Byla 2S-1367-436/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Rudzinsko, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Izoldos Nėnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. G. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovams R. G. ir S. G. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Ieškovo R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovams - R. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir S. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) priklausančiam turtui, pareikšto reikalavimo sumai – 17000,00 Lt (septyniolika tūkstančių Lt). Areštuojant atsakovams priklausantį turtą, uždraudė atsakovams nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant jiems teisę nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Areštuojant atsakovams priklausančias pinigines lėšas, uždraudė atsakovams disponuoti jiems priklausančiomis piniginėmis lėšomis, leidžiant jiems iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

4Atskiruoju skundu atsakovas R. G. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartį. Nurodo, kad ieškovo prašymas dėl Ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo areštuojant atsakovo turtą 17000,00 lt. sumai nėra pagrįstas ir motyvuotas. Pareikšdamas tokį prašymą ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Prašymas pagrįstas tik keliais žodžiais, kad ieškinio suma yra didelė ir nėra žinoma apie tai, kiek atsakovų turi lėšų. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinys grindžiamas tik ieškovo pateikta paskolos sutartimi, tačiau nėra spręstas realus tarp šalių susiklosčiusių civilinių santykių klausimas, bei nebuvo visiškai įvertina reali situacijos padėtis, kadangi neįvertinta atsakovo pozicija. Pažymėtina, kad piniginės lėšos R. K. pagal pateiktą paskolos sutartį yra pilnai sumokėtos ir pareikštas ieškinys yra visiškai be pagrindo. Paskolos sumokėjimą įrodinėsime nagrinėjant civilę bylą teisme remiantis rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais. Turime pastebėti, kad paskolos sutartis buvo pasirašyta tik tarp R. G. ir R. K.. Apie sutarties sudarymo aplinkybes, jos sąlygas, terminus nebuvo informuota šioje byloje patraukta atsakovė S. G., todėl teismas net esant realiam pagrindui taikyti laikinąsias apsaugos priemones galėto jas taikyti tik R. G. nekilnojamam turtui, o tik jo nesant piniginėms lėšoms. Teismas negalėjo patenkinti tokio formalaus prašymo, todėl privalėjo jį atmesti, arba įpareigoti ieškovą pateikti įrodymų, patvirtinančių jo prašymo pagrįstumą. Visi atsakovo argumentai bei atsikirtimai į pareikštą ieškinį bus pateikti su prieštaravimu dėl preliminaraus sprendimo.

5Šiai dienai nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad yra būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, be to pareikštas ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas. Areštavus pinigines lėšas ieškinio sumai, bus suvaržyta atsakovų teisės, atsakovai negalės atsiskaityti su paslaugų teikėjais, kitais kreditoriais - bankais. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja tiek teisingumo, tiek protingumo bei lygiateisiškumo principui. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti nepagrįstų išlaidų.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. K. prašo nepanaikinti 2011-03-29 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties dėl atsakovų, R. G. ir S. G., turto arešto 17 000,- Lt (septyniolika tūkstančių litų) sumai. Nurodo, kad atsakovo argumentas, kad didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįstas. Teismų praktikoje preziumuojama, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-48/2008; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-51/2008). Antra vertus ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas taikydamas šią prezumpciją turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šio asmens nuosavybės teise valdomo turto verte, ūkine veikla, gaunamu pelnu, o taip pat su atsakovo turimais įsipareigojimais. Nustačius, kad konkretaus atsakovo atžvilgiu ieškinio suma yra didelė, galima daryti išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK144 straipsnis).

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai savo įsipareigojimų įvykdymą yra pradelsę daugiau nei vienerius metus, bei į tai, kad nėra pateikę jokių objektyvių įrodymų apie tai, kad teismui patenkinus ieškovo ieškinį nebus tokių aplinkybių, kurios galėtų apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas.

8Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti savalaikis, t. y. jos taikomos kai iškyla grėsmė busimam teismo sprendimo įvykdymui, nes kitu atveju vėlesnis tokių priemonių taikymas gali būti bereikšmis, nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

11Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismas turi teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

13Laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis c.b. 3K-3-20/2010).

14Apelianto argumentai, kad nebuvo visiškai įvertina reali situacija, neįvertinta atsakovo pozicija ir pareikštas ieškinys yra visiškai be pagrindo, atmestini. Nustatyta, kad teismas vertino ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, atsižvelgė į nemažą ieškinio sumą 17000,00 Lt ir tuo pagrindu 2011 m. kovo 29 d. priėmė preliminarų sprendimą. Apeliantas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad preliminarus sprendimas, ar teismui priėmus prieštaravimus ir išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės būsimas galimai palankus ieškovui teismo sprendimas bus įvykdytas, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Apeliantas nurodo, kad paskolos sumokėjimą įrodinės pareikšdamas prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo bei nagrinėjant civilinę bylą teisme remiantis rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais. LR civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

15Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalga. Teismų praktika Nr. 34).

16LR civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Vadovaujantis šia nuostata, teismas iš dalies sutinka su apelianto argumentu, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones galėto jas taikyti tik atsakovo R. G. nekilnojamam turtui, o tik jo nesant piniginėms lėšoms. Tačiau pažymi, kadangi atsakovais byloje yra patraukti R. G. ir S. G., todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytinos atsakovų nekilnojamam turtui, o tik jo nesant piniginėms lėšoms.

17Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, tačiau keistina rezoliucinė dalis, nurodant, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos atsakovų nekilnojamam ir kilnojamajam turtui, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovų piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei turtinėms teisėms priklausančioms atsakovams ir esančioms pas atsakovus ar trečiuosius asmenis (CPK 145 str. 2 d. 337 str. 4 p., 263 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

19Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartį pakeisti - ieškovo R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovams - R. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir S. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) reikalavimo sumai – 17000,00 Lt (septyniolika tūkstančių Lt) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą priklausantį atsakovams ir esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei turtines teises priklausančias atsakovams ir esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovo prašymą... 4. Atskiruoju skundu atsakovas R. G. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 5. Šiai dienai nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad yra būtinybė... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. K. prašo nepanaikinti... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai savo įsipareigojimų įvykdymą yra... 8. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 11. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 13. Laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos... 14. Apelianto argumentai, kad nebuvo visiškai įvertina reali situacija,... 15. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos... 16. LR civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas... 17. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337... 19. Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartį pakeisti - ieškovo...