Byla 2A-1389-260/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14-876/2015 pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovui A. K. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2–4), kuriame prašė priteisti jai iš atsakovo 1920,58 Eur (6631,41 Lt) laidojimo ir kapo priežiūros bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. mirė jos sūnus R. K.. Po sūnaus mirties atsirado teisė į palikimą dviem įstatyminiams įpėdiniams: jai ir velionio tėvui – atsakovui A. K.. Laidojimo išlaidomis, vėliau ir kapo sutvarkymu, rūpinosi ji viena, atsakovas net nepasiūlė jokios materialinės paramos, nepagrįstai ją kaltindamas, kad sūnus pasitraukė iš gyvenimo dėl jos kaltės, o jis atnešęs vainiką, pakankamai prisidėjo prie laidotuvių. Nors ir žinodamas, kad sūnus negalėjo užgyventi jokio turto, su tėvu santykiai iki mirties buvo nutrūkę jau per jų skyrybų procesą, turtas, kuris registruotas sūnaus vardu, teisėtai priklauso jai, nes įgytas jos lėšomis, tačiau nepaisant šių aplinkybių, atsakovas kreipėsi įstatymo nustatyta tvarka ir terminais į vietos notarą ir priėmė palikimą, atsiradusį po sūnaus mirties. Jiems 2013 m. lapkričio 27 d. buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą liudijimas, kurio pagrindu ji ir atsakovas paveldėjo lygiomis dalimis. Pažymėjo, kad ji kreipėsi į atsakovą, kad šis apmokėtų dalį sūnaus laidojimo išlaidų, kapo priežiūros išlaidų, kitų išlaidų, susijusių su sūnaus mirtimi, tačiau atsakovas ją ignoravo.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovė neturi teisinio pagrindo iš jo reikalauti atlyginti laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidų, kadangi ji nesikreipė į jį dėl jų apmokėjimo. Atsakovas siūlė savo pagalbą ieškovei, tačiau ji kategoriškai jos atsisakė, teigdama, kad viską darys viena pagal save ir kad niekas jai netrukdytų savo įsikišimais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šakių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu (b. l. 91 – 99) ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovo 1332,13 Eur laidojimo ir kapo priežiūrai turėtų išlaidų ir patirtas bylinėjimosi išlaidas – 40,30 Eur žyminio mokesčio ir 304,10 Eur išlaidų patirtų atstovo pagalbai pamokėti.

9Teismas nustatė, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. mirus R. K. (b. l. 8) palikimą pagal įstatymą priėmė jo tėvai I. K. ir A. K.. Šalims 2013 m. lapkričio 27 d. išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas. Ieškovė (mirusiojo motina) palikėją palaidojo ir jo kapą sutvarkė savo lėšomis, o atsakovas savo lėšomis prie to neprisidėjo. Atsakovas neginčijo fakto, jog jis prie laidojimo išlaidų neprisidėjo, jis tik nesutiko su nurodytais išlaidų dydžiais, taip pat teigė, kad jo nuomonės dėl šių išlaidų nebuvo klausiama. Todėl, nesant atsakovo sutikimo, kuris yra būtinas tvarkant kito asmens reikalus, kuriais atsakovas galėjo pasirūpinti pats, ieškovė neturi teisinio pagrindo iš jo reikalauti atlyginti laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidų. Teismas nurodė, jog atsakovas, sužinojęs apie sūnaus mirtį ir apie organizuojamas laidotuves, turėjo visas galimybes ieškovės veiksmams nepritarti ir pareikšti, kad laidotuves pageidauja organizuoti jis pats arba nori aktyviai dalyvauti jas organizuojant. Tačiau šiuo atveju atsakovas priėmė neprieštaraujančio asmens poziciją, niekam neišsakė savo prieštaravimų. Atsakovas pretenzijas pradėjo reikšti tik tada, kai ieškovė pradėjo reikalauti atlyginti jos patirtas išlaidas. Teismas įvertino tai, kad atsakovas konkliudentiniais veiksmais išreiškė savo pritarimą, kad tiek velionio šarvojimą, tiek laidotuves, tiek gedulingus pietus, tiek ir kapo sutvarkymą atliktų ieškovė. Teismas, kadangi jokie bylos duomenys nepatvirtino, jog ieškovė savo ir atsakovo sūnų palaidojo ir jo kapavietę sutvarkė prieš atsakovo valią ir tą valią žinodama, laikė, jog turtą paveldėję asmenys turi pareigą atlyginti patirtas išlaidas lygiomis dalimis.

10Teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, įvertino tai, kad R. K. buvo laidojamas ieškovės tėvo kapavietėje, kur jau stovėjo antkapinis paminklas bei tai, kad kapavietėje buvo pastatytas naujas paminklas, tad mirusiajam tenkančios paminklo dalies, vardo raidžių, gimimo, mirimo metų ant paminklo iškalimas, yra būtinos ir pagrįstos išlaidos. Tačiau kapavietės sutvarkymui nupirktos prekės, ir jos sutvarkymas negali būti priteisiami pilna apimtimi iš atsakovo, nes tuo pačiu buvo sutvarkytas ir ieškovės tėvo kapas. Teismas, remdamasis protingumo, teisingumo ir proporcingumo principais, nurodė, kad šios išlaidos turėtų būti padalintos į proporcingas dalis, kurios tektų proceso šalims.

11Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad ieškovei už paminklo gamybą buvo išrašyta 1303,29 Eur (4500 Lt) sąskaita faktūra (b. l. 13), vėliau ji buvo apmokėta (b. l. 47), iš byloje esančios fotonuotraukos matyti, kad paminklas buvo pastatytas, todėl ji turi pagrindo reikalauti šių išlaidų. Tačiau teismas sutiko su atsakovo nuomone, jog jis neprivalo atlyginti paminklo dalies, kuri buvo pastatyta ieškovės tėvui. Teismas nustatė, kad ieškovė naują paminklą statė tik todėl, kad buvo naujai palaidotas šalių sūnus, tačiau teismas šiuos argumentus laikė nepagrįstais. Byloje buvo pateikta fotonuotraukos kopija (b. l. 48), iš kurios matyti, kad ieškovės tėvui buvo pastatytas paminklas. Teismas konstatavo, jog tai, kad ieškovė nusprendė jį pakeisti, yra jos pačios sprendimas, už kurį ji ir privalo prisiimti turėtas išlaidas. Taip pat teismas nurodė, kad iš sąskaitos faktūros matyti, kad paminklo kaina – 862,19 Eur (2977 Lt). Teismas konstatavo, kad iš byloje esančios kapo fotonuotraukos (b. l. 35) matyti, kad šis paminklas sudarytas iš dviejų atskirų dalių, kurių viena skirta šalių sūnui, kita ieškovės tėvui. Kas sudarė pagrindą manyti, kad šalys turi dalintis tik pusės paminklo išlaidas, tai yra 862,19:2=431,09 Eur (2977:2=1488,5 Lt). Taigi atsakovo turimų atlyginti išlaidų dalis – 215,54 Eur (744,25 Lt). Iš sąskaitos faktūros matyti, kad montavimo darbams buvo išleista 86,88 Eur (300 Lt), šios išlaidos taip pat mažintinos dėl bendro paminklo montavimo, tai yra 86,88:2=43,44 Eur (300:2=150Lt), tad atsakovo dalis –21,72 Eur (75 Lt). Ant sūnaus paminklo yra iškaltos 27 raidės, kurių kaina nurodyta po 4,34 Eur (15 Lt), tai viso 15×4,34=117,29 Eur (15x27=405 Lt), tad atsakovo dalis - 58,64 Eur (202,50 Lt). Ant paminklo matyti paukščiai, kurių vertė yra 57,92 Eur (200 Lt), tad atsakovo dalis - 28,96 Eur (100 Lt). Taigi bendra atsakovo mokėtina suma už paminklą - 324,88 Eur (1121,75 Lt). Ieškovė nurodė, kad kapo tvorelei buvo išleista 351,01 Eur (1212 Lt), atsakovo dalis sudarė 175,50 Eur (606 Lt). Šias išlaidas patvirtina pinigų priėmimo kvitas (b. l. 11). Atsakovas su šiomis išlaidomis nesutiko. Teismas laikė, kad pateiktų duomenų pakanka, kad būtų įrodytas darbų apmokėjimas, išlaidas kapo tvorelei pripažintino pagristomis. Teismas, atsižvelgiant į nurodytą, bei į tai, jog ši tvorelė buvo pastatyta taip pat ir ant ieškovės tėvo kapo, šias išlaidas mažino, tai yra 351,01:2=175,50 Eur (1212:2=606 Lt), tai yra dalis tenkanti šalių sūnaus kapo išlaidoms, kurią dalino abiems tėvams, tai yra po 87,75 Eur (303 Lt). Teismas nurodė, kad ieškovė reikalavo priteisti 115,84 Eur (400 Lt) atsakovui tenkančia dalį už kapo sutvarkymo darbus. Šių darbų apmokėjimą grindė byloje esančiu rašteliu (b. l. 16). Teismas laikė, kad nors rašytinių įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas byloje nėra pateikta, tačiau šias išlaidas pripažino būtinomis, nustatė, kad paslaugų kainos rinkoje egzistuoja, todėl jos priteistinos. Šias išlaidas ir darbų atlikimą patvirtino liudytojas V. Ž., byloje esančios kapo fotonuotraukos. Tačiau šių išlaidų dydį teismas mažino proporcingai mirusiajam tenkančiai kapo daliai, sprendė, kad iš atsakovo priteistina dalis – 57,92 Eur (200 Lt). Teismas nustatė, kad ieškovė kapo sutvarkymui yra išleidusi 34,05 Eur (117, 58 Lt), 106,49 Eur (367,69 Lt), 2,03 Eur (7,04 Lt), 14,18 Eur (48,99 Lt), 20,82 Eur (71, 92 Lt), 2,63 Eur (9,09 Lt), bendra suma – 180,23 Eur (622, 31 Lt). Teismas nustatė, kad iš byloje esančių kvitų (b. l. 18-19) matyti, kad buvo pirkta skalda, gėlė, veja, tai yra prekės, kurios naudojamos tvarkant kapus, tad šias išlaidas priteisė, tačiau pagal byloje esančius čekius nustatė, kad išleista suma – 173,78 Eur (600,05 Lt), tad mokėjimo kvitais pagrįstą sumą ir laikė pagrįstomis išlaidomis. Kadangi šiomis prekėmis buvo tvarkytas ir ieškovės tėvui priklausantis kapas, iš atsakovo priteisė tik dalį tenkančią jo sūnaus kapo priežiūrai, šalių dalis – 86,89 Eur (300,03 Lt), iš atsakovo priteistina dalis – 43,44 Eur (150, 01 Lt). Teismas nustatė, kad prašomos priteisti šarvojimo ir morgo paslaugos – 540,08 Eur (1864,80 Lt) pagrįstos 2013-08-26 Šakių laidotuvių namų pranešimu (b. l. 15), gedulingų pietų – 159,29 Eur (550 Lt) – 2013-11-25 UAB „Gelgaudukė“ išduota pažyma (b. l. 12), duobės kasimas 57,92 Eur (200 Lt) – 2013-08-23 d. prekių pirkimo – pardavimo kvitu (b. l. 17)., apeiginių laidotuvių organizavimą ir giedojimą – 60,82 Eur (210 Lt) – 2013-08-23 prekių pirkimo – pardavimo kvitas (b. l. 14). Atsakovas prašė kvitą dėl apeiginių laidotuvių organizavimo ir giedojimo laikyti negaliojančiu, tačiau teismas laikė, jog šis dokumentas nors ir turintis trūkumų, patvirtina faktą, jog asmuo gavo pinigus, nurodė, kad kvito išrašymo diena atitinka buvusių laidotuvių datą, dėl ko laikė šias išlaidas pagrįstomis.

12Teismas, sprendžiant apie laidojimo išlaidų būtinumą ir pagrįstumą, pripažino, kad giminaičių maitinimas nelaikytinas laidojimo išlaidomis, kadangi tai nėra ir ritualinė paslauga. Tokiu būdu, šias išlaidas (vaišės šarvojimo metu – 138,69 Eur (478,90 Lt)) išeliminavo iš laidojimo išlaidų.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniame skunde (b. l. 103–106) ieškovė prašo panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos ieškinį patenkinti, priteisti jai iš atsakovo 1816,33 Eur laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles.
  2. Teismas neteisingai vertino įrodymus susijusius su paminklo pastatymu, neobjektyviai nutarė, kad šalys turi dalintis tik pusę paminklo pastatymo išlaidų.
  3. Teismas netinkamai ir nepagrįstai vertino ir kitus byloje esančius įrodymus susijusius su paminklo pastatymu ir apipavidalinimu, nepagrįstai jas visas sumažino, skaičiuojant kaip atskiras dalis dviem asmenims: ieškovės tėvui ir šalių sūnui.
  4. Teismas nepagrįstai įvertino ir tą aplinkybę, kad kapo tvorelė buvo pastatyta ieškovės tėvui, o ne šalių sūnui.
  5. Teismas nepagrįstai nustatė, kad kapo sutvarkymo išlaidos buvo skirtos ieškovės tėvo ir sūnaus kapavietės sutvarkymui, kadangi šios išlaidos buvo skirtos išimtinai šalių sūnaus kapavietės sutvarkymui.

15Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 114–118) prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apeliantei neįrodinėjant sprendimo neteisėtumo jos naudai priteistoje dalyje, reikalavimas panaikinti visą sprendimą yra nelogiškas, prieštaringas, nepagrįstas ir netenkintinas. Atsakovo įsitikinimu, byloje esantys įrodymai nuosekliai patvirtina jo nurodytas aplinkybes ir paneigia ieškovės poziciją, kuri vertintina kaip beatodairiškas siekis nepagrįstai pasipelnyti atsakovo sąskaita. Teismas byloje esančios informacijos įrodomąją vertę nustatė pagal vidinį savo įsitikinimą, ir pagrindė visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

19Šioje byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. mirus R. K. (b. l. 8) palikimą pagal įstatymą (CK 5.13 str.) priėmė jo tėvai: ieškovė I. K. (apeliantė) ir atsakovas A. K.. Ieškovė (mirusiojo motina) mirusįjį palaidojo ir jo kapą sutvarkė savo lėšomis, o atsakovas savo lėšomis prie to neprisidėjo. Ieškovė byloje reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo jos patirtas laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas.

20Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir pritaria šio teismo priimto sprendimo motyvams.

21Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, CK nėra normos, kuri reglamentuotų ginčo tarp šalių teisinį santykį - laidojimo, kapo sutvarkymo ir kitas išlaidų priteisimo iš įpėdinių klausimą, todėl egzistuoja teisės spraga. Šiuo atveju ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, taikant teisės analogiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo kapui sutvarkyti ir laidojimo išlaidoms padengti. Kai įpėdinis tokią teisę įgyvendina, tai įpėdiniui tenkančio turto dalis sumažėja. Paveldėto turto masę byloje nagrinėjamu atveju sudarė tik ieškovės ir atsakovo paveldėtos transporto priemonės ir mirusiajam neišmokėtas darbo užmokestis, objektyviai panaudoti jų laidojimo ir kitoms išlaidoms padengti nebuvo galimybių, todėl šiuo atveju mirusįjį palaidojusi motina (ieškovė) panaudojo savo asmenines lėšas. Šias lėšas, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jie turi teisę atgauti iš paveldėtojų, priešingu atveju tai prieštarautų teisingumo, proporcingumo ir protingumo principams (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str.). Remiantis šiais principais, atsižvelgiant į bylos faktinius duomenis bei bylos aplinkybes, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis (CK 6.50 str.), kuriame atsakovas (skolininkas) turi prievolę atlyginti ieškovei (kreditoriai) palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas (CK 2.2 str. 1 d., 1.5 str., 1.8 str. 2 d., 5.59 str. 2 d. 2 p., 6.1, 6.2 str. CPK 3 str. 6 d.).

22Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl išlaidų dydžio nustatymo, teisingai nurodė, kad R. K. buvo laidojamas ieškovės tėvo kapavietėje, kur jau stovėjo antkapinis paminklas, tačiau išimtinai ieškovės interesais kapavietėje buvo pastatytas naujas paminklas, tad teisingai padalino mirusiajam tenkančios paminklo dalies, vardo raidžių, gimimo, mirimo metų ant paminklo iškalimo išlaidas, kadangi jos yra būtinos ir pagrįstos. Teismas pagrįstai sprendė, kad kapavietės sutvarkymui nupirktos prekės, ir jos sutvarkymas negali būti priteisiami pilna apimtimi iš atsakovo, kadangi tuo pačiu buvo sutvarkytas ir ieškovės tėvo kapas. Teismas teisingai pripažino, kad šalys turi dalintis išlaidas proporcingai mirusiajam R. K. tenkančiai daliai.

23Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad išlaidos padalintos pagrįstai. Iš esmės dėl nurodytų išlaidų dydžio ir pagrįstumo ginčo nekilo, jos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl, įvertinus, jog jos nėra neprotingos ar perteklinės, pirmos instancijos teismas pagrįstai šias išlaidas priteisė. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, paminklą ieškovė pastatė tiek šalių sūnui, tiek ir savo tėvui, sprendimą jį pakeisti išimtinai priėmė tik ji pati, už kurį ir su jo pastatymu ir kapo aptvėrimu susijusias išlaidas, tenkančias jos tėvo daliai, privalo prisiimti.

24Vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl byloje esančių įrodymų vertinimo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Apeliantė bylos nagrinėjimo metu teigė, kad paminklas buvo sudarytas iš dviejų atskirų dalių, ant vieno pamato, viena paminklo dalis skirta šalių sūnui, o kita ieškovės tėvui. Nurodė, kad ji su vaikais, tačiau ne su atsakovu, nutarė nestatyti atgal tėvo gero paminklo, nes kapas nesižiūrės. Ieškovė turėjo įrodyti, kad su tokiomis aplinkybėmis atsakovas sutiko, tačiau tokių įrodymų byloje nėra pateikta. Todėl nėra pateikta įrodymų, kurių pagrindų būtų galima teigti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai padalijo kapo paminklo ir su kapavietės sutvarkymu susijusias išlaidas.

25Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš dalies tenkino ieškovės ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo nekeičia, o ieškovės I. K. apeliacinį skundą atmeta.

27Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei nepriteistinas iš atsakovo jos už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

28Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo priteisti jam iš apeliantės išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovo turėtas 450 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b. l. 119–121). Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų (Rekomendacijų 8.11 punktas), yra pagrįstos, todėl atmetus apeliacinį skundą priteistinos atsakovui iš apeliantės (CPK 93 str., 98 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30apeliacinį skundą atmesti.

31Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti atsakovui A. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš ieškovės I. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2–4), kuriame prašė... 5. Nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. mirė jos sūnus R. K.. Po sūnaus... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovė neturi teisinio... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šakių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu (b. l. 91 –... 9. Teismas nustatė, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. mirus R. K. (b. l. 8) palikimą... 10. Teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, įvertino tai, kad R. K. buvo... 11. Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad ieškovei už... 12. Teismas, sprendžiant apie laidojimo išlaidų būtinumą ir pagrįstumą,... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniame skunde (b. l. 103–106) ieškovė prašo panaikinti Šakių... 15. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 114–118) prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Šioje byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. mirus R. K. (b. l. 8)... 20. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti... 21. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, CK nėra normos, kuri... 22. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl išlaidų dydžio... 23. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad išlaidos padalintos... 24. Vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl byloje esančių įrodymų... 25. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos... 26. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Šakių... 27. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei nepriteistinas iš atsakovo jos už... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo priteisti jam iš... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti atsakovui A. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš ieškovės I. K.,... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....