Byla 2VP-43076-863/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB DNB lizingas, AB DNB bankas, UAB „TERRA LUCIDA“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB DNB lizingas, AB DNB bankas, UAB „TERRA LUCIDA“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama vykdymo procese pradinį išieškotoją AB DNB lizingą pakeisti naujuoju išieškotoju AB DNB banku.

3Pareiškėja prašyme nurodo, kad ji vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-12959-141/2014 dėl 13 415,94 Eur skolos ir 8,20 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „TERRA LUCIDA“ išieškotojo AB DNB lizingo naudai. AB DNB lizingas 2015 m. spalio 23 d. Turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo aktu perleido reikalavimo teises AB DNB bankui vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/02026 pagal minėtą vykdomąjį dokumentą.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims. Teismas sprendžia, kad žodinis bylos nagrinėjimas šiuo atveju nėra būtinas.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendroji procesinių teisių perėmimą reglamentuojanti norma vykdymo procese – CPK 48 straipsnis, kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0004/14/02026 nustatyta, kad antstolė Vida Daugirdienė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-12959-141/2014 dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko UAB „TERRA LUCIDA“ išieškotojo AB DNB lizingo naudai (v. b. l. 2-3) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš vykdomojoje byloje esančio 2015 m. spalio 23 d. AB DNB banko lizingo turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo akto matyti, kad, atsižvelgiant į tai, kad AB DNB lizingas prijungiamas prie AB DNB banko, AB DNB lizingas perdavė, o AB DNB bankas priėmė visą AB DNB lizingo turtą, teises ir pareigas (Akto 1, 6-7 punktai), taigi ir reikalavimo teisę į skolininko UAB „TERRA LUCIDA“ įsiskolinimą AB DNB lizingui (v. b. l. 50).

9Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams. CK 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

10Nors naujasis kreditorius nepateikė teismui įrodymų apie skolininko informavimą dėl reikalavimo perleidimo, tačiau, vadovaujantis paminėta teismų praktika, tai nėra pagrindas atsisakyti tenkinti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininko informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkui turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad įvyko materialiųjų subjektinių teisių perėmimas, todėl vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/02026 vykdant išieškojimą iš skolininko UAB „TERRA LUCIDA“ pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-12959-141/2014 pradinis išieškotojas AB DNB lizingas pakeistinas jo teisių perėmėju AB DNB banku.

12Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 290-292, 593, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

14prašymą patenkinti.

15Vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/02026 skolininko UAB „TERRA LUCIDA“, juridinio asmens kodas 164181888, atžvilgiu vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-12959-141/2014 pakeisti pradinį išieškotoją AB DNB lizingą, juridinio asmens kodas 124385737, jo teisių perėmėju AB DNB banku, juridinio asmens kodas 112029270.

16Išaiškinti, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai