Byla e2A-816-368/2018
Dėl 2450,25 Eur skolos, 235,98 Eur palūkanų ir 9,65 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rasos Bartašienės ir Irenos Stasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) UAB „Haacs“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Garant Supply“ ieškinį atsakovei UAB „Haacs“ dėl 2450,25 Eur skolos, 235,98 Eur palūkanų ir 9,65 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Garant Supply“ prašė priteisti iš atsakovės UAB „Haacs“ 2450,25 Eur skolos, 235,98 Eur palūkanų nuo 2016-04-03 iki ieškinio pateikimo teismui 2017-06-15 dienos, 9,65 % dydžio metinių palūkanų už priteistą 2685,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 590 Eur bylinėjimosi išlaidų ir bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad pas atsakovę užsisakė prekes – kondicionierius, iš anksto apmokėjo 2450,25 Eur, likusi suma turėjo būti apmokėta po prekių pristatymo per 14-30 dienų, tačiau atsakovė nustatytu laiku prekių nepristatė, todėl turi grąžinti ieškovės sumokėtą avansą. 2.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 3 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai. 3.

7Atsakovė UAB „Haacs“ pateikė prieštaravimus. Prašė Trakų rajono apylinkės teismo 2017-07-03 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti bei už nepagrįsto ieškinio pateikimą skirti ieškovei UAB „Garant Supply“ baudą, taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė 2016 m. vasario mėnesį kreipėsi į atsakovę dėl kondicionierių iš atsakovės įsigijimo. Susitarė dėl perkamo kondicionierių kiekio bei jų pristatymo, tačiau tuo metu prekių dar neturėjo, bet galėjo jas užsakyti, gauti ir pristatyti per 14 – 30 dienų terminą. Ieškovė aiškaus pritarimo dėl termino prekėms pristatyti nepareiškė, tik išreiškė pageidavimą, kad prekės būtų gautos kaip įmanoma greičiau. Pateikė sąskaita išankstiniam apmokėjimui 2450,25 Eur sumai, kurią ieškovė apmokėjo 2016-03-03. Prekės į atsakovės sandėlį buvo pristatytos 2016-03-22. Ieškovei pateikė apmokėti PVM sąskaitą faktūrą likusiai sumai, kurios ieškovė neapmokėjo ir nenurodė konkretaus prekių pristatymo adreso. Vėliau ieškovė informavo atsakovę apie prekių užsakymo atsisakymą ir pareikalavo sugrąžinti už prekes sumokėtus pinigus. Atsakovė elektroniniu laišku ieškovei išsiuntė pranešimą, kuriuo ieškovę informavo, kad 2016-02-26 sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra galiojanti ir ieškovės turi būti vykdoma. 2017-06-05, t. y. po daugiau nei metų, ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl pinigų negrąžinimo, tačiau nenurodė jokių sutarties sąlygų pažeidimų. Teigė, kad jeigu ieškovė būtų bendradarbiavusi su atsakove, prekės galėjo būti pristatytos į ieškovės nurodytą vietą nepažeidžiant pirkimo-pardavimo sutartimi sulygto 14 – 30 dienų termino, t. y. iki 2016-03-27. 4.

8Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus su jais nesutiko ir prašė palikti preliminarų sprendimą nepakeistą bei priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė, t. y. nepristatė prekių ieškovei per nustatytą terminą (vėliausiai iki 2016-04-02 (įskaitytinai)). Kadangi tolesnis sutarties vykdymas ieškovei prarado prasmę, todėl pareikalavo grąžinti avansą,

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

105.

11Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimu Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Ieškinį patenkino visiškai. 6.

12Teismas nustatė, kad ieškovė apmokėjo dalį sumos už prekes, o likusi prekių kainos dalis turėjo būti sumokėta po prekių pristatymo (vėliausiai iki 2016-04-02 įskaitytinai), tačiau atsakovė pažeidė CK 6.59 straipsnyje nustatytą draudimą ir vienašališkai pakeitė Sutarties sąlygas pareikalaudama, kad ieškovė sumokėtų visą prekių kainą iki prekių ieškovui pristatymo, 2016-03-21 išrašydama ieškovei sąskaitą faktūrą Nr. 0000264. Kadangi atsakovė susitarimo dėl apmokėjimo už prekes ir jų pristatymo nesilaikė, o ieškovė nesutiko su atsakovės vienašališkai primetama sąlyga ir laukė prekių, bet prekių atsakovė nepristatė, teismas sprendė, kad atsakovė netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, t. y. pažeidė esminę Sutarties sąlygą - prekių pristatymo terminą. Teismas pažymėjo, jog ieškovė, negalėdama pažeisti prisiimtų įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis, įsigijo kondicionierius iš kitų tiekėjų, tuo pačiu informavo atsakovę apie pirkėjo teisių pažeidimą ir turėjo pagrindą prašyti grąžinti avansą. Teismas atmetė atsakovės prašymą skirti ieškovei baudą už nepagrįsto ieškinio pareiškimą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

147.

15Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Haacs“ prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą panaikinti ir ieškovės UAB „Garant Supply" ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia argumentais: 7.1.Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog ieškovė, nurodydama, kad prekės turėjo būti perparduotos tretiesiems asmenims, nenurodė šių trečiųjų asmenų tapatybių bei neįvertino pačios ieškovės pasyvumo dėl prekių pristatymo termino. Esminė prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga ieškovės prašymas prekes pristatyti kuo greičiau, buvo pateiktas jau po prekių užsakymo patvirtinimo, t. y. prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Be to, teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad ginčo nagrinėjimo metu ieškovė net neteigė, kad prekių pristatymo terminas buvo esminė prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga. 7.2. Nepagrįsta teismo pozicija, kad apeliantė vienašališkai pakeitė prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas pareikalaudama, kad ieškovė likusią prekių kainos dalį sumokėtų iki prekių pristatymo remiantis išimtinai tik apeliantės 2016-03-21 išrašyta ir ieškovės pateikta PVM sąskaita faktūra visai prekių kainai dar iki prekių pristatymo į apeliantės sandėlį. PVM sąskaita faktūra yra tik buhalterinės apskaitos dokumentas ir jos pateikimas iki prekių pristatymo negali būti laikomas vienašaliu prekių pirkimo - pardavimo sutarties pakeitimu. Be to, ieškovė PVM sąskaitos faktūros pateikimui neprieštaravo. Priešingai, po PVM sąskaitos faktūros pateikimo ieškovė papildomai apeliantės paprašė pateikti prekių eksploatavimo aiškinamąjį raštą rusų kalba, taip akivaizdžiai patvirtindamas, kad PVM sąskaitos faktūros pateikimas iki prekių pristatymo ieškovei yra priimtinas. 7.3. Skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodoma, kad apeliantei nepristačius prekių, ieškovė informavo apeliantę apie teisių pažeidimą ir prekių užsakymo atsisakymą, tuo nutraukdama prekių pirkimo - pardavimo sutartį, nes pirkimo – pardavimo sutartis gali būti nutraukta tik kraštutiniu atveju, esant esminiam sutarties pažeidimui.

8.

16Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą, ieškovė UAB „Garant Supply“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia esminiu argumentu, jog teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė prekių nepristatė, nors jai buvo žinomas pristatymo adresas ir pažeisdama CK 6.59 str. vienašališkai atsisakė vykdyti šalių susitartas sąlygas dėl prekių pristatymo ir apmokėjimo, nes atsakovė dar net neturėdama prekių jau išrašė sąskaitą - faktūrą visai prekių sumai ir nepristačiusi prekių reikalavo šią sumą sumokėti. Skirtingai nei teigia apeliantė, pirmos instancijos teismas įvertino visus byloje surinktus įrodymus ir padarė teisingas išvadas dėl ginčo esmės bei teisingai išsprendė ginčą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

19teisiniai argumentai ir išvados

20 Apeliantės (atsakovės) UAB „Haacs“ apeliacinis skundas atmestinas. 9.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). 10.

22Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl teismo sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovės ieškinys dėl sumokėto avanso už prekes grąžinimo, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl ginčo esmės 11.

23Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia argumentais, jog teismas neteisingai vertino, kad prekių pristatymo terminas buvo esminė prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga, dėl ko laikė, jog prekių laiku ne pristatymas buvo esminis sutarties pažeidimas ir sutartis nutraukta pagrįsta, taip pat, jog PVM sąskaitos faktūros pateikimas gali būti laikomas vienašaliu prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų pakeitimu. 12.

24Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. 13.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Garant Supply“ 2016-02-24 elektroniniu laišku kreipėsi į atsakovę UAB „Haacs“ dėl trijų kondicionierių W24NKD modelio pirkimo. Atsakovas 2016-02-24 elektroniniu laišku atsakydama pasiūlė įsigyti kondicionierių RE24RKE modelio arba E24QKE modelio bei nurodė, kad kondicionieriai E24QKE būtų pristatyti per 14-30 dienų. 2016-02-24 atsakydama į atsakovės pasiūlymą, ieškovė nurodė, jog sutiktų įsigyti kondicionierius, kurių modelis yra E24QKE, bei prašė patikslinti kainą, pristatymo terminą ir atsiskaitymo sąlygas. Atsakovė 2016-02-26 elektroniniu laišku informavo ieškovę, kad perkant 3 vnt. kondicionierių E24QKE (toliau – prekės), 1 vnt. kaina būtų 1350 Eur ir PVM (su pristatymu), visų prekių kaina su pristatymu būtų 4050,00 Eur + PVM. Tokiu būdu šalys susitarė dėl mokėjimo už prekes sąlygų, o būtent, kad pusė kainos mokama avansu, o likusi dalis sumokama po prekių pristatymo. Ieškovė 2016-02-26 elektroniniu laišku patvirtino užsakymą, papildomai informuodama atsakovę, kad ši kondicionierius pristatytų kiek įmanoma greičiau. Tai yra, šalys 2016-02-26 elektroninio susirašinėjimo būdu sudarė minėtų prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). 2016-03-02 atsakovė pateikė ieškovei išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 115513 2450,25 Eur sumai, t. y. pusei prekių kainos, kurią ieškovė apmokėjo 2016-03-03, sumokėdama atsakovei, kaip ir buvo šalių sutarta, 2450,25 Eur avansą už prekes (b. l. 8, 9). Likusi prekių kainos dalis turėjo būti sumokėta po prekių pristatymo, o prekės pagal šalių susitarimą turėjo būti pristatytos vėliausiai iki 2016-04-02 įskaitytinai. Iki šalių sutarto termino pabaigos, t. y. iki 2016-04-02 įskaitytinai, atsakovė minėtų prekių ieškovei nepristatė. 14.

26Kaip matyti iš bylos aplinkybių, ginčo esmė - dėl sutartis reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 d). Sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu; jame nustatomos teisės ir pareigos. Minėta, jog pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Kartu pabrėžtina, kad šalys yra laisvos derėtis, o jei pasiektas susitarimas yra kuriai nors pusei nepriimtinas – šalys laisvos nesudaryti sutarties arba sudarant sutartį nusimatyti tokias sąlygas, kurios būtų priimtinos abejoms šalims. 15.

27Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010). 16.

28Nagrinėjamu atveju tarp šalių 2016-02-26 elektroninio susirašinėjimo būdu sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis ir ginčas tarp šalių kilęs dėl kieno kaltės – ieškovės ar atsakovės – nebuvo įvykdyta Sutartis, bei dėl to, ar Sutartis yra galiojanti ir turi būti vykdoma, ir ar atsakovei, nepristačiusiai laiku prekių ieškovei, atsirado pareiga grąžinti ieškovei jos sumokėtą avansą už prekes .Vertinant dėl kieno kaltės nebuvo įvykdyta sutartis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmiausia yra atsižvelgiama į pačios Sutarties nuostatas dėl ko konkrečiai šalys susitarė ir kokius ketinimus turėjo. Bylos duomenys patvirtina, jog šalys elektroninio susirašinėjimo būdu, kas laikytina tinkama sutarties sudarymo forma, susitarė dėl esminių sutarties sąlygų - prekių kainos, jos sumokėjimo sąlygų ir prekių pristatymo termino (10-11 b. l.). Jokios kitos Sutarties sąlygos ieškovės ir atsakovės nebuvo aptartos – ką patvirtino ir abi šalys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Šalys sutartimi nustatė prekių kainą – 4050 Eur + PVM, sumokėjimo sąlygos – dalis mokėjimo avansu, likusi – po prekių pristatymo, pristatymo terminas 14-30 dienų, vėliausiai iki 2016-04-02 dienos įskaitytinai. Ieškovė įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tinkamai: dalį sumos - 2450,25 Eur iš anksto sumokėjo atsakovei 2016-03-02 pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, tačiau prekės iki 2016-04-02 įskaitytinai nebuvo pristatytos. 17.

29Tuo tarpu atsakovė, vietoj to, kad būtų pristačiusi ieškovei prekes iki tarp šalių susitarto termino pabaigos, pateikė ieškovei apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą 4900,50 Eur sumai ir laikosi pozicijos, kad prekių nepristatė, nes ieškovė iki 2016-04-02 dienos įskaitytinai neapmokėjo sąskaitos ir nepatikslino pristatymo adreso. Esant aplinkybėms, kai šalys sudarydamos sutartį susitaria dėl vienų sąlygų, o sutarties vykdymo metu vien iš šalių pareikalauja kitos šalies atlikti veiksmus dėl kurių nebuvo susitarta, apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad tokia situacija traktuotina kaip vienašališkas prievolės įvykdymo sąlygų pakeitimas, ką CK nuostatos draudžia (6.59 straipsnis). Svarbu paminėti, kad atsakovė, vykdydama tarp šalių sudarytą sutartį, pirmiausia turėjo pristatyti ieškovei prekes ir tik po to reikalauti atsiskaitymo, taip, kaip buvo iš pradžių susitarta, tačiau atsakovė to nepadarė, kas teisėjų kolegijos nuomone, laikytina netinkamu prievolės įvykdymu CK 6.256 straipsnio 4 dalies normų prasme. Atsakovės argumentas, jog ieškovė nepatikslino pristatymo adreso, ginčo atveju nėra esminė ir reikšminga, nes atsakovė, gavusi išankstinį apmokėjimą ir žinodama ieškovės adresą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje Nr. 115513 (8 b. l.), pati turėjo imtis iniciatyvos pristatyti prekes ieškovei, o ne reikalauti apmokėti visą sumą už prekes dar prieš jas pristatant. 18.

30Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Pagal CK 6.315 straipsnio 1 dalį, jeigu sutartis numato, kad pirkėjas visą ar dalį kainos turi sumokėti iki daiktų perdavimo jam (išankstinis mokėjimas), tai pirkėjas kainą privalo sumokėti sutartyje nustatytu laiku, o pagal CK 6.315 str. 3 d., kai išankstinę įmoką gavęs pardavėjas nustatytu laiku neperduoda pirkėjui daiktų, šis turi teisę reikalauti, kad pardavėjas jam perduotų daiktus arba grąžintų sumokėtą sumą. 19.

31Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2016 m. gegužės 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi, atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje yra pakankamai įrodymų, kad atsakovė ieškovei atlikus išankstinį mokėjimą, prekių laiku nepristatė ir taip padarė esminį Sutarties pažeidimą dėl ko ieškovė 6.315 straipsnio 3 dalies pagrindu įgijo teisę ne tik į sumokėto avanso grąžinimą, bet ir visas kitas ieškovės prašomas priteisti sumas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tuo pagrindu ieškovės ieškinį tenkino. 20.

32Kiti apeliantės argumentai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės. 21.

33Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas, naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 22.

34Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės ieškovės naudai priteistinos 640 Eur teisinės pagalbos išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš apeliantės UAB „Haacs“ (j. a. k. ( - )) 640,00 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct) atsakovei UAB „Garant Supply“ (j. a. k. ( - )) teisinės pagalbos išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Garant Supply“ prašė priteisti iš atsakovės UAB... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 3 d. preliminariu sprendimu... 7. Atsakovė UAB „Haacs“ pateikė prieštaravimus. Prašė Trakų rajono... 8. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus su jais nesutiko ir prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 5.... 11. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimu Trakų... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė apmokėjo dalį sumos už prekes, o likusi... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. 7.... 15. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Haacs“ prašo Trakų rajono... 16. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą, ieškovė UAB „Garant... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 19. teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliantės (atsakovės) UAB „Haacs“ apeliacinis skundas atmestinas. 9.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl teismo sprendimo, kuriuo... 23. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 24. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Garant Supply“ 2016-02-24... 26. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, ginčo esmė - dėl sutartis... 27. Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai... 28. Nagrinėjamu atveju tarp šalių 2016-02-26 elektroninio susirašinėjimo būdu... 29. Tuo tarpu atsakovė, vietoj to, kad būtų pristačiusi ieškovei prekes iki... 30. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar... 31. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 32. Kiti apeliantės argumentai šios bylos kontekste neturi teisinės... 33. Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 34. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės ieškovės naudai priteistinos 640... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš apeliantės UAB „Haacs“ (j. a. k. ( - )) 640,00 Eur (šeši...