Byla 2A-2466-656/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Aldonos Tilindienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) UAB „Norfos mažmena“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovei UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 6745,89 Lt skolos, 254,76 Lt delspinigių, 114,02 Lt palūkanų, 8,49 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Serneta“, kurios teisių perėmėja yra ieškovė, ir atsakovė 2006-02-23 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovei buvo išnuomotos patalpos, esančios ( - ), ir pastaroji įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovei nuomos ir komunalinius mokesčius. Ieškovė pateikė atsakovei sąskaitas Nr. NTV7107, NTV7110 ir NTV7199 bendrai 16 583,15 Lt sumai (už elektros energiją ir dujas), tačiau atsakovė minėtas sąskaitas 2011-08-16 ir 2011-09-01 mokėjimo pavedimais apmokėjo tik iš dalies, liko skolinga 6745,89 Lt sumą.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė atmesti ieškovės reikalavimus teigdama, kad atsakovė tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Pažymėjo, kad atsakovė, atsižvelgdama į aplinkybę, kad ji nuomojasi tik 56,70 proc. patalpų, o sąskaitos išrašytos už visoms patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, ji 2011-08-16 ir 2011-09-01 mokėjimo pavedimais apmokėjo sumas, proporcingas nuomojamam plotui. Pabrėžė, kad ieškovės reikalaujami delspinigiai yra per dideli, todėl turi būti sumažinti iki 0,02 proc. per dieną. Kadangi ieškovė turi teisę į netesybų atlyginimą, palūkanos negali būti priteistos, nes jos taip pat atlieka netesybų funkciją.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės UAB „Norfos mažmena“ ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ naudai 6745,89 Lt skolos, 223,32 Lt delspinigių, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6969,21 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-11-18 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 207 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, kad vadovaujantis 2006-02-23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti nuomotojui (ieškovei) nuomos ir komunalinius mokesčius pagal pateikiamas sąskaitas. Iš šalių pateiktų antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų teismas nustatė, kad patalpos, esančios pastate, adresu ( - ), turi atskirus elektros energijos skaitiklius, be to, dalis jų yra užimtos nuomininkų, dalis tuščios; antrajame aukšte esančioms patalpoms vanduo ir elektros energija netiekiami. Nenustačius elektros (ar vandens) skaitiklių parodymų ir ieškovės parengtų sąskaitų nepagrįstumo ir neteisėtumo fakto, teismas konstatavo, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė pilnai apmokėti sąskaitose įvardintas sumas. Ieškovė yra parengusi atsakovei sąskaitas už komunalines paslaugas bendrai 16 583,15 Lt sumai, tuo tarpu atsakovė, teismo paskaičiavimu, yra sumokėjusi 9837,26 Lt sumą, todėl, teismo vertinimu, nesumokėtų komunalinių mokesčių sumą sudaro 6745,89 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįvykdė prievolės pagal nuomos sutartį, iš atsakovės ieškovės naudai teismas priteisė 6745,89 Lt skolos.

9Nustatant delspinigių dydį teismas atsižvelgė į tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, todėl joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Atsakovė sutartimi sutiko, kad netesybų už komunalinių mokesčių nemokėjimą nustatytų ieškovės su tiekėjais sudarytos sutartys. Atsižvelgiant į tai, kad bendra neapmokėtų sąskaitų suma sudaro 6745,89 Lt, todėl 223,32 Lt delspinigių sumą teismas pripažino pagrįsta.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinio skundo argumentai:

131. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, delspinigių dydžio (ieškovas prašo priteisti 36. 5 proc. metinių delspinigių) nepagrindė teisiniais argumentais.

142. Teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovo nuomininkams yra įrengti elektros energijos, vandens ar kitų paslaugų apskaitos skaitikliai, kad tokiems skaitikliams nėra atlikta norminiuse aktuose nustatyta privaloma metrologinė patikra. Atsakovas nuomojasi tik 56,70 proc. viso pastato ploto, todėl turi mokėti komunalinius mokesčius tik proporcingai nuomojamam plotui, o ne už visą pastatą.

153. Nesutiko su ieškovo PVM sąskaitoje – faktūroje Nr.7107 jam paskaičiuotu 8,94 Lt mokesčiu už specifinių medžiagų pašalinimą. Atsakovo manymu, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į nuomos sutarties 4.10 p., numatantį, kad nuomotojas prie įkainių neturi teisės pridėti jokių papildomų antkainių bei mokesčių.

16Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

17Atsiliepimo argumentai:

181. Nurodė, kad atskiroms patalpoms yra įrengti skaitikliai.

192. Nesutiko su apelianto argumentu, jog mokesčiai jam turėjo būti skaičiuojami proporcingai nuomojamam plotui, nes toks skaičiavimas prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, nes dėl savo veiklos specifikos atsakovas yra pagrindinis energetinių resursų vartotojas pastate. Be to, atsakovas skaičiuodamas jam tenkančių patalpų ploto dalį, nepagrįstai į bendrą ploto masę įtraukia neišnuomotų ir nenaudojamų patalpų plotą. Šioms patalpoms elektra bei kitos komunalinės paslaugos nėra teikiamos. Atsižvelgiant į išnuomotų patalpų plotą, atsakovo nuomojamo ploto dalis sudaro 91 procentą.

203. Elektros energija apskaičiuota iš visame pastate suvartotos elektros energijos kiekio atimant kitų nuomininkų patalpose suvartotas elektros energijos kiekį bei atsakovui pridedant 91 proc. elektros energijos kiekio suvartoto bendroms patalpoms.

214. Nesutiko su apeliacinio skundo argumentu, jog delspiniagius teismas paskaičiavo neteisingai.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

24Byloje nustatyta, kad 2006-02-23 UAB „Serneta“ ir atsakovė UAB „Norfos mažmena“ sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovė išsinuomojo 2 154,66 kv. m. negyvenamąsias patalpas. Dabartinė šių patalpų savininkė yra ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“.

25Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo ginčas tarp šalių dėl to, kaip turi būti paskaičiuotos atsakovei, kaip patalpų nuomininkei, tenkančios išlaidos už komunalines paslaugas.

26Byloje nėra duomenų, kad atsakovės nuomojamose patalpose buvo įrengti elektros energijos ir vandens skaitikliai. Atsakovė neigia jos patalpose buvus įrengtą elektros skaitiklį (b.l. 103). Šios aplinkybės nepaneigė ir ieškovė. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai taip pat nepatvirtina, jog būtent atsakovės nuomojamose patalpose yra įrengta elektros ar (ir) vandens skaitikliai (b.l.127-132).

272006-02-23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 4.10 p. numatyta, kad be nuomos mokesčio nuomininkas sumoka mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją, komunalines ir ryšių paslaugas, pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Mokesčių dydis apskaičiuojamas pagal faktinį resursų ir/arba paslaugų sunaudojimą vadovaujantis skaitiklių parodymais (nesant skaitiklių – proporcingai nuomojamam plotui) arba resursus ir/arba paslaugas teikiančių ūkio subjektų pateiktomis ataskaitomis (išklotinėmis ir pan.).

28Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė nepagrįstai atsakovės elektros energijos kiekį paskaičiavo ne proporcingai nuomojamam plotui, kaip tai numato nuomos sutarties 4.10 punktas, o iš bendro pastatui suteikto elektros energijos kiekio atėmusi kitų nuomininkų nuomojamoms patalpoms faktiškai suteiktos elektros energijos kiekį (pagal jiems įrengtų skaitiklių parodymus).

29Kaip matyti iš nuomos sutarties sąlygų, šalys nesutarė dėl proporcijos skaičiavimo būdo. Apeliantės tvirtinimu, proporcija, remiantis kuria paskaičiuojamos atsakovui tenkančios išlaidos už sunaudotą elektros energiją, vandenį, nuotekas, turi būti išvesta iš viso pastato ploto, todėl atsakovės nuomojamos patalpos sudarytų 56,70 proc. pastato ploto (viso pastato plotas – 3 797,98 kv.m., atsakovo nuomojamos patalpos – 2 154,66 kv.m.). Ieškovė su šia pozicija nesutiko motyvuodama, kad išvedant proporciją neturi būti atsižvelgta į nenuomojamas patalpas, o proporcija išvedama tik iš pastate išnuomoto ploto, tokiu atveju atsakovės numojamas plotas sudarytų 91 proc. viso pastato nuomojamo ploto.

30Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama šalių priešingas pozicijas, atsižvelgia į tai, kad šalių pasirašytoje nuomos sutartyje nėra išskirtas bendroms patalpoms suteiktų elektros energijos, šilumos energijos, šalto ir karšto vandens, komunalinių, ryšių ir kitų suteiktų paslaugų apmokėjimas. Šalys susitarė, kad mokestis skaičiuojamas proporcingai nuomojamam plotui. Todėl pastato savininkas negali perkelti vienam iš nuomininkų nuostolių rizikos dėl dalies neišnuomotų patalpų. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, jog atsakovės mokėtini mokesčiai turi būti paskaičiuoti santykyje pagal jos nuomojamą ir viso pastato plotą (t.y. taikant ne 91 procento proporciją, o 56,70 procentų proporciją). Tokios pat pozicijos laikėsi Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos civilinėse bylose Nr. 2A-1164-258/2012 (2012-05-10 nutartis), Nr. 2A-1083-560/2012, kuriose nagrinėjamos aplinkybės analogiškos šios bylos aplinkybėms.

31Byloje nustatyta, kad ieškovė atsakovei išrašė sąskaitas - faktūras Nr. NTV7107, NTV7110 ir NTV7199 bendrai 16 583,15 Lt sumai (už elektros energiją ir dujas).

32PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7107 išrašyta atsakovei 946,73 Lt sumai (už vandenį 394,80 Lt, vandens nuotekas 363,78 Lt, pardavimo kaina 14,90 Lt, už specifinių medžiagų pašalinimą 8,94 Lt) (b.l. 36). Pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovei UAB „Šiaulių vandenys“ išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Serija FRSF Nr.338325 1927,86 Lt sumai su PVM (b.l.38-39), todėl atsakovės už 2011 m. liepos mėnesį už suvartotą šaltą vandenį mokėtina suma sudaro 56,70 procentus minėtos sumos, t.y. 263,54 Lt be PVM ir 318,88 Lt su PVM, už nuotekas – 242,83 Lt be PVM arba 293,82 Lt su PVM, už pardavimo kainą mokėtina suma – 8,44 Lt be PVM arba 10,21 Lt su PVM. Sutiktina su atsakovės pozicija, jog pagal Nuomos sutartį šalys sutarė, kad nuomotoja prie paslaugas teikiančių ūkio subjektų nustatytų įkainių neturi teisės pridėti jokių papildomų antkainių bei mokesčių, tame tarpe ir už specifinių medžiagų (beje, kokių – nenurodyta) pašalinimą. Todėl pagal PVM sąskaitą – faktūrą Serija NTV Nr.7107 atsakovės bendra mokėtina suma sudaro 514,81 Lt be PVM arba 622,92 Lt su PVM.

33PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7110 išrašyta atsakovei už lietaus nuotekas 194,80 Lt sumai su PVM. Iš UAB „Šiaulių vandenys“ ieškovei išrašytos 2011-07-30 PVM Sąskaitos-faktūros Nr. FRSF337412 (b.l. 44) matyti, kad išlaidos už visam pastatui lietaus nuotekas sudaro 180,50 Lt be PVM arba 218,41 Lt su PVM. Atsižvelgiant į tai, atsakovei skaičiuotina 56,70 procentai minėtos sumos, todėl mokėtina suma sudaro - 180,50 Lt be PVM arba 123,83 Lt su PVM.

34PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7199 išrašyta atsakovei už elektros energiją 2011 m. liepos mėnesį 15 441,62 sumai su PVM (b.l. 46). Iš AB Lesto 2011-07-29 išplėstinės skaičiuotės (b.l. 47-48) matyti, kad dviejų įvadinių elektros skaitiklių (31313 ir 77458) parodymai sudaro 15 441,62 Lt sumą su PVM, todėl, remiantis aukščiau išdėstytu dėl atsakovei tenkančios mokėti proporcijos, atsakovės mokėtina suma sudaro 8 755,39 su PVM (15 441,62 Lt x 56,70 proc.).

35Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad viso atsakovė už 2011 m. liepos mėnesį sunaudotą elektros energiją, vandenį, nuotekas turėjo sumokėti 9 502,14 Lt su PVM (622,92 Lt + 123,83 Lt + 8 755,39 Lt).

36Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškinyje nurodytais duomenimis, nustatė, kad atsakovė yra apmokėjusi ieškovei 9 837,26 Lt sumą. Atsižvelgiant į tai, kad bendra atsakovės mokėtina suma sudarė 9 502,14 Lt su PVM, pripažintina, kad atsakovė su ieškove už liepos mėnesio komunalinius patarnavimus pilnai atsiskaičiusi.

37Dėl nurodytų aplinkybių Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas ieškinys atmesti.

38Iš ieškovės atsakovės naudai priteistina 209,02 Lt žyminis mokestis (b.l.170).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovei UAB „Norfos mažmena“ atmesti.

41Priteisti iš ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į.k. 3000145575) atsakovės UAB „Norfos mažmena“ (į.k. 110778328) naudai 209,02 Lt žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 6745,89 Lt... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė atmesti ieškovės reikalavimus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad vadovaujantis 2006-02-23 Negyvenamųjų patalpų nuomos... 9. Nustatant delspinigių dydį teismas atsižvelgė į tai, kad abi šalys yra... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 11. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 12. Apeliacinio skundo argumentai:... 13. 1. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, delspinigių... 14. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog... 15. 3. Nesutiko su ieškovo PVM sąskaitoje – faktūroje Nr.7107 jam... 16. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 17. Atsiliepimo argumentai:... 18. 1. Nurodė, kad atskiroms patalpoms yra įrengti skaitikliai.... 19. 2. Nesutiko su apelianto argumentu, jog mokesčiai jam turėjo būti... 20. 3. Elektros energija apskaičiuota iš visame pastate suvartotos elektros... 21. 4. Nesutiko su apeliacinio skundo argumentu, jog delspiniagius teismas... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje nustatyta, kad 2006-02-23 UAB „Serneta“ ir atsakovė UAB „Norfos... 25. Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo ginčas tarp šalių dėl to, kaip turi... 26. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės nuomojamose patalpose buvo įrengti... 27. 2006-02-23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 4.10 p. numatyta, kad be... 28. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė nepagrįstai... 29. Kaip matyti iš nuomos sutarties sąlygų, šalys nesutarė dėl proporcijos... 30. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama šalių... 31. Byloje nustatyta, kad ieškovė atsakovei išrašė sąskaitas - faktūras Nr.... 32. PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7107 išrašyta atsakovei 946,73 Lt... 33. PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7110 išrašyta atsakovei už lietaus... 34. PVM sąskaita – faktūra Serija NTV Nr.7199 išrašyta atsakovei už elektros... 35. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad viso atsakovė už 2011 m. liepos... 36. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškinyje nurodytais duomenimis,... 37. Dėl nurodytų aplinkybių Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13... 38. Iš ieškovės atsakovės naudai priteistina 209,02 Lt žyminis mokestis... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 40. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti ir... 41. Priteisti iš ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į.k....