Byla eA-1658-502/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Taryba) 2017 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 2017/07 (toliau – Sprendimas); 2) įpareigoti atsakovą užbaigti administracinę procedūrą išnagrinėjant Tarybos 2017 m. sausio 13 d. prašymą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą, adresu (duomenys neskelbtini), ir priimti dėl šio prašymo sprendimą; 3) įpareigoti atsakovą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą (duomenys neskelbtini), jei teismas laikys, kad atsakovo 2017 m. spalio 24 d. sprendimas yra laikomas tinkamu pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymo išnagrinėjimu; 4) skirti atsakovui 300 Eur baudą ir atsakovo vadovui skirti 600 Eur baudą už piktnaudžiavimą administraciniu procesu.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2017 m. sausio 13 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre patikslinti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas (duomenys neskelbtini)) duomenis dėl pasikeitusios vertybės buvimo vietos (duomenys neskelbtini), tačiau pareiškėjo prašymas nebuvo išnagrinėtas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3013-189/2017 įpareigojo atsakovą atsakyti į pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymą dėl Kultūros paveldo registro duomenų tikslinimo, tačiau atsakovas skundžiamu Sprendimu pakartotinai nurodė, kad nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki administracinės bylos Nr. eI-9984-281/2016 išnagrinėjimo. Pareiškėjo teigimu, atsakovas nenagrinėjo jo prašymo ir Sprendime nenurodė, ar pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymas yra patenkinamas, atmetamas arba administracinė procedūra nutraukiama. Tokiu būdu laikytina, kad nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, o viešojo administravimo subjektas atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, nenurodydamas jokio atsisakymo pagrindo.

93.

10Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

114.

12Atsakovas nurodė, kad nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos Tarybai nusprendus, kad vertybei reikalinga apsauga. Taryba 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 (toliau – Aktas) nutarė buriniam laivui „Lady Sophie“ suteikti apsaugą ir įregistruoti į Kultūros vertybių registrą, tačiau ši procedūra buvo sustabdyta dėl minėtame Akte pateiktų neteisingų ir netikslių duomenų. Dėl šio Akto panaikinimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-9984-281/2016 (naujas bylos Nr. eI-118-281/2018). Atsakovas skundžiamu Sprendimu pareiškėjui atsakė į jo 2017 m. sausio 13 d. prašymą, kuriame informavo, kad vyksta teisminis ginčas dėl Akto panaikinimo, todėl Taryba nesiims jokių veiksmų, susijusių su laivo „Lady Sophie“ duomenų tikslinimu. Pasak atsakovo, jis teismo įpareigojimą įvykdė tinkamai ir atsakė į pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymą.

13II.

145.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atmetė.

166.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 13 d. prašymu (toliau – 2017 m. sausio 13 d. Prašymas) kreipėsi į Tarybą, prašydamas organizuoti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato – burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas (duomenys neskelbtini)) apsaugos teritorijos ribų plano patikslinimą pasikeitus plaukiojančio burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietai, taip pat prašydamas Tarybą pakeisti Aktą, jame patikslinant nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Ladu Sophie“ buvimo vietą bei patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą, nurodant, kad tai yra plaukiojantis pastatas burinis jūrų laivas „Lady Sophie“. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3013-189/2017 įpareigojo Tarybą atsakyti į pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. Prašymą dėl Kultūros paveldo registro duomenų tikslinimo apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą. Skundžiamu Sprendimu Taryba pareiškėją informavo, kad Taryba nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki administracinės bylos Nr. eI-118-281/2018.

187.

19Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nurodė, kad administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 pareiškėjas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Tarybos priimtą Aktą, kuriuo Taryba nutarė buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“ suteikti apsaugą ir įregistruoti į Kultūros vertybių registrą nekilnojamąją kultūros vertybe (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys neskelbtini)). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 „Dėl Tarybos Akto“, atsižvelgęs į Klaipėdos valstybinės jūrų direkcijos 2016 m. spalio 27 d. raštą Nr. UD-3.1.1.-3833 dėl Tarybos Akte pateiktų neteisingų bei netikslių kultūros vertybės ir jos teritorijų duomenų, sustabdė burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūrą iki patikslinto Tarybos Akto pateikimo. 2017 m. sausio 13 d. Prašyme pareiškėjas, kreipdamasis į Tarybą ir Departamentą, prašė organizuoti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ apsaugos teritorijų ribų plano patikslinimą, pasikeitus šio laivo buvimo vietai (duomenys neskelbtini), o Tarybos prašo pakeisti Aktą, jame patikslinant minėto laivo buvimo vietą (duomenys neskelbtini), taip pat patikslinti laivo pavadinimą ir nurodyti, kad tai yra plaukiojantis pastatas – burinis jūrų laivas „Lady Sophie“. Įvertinęs 2013 m. sausio 13 d. Prašymą ir administracinėje byloje Nr. eI-118-208/2018 keliamus reikalavimus bei atsižvelgęs į tai, kad administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018, dėl kurios skundžiamame Sprendime atsakovas nurodė, kad nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ duomenų tikslinimu Kultūros vertybių registre, yra sprendžiamas Akto teisėtumo klausimas, o 2017 m. sausio 13 d. Prašymu pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų patikslinti šiame Akte nurodyti duomenys dėl laivo buvimo vietos (duomenys neskelbtini), šio laivo pavadinimo ir duomenų, kad tai yra plaukiojantis pastatas – burinis jūrų laivas „Lady Sophie“, teismas sprendė, jog atsakovas pagrįstai skundžiamame Sprendime susiejo 2013 m. sausio 13 d. Prašymo esmę ir administracinės bylos Nr. eI-118-208/2018 nagrinėjimo dalyką. Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai ir teisėtai nusprendė atidėti pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. Prašymo nagrinėjimą ir skundžiamame Sprendime pagrįstai nurodė, kad nesiims jokių veiksmų iki minėtos administracinės bylos išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo priėmimo. Tokiu atveju pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad administracinė byla Nr. eI-118-208/2018 nėra ir negali būti pagrindu atsisakyti atlikti bet kokius veiksmus ir toks jo argumentas atmestinas.

208.

21Teismas nurodė, kad skundžiamame Sprendime yra nurodyti objektyvūs duomenys, išdėstytos nustatytos faktinės aplinkybės (nurodytas teismo bylos numeris), išdėstyti aiškūs motyvai, kodėl atsakovas nesiims jokių veiksmų, nurodyta Sprendimo apskundimo tvarka. Atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skundžiamas Sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėtas bei pagrįstas. Atsižvelgęs į tai, teismas atmetė išvestinius pareiškėjo reikalavimus dėl atsakovo įpareigojimo užbaigti administracinę procedūrą bei duomenų Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registre patikslinimo. Taip pat teismas netenkino pareiškėjo prašymo skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą administraciniu procesu, nes nagrinėjamu atveju nenustatytas atsakovo piktnaudžiavimas.

22III.

239.

24Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

2510.

26Pareiškėjas teigia, kad atsakovas neišnagrinėjo jo prašymo – nei tenkino, nei atmetė jo prašymo, taip pat nenutraukė administracinės procedūros, o tokie viešojo administravimo subjekto veiksmai laikytini vilkinimu, nes viešojo administravimo subjektas atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, nenurodydamas jokio tokio atsisakymo pagrindo. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad atsakovas pagrįstai skundžiamame sprendime susiejo 2013 m. sausio 13 d. Prašymo esmę ir administracinės bylos Nr. eI-118-281/2018 nagrinėjimo dalyką, nes pareiškėjo prašymo esmė yra prašymas patikslinti pasikeitusius nuo 2016 m. gruodžio kultūros paveldo objekto duomenis – adresą ir pavadinimą, o administracinės bylos Nr. eI-118-281/2018 nagrinėjimo dalykas - atsakovo 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 teisėtumas tiek, kiek jis yra susijęs su kultūros vertybės buvimo adresu (duomenys neskelbtini) ir laivo buvimo nekilnojamuoju daiktu sprendimo priėmimo metu (2016 m. rugsėjį). Taigi akivaizdu, kad administraciniuose ginčuose skiriasi ginčo šalys, reikalavimai, bet ir ginčo laikotarpis, todėl ginčai nelaikytini tapačiais, o aplinkybės, kurios bus nustatytos administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 neturės jokios teisinės reikšmės pareiškėjo prašymui patikslinti kultūros vertybės adresą ir pavadinimą. Be to, teismas nustatė, kad nagrinėjamos ir administracinės bylos Nr. eI-118-281/2018 yra prejudicinis ryšys, tačiau prejudicinio ryšio egzistavimas, pareiškėjo teigimu, yra pagrindas sustabdyti bylą, o ne atmesti skundą.

2711.

28Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

2912.

30Taryba, vykdydama Vilniaus apygardos administracinis teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-3013-189/2017, 2017 m. spalio 24 d. raštu Nr. 2017/7 „Dėl nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos raštų“ atsakė į pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. raštą, kuriame informavo, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-9984-281/2016 dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos akto Nr. KPD-RM-219 (toliau - Aktas) panaikinimo, todėl pažymėjo, kad Taryba nesiims jokių veiksmų, susijusių su laivo „Lady Sophie“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki minėtos administracinės bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo. Taigi, Taryba įvykdė Vilniaus apygardos administracinis teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-3013-189/2017 ir atsakė į pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. raštą. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas, prašydamas panaikinti 2017 m. spalio 24 d. sprendimą, nenurodė skundžiamo sprendimo nepagrįstumo pagrindų.

31Teisėjų kolegija konstatuoja:

32IV.

3313.

34Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 2017/07, kuriuo nuspręsta nesiimti jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu, teisėtumo ir pagrįstumo.

3514.

36Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė. Teismas ginčijamame sprendime konstatavo, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai nusprendė atidėti pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. Prašymo nagrinėjimą ir skundžiamame Sprendime pagrįstai nurodė, kad nesiims jokių veiksmų iki minėtos administracinės bylos išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo priėmimo. Taip pat teismas sprendė, jog skundžiamas Sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

3715.

38Pareiškėjas su teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą, t. y. jo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde teigia, jog atsakovas neišnagrinėjo jo prašymo, o tokie viešojo administravimo subjekto veiksmai laikytini vilkinimu, nes viešojo administravimo subjektas atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, nenurodydamas jokio tokio atsisakymo pagrindo. Taip pat pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai susiejo 2013 m. sausio 13 d. Prašymo esmę ir administracinės bylos Nr. eI-118-281/2018 nagrinėjimo dalyką.

3916.

40Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Tai reiškia, kad teismas turi įvertinti apeliaciniame skunde nurodytus konkrečius argumentus, kuriais kvestionuojamos skundžiamame sprendime padarytos išvados. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjo apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

4117.

42Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 13 d. prašymu kreipėsi į Tarybą, prašydamas organizuoti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato – burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas (duomenys neskelbtini)) apsaugos teritorijos ribų plano patikslinimą pasikeitus plaukiojančio burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietai, taip pat prašydamas Tarybą pakeisti Aktą, jame patikslinant nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Ladu Sophie“ buvimo vietą bei patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą, nurodant, kad tai yra plaukiojantis pastatas burinis jūrų laivas „Lady Sophie“. Atsakovas ginčijamame Sprendime nurodė, kad Taryba nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio laivo „Lady Sphie“ (duomenys neskelbtini) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki administracinės bylos Nr. eI-9984-281/2016 išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis administracinė byla Nr. eI-9984-281/2016 (šiuo metu administracinės bylos Nr. eI-58-281/2019) Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo išnagrinėta 2019 m. spalio 22 d.

4318.

44Gero administravimo (atsakingo valdymo) principas, be kita ko, apima asmens teisę į pagrįstą (faktais ir teisės normomis) bei motyvuotą administracinį sprendimą (VAĮ 8 str. 1 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-2112/2012), pareigą išaiškinti administracinio akto apskundimo tvarką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-284/2014). Aiškindamas VAĮ 8 straipsnį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimą byloje Nr. A556-336/2011; 2014 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-997/2014 ir kt.). Pažymėtina, kad būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto priimamus sprendimus yra ne kartą akcentuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., 2004 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-387/2004; 2008 m. gegužės 6 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A261-339/2008; Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), p. 152?173).

4519.

46Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 35 punktas nustato, kad atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį. Viešojo administravimo subjektams pateikiami prašymai skirstomi į keturias rūšis: 1) prašymai suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; 2) prašymai pateikti institucijos turimą informaciją; 3) prašymai priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia; 4) asmenų kreipimaisi. Taisyklių 38 punkte nurodyta, jog atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

4720.

48Byloje ginčijamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. 2017/07 neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, nes jame nenurodytas teisės aktų nuostatos, kuriomis remiantis priimtas Sprendimas. Be to, Sprendime Taryba tik abstrakčiai nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamosios kultūros paveldo vertinimo tarnybos akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo, tačiau nepaaiškino, kaip minėta administracinė byla yra susijusi su pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. Prašymu ir kodėl minėta administracinė byla neleidžia priimti administracinio sprendimo. Negana to, Taryba Sprendime nurodė, kad nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki administracinės bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymas turėjo būti išnagrinėtas Taisyklėse nustatyta tvarka, taigi atsakovas privalėjo atsakyti Taisyklių 35.3 punkte nustatyta tvarka, t. y. priimti administracinį sprendimą arba nurodyti atsisakymo priežastis. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas buvo tik informuotas, kad Tarnyba nesiims jokių veiksmų, t. y. iš esmės atsisakyta priimti administracinį sprendimą pareiškėjo atžvilgiu, tačiau atsisakymo priežastys neįvardintos. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas nesprendė klausimo ir dėl administracinės procedūros sustabdymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai prieštarauja bendriesiems teisės principams, gero administravimo bei atsakingo valdymo imperatyvams, pažeidžia pareiškėjo teisėtus lūkesčius, todėl ginčijamas Sprendimas negali būti vertinamas kaip pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t. y. atitinkantis VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl naikintinas.

4921.

50Teisėjų kolegija pažymi, kad VAĮ 8 straipsnio reikalavimų nepaisymas buvo bei yra savarankiškas bei pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą Sprendimą. Pastaroji aplinkybė paneigia apeliacinės instancijos teismo pareigą pasisakyti dėl kitų apeliacinio skundo argumentų.

5122.

52Panaikinus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 2017/07, atsakovui išlieka pareiga tinkamai išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. prašymą.

5323.

54Kadangi viešojo administravimo subjektas neišnagrinėjo pareiškėjo prašymo iš esmės, nėra pagrindo tenkinti kitų skundo reikalavimų.

5524.

56Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino bei taikė materialiosios teisės normas ir tai yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 147 str.).

5725.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes ir įrodymus, atitinkamai netinkamai išaiškino ir pritaikė teisės aktus, dėl to sprendimas negali būti laikomas pagrįstu, turi būti keičiamas, o pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą pakeisti.

62Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 2017/07.

63Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

64Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga su skundu... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2017 m. sausio 13 d. kreipėsi į atsakovą,... 9. 3.... 10. Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip... 11. 4.... 12. Atsakovas nurodė, kad nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos... 13. II.... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 13 d. prašymu (toliau –... 18. 7.... 19. Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas... 20. 8.... 21. Teismas nurodė, kad skundžiamame Sprendime yra nurodyti objektyvūs duomenys,... 22. III.... 23. 9.... 24. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga... 25. 10.... 26. Pareiškėjas teigia, kad atsakovas neišnagrinėjo jo prašymo – nei... 27. 11.... 28. Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo... 29. 12.... 30. Taryba, vykdydama Vilniaus apygardos administracinis teismo 2017 m. spalio 5 d.... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 32. IV.... 33. 13.... 34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie... 35. 14.... 36. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė. Teismas... 37. 15.... 38. Pareiškėjas su teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti... 39. 16.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 41. 17.... 42. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 13 d. prašymu kreipėsi į... 43. 18.... 44. Gero administravimo (atsakingo valdymo) principas, be kita ko, apima asmens... 45. 19.... 46. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.... 47. 20.... 48. Byloje ginčijamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 49. 21.... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad VAĮ 8 straipsnio reikalavimų nepaisymas buvo... 51. 22.... 52. Panaikinus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios... 53. 23.... 54. Kadangi viešojo administravimo subjektas neišnagrinėjo pareiškėjo prašymo... 55. 24.... 56. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 57. 25.... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą... 62. Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą tenkinti iš... 63. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 64. Nutartis neskundžiama....