Byla 2S-192-730/2015
Dėl Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro notaro G. B. veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. R. atstovo advokato L. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. R. skundą dėl Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro notaro G. B. veiksmų,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų. Pareiškėjas prašė įpareigoti ( - ) notarą G. B. atlikti notarinį veiksmą, t.y. perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeisto daikto – automobilio ( - ), valstybinis numeris ( - ) įkeitimo pabaigą.

3Suinteresuotas asmuo R. Z. pateikė prašymą įtraukti suinteresuotu asmeniu byloje Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kadangi nagrinėjama civilinė byla susijusi su inspekcijos teisėmis ir pareigomis, taip pat pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-8691-764/2014, kurioje dalyvauja tos pačios šalys ir teismo sprendimas toje byloje turės įtakos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10369-792/2014 priėmimui, kadangi abiejose bylose reiškiami reikalavimai, susiję su tuo pačiu automobiliu.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-31 nutartimi įtraukė į bylą dalyvauti suinteresuotu asmeniu Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Nurodė pareiškėjos skundo bei priedų kopijas pateikti suinteresuotam asmeniui, nustatyti 14 dienų terminą atsiliepimui pateikti, sustabdė civilinę bylą Nr. 2-10369-792/2014 iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-8691-764/2014 ir bus priimtas galutinis procesinis sprendimas byloje. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, į suinteresuoto asmens R. Z. argumentus, teismo sprendimo administracinėje byloje priėmimas turi esminės įtakos sprendimo civilinėje byloje priėmimui, todėl civilinė byla stabdytina iki kol administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla.

5Atskiruoju skundu pareiškėjo atstovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-31 nutarties dalį, kuria teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 2-10369-792/2014 iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-8691-764/2014 ir bus priimtas galutinis procesinis sprendimas byloje, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – suinteresuoto asmens R. Z. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad į administracinės bylos nagrinėjimą yra įtrauktos tos pačios šalys.
  2. 2014-10-31 nutarties priėmimo metu dar nebuvo išspręstas R. Z. patikslinto skundo priėmimo klausimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.
  3. Nėra duomenų, kad administracinėje byloje nustatytinos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę civilinei bylai nagrinėjamai Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VMI prie Finansų ministerijos nurodo, kad pareiškėjo skundas iš dalies pagrįstas. Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad bylos baigtis neturės įtakos A. R. ir notaro G. B. pareigoms, todėl juos iš proceso pašalino.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. Z. prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad prejudiciniai faktai, nustatyti administracinė byloje turės įtakos ir nagrinėjamai civilinei bylai, taip taupomos teismo lėšos ir laikas.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

10Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria, vadovaujantis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl kitos nutarties dalies ginčo nėra, todėl dėl kitos nutarties dalies apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

11Iš LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-8691-764/2014 pagal pareiškėjos R. Z. patikslintą skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas A. R. yra kreipęsis į teismą su skundu dėl notaro veiksmų teisėtumo ir prašo įpareigoti ( - ) notarą G. B. atlikti notarinį veiksmą, tai yra, perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeisto daikto – automobilio( - ), valstybinis numeris ( - ) įkeitimo pabaigą. Suinteresuotas asmuo R. Z. pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą kol bus išnagrinėta administracinė byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-8691-764/2014 ir bus priimtas galutinis procesinis sprendimas byloje. Pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad teismo sprendimo administracinėje byloje priėmimas turi esminės įtakos sprendimo šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje priėmimui. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

12CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, tai yra, kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.). Teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, visų pirma turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Spręsdamas, ar yra dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, teismas turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką (byloje nustatytinus faktus) lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų į juos pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008; plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012.)

13Kaip nustatyta, pateikdama skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pareiškėja R. Z. prašė: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM (toliau – Inspekcija) 2014-06-04 sprendimą Nr. (28.8-08-4)-RNA-20956; 2) panaikinti Inspekcijos 2014-05-14 sprendimą Nr. (28.8-08-4)-RNA-17728; 3) įpareigoti Inspekciją priimti naują sprendimą dėl pareiškėjos 2014-04-08 skunde keliamų reikalavimų, t. y. į Pajūrio kredito unijos sąskaitą pervesti už parduotą automobilį ( - ) gautas lėšas – 46 300 Lt pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-04-03 rašte Nr. (2.8-08-4)-RNA-1280 deklaruotą įsipareigojimą; 4) įpareigoti atsakovę pateikti visus dokumentus, susijusius su ginčijamo Inspekcijos 2014-06-04 sprendimo priėmimu: PVM sąskaitą-faktūrą, kasos pajamų orderį, gautų grynųjų pinigų kvitą, bankinį pavedimą, priėmimo-perdavimo aktą, automobilio įkainavimo dokumentus, Pajūrio kredito unijos sutikimą ir atsisakymą nuo anksčiau minėto turto hipotekos, pirkimo-pardavimo sutartį, sprendimą, kurio pagrindu buvo parduota konfiskuota transporto priemonė, kitus dokumentus, kurie susiję su 2014-04-23 konfiskuoto automobilio( - ) pardavimu ir išgabenimu iš UAB „Okreta“ Kretingos konfiskuotų automobilių saugojimo aikštelės.

14Inspekcijos 2014-06-04 sprendimu Nr. (28.8-08-4)-RNA-20956 buvo atsisakyta pareiškėjai R. Z. pateikti jos reikalaujamą medžiagą ir pervesti Inspekcijos gautas už parduotą konfiskuotą automobilį ( - ), valstybinis numeris ( - ) lėšas 46 300,00 Lt į Pajūrio kredito unijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos centrinėje kredito unijoje, kurios turėjo būti užskaitytos pareiškėjos R. Z. įsiskolinimui Pajūrio kredito unijai padengti. Inspekcijos 2014-05-14 sprendimu Nr. (28.8-08-4)-RNA-17728 buvo panaikintas Inspekcijos 2014-04-03 priimtas sprendimas Nr. (2.8-08-4)-RNA-1280 (b.l. 61-69).

15Kaip matyti iš pareiškėjos R. Z. administracinėje byloje reiškiamų reikalavimų pobūdžio, ji siekia panaikinti Inspekcijos sprendimus, kuriais Inspekcija atsisako pervesti Pajūrio kredito unijai 46 300,00 Lt gautus už parduotą konfiskuotą pareiškėjos R. Z. automobilį ( - ), valstybinis numeris ( - ) įkeistą, užtikrinant paskolos grąžinimą Pajūrio kredito unijai, tokiu būdu padengiant pareiškėjos R. Z. įsiskolinimą Pajūrio kredito unijai.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. R. yra kreipęsis į teismą su skundu dėl notaro veiksmų teisėtumo. Laikydamas neteisėtais notaro veiksmus 2014-07-08 atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, prašo įpareigoti ( - ) notarą G. B. atlikti jo prašytą atlikti notarinį veiksmą, tai yra, perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeisto daikto – ( - ), valstybinis numeris ( - ) įkeitimo pabaigą.

17Pareiškėjas A. R. į ( - ) notarą G. B. kreipėsi su prašymu dėl išregistravimo įkeitimo sandorio, kuriuo buvo įkeistas Pajūrio kredito unijai automobilis ( - ), valstybinis numeris ( - ) Pareiškėjas A. R. prašymą notarui grindė CK 4.197 straipsnio 2 dalies 4 punktu, kuris numato, kad hipoteka pasibaigia, kai hipotekos objektas žuvo. Pareiškėjo A. R. manymu, konfiskuoto turto, kuris yra įkeistas, realizavimas savaime reiškia, jog įkeitimo objektas žūsta, kas sudaro pagrindą hipotekai pasibaigti. Pareiškėjas A. R. savo prašymo notarui G. B. atlikti notarinį veiksmą nesiejo su Inspekcijos 46 300,00 Lt pervedimu Pajūrio kredito unijai. Notaras G. B. nenustatęs fakto, kad įkeisto daikto įkeitimas pasibaigė pareiškėjo nurodytu pagrindu, tai yra, žuvus hipotekos objektui, 2014-07-08 atsisakė atlikti pareiškėjo A. R. prašomą notarinį veiksmą.

18Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apie abiejų nagrinėjamų administracinės ir civilinės bylos įrodinėjamo dalyką, jo pagrindą, negalima daryti pagrįstos išvados, kad yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis pirmosios instancijos teismo nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato neišnagrinėtoje administracinėje byloje ryšys, tai yra, negalima išnagrinėti civilinės bylos tol, kol bus išspęsta administracinė byla. Todėl darytina išvada, kad civilinės bylos reikalavimai gali būti nagrinėjami atskirai nepriklausomai nuo administracinėje byloje nustatinėtinų aplinkybių ir nuo teisinio rezultato minėtoje administracinėje byloje.

19Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėtų vertinti notaro veiksmų teisėtumą jam atsisakius atlikti notarinį veiksmą - perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeisto daikto – automobilio ( - ), valstybinis numeris ( - ) įkeitimo pabaigą, atsižvelgiant į notarinio veiksmo metu buvusias aplinkybes. Ateityje galimai atsirasiančios aplinkybės, jeigu būtų patenkintas pareiškėjos R. Z. skundas administracinėje byloje ir 46 300,00 Lt (13409,00 Eur) būtų pervesti Pajūrio kredito unijai, 2014-07-08 atsisakymo atlikti notarinį veiksmą vertinimo teisėtumui prejudicinio ar kito tiesioginio ryšio neturėtų.

20Be to, iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-11-04 nutarties matyti, kad A. M. R. ir notaras G. B., tai yra, šioje byloje dalyvaujantys asmenys, pašalinti iš trečiųjų asmenų administracinėje byloje, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas nenustatė, kad bylos baigtis gali turėti įtakos šių asmenų teisėms ir pareigoms (b.l. 92).

21Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiamos 2014-10-31 nutarties dalis dėl sustabdymo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - suinteresuoto asmens R. Z. prašymas sustabdyti civilinę bylą atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

22Patenkinus pareiškėjo A. R. atskirąjį skundą, tenkintinas ir pareiškėjo A. R. prašymas priteisti išlaidas už teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Teismas priteistinų advokato išlaidų dydį nustato atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus advokatų paslaugų įkainius (CPK 98 straipsnio 2 dalis), ir daro išvadą, kad yra pagrindas pareiškėjui iš suinteresuoto asmens R. Z. priteisti 260,66 eurų išlaidų už atskirojo skundo surašymą. (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis). Apeliacinės instancijos teismas paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgia, jog pareiškėjo A. R. ir suinteresuoto asmens R. Z. suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, kadangi suinteresuotas asmuo R. Z. prašo pareiškėjo A. R. skundą dėl notaro veiksmų ir atskirąjį skundą atmesti.

23Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

24panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo ir klausimą išspręsti iš esmės – suinteresuoto asmens R. Z. prašymą sustabdyti civilinę bylą atmesti.

25Priteisti pareiškėjui A. M. R. iš suinteresuoto asmens R. Z. 260,66 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 3. Suinteresuotas asmuo R. Z. pateikė prašymą įtraukti suinteresuotu asmeniu... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-31 nutartimi įtraukė į bylą... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjo atstovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VMI prie Finansų... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. Z. prašo... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 10. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 11. Iš LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 12. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 13. Kaip nustatyta, pateikdama skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui,... 14. Inspekcijos 2014-06-04 sprendimu Nr. (28.8-08-4)-RNA-20956 buvo atsisakyta... 15. Kaip matyti iš pareiškėjos R. Z. administracinėje byloje reiškiamų... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. R. yra kreipęsis į teismą su skundu... 17. Pareiškėjas A. R. į ( - ) notarą G. B. kreipėsi su prašymu dėl... 18. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes... 19. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos... 20. Be to, iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-11-04 nutarties... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiamos 2014-10-31 nutarties dalis dėl... 22. Patenkinus pareiškėjo A. R. atskirąjį skundą, tenkintinas ir pareiškėjo... 23. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas... 24. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties... 25. Priteisti pareiškėjui A. M. R. iš suinteresuoto asmens R. Z. 260,66 eurų...