Byla II-325-561/2011
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su N. K. (N. K.) skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

32011-01-19 N. K. (N. K.) padavė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimą Nr. AM067275.

4Kartu su skundu N. K. (N. K.) pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, kuriame paaiškino, kad skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl skundžiamo nutarimo panaikinimo parašė 2010-11-24. Tą pačią dieną sumokėjo žyminį mokestį ir nunešė skundą į Vilniaus apygardos administracinio teismo kanceliariją. Skundą nurodo atidavęs teismo kanceliarijos darbuotojai, tačiau skundo egzemplioriaus su jo padavimo datą patvirtinančiu atspaudu sau nepasiliko – atidavė abu. Paaiškino, kad gyvena netoli teismo (( - ) g.), todėl tvirtina tikrai negalėjęs laukti šešiolika dienų ir nepaduoti skundo laiku. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad jis yra pensininkas ir paskirtos baudos suma jam yra labai didelė, pareiškėjas prašo atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmestinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 straipsnį nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnį pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Kartu su prašymu atnaujinti terminą pateikiami termino praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Svarbia priežastimi atnaujinti terminą gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios pareiškėjui laiku įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą.

7Nutarimas, kurį ginčija N. K. (N. K.), priimtas 2010-11-16. Nagrinėjant bylą Vilniaus rajono agentūroje pareiškėjas dalyvavo, nutarimas jam įteiktas pasirašytinai tą pačią dieną. Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. II-234-473/2011 medžiaga patvirtina, kad skundą teismui dėl Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimo panaikinimo N. K. (N. K.) padavė 2010-12-10, t. y. praleidęs įstatyme nustatytą dešimties dienų terminą nutarimui apskųsti. Kadangi pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-05 nutartimi N. K. (N. K.) skundą buvo atsisakyta priimti.

82011-01-19 teisme gautas pakartotinis N. K. skundas ir prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti N. K. (N. K.) nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos įrodymais, o pareiškėjo prašyme išdėstytus teiginius paneigia administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. II-234-473/2011 medžiaga, iš kurios aiškiai matyti, kad dėl 2010-11-16 priimto nutarimo į teismą su skundu pareiškėjas kreipėsi tik 2010-12-10, o ne 2010-11-24, kaip nurodo prašyme. Jokių kitų objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių, dėl kurių praleido terminą skundui paduoti, prašyme N. K. (N. K.) nenurodė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas neturi pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti, nes terminas praleistas paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens valia.

9Kadangi prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetamas, skundą priimti nagrinėti teisme atsisakytina. Skundas su priedais ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis grąžinamas administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui N. K. (N. K.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

11

12N. K. (N. K.) prašymo atnaujinti praleistą terminą netenkinti.

13Atsisakyti priimti N. K. (N. K.) skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimo panaikinimo.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 sumokėtą 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio žyminį mokestį grąžinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui N. K. (N. K.).

15Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai