Byla eI-3013-189/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Kaminsko,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovams B. M., P. M.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos asociacijos „Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjunga“ skundą atsakovei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Klaipėdos laivų remontas“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, UAB „Kamineros krovinių terminalas“, Klaipėdos miesto savivaldybei ir Lietuvos buriuotojų sąjungai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėja asociacija „Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjunga“ (toliau – ir Asociacija) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama įpareigoti atsakovę Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – ir Taryba) patikslinti Kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą ( - ) (t. 1, b. l. 1–2).

6Nurodė, kad pareiškėja 2017 m. sausio 13 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu Kultūros vertybių registre patikslinti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas ( - )) duomenis dėl pasikeitusios vertybės buvimo vietos ( - ). Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros paveldo departamentas) 2017 m. vasario 13 d. raštu pranešė pareiškėjai, kad prašymą perduos Tarybai, tačiau pareiškėjos prašymas patikslinti Kultūros vertybių registre duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą ( - ). iki šiol nėra išnagrinėtas. Pareiškėjos teigimu, tokie viešojo administravimo subjekto veiksmai yra laikytini vilkinimu.

7Pareiškėjos teigimu, šiuo metu nėra galimybės grąžinti jūrų laivą į jo nuolatinę stovėjimo vietą. Pareiškėja yra priversta palikti jūrų laivą dabartinėje Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje teritorijoje ( - ), kurioje faktiškai yra laivas dabar - istorinėje Klaipėdos dalyje P. Lindenau laivų statyklos komplekse. Jūrų laivo naujoji buvimo vieta yra geresnė visuomenės poreikiams ir yra galimybė besidominčius žmones supažindinti su istorine kultūros vertybe (t. 1, b. l. 1–2).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus motyvus, paaiškino, kad atsakovas dėl nesuprantamų priežasčių iki šiol nėra išsprendęs pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymo, todėl nėra galimybės spręsti kitus susijusius klausimus. Pareiškėjos atstovės teigimu, ji iki šiol nėra gavusi jokio atsakovės atsakymo, prašė skundą tenkinti pilnai (2017 m. rugsėjo 18 d. teismo posėdžio garso įrašas).

9Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b. l. 9–10).

10Nurodė, kad 2017 m. kovo 14 d. Tarybos posėdyje buvo svarstomas burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - ) ) teritorijos ribų tikslinimo klausimas. Posėdyje buvo pristatytas AB „Klaipėdos laivų remontas“ raštas, kuriame teigiama, jog bendrovė nedavė jokio žodinio ar raštiško sutikimo asociacijai „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ ir nesutinka, kad burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas būtų įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip kultūros vertybės teritorija. Tarybos nariai pasiūlė, jog reikėtų svarstyti klausimą dėl teisinės apsaugos laivui panaikinimo, nes laivas neteisėtai įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nes įrašymo metu jis nebuvo nurodomoje vietoje, taip pat laivo negalima traktuoti kaip nekilnojamojo daikto, nes jis neregistruotas jūrinių laivų registre. Atsižvelgiant į tai, kad posėdyje nedalyvavo AB „Klaipėdos laivų remontas“ atstovai, 2017 m. kovo 14 d. protokoliniu sprendimu Nr. VT-20 nuspręsta burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ teritorijos ribų tikslinimo klausimą atidėti. Atsakovės teigimu, ji jokių vilkinimo veiksmų neatliko, klausimas dėl burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ teritorijos ribų tikslinimo buvo svarstomas 2017 m. kovo 14 d. Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir pareiškėja.

11Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime (t. 2, b. l. 5–8) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, o savo poziciją pagrindė iš esmės analogiškais motyvais, kurie buvo nurodyti atsakovės Tarybos pateiktame atsiliepime.

13Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos laivų remontas“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b. l. 52–53).

15Nurodė, kad atsakovė, nagrinėdama 2017 m. sausio 13 d. pareiškėjo prašymą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir prašymo nagrinėjimo, sprendimo priėmimo nevilkino. Pareiškėja prie prašymo nepateikė visų duomenų ir įrodymų, pavyzdžiui, AB „Klaipėdos laivų remontas“ sutikimo. Atsakovė rinko medžiagą, įrodymus, rengė posėdį išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes.

16Pažymėjo, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ nesutinka, jog laivo „Lady Sophie“ užimamas ir jam naudoti skirtas plotas būtų įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Pareiškėja nepateikė laivo „Lady Sophie“ jūrų laivų registro liudijimo, todėl laivas „Lady Sophie“ nėra įregistruotas jūrų laivų registre ir negali būti vertinamas kaip nekilnojamasis turtas. Dėl to pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas vidaus vandenų transporto priemonė – laivas „Lady Sophie“ negali būti registruojamas Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamoji vertybė ir suteikiama apsauga.

17Nurodė, kad UAB „Klaipėdos pilies uostas“ 2016 m. liepos 4 d. pramoginio laivo aptarnavimo sutartimi suteikė pareiškėjos laivui tik stovėjimo vietą. Pažymėjo, kad šiuo metu laivas „Lady Sophie“ stovi prie AB „Klaipėdos laivų remontas“ valdomos ir naudojamos krantinės Nr. 56, o ne Lindenau laivų statyklos komplekse.

18Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos laivų remontas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kamineros krovinių terminalas“ atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė. UAB „Kamineros krovinių terminalas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos buriuotojų sąjunga atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė. Lietuvos buriuotojų sąjungos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų, išdėstytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnyje nenustatyta.

23Teismas

konstatuoja:

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. sausio 13 d. prašymu kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą ir atsakovę, prašydama: 1) Kultūros paveldo departamentą organizuoti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – plaukiančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas ( - )) apsaugos teritorijos ribų plano patikslinimą pasikeitus plaukiančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietai ( - ); 2) Kultūros paveldo vertybių pirmąją vertinimo tarybą pakeisti 2016 m. rugsėjo 20 d. aktą jame patikslinant nekilnojamosios kultūros vertybės – plaukiančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas ( - )) buvimo vietą ( - ), taip pat patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą, nurodant, kad tai yra plaukiojantis pastatas burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ (t. 1, b. l. 66–67).

25Kultūros paveldo departamentas 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. (9.51)2-34.1 „Dėl burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (( - )) informavo pareiškėją, kad klausimą dėl burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ nekilnojamojo kultūros vertinimo tarybos akto duomenų tikslinimo perduos svarstyti Kultūros paveldo departamento pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, apie posėdžio laiką ir datą informuojant papildomai (t. 1, b. l. 189).

26Šioje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos neveikimo, t. y. dėl vilkinimo atsakyti ir sprendimo nepriėmimo pagal pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. pateiktą prašymą.

27Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (toliau – ir Įstatymas). Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, informaciją, nurodytą šio įstatymo 5 straipsnyje, ir dokumentus, kuriais jos disponuoja ar (ir) tvarko vykdydamos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas (toliau – viešoji funkcija), įgyvendinimo priemones ir tvarką. Vadinasi, Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims.

28Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtino Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formas (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 4 punkte nustatytos sąvokos (asmens prašymo nagrinėjimas - institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą, atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus).

29Taisyklių 34 punktas nustato, kad asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, o pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis (Taisyklių 35 punktas). Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir institucija tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Institucija pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas (Taisyklių 36 punktas).

30Vadinasi, teisinis reglamentavimas aiškiai nustato asmens prašymo nagrinėjimo procedūrą. Taisyklių nuostatos įtvirtina, kad gaunami asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų (34 punktas), arba, tam tikrai atvejais, grąžinti (36, 39, 42 punktai), palikti nenagrinėti (40, 41 punktai), ar persiunčiami kompetentingai institucijai (8 punktas). Taigi, viešojo administravimo subjektui įtvirtinta pareiga reaguoti į besikreipiančio asmens prašymą, o nereagavimas laikytinas viešojo administravimo subjekto neveikimu. Papildomai pastebėtina, kad viešojo administravimo subjektui trūkstant papildomos informacijos ar esant neaiškiam prašymo turiniui jis turi pareigą kreiptis į prašymą pateikusį asmenį, prašydamas pateikti papildomą informaciją (Taisyklių 36 p.). Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad Kultūros paveldo departamentas 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. (9.51)2-34.1 „Dėl burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (( - )) informavo pareiškėją, kad klausimą dėl burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ nekilnojamojo kultūros vertinimo tarybos akto duomenų tikslinimo perduos svarstyti Kultūros paveldo departamento pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, apie posėdžio laiką ir datą informuojant papildomai (t. 1, b. l. 189). Teismui pateiktas Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. kovo 14 d. protokolo Nr. VT-20 išrašas, iš kurio matyti, kad 12 klausimu svarstytas burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (( - )) teritorijos ribų tikslinimo klausimas (t. 2, b. l. 11). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė Kultūros paveldo departamento pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba atsakė į pareiškėjos prašymą ar kreipėsi dėl papildomos informacijos prašymui išnagrinėti pateikimo. Atsakymo ar priimto administracinio sprendimo į pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymą dėl Kultūros paveldo registro duomenų tikslinimo apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą atsakovė nepateikė ir bylos nagrinėjimo metu. Todėl tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip viešojo administravimo subjekto neveikimas, neatitinkantis gero viešojo administravimo principų ir pažeidžiantis Taisyklių 34 punkto nuostatas.

31Atsakovė argumentai, kad ji nevilkino pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymo nagrinėjimo, nes 2017 m. kovo 14 d. Tarybos posėdyje buvo svarstomas burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )) teritorijos ribų tikslinimo klausimas, tačiau buvo nuspręsta burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ teritorijos ribų tikslinimo klausimą atidėti, ir pareiškėjui apie tai yra žinoma, teismo nevertintini nepagrįstais. Šiuo aspektu pažymėtina, kad atsakovė pateikia priežastis dėl kurių nėra galimybės išnagrinėti pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymą ir priimti administracinį sprendimą, tačiau minėtas teisinis reglamentavimas nenumato išimčių ir galimybės neatsakyti į prašymą pateikusiam asmeniui. Pažymėtina, kad atsakovas kaip viešojo administravimo subjektas, privalo reaguoti į besikreipiančio asmens prašymą ir atsakyti teisės aktuose nustatytų terminų ribose, t. y. pareiškėjos prašymas turėjo būti išnagrinėtas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė neneigia, kad pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymas nėra išnagrinėtas, raštu pareiškėja apie neinformuota. Todėl tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip viešojo administravimo subjekto neveikimas, neatitinkantis gero viešojo administravimo principų ir pažeidžiantis Taisyklių 34 p. nuostatas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė tuos argumentus, kuriuos nurodė atsiliepime teismui galėjo nurodyti ir rašte pareiškėjui ar administraciniame sprendime dėl prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo.

32Pažymėtina, teismas nėra viešojo administravimo institucija ir neatlieka viešojo administravimo atitinkamoje srityje, bet sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis). Teismas neįpareigoja viešojo administravimo subjekto priimti konkretaus turinio administracinį sprendimą, įpareigodamas tik atlikti veiksmus, kurie neatlikti pagal teisės aktų reikalavimų. Todėl nagrinėjamoje byloje pareiškėjos reikalavimas patikslinti Kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą ( - ), pagal 2017 m. sausio 13 d. prašymo 2 punktą atmestinas. Nagrinėjamu atveju atsakovas neatliko prašymo nagrinėjimo procedūrų, todėl pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, įpareigojant atsakovą išnagrinėti pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymą dėl Kultūros paveldo registro duomenų tikslinimo apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą ( - ).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

34Pareiškėjos asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą tenkinti iš dalies.

35Įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą atsakyti į pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d. prašymą dėl Kultūros paveldo registro duomenų tikslinimo apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ buvimo vietą ( - ).

36Kitoje dalyje skundą atmesti.

37Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovams B. M., 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas... 5. Pareiškėja asociacija „Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjunga“... 6. Nurodė, kad pareiškėja 2017 m. sausio 13 d. kreipėsi į atsakovę su... 7. Pareiškėjos teigimu, šiuo metu nėra galimybės grąžinti jūrų laivą į... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus... 9. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė... 10. Nurodė, kad 2017 m. kovo 14 d. Tarybos posėdyje buvo svarstomas burinio... 11. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime (t.... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento atstovas teismo... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos laivų remontas“ atsiliepime... 15. Nurodė, kad atsakovė, nagrinėdama 2017 m. sausio 13 d. pareiškėjo... 16. Pažymėjo, kad AB „Klaipėdos laivų remontas“ nesutinka, jog laivo... 17. Nurodė, kad UAB „Klaipėdos pilies uostas“ 2016 m. liepos 4 d. pramoginio... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos laivų remontas“ atstovas... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kamineros krovinių terminalas“... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimo į... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos buriuotojų sąjunga atsiliepimo į... 23. Teismas... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja 2017 m.... 25. Kultūros paveldo departamentas 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. (9.51)2-34.1... 26. Šioje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės Kultūros paveldo departamento... 27. Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Teisės gauti informaciją iš... 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875... 29. Taisyklių 34 punktas nustato, kad asmenų prašymai, išskyrus asmenų... 30. Vadinasi, teisinis reglamentavimas aiškiai nustato asmens prašymo... 31. Atsakovė argumentai, kad ji nevilkino pareiškėjos 2017 m. sausio 13 d.... 32. Pažymėtina, teismas nėra viešojo administravimo institucija ir neatlieka... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjos asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą... 35. Įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 36. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 37. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...