Byla e2-888-381/2020
Dėl turto grąžinimo natūra

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės atskirąjį skundą civilinėje byloje pagal ieškovės V. F. ieškinį atsakovui G. B. dėl turto grąžinimo natūra,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė V. F. 2020 m. vasario 26 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui G. B., prašydama grąžinti jai 160 000 Eur vertės daiktus ir įrangą natūra. 2020 m. kovo 4 d. teismui pateiktu ieškiniu ieškovė pareiškė analogišką reikalavimą bei nurodė, kad tikslinga išduoti teismo įsakymą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi, nustatęs, kad ieškovės teismui pateikti procesiniai dokumentai neatitinka bendrųjų procesinių dokumentų turinio ir formos reikalavimų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111, 113-115 straipsniai, 135 straipsnio 1 dalies 2, 4-7 punktai), o teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis ieškovė sistemingai teikia teismui procesinius dokumentus su analogiškais trūkumais, ieškinius atsisakė priimti.

72.

82020 m. kovo 16 d. ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. nutarties panaikinimo, kurį grindė šią nutartį priėmusios teisėjos ryšiais su atsakovu, priešiškumu ieškovei, kurį Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi atsisakė priimti. 2020 m. kovo 24 d. ieškovė pateikė procesinį dokumentą, kurį pavadino apeliaciniu skundu, dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. nutarties, kurį grindė nutartį priėmusios teisėjos šališkumu.

93.

10Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi nustatė ieškovei 10 dienų terminą pašalinti 2020 m. kovo 24 d. pateikto atskirojo skundo trūkumus – pateikti CPK reikalavimus atitinkantį atskirąjį skundą bei nurodyti, ar ieškovė reiškia (ir kokiu pagrindu) nušalinimą civilinę bylą nagrinėjančiai teisėjai. Teismas nurodė, kad iš ieškovės pateikto procesinio dokumento turinio negalima nustatyti, kokį teismo procesinį sprendimą ieškovė skundžia ir kokio teisinio rezultato siekia. Todėl teismas ieškovei nustatė terminą pašalinti byloje pateikto atskirojo skundo trūkumus bei pateikti teismui atskirąjį skundą, kuriame būtų nurodyta: 1) skundžiama nutartis ir teismas, priėmęs tą sprendimą; 2) kokios bylos aplinkybės patvirtina nutarties ar jos dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (atskirojo skundo pagrindas); 3) apeliantės prašymas (atskirojo skundo dalykas). Teismas nurodė, kad atskirajame skunde apeliantė išdėstė tokį tekstą: „<...>, ją aplamai nušalinti ne tik nuo šios bylos nagrinėjimo, <...>“, tačiau iš šios formuluotės nėra aišku, ar (ir kokiu pagrindu) apeliantė civilinę bylą nagrinėjusiai teisėjai reiškia nušalinimą. Dėl to ieškovė įpareigota patikslinti atskirąjį skundą.

114.

122020 m. balandžio 9 d. ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties panaikinimo, kuriame prašė apriboti skundžiamą nutartį priėmusios teisėjos kišimąsi prie ieškovės inicijuotų bylų bei jos procesiniams dokumentams nagrinėti skirti teisėją D. B.. Taip pat ieškovė pabrėžė, kad nutartį priėmusios teisėjos negerbia, todėl jokių jos nustatytų sąlygų nevykdys.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Kauno apygardos teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties atsisakė priimti.

176.

18Teismas nurodė, kad ieškovės pateiktas atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties neatitinka įstatymo nustatytų turinio ir formos reikalavimų, jame nėra nurodyta, kokios faktinės bylos aplinkybės patvirtina skundžiamo procesinio sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais teisiniais argumentais ir įrodymais yra grindžiamos šios aplinkybės, nenurodytas aiškus apeliantės prašymas teismui (CPK 111 straipsnis, 338 straipsnis, 306 straipsnis).

197.

20Teismas nurodė, kad CPK įtvirtintos šalių teisės ir pareigos, kuriose nurodyta, kad suinteresuotas asmuo savo teisėmis, įskaitant ir teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, turi naudotis sąžiningai ir ja nepiktnaudžiauti (CPK 42 straipsnio 5 dalis), jei asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.137 straipsnio 3 dalis).

218.

22Iš teismų informacinės sistemos Liteko teismas nustatė, kad kitose civilinėse bylose ieškovei ne kartą buvo išaiškinti procesinių dokumentų turiniui ir formai keliami reikalavimai, teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimo tvarka, tačiau ieškovė sistemingai teikia teismui procesinius dokumentus su analogiškais trūkumais.

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

259.

26Ieškovė V. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

279.1.

28Tiek 2020 m. kovo 26 d. nutartį priėmusi teisėja L. Ž., tiek 2020 m. balandžio 14 d. nutartį priėmęs teisėjas T. R. nuslepia tai, kad ieškovė gina savo konkrečias daiktines teises, ir apsimeta, kad nesupranta, ko ieškovė reikalauja iš teismo.

299.2.

30Teisėjas T. R. yra įtakotas ir korumpuotas, sudaro sąlygas nusavinti ieškovės daiktus bei negina jos teisių. Teisėjas nevertina teismui pateiktų įrodymų ir teisinių argumentų.

319.3.

32Ieškovės prašymas (atskirojo skundo dalykas) yra teisėtas prašymas per teismą ginti jos teises.

33II.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3510.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

3711.

38Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3912.

40Atskirasis skundas turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, numatytus CPK 111-114 straipsniuose, ir specialiuosius, numatytus CPK 306, 311 straipsniuose. Jeigu paduotas atskirasis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306, 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti (CPK 316 straipsnis). Apeliantui per nustatytą terminą įvykdžius nutartyje nurodytus reikalavimus (ištaisius nustatytus trūkumus), skundas laikomas paduotu pradinio skundo padavimo dieną. Priešingu atveju, skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 straipsnio 2 dalis).

4113.

42Trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne apsunkinti teisės į teisminę gynybą realizavimą tiems asmenims, kurie dėl įvykusio nesusipratimo, klaidos, nepakankamo įstatymo supratimo, informacijos stygiaus ir pan. procesiniame dokumente ne visai tinkamai nurodo tam tikrus duomenis ar jų apskritai nenurodo. Tačiau neturėtų būti ginama teisė remiantis trūkumų šalinimo institutu asmenims, sąmoningai piktnaudžiaujantiems procesinėmis teisėmis tokiu būdu, kai procesą siekiama panaudoti akivaizdžiai niekinančio, įžeidžiančio požiūrio į valstybę, teismą, proceso dalyvius išreiškimui, nes civilinio proceso paskirtis yra kita (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1324-178/2016). Procesinės teisės įgyvendinimas tokiu būdu, kuriuo nepagrįstai, prieštaraujant subjektinės teisės paskirčiai, suvaržomos kitų asmenų turimos teisės ir teisėti interesai, laikytinas piktnaudžiavimu teise – neteisėtu veiksmu. Iš neteisėtų veiksmų negali kilti jokios teisėtos pasekmės, teisė ir teismai negali pripažinti neteisėtų veiksmų bei ginti piktnaudžiaujančių teise asmenų interesų. Todėl procesinės teisės, kurias dalyvaujantis byloje asmuo įgyvendina pažeisdamas kitų asmenų teisę į greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą bei šią teisę atitinkančias paties byloje dalyvaujančio asmens pareigas, <…>, negali teismo būti pripažįstamos ir ginamos. Teismas, nustatęs, kad savo procesinėmis teisėmis asmuo piktnaudžiauja, privalo ex officio (savo iniciatyva) šalinti tokius neteisėtus veiksmus ir jų pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-999/2001; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-2/2007).

4314.

44CK 1.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji nuostata, kad, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas piktnaudžiauti savo teise bei pasekmės tokio piktnaudžiavimo atveju – teismas gali atsisakyti ginti asmens subjektinę teisę. Piktnaudžiaujantis savo teise asmuo nebūtinai turi turėti tiesioginį tikslą padaryti žalą kitų asmenų interesams, tačiau žala kitiems asmenims gali atsirasti asmeniui nesąžiningai siekiant savo interesų patenkinimo. Įpareigojimas civilinių teisinių santykių subjektams, įgyvendinant savo teises ir atliekant pareigas, inter alia (be kita ko) įgyvendinant teisę į teisminę gynybą, veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus yra nustatytas ir CK 1.5 straipsnio 1 dalyje bei CPK 7, 42, 95 straipsniuose. Kiekvienas asmuo turi ne tik teises, bet ir tų teisių nulemtas pareigas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje nustatyta, kad asmuo privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių. Taigi, asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojamus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar jis elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008).

4515.

46Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Lietuvos teismuose vien 2019 m. sausio mėn. – 2020 m. kovo mėn. pagal V. F. pateiktus ieškinius, atskiruosius skundus yra užvesta daugiau nei šimtas bylų. Ne vienoje iš šių bylų, ir ne kartą, teismų nutartimis apeliantei buvo nustatyti teikiamų procesinių dokumentų trūkumai bei taikytas ieškinio trūkumų šalinimo institutas, taip pat akcentuota jos teisė kreiptis teisinės pagalbos (žr. pvz., Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1272-230/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-163-390/2020, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-37-640/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1217-945/2020, Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-686-876/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1217945/20250, Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-7714-393/2019, Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-32194-1087/2019, Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8603-630/2019, Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-29019-848/2019 ir kt.). Tačiau apeliantė ir toliau teismams teikė procesinius dokumentus, neatitinkančius CPK nustatytų bendrųjų procesinių dokumentų turinio ir formos reikalavimų, o teismams nustačius terminus nurodytus trūkumus ištaisyti, jų netaisė (žr. pvz., Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-5803-985/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1053-555/2020, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje e2-19727-1050/2020). Iš esmės analogiška situacija susiklostė ir nagrinėjamoje byloje.

4716.

48Bylos duomenimis Kauno apygardos teismas, 2020 m. kovo 4 d. nutartimi nustatęs, kad ieškovės teismui pateikti ieškiniai dėl daiktų ir įrangos išreikalavimo natūra neatitinka bendrųjų procesinių dokumentų turinio ir formos reikalavimų, o teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis ieškovė sistemingai teikia teismui procesinius dokumentus su analogiškais trūkumais, kurių niekada nešalina, ieškinius atsisakė priimti. Ieškovė šią nutartį apskundė atskiruoju skundu, kurį Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi, motyvuodamas analogiškomis aplinkybėmis, taip pat atsisakė priimti. 2020 m. kovo 24 d. ieškovė dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. nutarties pateikė procesinį dokumentą, kurį pavadino apeliaciniu skundu, grindė jį nutartį priėmusios teisėjos šališkumu. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi nustatė ieškovei 10 dienų terminą pašalinti 2020 m. kovo 24 d. pateikto atskirojo skundo trūkumus – pateikti CPK reikalavimus atitinkantį atskirąjį skundą bei nurodyti, ar ieškovė reiškia (ir kokiu pagrindu) nušalinimą civilinę bylą nagrinėjančiai teisėjai. Tačiau užuot pašalinusi atskirojo skundo trūkumus, ieškovė 2020 m. balandžio 9 d. pateikė dar vieną atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties panaikinimo, kuriame nurodė nutartį priėmusios teisėjos nustatytų sąlygų nevykdysianti. Skundžiama 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi teisingai nustačius, kad ieškovės pateiktas atskirasis skundas neatitinka įstatymo nustatytų turinio ir formos reikalavimų, jame nėra nurodyta, kokios faktinės bylos aplinkybės patvirtina skundžiamo procesinio sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais teisiniais argumentais ir įrodymais yra grindžiamos šios aplinkybės, nenurodytas aiškus apeliantės prašymas teismui, o tik teikiami tarpusavyje nesusiję argumentai dėl nutartį priėmusios teisėjos šališkumo, taip pat atsižvelgus į ieškovės sistemingai teikiamus teismui procesinius dokumentus su analogiškais trūkumais, teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti.

4917.

50Atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė, ignoruodama tiek šioje, tiek kitose bylose jai pateiktus teismų išaiškinimus, pakartotinai teikia civilinio proceso įstatymo reikalavimų neatitinkančius procesinius dokumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apygardos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties, netaikydamas atskirojo skundo trūkumų šalinimo instituto (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 316 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Akivaizdu, kad apeliantei pakartotinai šioje byloje pritaikius atskirojo skundo trūkumų šalinimo institutą nebūtų pasiekti šio instituto taikymo tikslai, kadangi apeliantė nepriklausomai nuo teismų išaiškinimų vėl teikė įstatymo reikalavimų neatitinkančius procesinius dokumentus ir, užuot pašalinusi jų trūkumus, nagrinėjamoje byloje pateikė trečią atskirąjį skundą (dėl teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties), kuris vėlgi neatitinka civilinio proceso įstatyme nustatytų procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimų. Nors iš atskirojo skundo turinio galima suprasti, jog skundžiama būtent 2020 m. balandžio 14 d. nutartis, tačiau jame tik kartojami pirmosios instancijos teismo ankstesnėse nutartyse ieškovei nustatyti įpareigojimai pašalinti teikiamų procesinių dokumentų trūkumus bei pateikti teismo išaiškinimai, dėstomi jau ne kartą kituose procesiniuose dokumentuose minėti argumentai dėl tariamo pirmosios instancijos teismo teisėjų šališkumo, tačiau nenurodoma, kokios faktinės bylos aplinkybės patvirtina skundžiamo procesinio sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą. Tokiu būdu civilinis procesas byloje yra nepagrįstai užvilkinamas ir praranda prasmę, taip ir nepasiekęs jokio teisinio rezultato. Toks apeliantės procesinis elgesys prieštarauja procesinės teisės teikti skundus apeliacine tvarka dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių paskirčiai ir reiškia piktnaudžiavimą šia teise.

5118.

52Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl 2020 m. balandžio 14 d. teismo nutarties, taikydamas ne konkrečią civilinio proceso teisės taisyklę dėl procesinio dokumento trūkumų šalinimo tvarkos, bet civilinio proceso teisės principus (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Atskirajame skunde, kuris analogiškai neatitinka CPK nustatytų formos ir turinio reikalavimų, išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė V. F. 2020 m. vasario 26 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 7. 2.... 8. 2020 m. kovo 16 d. ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos... 9. 3.... 10. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi nustatė ieškovei 10... 11. 4.... 12. 2020 m. balandžio 9 d. ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Kauno apygardos teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovės V. F.... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad ieškovės pateiktas atskirasis skundas dėl Kauno... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad CPK įtvirtintos šalių teisės ir pareigos, kuriose... 21. 8.... 22. Iš teismų informacinės sistemos Liteko teismas nustatė, kad kitose... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovė V. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 27. 9.1.... 28. Tiek 2020 m. kovo 26 d. nutartį priėmusi teisėja L. Ž., tiek 2020 m.... 29. 9.2.... 30. Teisėjas T. R. yra įtakotas ir korumpuotas, sudaro sąlygas nusavinti... 31. 9.3.... 32. Ieškovės prašymas (atskirojo skundo dalykas) yra teisėtas prašymas per... 33. II.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 10.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 37. 11.... 38. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 39. 12.... 40. Atskirasis skundas turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus... 41. 13.... 42. Trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra užtikrinti koncentruotą ir... 43. 14.... 44. CK 1.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji nuostata, kad, įgyvendindami... 45. 15.... 46. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Lietuvos... 47. 16.... 48. Bylos duomenimis Kauno apygardos teismas, 2020 m. kovo 4 d. nutartimi... 49. 17.... 50. Atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė, ignoruodama tiek šioje, tiek kitose... 51. 18.... 52. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 53. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 54. Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....