Byla e2-642-452/2016
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Danske Bank, A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei D. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Danske Bank, A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei D. G., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 383, 31 Eur skolą, 27, 79 Eur palūkanas, 1098, 24 Eur delspinigius, 8, 69 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už dviejų priminimų siuntimą bei 11 % dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti asmeniškai 2016-01-15. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2007-09-12 šalys sudarė vartojimo kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 1448, 10 Eur (5000 Lt) kreditą 24 mėnesių terminui, per mėnesį mokant po 66, 61 Eur (230 Lt) (5-11 b. l.). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, o atsakovė jų nevykdė, todėl ieškovas nuo t.y. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nemokėjo kredito grąžinimo įmokų, dėl ko liko skolinga ieškovui pagal sutartį 383, 31 Eur skolą.

7Ieškovas atsakovei pagal sutartį nuo 2011-02-15 iki 2011-09-29 nuo negrąžintos kredito dalies skaičiavo 9,9 % dydžio metinių palūkanų, palūkanų sumą sudaro 27, 79 Eur.

8Taip pat ieškovas pagal sutarties bendrosios dalies 10 p., nuo 2011-03-15 iki 2015-12-06 atsakovei skaičiavo 30 % metinių delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Ieškovo paskaičiuotų delspinigių suma sudaro 1098, 24 Eur.

9Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1098, 24 Eur) savo dyžiu beveik tris kartus viršija skolos sumą (383, 31 Eur), atsižvelgiant į tai, kad delspinigiai skaičiuojami už daugiau nei 4 metų ( nuo 2011-03-15 iki 2015-12-06) laikotarpį, per šį laiką ieškovas neįgyvendino savo teisės kreiptis į teismą bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 1,125 str. 5 d. 1p., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 300 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovės priteistini.

10Tokia delspinigių suma, teismo vertinimu, laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (LR CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovė skolos, palūkanų, delspinigių nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą sutartyje numatytos 11 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti sutartines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas įstatymu.

13Ieškovas taip pat prašė iš atsakovės priteisti 8, 69 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už dviejų priminimų siuntimą. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybas (šiuo atveju – delspinigiai) šios išlaidos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl 8, 69 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už dviejų priminimų siuntimą priteisimo yra atmestinas.

14Ieškinys dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (46, 84 %) (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210, 6.870, 6.872, 6.874, 6.881 str.). Iš atsakovo priteistina 383, 31 Eur negrąžinta kredito dalis, 27, 79 Eur palūkanos, 300 Eur delspinigiai, 11 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (LR CPK 79, 80, 88, 98 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

16Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės D. G., a. k. ( - ) 383, 31 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų 31 euro ct) negrąžintą kredito dalį, 27, 79 Eur (dvidešimt septynių eurų 79 euro ct) palūkanas, 300 Eur (tris šimtus eurų 00 euro ct) delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 98 Eur (devyniasdešimt aštuonis eurus 00 euro ct) bylinėjimosi išlaidų - ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, įm. k. 301694694, naudai.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė,... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 383, 31 Eur skolą, 27, 79 Eur... 3. Atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.... 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2007-09-12 šalys sudarė... 7. Ieškovas atsakovei pagal sutartį nuo 2011-02-15 iki 2011-09-29 nuo... 8. Taip pat ieškovas pagal sutarties bendrosios dalies 10 p., nuo 2011-03-15 iki... 9. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai... 10. Tokia delspinigių suma, teismo vertinimu, laikytina pakankama atlyginti dėl... 11. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą sutartyje numatytos 11... 13. Ieškovas taip pat prašė iš atsakovės priteisti 8, 69 Eur priskaičiuotų... 14. Ieškinys dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės D. G., a. k. ( - ) 383, 31 Eur (trijų šimtų... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...