Byla 2-633-840/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Kustodija“ patikslintą ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas n u s t a t ė:

3Ieškovas UAB ,,Kustodija“ (į.k. 123229863) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui M. M. (a.k. ( - ) ir nurodė, jog ieškovas ir atsakovas 2005 m. kovo 29 d. pagal Standartines prekių pardavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas Nr. PRD-050329-PM susitarė dėl prekių pirkimo–pardavimo: ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti numatytomis sąlygomis. Atsakovas M. M. už gautas prekes turėjo atsiskaityti per sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą. Ieškovas UAB ,,Kustodija“ už parduotas prekes atsakovui M. M. 2011 m. balandžio 7 d. ir 2011 m. balandžio 12 d. išrašė 2 PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pagal jas su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas prašo teismo priteisti jam iš atsakovo M. M. 16203,40 Lt skolos, 652,61 Lt metinių palūkanų, 8,05 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 253,00 Lt žyminio mokesčio ir 1000,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 427 str. 2 ir 4 d. iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui M. M. apie pareikštą ieškinį nepranešama.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB ,,Kustodija“ ir atsakovas M. M. 2005 m. kovo 29 d. pagal Standartines prekių pardavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas Nr. PRD-050329-PM susitarė dėl prekių pirkimo–pardavimo: ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti numatytomis sąlygomis (b.l. 10-13). Standartinėse prekių pardavimo Lietuvos Respublikoje sąlygose Nr. PRD-050329-PM numatyta, jog pirkėjas (atsakovas) už gautas prekes atsiskaito per sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą; pirkėjui (atsakovui) neatsiskaičius su pardavėju (ieškovu) sąlygose numatytais terminais, pirkėjas (atsakovas) moka pardavėjui (ieškovui) 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną ir 8 proc. dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos (sąlygų 9.4 p., 10.1 p.).

7Ieškovas UAB ,,Kustodija“ už parduotas prekes atsakovui M. M. 2011 m. balandžio 7 d. ir 2011 m. balandžio 12 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK_Nr. 110084 iš viso 13802,20 Lt (su PVM) (PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta sumokėti iki 2011-10-02), ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK_Nr. 110105 iš viso 2401,20 Lt (su PVM) (PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta sumokėti iki 2011-10-07) (b.l. 14-15).

8Ieškovas atsakovui pateikė 2012 m. sausio 12 d. reikalavimą įvykdyti prievolę, tačiau duomenų, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra (b.l. 16-17).

9Tarp ieškovo UAB ,,Kustodija“ ir atsakovo M. M. yra teisiniai prievoliniai sutartiniai santykiai (2005 m. kovo 29 d. Standartinės prekių pardavimo Lietuvos Respublikoje sąlygos Nr. PRD-050329-PM). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.200 str. 1 ir 2 d., 6.256 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovas M. M. savo įsipareigojimų ieškovui UAB ,,Kustodija“ nevykdo, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 16203,40 Lt skolos ir 652,61 Lt metinių palūkanų.

10Be to, pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. ir 3 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. gegužės 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 18).

11Patenkinus ieškinį, iš atsakovo M. M. ieškovo UAB ,,Kustodija“ naudai priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos – 253,00 Lt žyminio mokesčio ir 1000,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 98 str.) (b.l. 19-21).

12Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d., jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų. Šioje civilinėje byloje susidarė 3,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p.), tačiau, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (b.l. 2).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 428 str., teismas

Nutarė

14Patikslintą ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš M. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 16203,40 Lt (šešiolika tūkstančių du šimtus tris litus keturiasdešimt centų) skolos, 652,61 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt du litus šešiasdešimt vieną centą) metinių palūkanų, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. gegužės 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 253,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti UAB ,,Kustodija“ (į.k. 123229863, buveinė: Laisvės pr. 117A, Vilniuje, adresas korespondencijai: Žadeikos g. 15-65, Vilniuje) naudai.

16Atsakovas M. M. per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis.

17Jei per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai