Byla 2A-767-661/2013
Dėl draudimo išmokos gražinimo, teismas, išnagrinejes byla

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo UAB „Rastakas“ apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. gegužes 31 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA Insurance Company“ SE filiala Lietuvoje ieškini atsakovui UAB „Rastakas“ del draudimo išmokos gražinimo, teismas, išnagrinejes byla,

2n u s t a t e :

3I Ginco esme

4ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filiala Lietuvoje praše jam priteisti iš atsakovo 4576,85 Lt draudimo išmoka.

5Ieškovas nurode, kad su atsakovu UAB „Rastakas“ sudarytos draudimo sutarties pagrindu jie apdraude automobilio Mercedes Benz 1846 v/n ( - ) valdytojo civiline atsakomybe už autoivykio metu padaryta žala. 2009-09-17 d. ivyko eismo ivykis, kurio kaltininku pripažintas apdrausta automobili vairaves asmuo, imones vairuotojas. Ieškovas, už eismo ivykio metu padaryta žala, nukentejusiam asmeniui išmokejo 11 581,93 Lt del automobilio Peugeot 206 v/n ( - ) sugadinimu. Be to, buvo apdraustas atsakovo automobilis Mercedes Benz 1844, v/n ( - ) 2010-11-26 d. del šio apdraustojo automobilio vairuotojo kaltes ivyko autoivykis, kurio metu buvo padaryta žala kitai transporto priemonei, už padaryta žala nukentejusiam nuo autoivykio asmeniui buvo atlyginta 1 017,67Lt žala

6Pagal draudimo sutarti Nr. 12 2223950, buvo apdraustas atsakovui priklausantis automobilis MAN TGA 18.440 v/n ( - ) 2010-05-18 d. ivyko autoivykis, kurio kaltininku buvo pripažintas imones vairuotojas. Už padaryta žala kitam automobiliui buvo atlyginta 10 284,58Lt žala.

7Atsakovas neivykde istatyme numatytos pareigos per 3 darbo dienas nuo eismo ivykio dienos raštu pranešti draudikui apie eismo ivyki ir suteikti jam visa reikiama informacija, todel pagal istatyma ieškovas, išmokejes nukentejusiems asmenims draudimo išmokas, igijo teise susigražinti 20 proc. išmoketu draudimo išmoku del to, kad atsakovas nevykde Transporto priemoniu civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo (toliau TPCAPDI) 12 str. reikalavimu (b.l.26-28).

8Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurode kad Privalomojo draudimo istatymas numato, kad draudiko reikalaujamos gražinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant i nustatyta pareigu pažeidima, priežastini ryši su eismo ivykiu, del pažeidimo pareigos nevykdymo atsiradusios žalos dydi, kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, draudikas gali reikalauti iš ju iki 20 proc. sumoketos draudimo išmokos, o ne 20 proc., kaip šiuo atveju reikalauja ieškovas. Ivykus draudiminiams ivykiams, jie vykde visus Privalomojo draudimo istatymo reikalavimus. Draudikas išmokejes draudimo išmokas buvo isitikines, kad padaryta žala, taigi susipažines su visa informacija. Šiuo atveju draudikas del draudejo istatymines pareigos nevykdymo jokiu neigiamu padariniu ar žalos nepatyre (b.l.43-45).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

10Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. gegužes 31 d. sprendimu ieškini tenkino ir nusprende priteisti ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA Insurance Company“ SE filiala Lietuvoje, iš atsakovo UAB „Rastakas 4 576,85 Lt (keturis tukstancius penkis šimtus septyniasdešimt šešis Lt 85 ct) draudimo išmokos, 6 proc. dydžio metines palukanas už priteista nuo bylos iškelimo teisme 2011-10-25 d. dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 137,00 Lt (viena šimta trisdešimt septynis Lt 00 ct) bylinejimosi išlaidu. Teismas nurode, kad svarbiu priežasciu del kuriu atsakovas negalejo ieškovui pranešti apie draudimini ivyki nenustatyta, jokiu irodymu kad atsakovas neturejo galimybes vykdyti šiu Istatymo reikalavimu nepateikta. Ieškovas kreipesi raštu i atsakova prašydamas pranešti apie autoivykius, paaiškinti autoivykiu aplinkybes, pateikti fotonuotraukas. I ieškovo prašymus atsakovas nereagavo, todel yra pagrindas iš ieškovo reikalauti maksimalaus, 20 proc. dydžio ju išmoketu draudimo išmoku priteisimo iš atsakovo. Byloje duomenu, jog atsakovas sumokejo ieškovui šia pinigu suma nera, todel iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 20 proc. draudimo išmokos dalis (TPVCAPDI 12 str. 1 d. 5 p., Vyriausybes nutarimo 60.3 p.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

12Atsakovas UAB „Rastakas“ pateike apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. gegužes 31 d. sprendimo. Atsakovas prašo panaikinti sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini atmesti.

13Apeliantas skunda grindžia tuo, kad privalomojo draudimo istatymo 22 str. 2 d. numato, kad jei apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde ar netinkamai vykde šio istatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žala del savo kaltes, draudikas turi teise reikalauti gražinti išmoketa suma ar jos dali iš valdytojo. Taisykliu 60, 60.3 p. numato, kad jeigu apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde Istatymo 12 straipsnyje nustatytu pareigu ar jas netinkamai vykde, atsakingas draudikas turi teise reikalauti gražinti išmoketa suma ar jos dali iš valdytojo: iki 20 procentu išmoketos draudimo išmokos, - jeigu nepateike atsakingam draudikui eismo ivykio deklaracijos per Istatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadejo aiškintis eismo ivykio aplinkybiu ir draudikui prašant nepateike turimos informacijos apie eismo ivyki.

14Privalomojo draudimo istatymo 22 str. 2 d. numato, kad draudiko reikalaujamos gražinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant i nustatytu pareigu pažeidima, priežastini ryši su eismo ivykiu, del pažeidimo ar pareigu nevykdymo atsiradusios žalos dydi, kitas reikšmingas aplinkybes ir i Vyriausybes nustatyta Žalos nustatymo ir išmoku mokejimo tvarka. Taisykliu 63 p. numato, kad gražinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant i nustatytu pareigu pažeidima, priežastini ryši su eismo ivykiu, del pažeidimo ar pareigu nevykdymo atsiradusios žalos dydi, kitas reikšmingas aplinkybes.

15Atsižvelgiant tiek i Privalomaji istatyma tiek i Taisykles, darytina išvada, jog istatymu leidejas draudiko teise susigražinti dali išmoketos draudimo išmokos sieja su draudejo neivykdytu pareigu sukeltomis pasekmemis, o ne su draudejo pareigu neivykdymo faktu. Kuo didesnius realius neigiamus padarinius sukelia draudejo Privalomojo draudimo istatymo 12 str. numatytu pareigu neivykdymas, tuo didesne draudimo išmokos dali gali susigražinti draudikas (nuo 0 iki 20 procentu). Nustatant, kokia draudimo išmokos dalis (nuo 0 iki 20 procentu) yra gražintina draudikui, turi buti vertinamos konkrecios faktines aplinkybes, nustatytu pareigu pažeidimas, del pareigu neivykdymo atsiradusios žalos dydis.

16Apelianto manymu, draudikas, noredamas pasinaudoti šia istatymo teise, turetu pagristi, kad del valdytojo pareigos laiku pranešti apie ivykusi eismo ivyki neivykdymo draudikui buvo padaryta žala ar sukeltos kitos neigiamos pasekmes tiriant eismo ivykio aplinkybes ar administruojant žalos byla.

17Pirmosios instancijos teismas, tenkines ieškini, nevertino nagrinejamos situacijos aplinkybiu, neanalizavo, ar Ieškovui del Atsakovo pareigos per tris dienas apie eismo ivyki raštu pranešti Ieškovui nevykdymo buvo padaryta kokia nors žala ar kilo kitokios neigiamos pasekmes tiriant eismo ivykio aplinkybes ar administruojant žalos byla. Apelianto manymu, jog draudiko teise susigražinti sumoketa draudimo išmokos dali (nuo 0 iki 20 proc.) priklauso nuo draudejo Privalomojo draudimo istatymo 12 str. numatytu pareigu nevykdymo sukeltu neigiamu padariniu draudikui - draudikui atsiradusios žalos ar kitu neigiamu pasekmiu tiriant eismo ivykio aplinkybes ar administruojant žalos byla. Nagrinejamu atveju draudikas (Ieškovas) del draudejo (Atsakovo) istatymines pareigos nevykdymo nepatyre jokiu realiu neigiamu padariniu - del Atsakovo informacijos apie kitas, nei Ieškovui buvo žinomos, eismo ivykio aplinkybes neturejimo, Atsakovo pareigos neivykdymas nesukele jokiu neigiamu pasekmiu išsamiam ivykiu tyrimui bei teisingam draudimo išmoku išmokejimui, todel Ieškovas neigijo teisiu i 20 proc. sumoketu draudimo išmoku gražinima. Del išvardintu priežasciu pirmosios instancijos teismo sprendimas turi buti panaikintas bei priimtas naujas sprendimas - Ieškovo ieškini atmesti.

18Ieškovas pateike atsiliepima i skunda, kuriame nurode, jog nesutinka su pareikštu apeliaciniu skundu ir prašo ji atmesti kaip nepagrista. Ieškovas nurode, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

19IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu nera nustatyta. Todel analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmes keliamas gincas del draudimo išmoku priteisimo.

21TPVCAPDI tikslas – nustatyti transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo sistemos funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Istatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes draudimo bruožu yra jo privalomumas. Galiojanciame teisiniame reguliavime itvirtintu nuostatu del šios rušies draudimo sutarciu tikslas – garantuoti del šiuo draudimu apdraustos transporto priemones poveikio eismo ivykio metu nukentejusiu ir patyrusiu žala treciuju asmenu nuostoliu atlyginima istatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemone naudojanciu valdytoju turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdrausta transporto priemone (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. rugsejo 30 d. nutarti, priimta civilineje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-382/2009; 2012 m. lapkricio 21 d. nutarti, priimta civilineje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012; kt.).

22Ieškovas, ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad ivykus 2009 m. rugsejo 17 d., 2010 m. gegužes 18 d. ir 2010 m. lapkricio 26 d. eismo ivykiams, Atsakovas neivykde Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo (toliau - Privalomojo istatymo) 12 str. numatytos pareigos per tris dienas apie eismo ivyki raštu pranešti Ieškovui, ir vadovaudamasis 2004 m. birželio 23 d. Vyriausybes nutarimu Nr. 795 „Del eismo ivykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokejimo taisykliu patvirtinimo“ (toliau - Taisykles) 60.3 p., pareikštu ieškiniu reikalavo iš Atsakovo gražinti 20 proc. sumoketu draudimo išmoku dydžio.

23Lietuvos Respublikos Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymas (toliau – Privalomojo draudimo istatymas) 22 str. 2 d., nustato, jei apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde ar netinkamai vykde šio istatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žala del savo kaltes, draudikas turi teise reikalauti gražinti išmoketa suma ar jos dali iš valdytojo. Jei draudejas nevykde ar netinkamai vykde draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teise reikalauti, kad draudejas gražintu išmoketa suma ar jos dali. Draudiko reikalaujamos gražinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant i nustatytu pareigu pažeidima, priežastini ryši su eismo ivykiu, del pažeidimo ar pareigu nevykdymo atsiradusios žalos dydi, kitas reikšmingas aplinkybes ir i Vyriausybes nustatyta Žalos nustatymo ir išmoku mokejimo tvarka. Taisykliu 60.3. punktas nustato, kad jeigu apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde Istatymo 12 straipsnyje nustatytu pareigu ar jas netinkamai vykde, atsakingas draudikas turi teise reikalauti gražinti išmoketa suma ar jos dali iš valdytojo: iki 20 procentu išmoketos draudimo išmokos, - jeigu nepateike atsakingam draudikui eismo ivykio deklaracijos per Istatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadejo aiškintis eismo ivykio aplinkybiu ir draudikui prašant nepateike turimos informacijos apie eismo ivyki. Šiu Taisykliu 63 punktas nustato, kad gražinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant i nustatytu pareigu pažeidima, priežastini ryši su eismo ivykiu, del pažeidimo ar pareigu nevykdymo atsiradusios žalos dydi, kitas reikšmingas aplinkybes.

24Taigi, nagrinejamu atveju draudikas, noredamas pasinaudoti šia istatymo teise, turetu pagristi, kad del valdytojo pareigos laiku pranešti apie ivykusi eismo ivyki neivykdymo draudikui buvo padaryta žala ar sukeltos kitos neigiamos pasekmes tiriant eismo ivykio aplinkybes ar administruojant žalos byla. Nagrinejamu atveju, bylos duomenys nepatvirtina, kad draudikas (Ieškovas) del draudejo (apelianto) pareigos nevykdymo patyre kokiu nors realiu neigiamu padariniu. Pirmosios instancijos teismas, tenkines ieškini, neištyre bylos aplinkybiu, neanalizavo, ar Ieškovui del Atsakovo pareigos per tris dienas apie eismo ivyki raštu pranešti Ieškovui nevykdymo buvo padaryta kokia nors žala ar kilo kitokios neigiamos pasekmes tiriant eismo ivykio aplinkybes ar administruojant žalos byla.

25Teismas daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai ivertino byloje surinktus irodymus ir tuo pagrindu netinkamai pritaike materialines teises normas, del ko skundžiamas teismo sprendimas yra naikintinas.

26Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas žyminis mokestis, sumoketas paduodant apeliacini skunda, t. y. 142 Lt (CPK 93 str.). Be to, apeliantui iš ieškovo priteisiamos jo patirtos bylinejimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, t.y. 1900,00 Lt.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. gegužes 31 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima - ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA Insurance Company“ SE filiala Lietuvoje, ieškini atmesti.

29Priteisti iš ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA Insurance Company“ SE filiala Lietuvoje atsakovo UAB „Rastakas“ naudai 2042,00 Lt bylinejimosi išlaidu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Barkauskas,... 2. n u s t a t e :... 3. I Ginco esme... 4. ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance... 5. Ieškovas nurode, kad su atsakovu UAB „Rastakas“ sudarytos draudimo... 6. Pagal draudimo sutarti Nr. 12 2223950, buvo apdraustas atsakovui priklausantis... 7. Atsakovas neivykde istatyme numatytos pareigos per 3 darbo dienas nuo eismo... 8. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurode kad Privalomojo draudimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. gegužes 31 d. sprendimu ieškini... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 12. Atsakovas UAB „Rastakas“ pateike apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1... 13. Apeliantas skunda grindžia tuo, kad privalomojo draudimo istatymo 22 str. 2 d.... 14. Privalomojo draudimo istatymo 22 str. 2 d. numato, kad draudiko reikalaujamos... 15. Atsižvelgiant tiek i Privalomaji istatyma tiek i Taisykles, darytina išvada,... 16. Apelianto manymu, draudikas, noredamas pasinaudoti šia istatymo teise, turetu... 17. Pirmosios instancijos teismas, tenkines ieškini, nevertino nagrinejamos... 18. Ieškovas pateike atsiliepima i skunda, kuriame nurode, jog nesutinka su... 19. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai... 20. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 21. TPVCAPDI tikslas – nustatyti transporto priemoniu valdytoju civilines... 22. Ieškovas, ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad ivykus 2009 m. rugsejo 17... 23. Lietuvos Respublikos Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes... 24. Taigi, nagrinejamu atveju draudikas, noredamas pasinaudoti šia istatymo teise,... 25. Teismas daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai ivertino... 26. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. gegužes 31 d. sprendima panaikinti... 29. Priteisti iš ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA...