Byla e2-4098-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui M. R. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo M. R. 150 Eur negrąžintos paskolos, 63,31 Eur palūkanų paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2015-05-26 atsakovas su pradine kreditore – UAB „4finance“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 747479001, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 150 Eur dydžio kreditą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. 2015-06-25 atsakovas turėjo grąžinti 150 Eur. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.

73.

82016-10-25 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2017-02-23 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

94.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašė byla nagrinėti jam nedalyvaujant ir išdėstyti įsiskolinimą dalimis kas mėnesį mokant po 20 Eur. Paaiškino, kad šiuo metu gydosi reabilitacijos centre ( - ) dėl alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų priklausomybės, pateikė tai įrodančią pažymą.

115.

12Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

13Teismas konstatuoja:

14ieškinys tenkinamas.

156.

16Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovo M. R. 2015-05-26 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartį Nr. 747479001, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 150 Eur dydžio kreditą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. 2015-06-25 atsakovas turėjo grąžinti 150 Eur. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.

177.

18Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2016-10-25 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2017-02-23 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.

198.

20Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

219.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis).

2310.

24Atsakovas pažeidė savo pareigą sąžiningai vykdyti prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą. Negrąžinta paskolos suma sudaro 150 Eur, kartu su negražinta paskolos suma ieškovė prašo priteisti jos paskaičiuotas palūkanas: 63,31 Eur palūkanų už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo už laikotarpį nuo 2015-06-26 iki 2015-12-02, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 150 Eur negrąžinto kredito, 63,31 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino (CK 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis).

2511.

26Tenkinus ieškovės reikalavimą, iš atsakovo ieškovės naudai taip pat priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-08-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

2712.

28Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis ieškovės naudai priteistina iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

2913.

30Valstybei iš ieškovės ir atsakovo bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

31Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

3214.

33CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis).

3415.

35Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis c. b. Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Vadinasi, tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle. Sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas grindžiamas atsakovo interesų apsauga ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant diskrecijos teismui teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti tokio atidėjimo ar išdėstymo būtinumą.

3616.

37Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodė ir pateikė teismui patvirtinančius dokumentus, kad šiuo metu gydosi ( - ), jam nustatytas reabilitacijos terminas iki 2019-06-19 šiuo metu neturi galimybių dirbti ir gauti pajamas, todėl esant galimybei prašė išdėstyti įsiskolinimo mokėjimą. Minėti duomenys, teismo vertinimu, sudaro pagrindą pripažinti, kad atsakovas neturi objektyvių galimybių įvykdyti teismo sprendimo įstatymų nustatyta tvarka (iš karto), dėl ko sąlygos teismo sprendimo vykdymo išdėstymui yra susiklosčiusios. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo išdėstytus argumentus ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, daro išvadą, kad tikslinga sprendimo įvykdymą išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui (CPK 284 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 441 straipsniu, 284-286 straipsniais,

Nutarė

39ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti visiškai.

40Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo M. R. (asmens kodas ( - ) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) negrąžinto kredito, 63,31 Eur (šešiasdešimt tris eurus ir 31 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (213,31 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-08-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

41Teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigojant atsakovą mokėti kiekvieną mėnesį po 38,05 Eur, o paskutinį mėnesį – 38,06 Eur ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (228,31 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-08-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. 1.... 4. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 2.... 6. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2015-05-26 atsakovas su pradine kreditore –... 7. 3.... 8. 2016-10-25 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo... 9. 4.... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu... 11. 5.... 12. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio... 13. Teismas konstatuoja:... 14. ieškinys tenkinamas.... 15. 6.... 16. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės... 17. 7.... 18. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pradinė... 19. 8.... 20. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos... 21. 9.... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 23. 10.... 24. Atsakovas pažeidė savo pareigą sąžiningai vykdyti prievolę, nes praleido... 25. 11.... 26. Tenkinus ieškovės reikalavimą, iš atsakovo ieškovės naudai taip pat... 27. 12.... 28. Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos –... 29. 13.... 30. Valstybei iš ieškovės ir atsakovo bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 31. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo... 32. 14.... 33. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 34. 15.... 35. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas... 36. 16.... 37. Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodė ir pateikė teismui patvirtinančius... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 441... 39. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“... 40. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“... 41. Teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 6 (šešių) mėnesių... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...