Byla ATP-164-581/2015
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 12 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Jolanta Raščiuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros (toliau – Institucijos) apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 12 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Anykščių rajono apylinkės teismo 2015-02-12 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byla dalyje D. P. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 7 dalį nutraukta, nesant jo veiksmuose minėto pažeidimo sudėties.

3D. P. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas už tai, kad jis 2014-11-26, apie 23 val. 45 min., kartu su D. V. medžiojo medžiotojų klubo ( - ) plotuose, ties ( - ) r., iš važiuojančio automobilio ( - ). D. P. vairavo automobilį, o D. V. medžiojo su ginklu ( - ), pro automobilio langą, pasišviesdamas dirbtiniu šviesos šaltiniu – geltonos spalvos prožektoriumi. Medžioklės lapo neturėjo. Automobilio gale dar sėdėjo R. M. ir H. Š.. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma, kad tokiais veiksmais pažeisti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.2.1, 58.5.5, 58.5.8 punktų reikalavimai.

4Institucija apeliaciniu skundu prašo Anykščių rajono apylinkės teismo nutarimą pakeisti. Mano, kad ATPK 85 straipsnio 7 dalies norma, skirtingai nei nurodo skundžiamoje nutartyje apylinkės teismas, nėra taikytina išimtinai asmenims, turintiems teisę medžioti. Akcentuoja, kad tarp D. P. veiksmų ir asmens, kuris skundžiamu nutarimu nubaustas administracine tvarka pagal ATPK 85 straipsnio 7 dalį, t.y. D. V. veiksmų, pažeidimo padarymo metu buvo priežastinis ryšys. Todėl administracinėn atsakomybėn turėjo būti patrauktas ir D. P.

5Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

6Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje keliamas įrodymų vertinimo pagrįstumo klausimas. Institucija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad D. P. veiksmuose nėra ATPK 85 straipsnio 7 dalyje numatyto pažeidimo sudėties ir mano, kad minėto straipsnio dalies nuostatos taikomos asmenims ir neturintiems teisės medžioti.

7Išanalizavus administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą įrodymų vertinimo ir teisės aiškinimo aspektu, teismas daro išvadą, kad Anykščių rajono apylinkės teismas pažeidė ATPK 248 straipsnyje įtvirtintus administracinių teisės pažeidimų bylų teisenai keliamus uždavinius visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

8Pirmosios instancijos teismas administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimą D. P. atžvilgiu argumentavo tuo, kad ATPK 85 straipsnio 7 dalies norma taikytina tik asmenims, turintiems teisę medžioti. Su tokiu vertinimu sutinka ir apeliacinės instancijos teismas.

9ATPK 85 straipsnio 7 dalis numato atsakomybę už <...> medžiojimą draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse ir užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu. Nors šio įstatymo dispozicija nekonkretizuoja nusižengimo subjekto požymių, tačiau sankcija, numatanti privalomą kartu su pagrindine nuobauda taikytiną papildomą nuobaudą – teisės medžioti atėmimą, leidžia pagrįstai spręsti, jog ATPK 85 straipsnio 7 dalis yra taikoma tik asmenims, turintiems teisę medžioti. Šiuo atveju byloje esantys duomenys patvirtina, jog D. P. tokios teisės pažeidimo padarymo metu neturėjo, todėl apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, jog jis negali būti aptariamo pažeidimo subjektu.

10Tačiau skundą nagrinėjantis teismas nesutinka su apylinkės teismo teiginiais dėl D. P. netaikytinos atsakomybės pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį. Apylinkės teismas nutarime pažymėjo, kad nors D. P. ir buvo medžioklės plotuose, t.y. vairavo automobilį, priklausantį H. Š., tačiau jis neturėjo įrankių ar medžioklės priemonių, numatytų ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, dėl ko administracinė atsakomybė negalima. Tokia išvada yra nepagrįsta dėl netinkamo įstatymo taikymo.

11Sutiktina, kad dėl teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę reikalavimų pažeidimo, teisės medžioti neturintis asmuo, gali atsakyti tik pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį. Tačiau šioje normoje yra numatyti alternatyvūs veiksmai – medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamais bokšteliais), kuriuos atlikus teisės medžioti neturinčiam asmeniui, kaip specialiajam subjektui kyla administracinė atsakomybė. Nors D. P. neigia medžioklės faktą bei tai, jog pats neturėjo ginklo. Tačiau šiuo atveju būtina įvertinti, ar jo veika, skirtingai nei skundžiamame nutarime pasisakė apylinkės teismas, atitinka Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatyme pateiktą medžiojimo sąvoką. Įstatyme medžiojimas apibrėžiamas kaip laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant ar gaudant. Taigi, medžiojimas nėra siejamas vien tik su gyvūnų nušovimu ar buvimu medžioklės plotuose su šaunamaisiais ginklais, spąstais ar kitomis aptariamame straipsnyje nurodytomis priemonėmis, bet ir apima kitus veiksmus. Kaip nustatyta šiuo atveju, D. P. vairavo automobilį, kuriame šalia jo sėdintis D. V. pro langą pasišviesdamas prožektoriumi medžiojo ginklu ( - ). Tokie D. P. veiksmai turi būti įvertinti alternatyvių medžiojimo veiksmų – gyvūnų sekimo ar persekiojimo kontekste.

12Skundą nagrinėjantis teismas negali savo iniciatyva pakeisti administracinio teisės pažeidimo protokolo ir jame suformuluoto kaltinimo turinio, nurodydamas teisės aktus, už kurių reikalavimų pažeidimą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn ir kurie nebuvo paminėti pačiame administracinio teisės pažeidimo protokole. Šios funkcijos ATPK yra pavestos institucijoms, įgaliotoms surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Todėl skundžiamas Anykščių rajono apylinkės teismo 2015-02-12 nutarimas dalyje dėl bylos D. P. nutraukimo naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina administracinį teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūrai - tinkamam įstatymų reikalavimus atitinkančio administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui.

13Teismas pažymi, jog iš naujo tiriant ir nagrinėjant bylą, turi būti laikomasi ATPK 35 straipsnyje numatytų nuostatų dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų ir jų pratęsimo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 12 d. nutarimo dalį, kuria administracinio teisės pažeidimo byla dėl pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 7 dalyje, D. P. atžvilgiu, nutraukta ir grąžinti D. P. administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo tirti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūrai.

16Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

17Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai