Byla e2YT-14359-861/2020
Dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, BUAB „(duomenys neskelbtini)“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo SIA „TILTS“ skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, BUAB „( - )“,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų, kuriuo prašo: panaikinti 2020-02-13 patvarkymą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. 0179/19/00973; pareiškėjo SIA „TILTS“ 2020-01-20 prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0179/19/00973 tenkinti, vykdomąją bylą Nr. 0179/19/00973 užbaigti, ją nutraukus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 629 str. 1 d. 9 p. pagrindu, ir panaikinti visas priemones, kurių buvo imtasi vykdant išieškojimą. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-550-730/2019, priteistos piniginės sumos tiek iš pareiškėjo UAB „( - )“, tiek iš UAB „( - )“ pareiškėjui, todėl pareiškėjas 2019-06-10 atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą ir apie tai informavo antstolį, pažymėjo, kad įskaitymą turėjo atlikti Klaipėdos apygardos teismas, dar priimdamas sprendimą. Vertina, kad priverstinis išieškojimas pagal nurodytą sprendimą yra pradėtas neteisėtai, o vykdomoji byla turi būti nutraukta. Pažymėjo, kad 2019-06-10 atliko įskaitymą, 2019-07-01 SIA „TILTS“ gavo Antstolio elektroninius laiškus, iš kurių SIA„TILTS“ tapo žinoma apie inicijuotą vykdomąją bylą. 2019-07-05 elektroniniu laišku TILTS informavo Antstolį apie tai, kad SIA „TILTS“ sprendimą įvykdė atlikdama įskaitymą. Taip pat pažymėjo, kad bankroto administratorei nesutinkant su įskaitymo atlikimu – ji galėjo jį ginčyti arba teikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tvirtinti sprendimu priteistą sumą, nemažinant jos atlikto įskaitymo dydžiu.

3Antstolis pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka. Pažymėjo, kad administratorius pateikė tvirtinimui SIA „TILTS“ kreditoriaus finansinį reikalavimą tokiai sumai, kokiai šis jį pareiškė, t. y . mažesnei, nei reikalavimą iš tikrųjų turi SIA „TILTS“, tačiau kreditoriaus valia yra pasirinkti, kokio dydžio finansinį reikalavimą teikti. Šiame kontekste pažymėtina, jog SIA „TILTS“ kreditoriui pareiškus mažesnį, nei turimą, finansinį reikalavimą, BUAB „( - )“ ir jos kreditorių interesai nebuvo pažeisti, kadangi SIA „TILTS“ nėra kreditorius su nepagrįstu reikalavimu – kreditoriaus SIA „TILTS“ finansinis reikalavimas (nors ir paties pareiškėjo laisva valia pareikštas mažesnei, nei realiai turimai, sumai) yra pagrįstas 2019-03-28 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-550-730/2019. Atkreipė dėmesį, kad įskaitymas negalėjo ir neturėjo būti pripažintas, tai patvirtina 2019-10-10 įsiteisėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29199-905/2019 priimtas sprendimas.

4Antstolis skundo netenkino ir persiuntė juos nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

5Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, šalims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6Skundas atmestinas.

7Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo Klaipėdos apygardos teismo 2019-06-07 vykdomąjį raštą Nr. e2-550-730/2019 dėl 18 239,00 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko SIA „TILTS“ išieškotojui BUAB „( - )“. Pagal nurodytą sprendimą skola buvo priteista ir iš UAB „( - )“ užsienio įmonei SIA „TILTS“ , todėl SIA „TILTS“ 2019-06-10 atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-08 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-963-459/2019, priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „( - )“, nutartimi sustabdytas UAB „( - )“ turto ir (ar) lėšų realizavimas ir (ar) išieškojimas bei paskirstymas pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus ar nurodymus dėl lėšų nuskaitymo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). 2019-07-09 nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo).

8Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

9Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT 29199-905/2019 pripažino, kad pareiškėjo 2019-06-10 įskaitymas prieštarauja Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-08 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-963-459/2019, nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 daliai, todėl kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą nebuvo.

10Pareiškėjo teigimu, vykdomosios bylos turi būti nutrauktos CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, t. y., jei vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti. Teismas kritiškai vertina pareiškėjo argumentus, kad būtent Bankroto administratorius turi pareigą užtikrinti, kad BUAB „( - )“ bankroto byloje SIA „TILTS“ būtų įtraukta su tokiu finansiniu reikalavimu, koks yra pagrįstas įrodymais. Nustatęs bet kokius neatitikimus, Bankroto administratorius turėjo imtis veiksmų juos pašalinti, t. y. teikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tvirtintą tokį SIA „TILTS“ reikalavimą, su kurio dydžiu Bankroto administratorius sutinka. Antstolis nurodo, kad SIA „TILTS“ savo laisva valia pasirinko, kokio dydžio finansinį reikalavimą teikti BUAB „( - )“ bankroto byloje, t. y. mažesnį, nei turėjo tam teisę, teismas sutinka su tokiais antstolio argumentais. Byloje nėra pateikta duomenų, kad BUAB „( - )“ administratorius sutiko su įskaitymo teisėtumu. Teismas sutinka su antstolio argumentais, kad įskaitymo neteisėtumas pripažintas įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29199-905/2019, todėl pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

11Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

12Antstolis Robertas Vasiliauskas patvarkyme teigia, kad nesąžiningai, siekiant suklaidinti bylos dalyvius, bandomas įrodyti akivaizdžiai tikrovės neatitinkančias aplinkybes, iš esmės siekiant dar kartą bylinėtis. Antstolis prašo paskirti skolininkui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. CPK 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Skolininkas manydamas, kad jo teisės pažeistos, siekdamas jas apginti, turi teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, todėl antstolio prašymas skirti skolininkui baudą dėl kreipimosi į teismą yra nepagrįstas ir netenkintinas.

13Kitos dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės ir argumentai teisiškai nereikšmingi sprendžiant skundą dėl antstolio veiksmų, todėl dėl jų teismas nepasisako.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškėjo SIA „TILTS“, juridinio asmens kodas 302433793, skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų atmesti.

16Netenkinti antstolio Roberto Vasiliausko prašymo paskirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai