Byla 2A-79-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Danutės Kutrienės, sekretoriaujant Skaistei Blažinauskaitei, dalyvaujant apelianto atstovui adv. Daliui Boreikai, atsakovo atstovams Tairui Kuznecovui ir adv. Simonai Augėnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Metalmeta“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimo ir 2010 birželio 8 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Metalmeta“ ieškinį atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Metalmeta“ kreipėsi su ieškiniu (b.l. 1-6) į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 45 916 Lt 43 ct skolos už atliktus darbus, 3765 Lt 15 ct delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 1-09-10, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti stogo dengimo darbus ir perduoti gautą darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktą darbą ir už jį atlyginti ieškovui. Tą pačią 2007 m. rugsėjo 10 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė užsakymą, kuriame susitarė dėl preliminarios visų darbų atlikimo kainos - 105 574 Lt 72 ct. 2007 m. rugsėjo 27 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 31 672 Lt sumą, kaip avansą pagal Rangos sutarties 3.5 punktą. 2007 m. lapkričio 30 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė atliktų darbų aktą Nr. N001 ir Pažymą Nr. N001, kuriais patvirtino ieškovo atsakovui 2007 m. lapkričio 15 - 30 d. laikotarpiu atliktus darbus. Kadangi dėl atliktų darbų iš atsakovo nebuvo gauta jokių pretenzijų, 2007 m. lapkričio 30 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą - faktūrą Serija META Nr. 5583 už 2007 m. lapkričio 15-30 d., laikotarpiu atliktus darbus 64 366 Lt 34 ct sumai. Įvertinus sumokėtą 31 672 Lt avansą, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybes, sumokėjo likusią 32 694 Lt 34 ct sumą už atsakovą pagal aukščiau minėtą sąskaitą - faktūrą. Todėl PVM sąskaita - faktūra Serija META Nr. 5583 buvo visiškai apmokėta. Atlikęs visus darbus numatytus rangos sutartyje ir užsakyme, bei pagal atsakovo prašymą ir papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje, ieškovas, vadovaudamasis rangos sutartimi, vėl kvietė atsakovą priimti atliktus darbus bei pasirašyti sutartyje numatytus dokumentus dėl atliktų darbų perdavimo - priėmimo. Tačiau atsakovas dėl nesuprantamų priežasčių ėmė vengti atvykti į atliktų darbų perdavimą - priėmimą. Po eilinio ieškovo prašymo atvykti į atliktų darbų - perdavimą priėmimą, 2008 m. birželio 5 d. pranešimu atsakovas nurodė ieškovui, kad darbai yra vykdomi netinkamai: nepildomas statybų žurnalas, nepateikti panaudotų medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai, atitikties deklaracijos, stogo ir jį laikančios konstrukcijos sumontuotos ne pagal projektą. Atsakovas ėmė ieškovui nurodinėti įvairius trūkumus, dėl kurių anksčiau pretenzijų nebuvo. 2008 m. birželio 6 d. raštu ieškovas nurodė, kad visi aptarti defektai yra ištaisyti, statybos darbų žurnalas ir kita dokumentacija yra pildoma ir pateikta atsakovui. Tuo pačiu raštu ieškovas atkreipė atsakovo dėmesį, kad darbai užsitęsė dėl prastų oro sąlygų, atsakovo atstovo vengimo bendradarbiauti bei priimti atliktus darbus. 2008 m. birželio 12 d. vienašaliu atsakovo atliktų darbų defektiniu aktu atsakovas nurodė ieškovui apie aptiktus darbų defektus, vėl iš naujo pateikdamas tas pačias pastabas dėl nepildomo statybos darbų žurnalo, bei nepateiktų panaudotų medžiagų kokybę patvirtinančių dokumentų, kurias jau buvo pateikęs 2008 m. birželio 5 d. pranešimu ir į kurias jau buvo atsakyta ir atsižvelgta, bei pareikalaudamas pateikti brėžinius dėl ventiliacijos kaminėlių, kurių šalių sutartoje sąmatoje iš viso nebuvo numatyta. Atsakovo nurodytiems trūkumams ištaisyti atsakovas ieškovui nustatė terminą iki 2008 m. birželio 25 d. Tame pačiame 2008 m. birželio 12 d. atliktų darbų defektiniame akte atsakovas nurodė, kad stogo konstrukcijos buvo sumontuotos ne pagal projektą, nors pagal rangos sutarties 4.1 p. paties atsakovo pareiga buvo pasirūpinti, kad būtų sudarytos visos sąlygos darbams atlikti, įskaitant ir būtinos informacijos pateikimą, leidimų, projektų gavimą ir panašiai. 2008 m. birželio 19 d. atsakymu ieškovas atsakovui nurodė, kad ne visi jo pareiškimai dėl trūkumų yra pagrįsti, o nustatytas defektų ištaisymo terminas yra neprotingai trumpas. Tačiau būdamas sąžiningas pažadėjo atsakovui defektus ištaisyti, nes dėl tokio atsakovo elgesio negalėjo gauti atlygio už atliktus darbus, 2008 m. birželio 30 d. pranešimu ieškovas pranešė atsakovui, kad visi jo nurodyti defektai, net ir dėl tų darbų, dėl kurių nebuvo sutarta ir numatyta sąmatoje, ištaisyti ir pasirengta atliktų darbų pridavimui. Šiuo pranešimu ieškovas paprašė atsakovo atvykti į objektą darbų perdavimą - priėmimą 2008 m. liepos 3 d. 10.00 val. Tuo pačiu ieškovas pastebėjo, kad jis negalėjo ir negali užpildyti atsakovo reikalaujamo statybos darbų žurnalo, kadangi atsakovas jo neperdavė ir neperduoda ieškovui. Tačiau atsakovas į pastarąjį ieškovo pranešimą iš vis nesureagavo ir į objektą darbų perdavimui priėmimui neatvyko. Nors atsakovas į objektą darbų perdavimui priėmimui neatvyko ir nepaisant to, kad ieškovas ištaisė nurodytus trūkumus, atsakovas 2008 m. liepos 22 d. vienašališkai surašė dar vieną atliktų darbų defektinį aktą, kuriame dar kartą nurodė jau anksčiau 2008 m. birželio 12 d. atliktų darbų defektiniame akte nurodytus defektus, kuriuos ieškovas jau buvo ištaisęs ir apie tai informavęs atsakovą. 2008 m. liepos 29 d. pranešimu ieškovas dar kartą pranešė atsakovui, kad pastarojo nurodyti defektai yra jau ištaisyti ir yra pasirengta atliktų darbų perdavimui priėmimui. 2008 m. rugpjūčio 1 d. atsakymu į pranešimą ieškovas pakartotinai pabrėžė atsakovui, kad visi jo nurodyti defektai ištaisyti ir kad jau 9 mėnesius trunka galutinio darbų pridavimo suderinimas, kadangi atsakovas visaip vengia priimti darbus vis pateikdamas neva atliktų darbų trūkumus. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas vengia priimti atliktus darbus, nurodydamas darbų trūkumus, ieškovas pareikalavo atlikti dalinį darbų perdavimą priėmimą, kad nors būtų priimti tie darbai, dėl kurių iš atsakovo pusės nėra pretenzijų. Tačiau ir į paskutiniuosius ieškovo raštiškus pranešimus ir prašymus atsakovas nesureagavo ir toliau vengė priimti ieškovo atliktus darbus. 2008 m. rugsėjo 11 d. ieškovas vienašališkai surašė dalinį darbų pridavimo aktą Nr. 20080911/1 ir Pažymą Nr. 20080911/1 dėl atliktų darbų už 45 916 Lt 43 ct sumą. Tačiau atsakovas minėtų dokumentų nepasirašė ir 45 916 Lt 43 ct sumos už atliktus darbus nesumokėjo. Vietoj to, atsakovas atsiuntė atsakymą į 2008 m. rugsėjo 12 d. ieškovo raštą, kuriame nurodė, kad nepripažįsta dalinio darbų perdavimo vėl nurodydamas tuos pačius kaip ir anksčiau siųstuose raštuose nurodytus defektus. Atsakovas vengdamas priimti ieškovo atliktus darbus, pažeidė tiek Rangos sutarties 6.1 p., tiek ir CK 6.694 str. 1 d., reglamentuojančius atsakovo, kaip užsakovo, pareigą pradėti darbų priėmimą po raštiško ieškovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktus darbus.

4Atsakovas pateikė priešieškinį (1 t., b.l. 103-106), prašydamas nutraukti 2007-09-10 rangos sutartį ir priteisti iš ieškovo UAB „Metalmeta“ atsakovo Nemėžio totorių bendruomenei 60 968 Lt nuostolių atlyginimui, priteisti bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo atlikti darbai negali būti laikomi kokybiškais, rangos darbų defektai nėra ištaisyti iki šiol. 2007-09-10 ieškovas ir atsakovas pasirašė rangos sutartį, pagal kurią UAB „Metalmeta“ įsipareigojo atlikti stogo dengimo darbus ir perduoti juos Nemėžio totorių bendruomenei pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą. Tokiu aktu ieškovas įsipareigojo perduoti tik atliktą tinkamą ir kokybišką darbų rezultatą, tačiau UAB „Metalmeta“ nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, todėl atsakovas nuolat siuntė raštus dėl nustatytų stogo darbų defektų, ieškovas vis žadėdavo trūkumus ištaisyti, tačiau ir šiuo metu stogo įrengimo darbai pagal 2007-09-10 rangos sutartį nėra atlikti kokybiškai, bei užbaigti. 2008-09-11 atsakovas buvo pasikvietęs į darbų apžiūrą ir įvertinimą nesuinteresuotus asmenis, buvo surašytas protokolas, kuriame nurodyta, kad dar 2008-06-12 defektiniame akte išvardinti darbų trūkumai nebuvo ištaisyti ir protokolo surašymo metu. Vėliau ieškovas kreipėsi į teismą, todėl bet kokie darbų trūkumų taisymai ar geranoriškos derybos šiuo klausimu baigėsi. Tokiu būdu ir šiuo metu ieškovo atlikti darbai yra su trūkumais, dėl kurių naudojimasis 2007-09-10 rangos sutarties objektu yra apsunkintas, ieškovui atlikus darbus nekokybiškai, atsakovui yra padaryti nuostoliai, kurių suma - 60 968 Lt. Būtent toks reikalavimas ir reiškiamas priešieškiniu, kadangi vadovaujantis 2007-09-10 rangos sutarties 8.1 punktu, ji ir šiuo metu yra galiojanti, o UAB „Metalmeta“ savo darbų trūkumų neištaiso jau beveik metus laiko.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu (2 t., b.l. 13-21) ieškinį atmetė. Priešieškinį tenkino. Nutraukė 2007-09-10 rangos sutartį Nr. I-09-10, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,Metalmeta“ ir Nemėžio totorių bendruomenės. Priteisė iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 60 968 Lt nuostolių atlyginimui. Priteisė iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 8330 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ 11 Lt 70 ct pašto išlaidų valstybei. Teismas sprendė, kad byloje esančiais įrodymais - raštu dėl nustatytų stogo darbų defektų, 2008 m. birželio 12 d. atliktų darbų defektiniu aktu, 2008 m. liepos 22 d. atliktų darbų defektiniu aktu, bei kitais byloje esančiais įrodymais yra įrodytas faktas, kad ieškovas stogo dengimo darbus atliko nekokybiškai.

6Teismas atsižvelgdamas į 2009-10-20 - 2009-12-10 teismo ekspertizės išvadas, bei vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijais, padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas, o priešieškinis tenkintinas, 2007-09-10 rangos sutartis nutrauktina, iš ieškovo atsakovui priteistina 60 968 Lt nuostolių atlyginimui.

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 8 d. papildomu sprendimu (2 t., b.l. 32) priteisė iš ieškovo UAB „Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 3000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Apeliaciniais skundais (2 t., b.l. 35-41, 43-47) ieškovas UAB ,,Metalmeta“ prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas; taip pat prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo atsakovo prašymą dėl 3000 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų atmesti. Apeliantas nurodo, kad priimdamas ginčijamą sprendimą, teismas iš esmės pažeidė proceso normas ir netinkamai taikė rangos sutarties teisinius santykius ir nuostolių atlyginimą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Dalyje dėl ieškinio atmetimo, teismo sprendimas yra visiškai be motyvų ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

9Priimdamas sprendimą, teismas šiurkščiai pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą, jų motyvavimą sprendime ir sprendimo pagal įrodymus priėmimą. Teismas formaliai vertino įrodymus – tik pagal raštų dėl defektų buvimą spręsdamas, kad ieškovo darbai buvo nekokybiški. Jis visiškai neanalizavo pačių raštų ir defektinių aktų turinio, nepasisakė, kodėl šiais raštais ir aktais vadovaujasi sprendime, tuo iš esmės pažeisdamas CPK 185 str. 1 d., 270 str. 4 d. 2,3 p.

10Teismas ieškovo raštų ir jų turinio dėl atsakovo nustatytų defektų nepagrįstumo nevertino, jų sprendime nepaminėjo ir dėl jų atmetimo nepasisakė. Tuo teismas neištyrė dalies byloje esančių įrodymų ir pažeidė CPK 185 str. 1 d., 270 str. 4 d. 3 p.

11Ieškovo manymu, teismas CK 6.665 str. 4 d. nuostatą taikė netinkamai, pažeisdamas procesines ir materialines teisės normas, kadangi teismas rangos sutarties nutraukimui taikė ne tą CK nuostatą. Ši norma nenumato galimybės nutraukti sutarties.

12Pirmosios instancijos teismas ydingai taikė ir CK 6.665 str. 3 d. nuostatą. Teismas nevertino, ar ieškovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas reiškia esminį sutarties pažeidimą ir dėl to nepasisakė skundžiamame sprendime. Todėl teismas nenustatė, kad ieškovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas reiškia esminį sutarties pažeidimą ir neturėjo teisės taikyti CK 6.665 str. 3 d. Atsakovo pateikti dokumentai nurodo pavienius defektus, tačiau nėra įrodyta, kad dėl nustatytų defektų stogo negalima naudoti pagal paskirtį. Taip pat nėra nustatyta, kad trūkumai yra nepašalinami. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad defektai yra pataisomi ir ieškovas juos taisė.

13Ieškovas pažymi, kad atsakovas turėjo priimti darbus iš ieškovo ir darbų priėmimo metu ar po jo konstatuoti darbo trūkumus pagal priimtą darbų kiekį. Tiek defektiniuose aktuose, tiek ekspertizės akte atsakovas perkelia ieškovui atsakomybę už projektuotojų, kitų rangovų, techninės priežiūros vadovo darbų trūkumus.

14Net jei ieškovas rangos darbus būtų atlikęs nekokybiškai, atsakovas negali būti kartu ir atleistas nuo kainos už rangos darbus mokėjimo ir gauti nuostolių už trūkumų atlyginimą.

15Ieškovas reikalavo nuostolių 60 968 Lt sumai, tačiau tokių nuostolių neįrodė. Atsakovo pateiktoje Lokalinėje sąmatoje buvo įtraukti darbai, dėl kurių šalys nesitarė, kurių ieškovas neatliko ir neperdavė, todėl sudaryta lokalinė sąmata yra nepagrįsta nei darbų kiekiu, nei kainomis. Byloje atlikta ekspertizė taip pat yra nepagrįsta nei darbų kainomis, nei darbų kiekiu.

16Prie priešieškinio pridėtoje Lokalinėje sąmatoje numatyta, kad nuostolius sudaro 51 234 Lt suma, o likusi suma yra 9 734 Lt PVM suma. Todėl priteisus atsakovui PVM sumą, atsakovas nepagrįstai praturtėtų ieškovo sąskaita.

17Ieškovas nurodo, kad atsakovo byloje pateiktas pinigų priėmimo kvitas neįrodė, kad atsakovas patyrė 3000 Lt bylinėjimosi išlaidų būtent šioje byloje.

18Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė CPK 98 str. 2 d. ir 291 str. 1 d. 5 p., 270 str. 4 d. 4 p., nes skundžiamame sprendime priteistos bylinėjimosi išlaidos yra visiškai nemotyvuotos.

19Skundžiamu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos nepagrįstai viršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus jų rekomendacinius dydžius.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 63-67) atsakovas Nemėžio totorių bendruomenė prašo apeliacinius skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą palikti nepakeistus. Atsakovas nurodo, kad su ieškiniu pateikti 2008-09-11 dalinis darbų pridavimo aktas Nr. 20080911/1 bei pažyma Nr. 20080911/1 yra be jokios žymos, kuri yra būtina tiek pagal 2007-09-10 rangos sutarties 6.3 p., tiek pagal CK 6.694 str. 4 d. Šie dokumentai ieškovo buvo vienašališkai surašyti esant ginčams tarp šalių. Priešieškinį teismas tenkino iš esmės ne UAB ,,Metalmeta“ apeliaciniame skunde nurodomų raštų, o ekspertizės akto pagrindu. Vertinant darbų kiekius, labiausia pagrįsta yra vadovautis būtent Nemėžio totorių bendruomenės pateiktoje lokalinėje sąmatoje ir ekspertizės akte nurodytais darbų kiekiais, kurie buvo apskaičiuoti pagal projektinę dokumentaciją.

21Ieškovo argumentai apie ekspertizės aktą nesant jokio specialisto ar eksperto paaiškinimo negali būti laikomi pakankamais konstatuoti faktui, kad ekspertizės aktas yra su trūkumais.

22Iš pirmosios instancijos teismo 2010-05-12 sprendimo visiškai aišku, apie kurią CK normą buvo kalbama, kadangi pacituotas pats CK 6.665 str. 3 d. tekstas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovas patvirtina, kad su atstove yra sudaryta sutartis dėl teisinių paslaugų tik išskirtinai dėl nagrinėjamos civilinės bylos, jokios kitos paslaugos pagal byloje esančią sutartį teikiamos nebuvo. Byla buvo nagrinėjama ne trumpą laikotarpį, buvo rašyti šie procesiniai dokumentai – atsiliepimas į ieškinį, priešieškinys, prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo, atskirasis skundas, prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo.

24

25Apeliaciniai skundai iš dalies tenkintini, pirmosios instancijos teismo sprendimas bei papildomas sprendimas panaikinami priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

26Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

27Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme 2010-03-31 teismo posėdyje abiejų šalių prašymu bylos nagrinėjimą buvo nespręsta atidėti dėl taikos sutarties sudarymo ir paskirti kitą parengiamojo teismo posėdžio datą - 2010 m. balandžio 29 d. Šalims nepavykus sudaryti taikos sutarties, ieškovo advokatas 2010 m. balandžio 29 d. patiekė teismui savo rašytinius paaiškinimus dėl pareikšto ieškinio ir priešieškinio bei suformulavo prašymą bylą nagrinėti ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant (2 t. b.l. 4-7). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, esant tokiai ieškovo išreikštai valiai bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, tačiau pateikiant rašytinius paaiškinimus dėl nagrinėjamos bylos esmės, pirmos instancijos teismas, esant atsakovo sutikimui, visiškai pagrįstai pradėjo žodinį bylos nagrinėjimą ir išsprendė bylą iš esmės (CKP 231 str. 5 d.). Kolegija taip pat nesutinka, kad nepakankamas teismo sprendimo dėl ieškinio atmetimo motyvavimas yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Be to, šalių sudarytoje rangos sutartyje nurodytam Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kaip galimam pinigų mokėtojui, ginčo tarp statybos rangos sutarties šalių išsprendimas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai įtakos teisėms ir pareigoms neturės (CPK 47 str.), todėl įtraukti šio asmens į bylos nagrinėjimą nėra jokio teisinio pagrindo.

28Byloje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. tarp šalių sudaryta rangos sutartis Nr. 1-09-10, pagal kurią ieškovas (rangovas) UAB ,,Metalmeta“ ir atsakovas (užsakovas) Lietuvos totorių bendruomenė susitarė: šia sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti stogo dengimo darbus ir perduoti užsakovui gautą darbų rezultatą, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį atlyginti rangovui (1 t. b.l. 9-12). Ieškovas įsipareigojo perduoti tik atliktą tinkamą ir kokybišką darbų rezultatą (2007-09-10 rangos sutarties 5.2 punktas). Pagal Rangos sutarties 3.2 p. atsakovas ieškovui už atliktus darbus turi sumokėti per 15 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (1 t., b.l. 9). 2008 m. rugsėjo 11 d. surašytas dalinis darbų pridavimo aktas Nr. 20080911/1 ir Pažyma Nr. 20080911/1, pagal kuriuos atsakovas ieškovui už atliktus darbus yra skolingas 45 916, 43 Lt (1 t., b.l. 15-16).

29Atsakovas Nemėžio totorių bendruomenė 2008-06-05 siuntė ieškovui raštą dėl nustatytų stogo darbų defektų (1 t., b.l. 18), 2008 m. birželio 12 d. atliktų darbų defektinį aktą, Nemėžio totorių bendruomenė prašo ištaisyti visus defektus, pilnai užbaigti darbus, pateikti ir sutvarkyti visus dokumentus ieškovas turi iki 2008-06-25 (1 t., b.l. 20). 2008 m. liepos 22 d. atliktų darbų defektiniu aktu pakartotinai apžiūros metu komisija, susidedanti iš užsakovo atstovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir UAB „Metalmeta“ darbų vadovo, nustatė atliktų darbų ir pastebėjo naujai atsiradusių atliekamų darbų trūkumus (defektus) (1 t., b.l. 23).

302009-06-08 teismo nutartimi atsakovo sąskaita buvo paskirta statybinė ekspertizė, nustatyti rangos darbų kokybę, 2009-10-20 - 2009-12-10 teismo ekspertizės akte padaryta išvada, kad ištaisyti defektus kainuotų 56 989 Lt.

31Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl ieškinio reikalavimų atmetimo nepagrįstumo.

322008 m. rugsėjo 11 d. ieškovas vienašališkai surašė dalinį darbų pridavimo aktą Nr. 20080911/1 ir Pažymą Nr. 20080911/1 dėl atliktų darbų už 45 916 Lt 43 ct sumą.

33Šalių sudarytos rangos sutarties 3.1 p. numatė atsakovo pareigą dalimis priimti rangovo atliekamus darbus. Atsakovo pareiga priimti ieškovo atliktą darbą yra numatyta CK 6.644 str. 1 d. bei 6.662 straipsnyje. Atliktų darbų akte yra nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie bylai svarbias aplinkybes. Užsakovas turi pareigą priimti darbus net jei šie turi trūkumų. Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutrtinių įsipareigojimų įvykdymo etapą.

34Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę atliktų darbų aktą pasirašyti vienašališkai.

35Toks atliktų darbų perdavimas – priėmimas statybos rangos sutartyje laikomas vienašaliu sandoriu, kuris gali būti ginčijamas. Nesikreipimas dėl tokio akto nuginčijimo suponuoja prievolę sumokėti už atliktus darbus.

36Atsakovas šioje byloje dalinio darbų pridavimo akto Nr. 20080911/1, jame nurodytų atliktų darbų apimties ir vertės neginčijo, todėl turi pareigą sumokėti ieškovui už šiame atke nurodytus statybos darbus. Šių darbų trūkumai buvo ištirti ir teismo ekspertizės akte, už jų trūkumų šalinimą paskaičiuoti nuostoliai, todėl apeliacinės instancijos teismo kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad net jei ieškovas rangos darbus būtų atlikęs nekokybiškai, atsakovas negali būti kartu ir atleistas nuo kainos už rangos darbus mokėjimo, ir gauti nuostolių už trūkumų atlyginimą.

37Taigi, net ir nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Todėl pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje dėl ieškinio netenkinimo panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės ieškovui UAB ,,Metalmeta“ 45 916 Lt 43 ct skolos už atliktus statybos darbus. Tačiau remiantis CK 6.655 str. 1 d. užsakovas privalo mokėti rangovui sutartyje numatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Todėl nustačius, kad UAB „Metalmeta“ atlikti darbai turi trūkumų, kurių ieškovas taip ir nepašalino, ieškovo reikalavimas dėl 3765 Lt 15 ct delspinigių priteisimo negali būti tenkinamas.

38Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų trūkumų, todėl kiekviena šalis turėjo teisę reikalauti skirti ekspertizę. Tokios ekspertizės išlaidos tenka rangovui (CK 6.662 str. 5 d.).

392009 m. birželio 8 d. nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo paskirtos teismo ekspertizės akte yra padaryta išvada, kad UAB „Metalmeta“ atlikti darbai turi esminių trūkumų: nepagrįstai įrengta stogo difuzinė plėvelė, darbai atlikti ne pagal projektą, difuzinė plėvelė yra pažeista, pradeginta, neužtenka įrengtų ventiliacinių kaminėlių, čerpės suklotos nelygiai, čerpių sujungimo siūlės nėra visiškai uždengtos, vietomis stogo nuolydis yra nepakankamas, hidroizoliacija aplink ventiliacinius kaminėlius atlikta nekokybiškai, kraigo galų čerpės yra nevisiškai prigludusios, pažeistos. Ekspertizės akto išvadose nurodoma, kad UAB „Metalmeta“ atliktų defektų šalinimas ieškovui kainuotų 56 989 Lt. Tai, kad teismo ekspertizės aktą pasirašė ne tik teismo ekspertu paskirtas Leonas Ustinovičius, tačiau ir jo asistentas, kolegijos nuomone, ekspertizės akto įrodomosios reikšmės nekeičia.

40Ieškovas UAB „Metalmeta“ teismo ekspertizės akte nurodytų atliktų darbų trūkumų nepašalimo iki šiol, nes jų nepripažino. Todėl atsakovas Nemėžio totorių bendruomenė turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.).

41Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį eksperto išvada laikoma viena iš įrodymų rūšių. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ji didesnės galios už kitus įrodymus neturi, teismui eksperto išvada neprivaloma ir turi būti vertinama kartu su kitais įrodymais. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad eksperto išvada turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t.y. ekspertizės išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės. Teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas teismo procesiniame sprendime (CPK 218 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Congestum group“ v. UAB „ Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas teismo procesiniame sprendime (CPK 218 straipsnis). Konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t.y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Gali būti kritiškai vertinama dalis ekspertizės akto duomenų. Pagrindas kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, todėl kad ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios.

42Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teisme atliktos teismo ekspertizės išvadomis, kuriose nurodyta, kad UAB „Metalmeta“ atlikti stogo dengimo darbai turi esminių trūkumų, kurių pašalinimas kainuoja 56989 Lt. Laikantis teismo ekspertizės akto išvadų, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegiją iš ieškovo UAB „Metalmeta“ priteistinų nuostolių dydį mažina iki 56 989 Lt.

43Atsakovas priešieškiniu siekė įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. To paties siekia ir ieškovas, pateiktuose apeliacinės instancijos teismui rašytiniuose paaiškinimuose. Todėl iš priteistinų atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 56 989 Lt nuostolių atėmus ieškovui UAB ,,Metalmeta“ 45 916 Lt 43 ct priteistiną skolą už atliktus statybos darbus, galutinis nuostolių dydis sudaro 11 072 Lt 57 ct, priteistinų atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei už UAB „Metalmeta“ atliktų darbų trūkumų šalinimą.

44Iš ieškovo UAB „Metalmeta“ taip pat turi būti priteista 4500 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų (CK 6.662 str. 5 d.), taip pat 1709 Lt 67 ct žyminio mokesčio, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

45Iš byloje pateiktų pinigų priėmimo kvitų (1 t. b.l. 94, 111) matyti, kad atsakovas Nemėžio karaimų bendruomenė pirmos instancijos teisme turėjo viso 5000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-04 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.2, 8.5 p., į pateiktų procesinių dokumentų apimtis ir turinį, šios bylos nedidelį sudėtingumą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 2010 m. gegužės 12 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu priteistų 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma yra pakankama tam, kad atlyginti atsakovo bylinėjimosi išlaidas, iš dalies patenkinus ir ieškinį, ir priešieškinį. Todėl apelianto UAB „Metalmeta“ apeliacinis skundas dėl papildomo sprendimo tekinamas, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. papildomas sprendimas dėl 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas - prašymą dėl papildomų 3000 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

46Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliaciniai skundai patenkinti tik iš dalies, vadovaudamasi tomis pačiomis Teisingumo ministro 2004-04-04 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų nuostatomis mažina atsakovui priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme dydį iki 500 Lt.

47Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo apeliaciniai skundai iš dalies tenkintini, skundžiami teismo sprendimai panaikinami ir priimamas naujas sprendimas.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

50Ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti iš atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės ieškovui UAB ,,Metalmeta“ 45 916 Lt 43 ct skolos už atliktus statybos darbus, 1377 Lt 49 ct žyminio mokesčio ir 1770 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso – 49 063 Lt 92 ct.

52Priešieškinį tenkinti iš dalies.

53Nutraukti 2007-09-10 rangos sutartį Nr.I-09-10, sudarytą tarp ieškovo UAB „Metalmeta“ ir atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės.

54Priteisti iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 56 989 Lt nuostolių, 1709 Lt 67 ct žyminio mokesčio, 4500 Lt ekspertizės išlaidų ir 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso – 65 198 Lt 67 ct.

55Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. papildomą sprendimą dėl 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą - prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

56Įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir galutinai priteisti iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 16 134 Lt 75 ct.

57Priteisti iš atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės apeliantui UAB ,,Metalmeta“ 1377 Lt 49 ct žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą.

58Priteisti iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių bendruomenei 500 Lt išlaidų advokatės pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

59Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo Nėmėžio totorių bendruomenės turto areštą, taikytą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi ir 2010 m. liepos 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB ,,Metalmeta“ kreipėsi su ieškiniu (b.l. 1-6) į teismą... 4. Atsakovas pateikė priešieškinį (1 t., b.l. 103-106), prašydamas nutraukti... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu (2 t.,... 6. Teismas atsižvelgdamas į 2009-10-20 - 2009-12-10 teismo ekspertizės... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 8 d. papildomu sprendimu... 8. Apeliaciniais skundais (2 t., b.l. 35-41, 43-47) ieškovas UAB ,,Metalmeta“... 9. Priimdamas sprendimą, teismas šiurkščiai pažeidė procesines teisės... 10. Teismas ieškovo raštų ir jų turinio dėl atsakovo nustatytų defektų... 11. Ieškovo manymu, teismas CK 6.665 str. 4 d. nuostatą taikė netinkamai,... 12. Pirmosios instancijos teismas ydingai taikė ir CK 6.665 str. 3 d. nuostatą.... 13. Ieškovas pažymi, kad atsakovas turėjo priimti darbus iš ieškovo ir darbų... 14. Net jei ieškovas rangos darbus būtų atlikęs nekokybiškai, atsakovas negali... 15. Ieškovas reikalavo nuostolių 60 968 Lt sumai, tačiau tokių nuostolių... 16. Prie priešieškinio pridėtoje Lokalinėje sąmatoje numatyta, kad nuostolius... 17. Ieškovas nurodo, kad atsakovo byloje pateiktas pinigų priėmimo kvitas... 18. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė CPK 98... 19. Skundžiamu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos nepagrįstai viršija... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 63-67) atsakovas Nemėžio... 21. Ieškovo argumentai apie ekspertizės aktą nesant jokio specialisto ar... 22. Iš pirmosios instancijos teismo 2010-05-12 sprendimo visiškai aišku, apie... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovas patvirtina, kad su atstove yra sudaryta... 24. ... 25. Apeliaciniai skundai iš dalies tenkintini, pirmosios instancijos teismo... 26. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 27. Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme 2010-03-31 teismo posėdyje... 28. Byloje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. tarp šalių sudaryta rangos... 29. Atsakovas Nemėžio totorių bendruomenė 2008-06-05 siuntė ieškovui raštą... 30. 2009-06-08 teismo nutartimi atsakovo sąskaita buvo paskirta statybinė... 31. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo... 32. 2008 m. rugsėjo 11 d. ieškovas vienašališkai surašė dalinį darbų... 33. Šalių sudarytos rangos sutarties 3.1 p. numatė atsakovo pareigą dalimis... 34. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo... 35. Toks atliktų darbų perdavimas – priėmimas statybos rangos sutartyje... 36. Atsakovas šioje byloje dalinio darbų pridavimo akto Nr. 20080911/1, jame... 37. Taigi, net ir nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi... 38. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų trūkumų, todėl... 39. 2009 m. birželio 8 d. nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo paskirtos... 40. Ieškovas UAB „Metalmeta“ teismo ekspertizės akte nurodytų atliktų... 41. Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį eksperto išvada laikoma viena iš įrodymų... 42. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 43. Atsakovas priešieškiniu siekė įskaityti priešpriešinius vienarūšius... 44. Iš ieškovo UAB „Metalmeta“ taip pat turi būti priteista 4500 Lt... 45. Iš byloje pateiktų pinigų priėmimo kvitų (1 t. b.l. 94, 111) matyti, kad... 46. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad... 47. Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 49. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti... 50. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti iš atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės ieškovui UAB... 52. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Nutraukti 2007-09-10 rangos sutartį Nr.I-09-10, sudarytą tarp ieškovo UAB... 54. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių... 55. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. papildomą sprendimą... 56. Įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir galutinai priteisti... 57. Priteisti iš atsakovo Nemėžio totorių bendruomenės apeliantui UAB... 58. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Metalmeta“ atsakovui Nemėžio totorių... 59. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo Nėmėžio totorių...