Byla II-234-473/2011
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, spręsdama administracinėn atsakomybėn patraukto asmens N. K. (N. K.) skundo dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2N. K. 2010-12-10 kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros (toliau – Agentūra) 2010-11-16 nutarimą, kuriuo jam paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 513 str. 4 d.

3Skundą priimti atsisakoma.

4LR ABTĮ 122 str. 1 d. bei LR ATPK 293 str. nustatyta, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (LR ABTĮ 122 str. 5 d., 34 str. 1 d.).

5Nustatyta, kad Agentūra skundžiamą nutarimą priėmė 2010-11-16. Pagal LR ABTĮ 122 str. 1 d. bei LR ATPK 293 str. nuostatas, nutarimą pareiškėjas galėjo apskųsti per dešimt dienų nuo jo priėmimo, t. y. iki 2010-11-26. Nagrinėjant bylą Agentūroje pareiškėjas dalyvavo, nutarimas jam įteiktas pasirašytinai 2010-11-16 (b. l. 3-4, 12). N. K. skundą teismui padavė 2010-12-10, t. y. praleidęs skundo padavimo terminą, neprašo praleistą terminą atnaujinti.

6Remiantis išdėstytu, N. K. skundą atsisakoma priimti, vadovaujantis LR ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p., kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti.

7Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodant svarbias termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas ir skundas.

8Teisėja, vadovaudamasi LR ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p., 105, 106 str.,

Nutarė

9atsisakyti priimti N. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010-11-16 nutarimo panaikinimo.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Išaiškinti N. K., kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodydamas svarbias termino praleidimo priežastis ir pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas ir skundas.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai