Byla 2YT-24229-294/2016
Dėl antstolio D. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Darius Stakeliūnas, išieškotojas BUAB „Prostinvest“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės skundą dėl antstolio D. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Darius Stakeliūnas, išieškotojas BUAB „Prostinvest“ ir

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2016-04-15 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015-11-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-583-117/2015 nusprendė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014-12-22 sprendimo dalį bei priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų Lietuvos Respublikos Valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės 524 916,26 EUR tiesioginių nuostolių ir 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2008-07-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos Respublikos Valstybės 2 496,95 EUR palūkanų už nepagrįstai gautas pajamas; priteisti ieškovui iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 2 514,14 EUR palūkanų už nepagrįstai gautas pajamas bei kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. Stakeliūnas Vilniaus miesto savivaldybei 2015-11-16 įteikė 2015-11-16 Raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo nurodė, jog vykdo vykdomąją bylą Nr. 0032/15/01977 pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-11-12 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-223-262/2014 m. bei yra raginama per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos padengti vykdomajame dokumente nurodytą 527 430,40 EUR skolą, 194 075,10 EUR palūkanų ir sumokėti 426,32 EUR vykdymo išlaidų, iš viso - 721 931,82 EUR sumą į antstolio D. S. depozitinę sąskaitą, nors minėtoje civilinėje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-11-13 nutartimi Nr. 3P-2206/2015 priėmė atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-05 sprendimo peržiūrėjimo, be to, minėta nutartimi buvo sustabdytas Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-05 sprendimo dalies dėl priteistų sumų išieškojimo ieškovui BUAB „Prostinvest“ vykdymas tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, todėl antstolis D. Stakeliūnas visiškai nepagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus ir 2015-11-16 priėmė Raginimą įvykdyti sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-01 nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-05 sprendimą paliko nepakeistą ir Vilniaus miesto savivaldybėje 2016-04-13 buvo gautas antstolio D. S. 2016-04-12 Patvarkymas Nr. 32-1977/2015, kuriuo antstolis D. Stakeliūnas nutarė atnaujinti šią vykdomąją bylą, 2016-04-13 Nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. 2-223-262/2014 bei 2016-04-13 Patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 2-223-262/2014. Pareiškėjas nurodė, jog antstolis D. Stakeliūnas pažeidė pareiškėjo, t. y. kaip skolininko, teises ir teisėtus interesus, kadangi atnaujinus vykdomąją bylą 2016-04-12 buvo dar nepasibaigęs 10 dienų terminas ir pareiškėjas dar turėjo laiko įvykdyti sprendimą geranoriškai, be to, 2015-11-16 Raginime nurodyta išieškotina suma buvo 721 931,82 EUR, o 2016-04-13 dokumentuose nurodyta suma jau buvo 760 913,15 EUR, t. y. ne tik priskaičiuotų vykdymo išlaidų apimtimi, todėl antstolis D. Stakeliūnas turėjo pareigą siųsti naują raginimą pareiškėjui, nurodant visą išieškotiną sumą, be to, nepasibaigus Raginime numatytam terminui, buvo areštuotos visos Vilniaus miesto savivaldybės banko sąskaitos, kuriose yra laikomos lėšos socialinėms išmokoms, kompensacijoms, darbuotojų atlyginimams mokėti bei kitos lėšos, būtinos viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimui, be to, tokių sąskaitose esančių lėšų areštavimas sąlygoja pareiškėjo negalėjimą užtikrinti tinkamo savarankiškų bei valstybės deleguotų funkcijų vykdymo. Antstolio priimtas patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo turi būti pripažintas neteisėtu.

3Antstolis 2016-05-12 patvarkymu nutarė skolininko skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti. Nurodė, kad vykdamas minėtą vykdomąjį dokumentą, skolininkui Vilniaus miesto savivaldybei 2015-11-16 jis įteikė Raginimą įvykdyti sprendimą ir Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 2-223-262/2014, tačiau 2015-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento Juridinis skyrius raštu Nr. A51-111419/15 (3.11.1 –TD3) informavo apie tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-11-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3P-2206/2015, sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-05 sprendimo dalies dėl priteistų sumų išieškojimo vykdymą iki ši civilinė byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, todėl 2015-11-23 Patvarkymu Nr. 32-1977/2015 ši vykdomoji byla buvo sustabdyta iki byla bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka. Antstolis D. Stakeliūnas taip pat nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-01 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2016 m., apeliacinės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, todėl tokiu būdu nuo kasacinės teismo nutarties priėmimo dienos atsinaujino šios vykdomosios bylos vykdymas, t. y. nuo 2016-04-02 (imtinai) prasidėjo raginime nurodyto 10 dienų termino skaičiavimas ir raginimas įvykdyti sprendimą geruoju baigėsi 2016-04-11 (imtinai) imtinai. Antstolis D. Stakeliūnas nurodė, kad 2016-04-13 Patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir prie jo pridėtu 2016-04-13 Vykdymo išlaidų apskaičiavimu buvo apskaičiuotos vykdymo išlaidos 29 700,30 EUR sumai bei 2016-04-13 Nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. 2-223-262/2014 buvo nurodyta priverstinai nurašyti 760 913,15 EUR sumą iš esamų ir būsimų Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitų, todėl 2016-04-14 šios lėšos buvo nurašytos bei 2016-04-15 išieškotų lėšų paskirstymo Patvarkymu jos buvo paskirstytos.

4Atnaujinus bylos nagrinėjimą po jos sustabdymo, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėti rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešus šalims.

5Skundas tenkintinas.

6Pareiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio 2016-04-15 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0032/15/01977.

7Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima dėl asmeniui reikšmingų aplinkybių panaikinti teisėtus ir pagrįstus antstolio patvarkymus, ar pažeisti teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

8Vykdomąja bylos medžiaga Nr. 0032/15/01977 nustatyta, kad antstolis Darius Stakeliūnas priėmė vykdymui Vilniaus apygardos teismo 2015-11-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-223-262/2014 dėl 524 916,26 EUR skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš atsakovų LR Valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės; 2 514,14 EUR palūkanų už nepagrįstai gautas pajamas iš Vilniaus miesto savivaldybės išieškotojo BUAB „Prostinvest“ naudai. Iš vykdomojoje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog antstolis D. Stakeliūnas 2015-11-16 pareiškėjui įteikė 2015-11-16 Raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame ragino pareiškėją per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos padengti vykdomajame dokumente nurodytą skolą 527 430,40 EUR sumai, 194 075,10 EUR palūkanų bei sumokėti 426,32 EUR vykdymo išlaidas, iš viso - 721 931,82 EUR sumą į antstolio D. S. depozitinę sąskaitą bei taip pat įteikė ir 2015-11-16 Vykdymo išlaidų apskaičiavimą.

9Šie antstolio patvarkymai įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-23 nutartimi panaikinti (Vilniaus apygardos teismas 2016-09-26 nutartimi paliko nepakeistą).

10Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; šios aplinkybės – tai prejudiciniai faktai. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose. Dalyvaujantys byloje asmenys atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, šios aplinkybės – prejudiciniai faktai – laikytinos įrodytomis, todėl teismui draudžiama pakartotinai nagrinėti jau išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti kitoje byloje konstatuotus faktus bei teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje bankrutavusi A. J. IĮ v. UAB „Jurgio baldai“, bylos Nr. 3K-3-41/2014).

11Kaip jau aukščiau nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-23 nutartimi konstatavo (Vilniaus apygardos teismas 2016-09-26 nutartimi šią pirmosios instancijos nutartį paliko nepakeistą), kad „antstolis D. Stakeliūnas, kaip valstybės įgaliotas asmuo, kuriam yra keliami didesnio elgesio reikalavimai nei kitiems asmenims, šiuo atveju netinkamai atliko savo tiesiogines pareigas ir pilnai neįsitikino, ar visgi nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir pradėti jį vykdyti, tokiu būdu jis tinkamai nenustatė tų aplinkybių, jog kasacine tvarka sprendimo vykdymas buvo sustabdytas 2015-11-12 (imtinai), t. y. vykdomojo rašto išdavimo dieną bei visiškai nepagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus ir 2015-11-16 priėmė Raginimą įvykdyti sprendimą, nors antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, turi visas prieigas prie oficialių duomenų bazių, t. y. šiuo atveju ir prie LITEKO duomenų bazės, kurioje visi procesiniai veiksmai, atliekami konkrečioje byloje, yra matomi ir fiksuojami, todėl šiuo atveju jis turėjo ne teisę, o pareigą patikrinti visus šiuos duomenis ir realiai įsitikinti, kad nėra absoliučiai jokių kliūčių atlikti vykdymo veiksmus, ir tik tada juos atlikti. Teismas taip pat daro išvadą, jog 2015-11-16 Raginime nustatytas 10 dienų terminas šiuo atveju buvo nepasibaigęs, kadangi kaip matyti iš visos civilinės bylos medžiagos, 2015-11-16 Raginimas pareiškėjui buvo įteiktas 2015-11-16 (imtinai), vykdymo veiksmai buvo sustabdyti 2015-11-23 Patvarkymu ir 2016-04-12 Patvarkymu vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje buvo atnaujinti bei šis 2015-04-12 Patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo pareiškėjui buvo įteiktas 2015-04-13 (imtinai), todėl darytina išvada, kad pareiškėjas šiuo atveju iki 2015-04-16 (imtinai) turėjo laiko geranoriškai įvykdyti 2015-11-16 Raginimą, tačiau antstolis D. Stakeliūnas, nesulaukęs Raginime nustatyto 10 dienų termino pabaigos, 2016-04-13 priėmė Nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. 2-223-262/2014 bei 2016-04-13 Patvarkymą dėl 29700,30 EUR vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2016-04-13 Nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. 2-223-262/2014, kuriame nurodė priverstinai nurašyti 760913,15 EUR sumą iš esamų ir būsimų Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitų bei 2016-04-14 minėtas lėšas nurašė ir 2016-04-15 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu jas paskirstė.“

12Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.).

15Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008).

16Šiuo atveju jau aukščiau nurodyta teismo įsiteisėjusia nutartimi (tarp tų pačių šalių) konstatuota, kad antstolis netinkamai vykdė savo pareigas, o jo priimti patvarkymai dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo bei nurašymo panaikinti. Todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo bei sąžiningumo principais daro išvadą, kad antstolio patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo negali būti paliktas galioti, panaikinus antstolio patvarkymus dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo bei priverstinio lėšų nurašymo.

17Dėl nurodytos priežasties skolininko skundas dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais tenkintinas, skunde nurodytas antstolio patvarkymas naikintinas.

18Vadovaudamasis LR CPK 513, 290-292 str. teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto savivaldybės skundą dėl antstolio D. S. veiksmų pripažinimo neteisėtais tenkinti ir panaikinti antstolio 2016-04-15 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio... 2. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo... 3. Antstolis 2016-05-12 patvarkymu nutarė skolininko skundo dėl antstolio... 4. Atnaujinus bylos nagrinėjimą po jos sustabdymo, pareiškėjo skundas dėl... 5. Skundas tenkintinas. ... 6. Pareiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio 2016-04-15... 7. Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima... 8. Vykdomąja bylos medžiaga Nr. 0032/15/01977 nustatyta, kad antstolis Darius... 9. Šie antstolio patvarkymai įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 11. Kaip jau aukščiau nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-23... 12. Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 15. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas,... 16. Šiuo atveju jau aukščiau nurodyta teismo įsiteisėjusia nutartimi (tarp tų... 17. Dėl nurodytos priežasties skolininko skundas dėl antstolio veiksmų... 18. Vadovaudamasis LR CPK 513, 290-292 str. teismas... 19. Vilniaus miesto savivaldybės skundą dėl antstolio D. S. veiksmų... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...