Byla 2A-1829-881/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vainėda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-24231-608/2014 pagal ieškovo UAB „Vainėda“ ieškinį atsakovui UAB „Kelin“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vainėda“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Kelin“ 1 726,40 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad suteikė atsakovui transporto paslaugas pagal 2013 m. gruodžio 4 d. Pervežimo sutartį Nr. KEL B-000614. Ieškovas sutartį įvykdė tinkamai ir už suteiktas transporto paslaugas pateikė atsakovui 2013 m. gruodžio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą 2 726,24 Lt apmokėjimui. Atsakovas 2014 m. vasario 21 d. mokėjimo pavedimu sumokėjo 1 035,84 Lt, tačiau kitos – 1 726,40 Lt – dalies atlyginimo už transporto paslaugas nesumokėjo. 2014 m. vasario 5 d. atsakovas pateikė ieškovui pranešimą dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, tačiau ieškovas su įskaitymu nesutinka.

5Atsakovas UAB „Kelin“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013 m. gruodžio 18 d. su ieškovu sudarė pervežimo sutartį Nr. KRL B-000650, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nugabenti krovinį iš Vilniaus į Sankt Peterburgą, Rusijoje, o atsakovas už krovinio pervežimą sumokėti 300 EUR užmokestį. 2013 m. gruodžio 20 d. ieškovo pasitelktas vežėjas SIA ,,TRANS LV“ paėmė krovinį iš atsakovo ir nugabeno jį į ieškovo sandėlį adresu ( - ). Ieškovas, priėmęs krovinį, pradėjo vykdyti sutartį. Vykdydamos sutartį šalys bendravo el. paštu. 2013 m. gruodžio 20 d. ieškovas el. paštu pateikė atsakovui CMR važtaraščio, remiantis kuriuo krovinys turėjo būti gabenamas į Sankt Peterburgą, projektą. Atsakovas 2013 m. gruodžio 20 d. el. paštu informavo ieškovą, kad reikia pakoreguoti CMR važtaraščio 13 grafoje nurodytus muitinės duomenis, nes jie yra pasikeitę. Šią aplinkybę pagrindžia 2013 m. lapkričio 7 d. informacinis pranešimas, kuriame nurodyta informacija apie muitinės duomenų pasikeitimą. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas 2013 m. gruodžio 20 d. el. paštu informavo ieškovą, kad pastarasis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir nepagrįstai atsisako pristatyti krovinį į Sankt Peterburgą. Dėl šios priežasties atsakovas nurodė grąžinti krovinį siuntėjui. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovas yra priverstas samdyti kitą vežėją. Krovinio gabenimui atsakovas pasitelkė vežėją SIA ,,ZIRE PLUS“. Atsižvelgiant į tai, kad naują vežėją reikėjo surasti nedelsiant, atsakovas už krovinio pervežimą sumokėjo 870 Eur, iš jų 70 Eur sudarė išlaidos už garantiją. Taigi, ieškovui nevykdant įsipareigojimų, atsakovas patyrė 500 Eur nuostolių. 2014 m. sausio 6 d. atsakovas pareiškė ieškovui pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, tačiau pastarasis į šią pretenziją nereagavo ir nuostolių neatlygino. 2014 m. vasario 5 d. atsakovas nusiuntė ieškovui pranešimą dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, kuriuo pranešė, kad įskaito 500 Eur dydžio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo su ieškovo reikalavimu pagal 2013 m. gruodžio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. VAI 1312162. Atlikus įskaitymą, atsakovo prievolė dėl 500 Eur sumos sumokėjimo pasibaigė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo prievolės atlyginti atsakovui 500 Eur nuostolius buvimo, t. y. ar įskaitymo momentu atsakovas turėjo priešpriešinį vienarūšį reikalavimą ieškovui įskaitymo sumai.

9Teismas nustatė, kad 2013 m. gruodžio 18 d. šalys sudarė pervežimo sutartį Nr. KEL B-000650, kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą pervežti krovinį maršrutu Vilnius – Sankt Peterburgas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už pervežimą 300 Eur užmokestį. Ieškovas neginčija aplinkybės, jog minėtoje sutartyje nurodytą krovinį priėmė vežimui 2013 m. gruodžio 20 d. Tačiau ieškovas, gavęs informaciją apie Sankt Peterburgo muitinės posto adreso pasikeitimą, atsisakė vykdyti sutartį ir grąžino krovinį siuntėjui. Teismas nurodė, kad minėtos sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė tarptautinio krovinio pervežimo teisiniai santykiai, kuriems taikytina CMR konvencija, kurioje numatyta vežėjo prievolė vykdyti krovinio siuntėjo instrukcijas, tame tarpe ir dėl muitinės procedūrų, vežimo maršruto pakeitimo ir pan. Vežėjas turi teisę pareikalauti papildomų išlaidų atlyginimo dėl instrukcijų vykdymo, tačiau vežėjo teisė atsisakyti vykdyti sutartį, jeigu instrukcijos nėra neįvykdomos, nenumatyta. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis objektyviai negalėjo įvykdyti siuntėjo instrukcijų dėl krovinio pateikimo muitinės patikrinimui, o muitinės posto buvimo vietos pasikeitimas nesuteikia teisės vežėjui atsisakyti vykdyti sutartį. Šalys 2013 m. gruodžio 18 d. pervežimo sutartyje Nr. KEL B-000650 nesusitarė nei dėl konkretaus krovinio gabenimo maršruto, nei dėl jo pristatymo adreso. Minėta sutartimi ieškovas įsipareigojo pristatyti krovinį į Sankt Peterburgą. Tokios sutarties sąlygos, anot teismo, leidžia daryti išvadą, jog ieškovas įsipareigojo pristatyti krovinį bet kuriuo siuntėjo nurodytu adresu Sankt Peterburge ir bet kokiu atsakovo nurodytu maršrutu. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, jog ieškovui, kaip verslininkui, turi būti žinoma, jog, gabenant krovinius iš Europos Sąjungos valstybės į Rusijos Federaciją, būtina juos pateikti muitinės patikrinimui, todėl ieškovas privalėjo prieš sudarydamas sutartį išsiaiškinti, ar už sutartą užmokesčio sumą jam bus ekonomiškai naudinga prisiimti sutartyje numatytas prievoles. Taigi nagrinėjamu atveju ekonominis sutarties vykdymo nenaudingumas negali būti laikomas ieškovo atleidimu nuo sutartinių prievolių vykdymo.

10Teismas konstatavo, kad dėl ieškovo atsisakymo vykdyti sutartį atsakovas patyrė papildomas 500 Eur išlaidas už krovinio pervežimą, ieškovui kilo prievolė atlyginti atsakovui minėtas išlaidas (CK 6.245 str. 3 d.). Atsakovo pateikti įrodymai – 2014 m. sausio 6 d. sąskaita- faktūra Nr. 02/01-14, patvirtina atsakovo prievolę sumokėti kitam vežėjui SIA „Zire Plus“ už ieškovo pagal 2013 m. gruodžio 18 d. pervežimo sutartį Nr. KEL B-000650 atsisakyto pervežti krovinio transporto paslaugas tuo pačiu maršrutu 800 Eur, t. y. 500 Eur didesnę sumą už tą, kuri būtų sumokėta ieškovui, jeigu pastarasis būtų įvykdęs sutartį, o tarptautinis mokėjimo pavedimas patvirtina, jog minėta suma sumokėta 2014 m. vasario 14 d. Taigi teismas sprendė, kad atsakovo nuostoliai, kurių sumą jis įskaitė kaip priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, yra visiškai įrodyti. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog atsakovo už pervežimą sumokėta suma yra nepagrįstai didelė ir kad atitinkamas paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis būtų galimybė įsigyti pigiau. Tai, kad už minėto krovinio gabenimą atsakovas nebuvo sumokėjęs priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo dieną, teismo vertinimu, nekeičia esmės, nes atsakovo prievolė sumokėti 500 Eur didesnę sumą už krovinio pervežimą jau egzistavo, nuostolių suma buvo aiškiai apibrėžta atsakovui išrašytoje sąskaitoje-faktūroje.

11Taigi teismas padarė išvadą, kad atsakovo prievolė sumokėti ieškovui už krovinio pervežimą 1 726,40 Lt sumą pasibaigė priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymu (CK 6.130 str. 1 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Vainėda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog įskaitymui atlikti egzistavo visos CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Įskaitymo metu atsakovas ir ieškovas neturėjo vienas kitam abipusių teisių ir pareigų: apeliantas nesutiko su įskaitymu ir nebuvo pateikęs atsakymo į atsakovo pretenziją, todėl atsakovas neturėjo pagrindo laikyti save turinčiu priešpriešinį vienarūšį galiojantį ir vykdytiną reikalavimą, be to, įskaitymo metu atsakovas nebuvo patyręs 500 Eur nuostolių, t. y. pareiškimo apie įskaitymą dieną atsakovas nebuvo sumokėjęs 870 Eur atlyginimo krovinį pervežusiai bendrovei SIA „Zire Plus“, o šios bendrovės sąskaitą apmokėjo tik po įskaitymo, 2014 m. vasario 14 d. mokėjimo pavedimu. Priešingai nei sprendė teismas, tam, kad būtų konstatuota, jog atsakovas patyrė nuostolių, būtina, kad atsakovas tokius nuostolius būtų realiai patyręs, t. y. faktiškai turėjęs išlaidų. Be to, teismas nepagrįstai netaikė CK 6.134 straipsnio, nustatančio atvejus, kada draudžiama atlikti įskaitymą. Teismas privalėjo įvertinti, kad apeliantas apskritai nesutiko su atsakovo reikalavimu atlyginti 500 Eur nuostolių.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas ginčija apeliacinio skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, teisingai nustatė byloje reikšmingas faktines aplinkybes, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Pažymi, kad įgijo reikalavimo teisę į ieškovą tuo metu, kai ieškovas pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2013 m. gruodžio 18 d. pervežimo sutartį. Ieškovas nepateikė jokio atsakymo į atsakovo pretenziją, t. y. neinformavo atsakovo apie nesutikimą su reikalavimu, kita vertus, priešpriešinių reikalavimų egzistavimui nėra reikalingas kitos šalies sutikimas. Atsakovui pasitelkus kitą vežėją ir gavus 2014 m. sausio 6 d. sąskaitą-faktūrą, atsirado atsakovo pareiga už krovinio pervežimą sumokėti 800 Eur, todėl nuostolių dydis buvo aiškus ir apibrėžtas. Aplinkybė, kad atsakovas šią sąskaitą-faktūrą apmokėjo 2014 m. vasario 14 d., tik pagrindžia nuostolių realumą. Ieškovas nepagrįstai remiasi CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nes jame įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme. Net jeigu atsakovas nebūtų atlikęs įskaitymo iki šios civilinės bylos pradžios, vis tiek nebūtų jokio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmetamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

18Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, ieškovo ieškinį atmetė (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

20Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl įskaitymo teisėtumo.

21Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui, taikyti įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnio matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013; kt.).

22Apeliantas tvirtina, kad atsakovas negalėjo įskaityti 500 Eur nuostolių į skolą apeliantui, nes įskaitymo metu dar nebuvo sumokėjęs kitam vežėjui už suteiktas vežimo paslaugas (t. y. faktiškai dar nebuvo patyręs jokių išlaidų), be to, apeliantas nesutiko su atsakovo reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo (nebuvo pateikęs jokio atsakymo į atsakovo pretenziją).

23Minėta, kad viena iš įskaitymo sąlygų yra ta, kad skolininko priešpriešinis reikalavimas būtų galiojantis ir vykdytinas.

24Byloje nustatyta, kad, apeliantui atsisakius vykdyti su atsakovu sudarytą vežimo sutartį, pastarasis dėl to paties krovinio pervežimo sudarė sutartį su kitu vežėju. Pastarasis sutartį įvykdė ir 2014 m. sausio 6 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 870 Eur sumai (iš jų 800 Eur už vežimo (transporto) paslaugas). Taigi, ginčijamo įskaitymo atlikimo metu, 2014 m. vasario 5 d., atsakovas jau turėjo galiojančią 870 Eur prievolę kito asmens atžvilgiu, be to, byloje nenustatyta, kad atsakovas būtų vengęs ją įvykdyti ar kad jos vykdymas būtų atidėtas. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo spręsti, kad atsakovo įskaitytas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo buvo realus bei aiškiai apibrėžtas, o kartu ir galiojantis bei vykdytinas (CK 1.5 str.).

25Kaip yra nurodęs kasacinis teismas, skolininkui laikantis CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų bei 6.131 straipsnyje įtvirtintos pranešimo apie įskaitymą tvarkos, įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013). Taigi kitos šalies nesutikimas su prievolių įskaitymu (tokiu prievolių pasibaigimo pagrindu) nėra teisiškai reikšmingas vertinant atlikto įskaitymo teisėtumą. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad, kaip pats pripažįsta, apeliantas nebuvo pateikęs atsakymo į atsakovo pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, todėl teigti, kad jis su šiuo atsakovo reikalavimu nesutiko, nėra faktinio pagrindo. Teismas taip pat pažymi, kad įskaitymo atlikimo metu atsakovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo nebuvo ginčijamas teisme, todėl CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas atlikti įskaitymą šiuo atveju netaikytinas.

26Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo.

27Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteisiama 429,28 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

28Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti atsakovui UAB „Kelin“ (į. k. 301507365) iš ieškovo UAB „Vainėda“ (į. k. 183723126) 429,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vainėda“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Kelin“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013 m. gruodžio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo prievolės... 9. Teismas nustatė, kad 2013 m. gruodžio 18 d. šalys sudarė pervežimo... 10. Teismas konstatavo, kad dėl ieškovo atsisakymo vykdyti sutartį atsakovas... 11. Taigi teismas padarė išvadą, kad atsakovo prievolė sumokėti ieškovui už... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Vainėda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas ginčija apeliacinio... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas atmetamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 19. Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl įskaitymo... 21. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 22. Apeliantas tvirtina, kad atsakovas negalėjo įskaityti 500 Eur nuostolių į... 23. Minėta, kad viena iš įskaitymo sąlygų yra ta, kad skolininko... 24. Byloje nustatyta, kad, apeliantui atsisakius vykdyti su atsakovu sudarytą... 25. Kaip yra nurodęs kasacinis teismas, skolininkui laikantis CK 6.130 straipsnio... 26. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteisiama 429,28... 28. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti atsakovui UAB „Kelin“ (į. k. 301507365) iš ieškovo UAB...