pareiškėju buvo sudarytos 1996-06-25 (sutartis Nr.12 N01/96-11214) ir 1996-07-02 (sutartis Nr.13 N-01/96-11215). Žemės sklypai išnuomoti trejiems metams laikinoms mokamoms automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, o pasibaigus šiam terminui buvo numatyta nuomininko pareiga pastatytus, įrengtus pastatus, kitus statinius, perduoti Panerių seniūnijai, tačiau statiniai seniūnijai nebuvo perduoti. Pareiškėjo argumentai, susiję su ginčo statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktų praradimu, jų neperdavimu archyvui ir statybų legalumu atmesti, kadangi nėra įtikinama, jog šie aktai taip pat neišliko ir Vilniaus miesto savivaldybėje bei Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12UAB „VALTIMA“ apeliaciniu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė įrodymų leistinumo taisykles bylose dėl juridinę reikšmę turinčių statinių valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog statinių suformavimas turi būti patvirtintas tik tiesioginiais įrodymais, patvirtinančiais statinių pripažinimą tinkamais naudoti pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereiktų kreiptis į teismą. Aplinkybę, kad pareiškėjas buvo ginčo statinių statytojas ir atliko nekilnojamųjų daiktų statybos darbus patvirtina 1994-01-06 statybos leidimas, statinių kadastrinių matavimų bylos duomenys, statybos dokumentacijos, darbų ir medžiagų įsigijimo bei apmokėjimo dokumentai. Teismas neįvertino faktinių aplinkybių, kad byloje nėra įrodymų, jog Panerių seniūnijos valdyba būtų pareiškusi pretenzijų dėl nuosavybės teisių į sukurtus statinius, taip pat neįvertino fakto, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas 2011-05-19 teismo posėdyje nepatvirtino, jog Panerių seniūnija būtų atlikusi kokius nors statinių statybos darbus ir/ar finansavusi statybas; negalėjo nurodyti, kodėl seniūnija pati neįrengė statinių (automobilių saugojimo aikštelių); negalėjo nurodyti statinių savininko; patvirtino, jog statybos darbus atliko pareiškėjas ir valdo ginčo statinius. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, jog valstybinės žemės, ant kurių yra statiniai, nuomos sutartys buvo sudarytos tik 1996 m., todėl nepagrįstai sprendė dėl pareiškėjo nuosavybės teisės į statinius atsiradimo. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog 1994-01-06 statybos leidimu pareiškėjui buvo suteikta teisė statyti tik vieną automobilių stovėjimo aikštelę, kadangi 1992-07-02 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1284V buvo numatyta įrengti dvi automobilių stovėjimo aikšteles. Pareiškėjo teisę statyti dvi automobilių stovėjimo aikšteles patvirtina 1996-06-25 ir 1996-07-02 sudarytos Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartys, tuo tarpu kiti statiniai – sargo nameliai ir stoginės laikytini automobilių stovėjimo aikštelių priklausiniais, kadangi pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu ir skirti jam tarnauti. Teismo sprendime nepagrįstai paneigiama pareiškėjo nuosavybės teisės atsiradimas į statinius remiantis aplinkybe, jog nekilnojamojo turto kadastre statinių statybos metai nesutampa su statybos leidimo išdavimo ir jo galiojimo laikotarpiu. Teismas neįvertino, jog dalies statinių statybos datos (1993 m.) fiksavimas galėjo būti sąlygotas tiek institucijų leidimu pradėti vykdyti statybos darbus, tiek galimomis klaidomis nustatant kadastrinius duomenis.

13Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas bylos aplinkybes ir padarė teisingas ir pagrįstas išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

14Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėstė argumentus iš esmės tuos pačius, kaip ir pirmosios instancijos teisme.

15Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei teisingai taikė teisės normas, teisingai konstatavo aplinkybę, jog nekilnojamasis daiktas nėra teisiškai suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pirmosios instancijos teismo nustatytosios faktinės aplinkybės atitinka byloje surinktiems įrodymams, apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo išvadomis dėl faktinių bylos aplinkybių ir iš naujo jų netiria, išskyrus šių faktinių aplinkybių vertinimą.

18Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis statinius – dvi automobilių stovėjimo aikšteles, pastatą-stoginę, du pastatus-sargo namelius, pastatą-stoginę, valdo nuosavybės teisėmis. Paaiškina, kad statinius pasistatė gavęs 1994-01-06 leidimą Nr. KP-94-03, tačiau neišsaugojo statybos dokumentų.

19Pagal CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Nuosavybės teisės į statinius įteisinimas, kai statiniai pastatyti gavus statybos leidimą, vykdomas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Jau vien tas faktas, kad išduotas statybos leidimas galioja tik vienus metus (t I, b. l. 90) tvirtina, kad pagal išduotą statybos leidimą statiniai nebuvo įstatymo nustatyta tvarka įteisinti, tai tvirtina ir tik 1999 m. atlikta statinių registracija nekilnojamojo turto registre. Todėl statinių įteisinimui nuosavybės teise, pareiškėjas turi gauti iš naujo visus dokumentus, nustatytus Statybos įstatymo, o taip pat ir kitose normose, reglamentuojančiose statybos santykius statinių įteisinimo metu.

20Be to, į bylą pateikto statybos leidimo kopija kelia abejonių ne tik dėl leidžiamų statyti statinių apimties (leidime įvardinta tik viena automobilių stovėjimo aikštelė), tačiau ir dėl paties dokumento: dokumente jo išdavimo data nurodoma 1992-01-06 (bet ne 1994-01-06, kaip nurodo pareiškėjas), dokumente įrašyta, kad sklypas statybai skirtas 1992-07-02 potvarkiu Nr. 1284 (jau po leidimo išdavimo), o objekto ašių nužymėjimas atliktas tik 1994-01-12 aktu, faktiškai pasibaigus leidimo galiojimo laikui. Taigi iš esmės pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas, o statinių įteisinimui reikalingus dokumentus pareiškėjas turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Apeliacinio skundo tenkinti pagrindo nėra.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-09 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 1. Ginčo esmė... 4. UAB „VALTIMA“ prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškimą atmesti.... 6. VĮ Registrų centras prašė pareiškimą atmesti. Paaiškino, kad... 7. Nacionalinė žemės tarnyba prašė pareiškimo pagrįstumo klausimą spręsti... 8. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašė pareiškimą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-09 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. UAB „VALTIMA“ apeliaciniu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 13. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo apeliacinį... 14. Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o... 15. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Pirmosios instancijos teismo nustatytosios faktinės aplinkybės atitinka... 18. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis... 19. Pagal CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik... 20. Be to, į bylą pateikto statybos leidimo kopija kelia abejonių ne tik dėl... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-09 sprendimą palikti nepakeistą....