Byla e2-15993-863/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovei G. Z. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė, patikslinusi reiškiamus reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovės 786,31 Eur skolą, 198,56 Eur palūkanas, 89,62 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2017 m. kovo 16 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis.

4Atsakovei ieškinio su priedais kopijos bei teismo pranešimas įteikti CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai 2017 m. kovo 17 d. (el. b. l. 45). Kadangi atsakovė nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „AČIŪ kreditas“ ir atsakovės G. Z. 2013 m. birželio 3 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 03/06/2013-735, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 1 448,10 Eur (5 000 Lt) dydžio kreditas 24 mėnesių terminui su 60 procentų dydžio metine palūkanų norma (el. b. l. 17-19). Sutartyje numatyta galutinė kredito grąžinimo data 2015 m. birželio 3 d., iš viso atsakovė turėjo grąžinti 1 448,12 Eur kredito sumą, 1 070,57 Eur palūkanas ir 56,48 Eur sutarties sudarymo mokestį (el. b. l. 17). Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovė prievolės pagal sutartį tinkamai nevykdė, kredito įmokų laiku nemokėjo, todėl pradinė kreditorė sutartį su atsakove 2016 m. rugsėjo 5 d. pranešimu vienašališkai nutraukė (el. b. l. 20-23). Tarp pradinės kreditorės ir ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“ 2017 m. sausio 31 d. buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 422, pagal kurią pradinė kreditorė reikalavimo teises į atsakovės G. Z. įsiskolinimą perleido ieškovei (el. b. l. 8-13).

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovė 2017 m. vasario 6 d., 2017 m. vasario 21 d. pranešimais buvo tinkamai informuota apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovei ir paraginta padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove nėra (el. b. l. 14-15) (CPK 178 straipsnis).

9Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų ginčijusi sutarties sąlygas ar būtų atsiskaičiusi su ieškove dėl prašomos priteisti sumos (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 786,31 Eur negrąžintą kreditą ir 198,56 Eur palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas (el. b. l. 12-13, 41).

10CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Vartojimo kredito sutarties Nr. 03/06/2013-735 4.3 punktu šalys susitarė, kad atsakovė, laiku nesumokėjusi įmokos ar jos dalies pagal sutartyje esantį mokėjimų grafiką, privalo mokėti kreditorei 0,05 procento dydžio vėlavimo palūkanas (ieškovės įvardijamos delspinigiais), skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę dieną. Ieškovė už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. kovo 6 d. paskaičiavo atsakovei 89,62 Eur dydžio delspinigius (el. b. l. 41). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 89,62 Eur delspinigius yra taip pat pagrįstas, todėl tenkintinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 074,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 24 Eur sumokėto žyminio mokesčio (el. b. l. 32, 40) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 250 Eur išlaidas už advokato padėjėjos teisinę pagalbą (el. b. l. 30-31) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 274 Eur.

13Ieškovė už ieškinį sumokėjo 26 Eur žyminį mokestį, nors mokėtino žyminio mokesčio suma už reiškiamą reikalavimą (jį patikslinus) sudaro 24 Eur, todėl ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 2 Eur, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3, 5 dalys).

14Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovės G. Z., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“, juridinio asmens kodas 302642184, naudai 786,31 Eur (septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų ir 31 euro cento) negrąžintą kreditą, 198,56 Eur (vieno šimto devyniasdešimt aštuonių eurų ir 56 euro centų) palūkanas, 89,62 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų ir 62 euro centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 074,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 274 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt keturių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Grąžinti ieškovei UAB „REIKALAVIMAS.LT“, juridinio asmens kodas 302642184, 2 Eur (dviejų eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2017 m. kovo 15 d. lėšų pervedimo nurodymu Nr. 5340, mokėjimo užduoties kodas (ID) ZE86654, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai