Byla 2-189-559/2013
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,

2sekretoriaujant Astai Zujevienei,

3dalyvaujant atsakovės atstovams advokatui Ovidijui Bujevičiui ir Rolandui Vaičaičiui, nedalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovui ir atsakovei I. M.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei I. M., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovo AB SEB banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, ieškinį palaiko (b. l. 50). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės I. M. ieškovo naudai 15331,80 Lt įsiskolinimą pagal 2008-04-11 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050518-20, 5 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. balandžio 11 d. tarp I. M. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818050518-20, pagal kurią buvo suteiktas 8000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-04-10. Sutarties Bendrosios dalies 6. 1. punkte numatyta, kad Atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovė nuo 2008 m. gruodžio 11 d. nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemoka dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų, todėl ieškovas atsakovei išsiuntė įspėjimo raštą dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus. Atsakovė šio reikalavimo neįvykdė. Tai rodo, kad atsakovė vengia vykdyti savo prievoles. Vadovaudamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.1. punkte numatyta tvarka, ieškovas nutraukė sutartį su atsakove. Atsakovė iki šiol bankui negrąžino 15331,80 Lt skolos, iš kurių: 5447,67 Lt nesugrąžinto kredito, 2591,80 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 7292,33 Lt delspinigių.

6Atsakovė I. M. į teismo posėdį neatvyko, ji bylą veda per atstovą advokatą O. Bujevičių kartu su atstovu pagal pavedimą Rolandu Vaičaičiu (b. l. 44, 45; CPK 56 str. 1 d. 1 p. 3 d.), kurių dalyvavimas teismo posėdyje laikomas tinkamu šalies dalyvavimu (CPK 246 str. 5 d.).

7Savo atsiliepime į ieškinį atsakovė I. M. nurodė, kad su pareikštu ieškiniu ji sutinka iš dalies, sutinka sumokėti 5447,67 Lt dydžio skolą, o likusioje dalyje ieškinys yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas. Kadangi pateiktame ieškinyje nėra nurodyta, už kokį laikotarpį prašoma priteisti palūkanas ir delspinigius, nėra pateikti jų dydį pagrindžiantys apskaičiavimai, nėra žinoma sutarties nutraukimo data, todėl prašo atmesti ieškinį dalyje dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo. Jos nuomone, Sutartimi sutartas delspinigių dydis yra neprotingas, žymiai per didelis ir žeidžia jos turtines teises bei teisėtus interesus. Tarp šalių susiklostę iš vartojimo sutarties kylantys teisiniai santykiai, todėl ginčo santykiams taikytinos CK 1.39 str. 1 d., 6.188 str., 6.886 str. nuostatos. Sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens pagal iš anksto ieškovo parengtą sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui. Visais atvejais vartojimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai, todėl siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies - vartotojo - teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Ieškovo paskaičiuoti delspinigiai nuo 0,1 proc. turėtų būti mažintini iki įprastų - 0,02 procento už kiekvieną praleidimo dieną. Jei ieškinys dalyje dėl delspinigių ir palūkanų nebus atmestas, prašo taikyti senatį ir priteisti 0,02 dydžio delspinigius tik už 6 mėnesius. Taip pat prašo priteistą nesugrąžinto kredito sumą 5447,67 Lt išdėstyti per 24 mėnesius bei priteisti atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovas R. Vaičaitis patikslino atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes ir nurodė, kad atsakovė sutinka su ieškovo reikalavimu dalyje dėl 5447,67 Lt skolos ir 2591,80 Lt palūkanų priteisimo, o dalyje dėl delspinigių priteisimo prašo sumažinti 0,1 proc. palūkanų normą iki 0,02 proc. dydžio bei taikyti įstatymo nustatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą joms paskaičiuoti. Prašo išdėstyti skolos mokėjimą per 24 mėnesius.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 11 d. tarp šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818050518-20 (b. l. 6-11), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 8000,00 Lt vartojimo kreditą iki 2011-04-10. Sutartimi nustatyta palūkanų norma – 10,9 proc. Atsakovė įsipareigojo suteiktą kreditą kartu su paskaičiuotomis sutartinėmis palūkanomis grąžinti Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nustatytais terminais (b. l. 12), tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nuo 2008 m. gruodžio 11 d. nemokėjo dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų. Ieškovas 2008-12-11, 2009-05-08, 2011-08-18, 2012-06-28 raštais (b. l. 14-17) informavo atsakovę apie neįvykdytus įsipareigojimus ir ragino sumokėti skolą, tačiau duomenų apie tai, kad atsakovė būtų reagavusi į ieškovo raginimus, būtų kreipusis į ieškovą dėl skolos, palūkanų ar delspinigių sumažinimo ar įmokų mokėjimo atidėjimo, byloje nėra. Ieškovo paskaičiavimu nesumokėta iki kreipimosi į teismą dienos ieškovės skola bankui yra: 5447,67 Lt nesugrąžinto kredito, 2591,80 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 7292,33 Lt delspinigių. Atsakovė sutinka su ieškiniu dalyje dėl 5447,67 Lt nesugrąžinto kredito ir 2591,80 Lt palūkanų sumokėjimo, tačiau nesutinka su paskaičiuotu delspinigių dydžiu, sutinka su 0,02 proc. dydžio delspinigių norma ir prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį delspinigių paskaičiavimui.

11LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, taip pat mokėti palūkanas už naudojimąsi paskolos suma. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra ginčo dėl nesugrąžintos kredito dalies ir palūkanų dydžio bei prievolės šioje dalyje įvykdymo, atsakovė šioje dalyje su ieškiniu sutinka, remiantis CK 6.38 str., 6.872 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 5447,67 Lt nesugrąžinto kredito ir 2591,80 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų.

12Dėl delspinigių.

13Šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš vartojimo kredito sutarties. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.73 str. 2 d., jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Netesybų, taigi ir delspinigių, teisinė prigimtis yra ta, kad tai yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma. Teismas turi teisę sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.71 str. 2 d.). Įstatyme sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) nėra apibrėžta (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl teismai kiekvienu atveju nagrinėdami konkrečias situacijas turi vertinti, ar netesybos nėra per didelės. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje yra pripažįstama, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, delspinigių dydis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

14Pagal Vartojimo kredito sutarties Nr. 1850818050518-20 Bendrosios dalies sąlygų 5.3 ir 5.4 punktus ieškovas paskaičiavo 0,1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 7292,33 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str.). Paskolos yra suteikiamos komerciniais tikslais, ieškovas yra verslo subjektas, užsiimantis komercine veikla, siekiantis pelno, o atsakovė yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarčių sąlygas, todėl atsakovė turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje. Teismas atsižvelgia į aplinkybę, kad vartotojui, sudarant Sutartį, nėra išaiškinamos visos jos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti galimos rizikos ir sutarties neįvykdymo pasekmių. Atsakovė po sutarčių sudarymo nekėlė klausimo dėl sutartos delspinigių normos dydžio sumažinimo, tačiau teismo posėdžio metu atsakovės atstovai prašė ieškovo paskaičiuotus delspinigius sumažinti iki 0,02 proc. palūkanų normos ir taikyti 6 mėnesių senaties terminą. Nors Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010), tačiau, teismo vertinimu, 0,1 proc. per dieną delspinigių norma vartojimo santykiuose, kuriuose kredito gavėjas yra silpnesnioji šalis, yra per didelė ir sudaro pagrindą prašomus priteisti delspinigius sumažinti (CK 6.73 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai ir remiantis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į kasacinės instancijos teismo formuojamą praktiką, į tai, jog atsakovė yra vartotoja, bei į tai, kad Vartojimo kredito įstatymas Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,02 proc. Atsakovės prašymu, remiantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., taikytinas šešių mėnesių senaties terminas delspinigių paskaičiavimui ir iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 289,42 Lt delspinigių ((5447,67 Lt + 2591,80 Lt) x 0,02 proc. x 180 d. = 289,42 Lt). Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas yra atmestinas.

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos kompensavimo funkciją atliekančios 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo teismo priteistos sumos (8328,89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-20 iki sprendimo visiško įvykdymo.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės priteistina ieškovui 5447,67 Lt nesugrąžinto kredito, 2591,80 Lt palūkanų, 289,42 Lt delspinigių bei 5 proc. metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos (8328,89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-20 iki sprendimo visiško įvykdymo.

17Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

18Atsakovė prašo skolos mokėjimą išdėstyti per 24 mėnesius, tačiau savo prašymo nemotyvavo, įrodymų, patvirtinančių jos sunkią turtinę padėtį ar kitas svarbias aplinkybes, teismui nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai patvirtino atsakovės prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą per 24 mėnesius, tačiau šio prašymo nepagrindė.

19Kasacinės instancijos teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo vykdymo išdėstymo pobūdį, yra nurodęs, kad galima išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis ar susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovė, prašydama išdėstyti skolos mokėjimą per 24 mėnesius, nepateikė jokių įrodymų ir duomenų, patvirtinančių jos siekį mokėti susidariusią skolą dalimis, taip pat nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių ji negali ar negalės įvykdyti sprendimo, konstatuoja, kad byloje nenustatytos išimtinės aplinkybės teismo sprendimo vykdymo išdėstymui pagrįsti. Pažymėtina, kad atsakovė, prieš sudarydama vartojimo sutartį, taip pat turėjo pareigą įvertinti savo mokumą, galimas pasekmes dėl negalėjimo tinkamai įvykdyti sutartį, todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju sprendimo vykdymo išdėstymas iš esmės pažeistų ieškovo interesus ir prieštarautų protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principams (CK 1.5 str., CPK 17 str., 18 str.), todėl atsakovės prašymas netenkintinas (CPK 284 str.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų.

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 1-2 d.). Ieškovas sumokėjo 459,95 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5). Proporcingai patenkintų turtinių reikalavimų daliai (54,32 proc.) ieškovui iš atsakovės priteistina 250,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovė įrodymų, patvirtinančių jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė, todėl atsakovės naudai jos nepriteistinos.

22Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės I. M. a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo AB SEB banko, kodas 112021238, buveinė Vilnius, Gedimino pr. 12, a.s. Nr. LT747044063000000022 AB SEB banke, naudai 5447,67 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt septynis litus 67 centus) skolos pagal 2008-04-11 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050518-20, 2591,80 Lt (du tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt vieną litą 80 centų) palūkanų, 289,42 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 42 centus) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (8328,89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 250,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą per 24 mėnesius netenkinti.

27Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. sekretoriaujant Astai Zujevienei,... 3. dalyvaujant atsakovės atstovams advokatui Ovidijui Bujevičiui ir Rolandui... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Ieškovo AB SEB banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas ieškovo... 6. Atsakovė I. M. į teismo posėdį neatvyko, ji bylą veda per atstovą... 7. Savo atsiliepime į ieškinį atsakovė I. M. nurodė, kad su pareikštu... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovas R. Vaičaitis patikslino atsakovės... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 11... 11. LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti... 12. Dėl delspinigių.... 13. Šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš... 14. Pagal Vartojimo kredito sutarties Nr. 1850818050518-20 Bendrosios dalies... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės priteistina ieškovui 5447,67 Lt... 17. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.... 18. Atsakovė prašo skolos mokėjimą išdėstyti per 24 mėnesius, tačiau savo... 19. Kasacinės instancijos teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės I. M. a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo AB SEB banko,... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą per 24 mėnesius... 27. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno...