Byla e2-1107-925/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui O. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo O. Č. 266,69 Eur negrąžintos paskolos, 23,64 Eur nesumokėtų palūkanų, 13,86 Eur administravimo mokesčio, 31,20 Eur mokėjimo palūkanų, 9,97 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui O. Č. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. gegužės 10 d. laikantis Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos, todėl laikytina, kad jie atsakovui įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą terminą jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip vartojimo kredito gavėjas, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma), adresu www.gosavy.com, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2015 m. sausio 5 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_08508, kurios pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 08508 (toliau – Sutartis), kuria atsakovui suteikta 750,00 Eur dydžio paskola. Sutartimi atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti per 24 mėn. terminą, mokėti 25 proc. metines palūkanas, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Bendrųjų sąlygų 8.1.1., 8.1.2. p.). Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2017 m. balandžio 4 d. ieškovė vienašalikškai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.189 straipnsio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovo skola, ieškovės apskaičiavimu, yra 266,69 Eur negrąžinta paskola, 23,64 Eur nesumokėtų palūkanų, 13,86 Eur administravimo mokesčio, 31,20 Eur mokėjimo palūkanų ir 9,97 Eur delspinigių. Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

9Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku nemokėjo kredito įmokų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 266,69 Eur negrąžintos paskolos ir 23,64 Eur nesumokėtų palūkanų (Lietuvos Respublikos CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

10Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 2,00 Eur Sutarties administravimo mokestį (Ofertos 2.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 13,86 Eur administravimo mokesčio.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 31,20 Eur mokėjimo palūkanų ir 9,97 Eur delspinigių. Ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 31,20 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 9,97 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (5 proc. metines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo remiantis iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šioje byloje ieškovė nurodė, kad patyrė 150,00 Eur išlaidų už advokato pagalbą. Įvertinęs ieškinio sumą, nagrinėjamos bylos sudėtingumą, advokato Vincento Zabulio darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, atsižvelgęs į teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 8.2 punktai), teismų formuojamą praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1023-275/2016, 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-90-262/2016), taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomų priteisti 150,00 Eur išlaidų advokato pagalbai dydis yra per didelis, todėl jis mažintinas iki 50,00 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

15Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei taip pat priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš O. Č., a. k. ( - ) 266,69 Eur (du šimtus šešiasdešimt šešis eurus 69 ct) negrąžintos paskolos, 23,64 Eur (dvidešimt tris eurus 64 ct) nesumokėtų palūkanų, 13,86 Eur (trylika eurų 86 ct) administravimo mokesčio, 31,20 Eur (trisdešimt vieną eurą 20 ct) mokėjimo palūkanų ir 65,00 (šešiasdešimt penkis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, naudai.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas O. Č. per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2-3 dalių reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai