Byla 2-13033-947/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Būsto valda“, tretiesiems asmenims UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“ ir E. L. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ 2013 m. birželio 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Būsto valda“ 416,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas“ ir E. L. sudarė Būsto draudimo sutartį, pagal kurią 2009 m. spalio 12 d. buvo išduotas draudimo liudijimas. Draudimo sutartimi buvo apdraustas butas, esantis ( - ). 2010 m. birželio 24 d. draudėja E. L. pastebėjo, kad įvyko įvykis, kurio metu minėtas butas buvo užlietas. Tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad butas buvo užlietas dėl namo kanalizacijos vamzdžio (tarp trečiojo ir ketvirtojo namo aukštų) defekto, kurį namo bendrosios nuosavybės objektų administratorė atsakovė UAB „Būsto valda“ pašalino po kelių dienų. Ieškovė nurodė, kad žala atsirado dėl atsakovės netinkamai vykdytų namo bendrosios nuosavybės administratoriaus pareigų (b. l. 3-4, 51-52).

3Atsakovė UAB „Būsto valda“ atsiliepimuose į ieškinį ir dubliką nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad ieškovė, siekdama civilinės atsakomybės taikymo, privalo įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą ir priežastinį ryšį. Nurodė, jog kaltė šiuo atveju nėra preziumuojama. Pažymėjo, jog atsakovė tinkamai vykdė administratorės pareigas, kasmet atlikdavo namo apžiūras. 2009 m. vykdytos kasmetinės apžiūros metu nuotakumo sistema buvo įvertinta patenkinamai, o 2010 m. birželio 24 d. avarijos likvidavimo darbus atliko tinkamai. Nurodė, jog ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad žala atsirado būtent dėl susidėvėjusio kanalizacijos vamzdžio. Turto sunaikinimo aktas, surašytas praėjus dviems mėnesiams po draudiminio įvykio, atsakovės vertinimu, neįrodo pastarosios aplinkybės. Atsakovė pabrėžė, kad tretysis asmuo E. L. į namo administratorę nesikreipė dėl buto užliejimo, bendrovės dokumentuose yra užfiksuotas tik 13-ojo buto savininkų kreipimasis, be to, atsakovė nebuvo kviesta į draudiminio įvykio vietą 2010 m. rugpjūčio 26 d., todėl neturėjo galimybės įsitikinti turto sugadinimo akte užfiksuotų duomenų tikrumu ir objektyvumu (b. l. 29-32, 64-66).

4Tretieji asmenys UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“ ir E. L. atsiliepimų į ieškovės ieškinį nepateikė, apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka minėti asmenys informuoti tinkamai (b. l. 73).

5Pažymėtina, kad bylos šalys savo procesiniuose dokumentuose nurodė prašymus bylą (ginčą dėl nedidelės sumos priteisimo) nagrinėti rašytinio proceso tvarka (b. l. 4, 32) (Civilinio proceso kodekso 441 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Būsto valda“ 2009 m. spalio 12 d. su trečiuoju asmeniu E. L. sudarė buto draudimo sutartį (b. l. 12, 13). Sutarties galiojimo laikotarpiu, kaip teigia ieškovė, buvo užlieta apdraustojo trečiojo asmens buto dalis. Vykdydama draudimo sutartį, ieškovė išmokėjo trečiajam asmeniui draudimo išmoką, iš viso 416,00 Lt. Ieškovės teigimu, ji įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę UAB „Būsto valda“. Atsakovė, ieškovės teigimu, turi atlyginti žalą Civilinio kodekso 6.266 straipsnio pagrindu, nes ši bendrovė nevykdė pareigos tinkamai prižiūrėti bendrą namo konstrukciją – nuotekų šalinimo sistemą, dėl to buvo aplietas trečiojo asmens butas.

8Teismas pažymi, kad tuo atveju, kai dėl pastato, esančio bendrojoje dalinėje pastato savininkų nuosavybėje, defekto padaryta žalos vienam iš bendraturčių, Civilinio kodekso 6.266 straipsnio nuostatos netaikomos ir žala yra atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, taikant Civilinio kodekso 6.263, 6.246–6.249 straipsnius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009).

9Nagrinėjamu atveju susiklostė būtent tokia situacija, kai turtinė žala buvo padaryta vienam iš bendraturčių – trečiajam asmeniui E. L., kurios turtinius nuostolius (416,00 Lt) atlygino draudimo bendrovė - ieškovė AB „Lietuvos draudimas“. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė UAB „Būsto valda“, prižiūrėdama pastatą ir kitus įrenginius, būtų tapusi teisėta valdytoja (pabrėžtina - daiktinės teisės prasme), kuriai taikytina atsakomybė Civilinio kodekso 6.266 straipsnio pagrindu.

10Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju žala turėtų būti atlyginta bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, t. y. ieškovei įrodžius visas keturias civilinės atsakomybės sąlygas: 1) žalą; 2) kaltę; 3) neteisėtus veiksmus; 4) priežastinį ryšį.

11Atsakovė iš esmės neginčija vienintelės deliktinei civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos – žalos, padarytos trečiajam asmeniui E. L.. Atsakovė nekvestionuoja aplinkybės, kad ieškovė trečiajam asmeniui išmokėjo 416,00 Lt dydžio draudimo išmoką, tačiau kategoriškai neigia savo kaltę ir neteisėtus veiksmus dėl padarytos žalos, ginčija priežastinį ryšį. Esant šioms aplinkybėms, teismas išsamiau nevertina su šia, t. y. žalos padarymo, sąlyga susijusių aplinkybių bei jas patvirtinančių rašytinių įrodymų.

12Atsakovei ginčijant savo kaltę, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, teismas toliau vertina bylos šalių pateiktus rašytinius įrodymus šiais aspektais.

13Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovei turėtų būti taikoma civilinė atsakomybė be kaltės. Tačiau, kaip jau buvo minėta anksčiau, teismas nesutinka su šiuo ieškovės argumentu. Ieškovei į bylą nepateikus atsakovės kaltę pagrindžiančių įrodymų, darytina išvada, kad ieškovė šioje dalyje neįvykdė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos. Tuo tarpu atsakovė argumentus dėl savo kaltės ir neteisėtų veiksmų nebuvimo grindė šiais rašytiniais įrodymais: 2007-11-23, 2008-07-25, 2009-08-12, 2010-06-14 statinio, esančio ( - ), apžiūros aktais Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) (b. l. 33-37). Atsakovės pateikti dokumentai nėra laikytini tais įrodymais, kurie tiesiogiai įrodytų atsakovės kaltės ir neteisėtų veiksmų nebuvimo fakto nagrinėjamu klausimu, tačiau, teismo vertinimu, šiuose įrodymuose esantys duomenys patvirtina aplinkybę, kad atsakovė, kaip namo priežiūrą atliekanti bendrovė, laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2010 m. vykdė pareigą atlikti kasmetinę statinio apžiūrą ir tokiu būdu fiksuoti pastebėtus defektus (Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351, 26 punktas, 15.2 punktas; teismas remiasi akto redakcija, galiojusia draudiminio įvykio metu, t. y. nuo 2002 m. rugpjūčio 21 d. iki 2011 m. sausio 7 d.). Iš 2009-08-12 gyvenamojo namo apžiūros akto duomenų matyti, kad 2009 m. rugpjūčio mėn. atliekant bendrosios inžinerinės sistemos – nuotakyno apžiūrą nustatyta, kad vamzdyno būklė yra patenkinama. 2010 m. birželio 14 d. atliekant gyvenamojo namo apžiūrą buvo fiksuojami tik pagrindinių konstrukcijų – sienų defektai (b. l. 37). Nepaisant aplinkybės, kad 2010 m. birželio 14 d. nebuvo užfiksuoti pastato vamzdynų defektai, tačiau neginčytina, kad po apžiūros praėjus dešimt dienų, t. y. 2010 m. birželio 24 d., buvo užfiksuotas nuotekų plastikinio stovo movos, buvusios tarp 3 ir 4 aukštų, įtrūkimas (b. l. 18). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė, reaguodama į gyvenamojo namo 13-ojo buto savininkų pranešimą, pasitelkė avarinės tarnybos specialistų pagalbą ir 2010 m. birželio 28 d. užbaigė remonto darbus (b. l. 18). Ieškovė patvirtino aplinkybę, kad gyvenamojo namo 9-ojo buto savininkė E. L. apie draudiminį įvykį draudimo bendrovei pranešė tik 2010 m. rugpjūčio 20 d. (b. l. 10). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad turto sunaikinimo aktas dėl 2010 m. birželio 24 d. įvykusio draudiminio įvykio buvo sudarytas po dviejų mėnesių - 2010 m. rugpjūčio 26 d. (b. l. 10).

14Teismas konstatuoja, kad AB „Lietuvos draudimas“ turto sunaikinimo akte užfiksuoti duomenys apie prieš du mėnesius įvykusį draudiminį įvykį, atsižvelgiant į tai, kad šis aktas buvo sudarytas remiantis vien tik žodiniais draudėjos E. L. paaiškinimais, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad 2010 m. birželio 24 d. draudiminis įvykis buvo 2010 m. birželio 28 d. likviduotos vamzdyno avarijos name pasekmė. Akcentuotina tai, kad ieškovė, būdama profesionali draudimo santykių dalyvė, kuriai yra keliami žymiai didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, nesiėmė visų priemonių, kad būtų tinkamai ir išsamiai išanalizuotos bei atskleistos draudiminio įvykio aplinkybės. Maža to, draudimo bendrovė pasyviai reagavo į aplinkybę, kad pati turto savininkė (draudėja), įvykus draudiminiam įvykiui, nevykdė pareigos veikti taip, kad būtų siekiama sumažinti žalą ar jos išvengti. Iš bylos duomenų matyti, kad apie 2010 m. birželio 24 d. draudiminį įvykį buvo pranešta draudimo bendrovei tik 2010 m. rugpjūčio 20 d. Akivaizdu, kad dėl pastarosios aplinkybės, draudimo įmonei buvo ženkliai apribotos galimybės išsiaiškinti draudiminio įvykio aplinkybes, nustatyti tikrąją žalos padarymo priežastį. Iš bylos duomenų matyti, kad 2010 m. rugpjūčio 26 d. sudarant turto sugadinimo aktą buvo apsiribota draudėjos žodiniais paaiškinimais. 2010 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 1099331 buvo kreiptasi dėl išsamesnės informacijos pateikimo į UAB „Būsto valda“. Iš šios bendrovės 2010 m. spalio 1 d. raštiško atsakymo matyti, kad dėl 2010 m. birželio 24 d. vamzdyno avarijos tretysis asmuo E. L. į namo administratorę nesikreipė.

15Išdėstytos aplinkybės ir jų sisteminis vertinimas suponuoja išvadą, kad pačios ieškovės neatsakingumas ir aplaidumas, aiškinantis draudiminio įvykio aplinkybes, nulėmė tai, kad byloje nėra įrodymų, tiesiogiai, o ne prielaidomis, patvirtinančių ieškovės argumentą, kad draudiminis įvykis įvyko būtent dėl namo vamzdyno avarijos, likviduotos 2010 m. birželio 28 d. Nagrinėjamoje byloje teismas nėra įstatymo įpareigotas veikti aktyviai rinkdamas įrodymus, nes ginčas yra privataus pobūdžio, o šalys naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, todėl teismas šios išvados priėjo, vadovaudamasis šalių, veikusių rungimosi principo pagrindu, pateiktais rašytiniais įrodymais.

16Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių UAB „Būsto valda“ kaltę ir neteisėtus veiksmus, kurie lemtų šios bendrovės civilinę atsakomybę (Civilinio kodekso 6.263 straipsnis), taip pat ieškovei neįrodžius priežastinio ryšio tarp nuotekų sistemos priežiūros (netinkamos priežiūros) ir trečiajam asmeniui atsiradusios žalos, nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovė, kaip namo bendrosios nuosavybės administratorė, netinkamai vykdė savo pareigas, netinkamai prižiūrėjo kanalizacijos stovą, neužkirto kelio žalingoms pasekmėms atsirasti. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys yra atmestinas, kaip nepagrįstas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė UAB „Būsto valda“ prašė teismo priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau byloje nėra jokių tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šis atsakovės prašymas netenkintinas (b. l. 29-32) (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

19Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, nepriteistinos, nes išieškotina suma yra mažesnė už 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10,00 Lt) (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

21atmesti ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Būsto valda“, tretiesiems asmenims UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“ ir E. L. dėl turtinės žalos atlyginimo.

22Netenkinti atsakovės UAB „Būsto valda“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

23Šalims ir tretiesiems asmenims ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti teismo sprendimo patvirtintas kopijas.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė teismo posėdyje... 2. ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ 2013 m. birželio 7 d. kreipėsi į... 3. Atsakovė UAB „Būsto valda“ atsiliepimuose į ieškinį ir dubliką... 4. Tretieji asmenys UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“ ir E. L. atsiliepimų... 5. Pažymėtina, kad bylos šalys savo procesiniuose dokumentuose nurodė... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB... 8. Teismas pažymi, kad tuo atveju, kai dėl pastato, esančio bendrojoje... 9. Nagrinėjamu atveju susiklostė būtent tokia situacija, kai turtinė žala... 10. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu... 11. Atsakovė iš esmės neginčija vienintelės deliktinei civilinei atsakomybei... 12. Atsakovei ginčijant savo kaltę, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį... 13. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovei turėtų būti taikoma... 14. Teismas konstatuoja, kad AB „Lietuvos draudimas“ turto sunaikinimo akte... 15. Išdėstytos aplinkybės ir jų sisteminis vertinimas suponuoja išvadą, kad... 16. Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių UAB „Būsto valda“ kaltę ir... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 18. Atsakovė UAB „Būsto valda“ prašė teismo priteisti iš ieškovės AB... 19. Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 21. atmesti ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB... 22. Netenkinti atsakovės UAB „Būsto valda“ prašymo dėl bylinėjimosi... 23. Šalims ir tretiesiems asmenims ne vėliau kaip per tris darbo dienas... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...