Byla 2-1511-513/2012
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Hidrostatyba“ ieškiniu atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, trečiajam asmeniui UAB „Inžineriniai tinklai“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo,

Nustatė

22012-07-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi priimtas ieškovės UAB „Hidrostatyba“ ieškinys dėl netinkamo viešojo pirkimo vykdymo ir, ieškovė prašymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės – kol įsiteisės teismo sprendimas sustabdė atsakovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vykdomo pirkimo „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros įrengimas“, pirkimo Nr. 112525, procedūras. Ieškovė prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2012-07-12 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pranešimą dėl pretenzijos atmetimo; 2) įpareigoti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą pateikti informaciją ieškovei UAB „Hidrostatyba“ apie konkurso dalyvio UAB „Inžineriniai tinklai“ pateiktame pasiūlyme nurodytą įvykdytų sutarčių ir pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiamų subrangovų sąrašą; 3) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3–8, 14–20, 70–71, 79–80).

3Šalys sudarė taikos sutartį ir 2012-08-31 pateikė prašymą ją patvirtinti ir bylą nutraukti (b. l. 164–166).

4Trečiais asmuo apie šalių gautą prašymą informuotas telefonu, bylinėjimosi išlaidų atlyginti neprašo (CPK 4231 str. 3 d., b. l. 167).

5Rašytiniais įrodymais nustatyta, kad taikos sutartis ir atsisakymas nuo ieškinio iš esmės neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, taikos sutartys tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 42 str. 1–2 d., 140 str.1 ir 3 d.).

6UAB „Hidrostatyba“ grąžintina 750 Lt žyminio mokesčio dalis (b. l. 9, 21–22, CPK 87 str. 2 d.). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šia nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

72012-07-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, nesant ginčui ir siekiant apginti viešąjį interesą nutartis vykdytina skubiai (CPK 149 str. 2 d., 152 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

9Patvirtinti UAB „Hidrostatyba“ ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sudarytą taikos sutartį:

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1212- 513/2012 Atsakovas Ieškovo esminį reikalavimą pateikti informaciją apie kito dalyvio – trečiojo asmens pateiktame pasiūlyme nurodytą įvykdytų sutarčių ir pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiamų subrangovų sąrašą patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės ir į tai, kad Atsakovas įsipareigojo Ieškovei patiekti šios sutarties 4 punkte nurodytus dokumentus, Ieškovas ir Atsakovas susitaria civilinę bylą Nr. 2-1212-513/2012 užbaigti taikos sutartimi.
 2. Atsakovas įsipareigoja atlyginti visas pašto išlaidas byloje, jeigu tokias išlaidas atlyginti Šalis įpareigos Teismas.
 3. Atsakovas įsipareigoja atlyginti ieškovui 25 procentų žyminio mokesčio dalį šioje byloje per penkias darbo dienas po Taikos sutarties įsiteisėjimo.
 4. Atsakovas įsipareigoja Ieškovei per 1 darbo dieną įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo pateikti jos 2012-08-20 prašyme „Dėl papildomų įrodymų išreikalavimo civ. byloje Nr. 2-1511-253/2012" nurodytus dokumentus:
  1. UAB „Inžineriniai tinklai" projektavimo darbus ketinančios atlikti subrangovės CSD lngenieure AG Lietuvos filialas konkurso pasiūlyme pateiktą kvalifikacijos atestatą.
  2. Dokumentus (-ą), kuriuo Atsakovė rėmėsi, vertindama UAB „Inžineriniai tinklai" atitikimą Konkurso sąlygų 5.1.5. reikalavimui ir kartu su pasiūlymu privalomai reikalautus pateikti garantinius (technologinio proceso garantija ir eksploatacinių sąnaudų garantija) raštus pagal Pirkimo sąlygų 2 skirsnio 3.5. dalies reikalavimus.
  3. UAB „Inžineriniai tinklai“ sudarytas subrangos sutartis su subrangovais (ar jų išrašus toje dalyje ir ta apimtimi, kur būtų aiškiai įtvirtinti Konkurso sąlygose kaip privalomi nurodyti reikalavimai šiai sutarčiai).
 1. Patvirtiname, kad, pasirašius šią Taikos sutartį, viena kitai reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1511-513/2012 ateityje nereikšime, taip pat neturėsime kitų turtinių ar neturtinių pretenzijų, susijusių su šia byla, ir prašome Teismą civilinę bylą Nr. 2-1212-513/2012 nutraukti.
 2. Patvirtiname, kad ši Taikos sutartis yra visoms Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas taip Šalių kilęs ginčas. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 3 p., t.y., kad sudarius Taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, teismas bylą nutraukia, ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.
7. Ši sutartis sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną šalims ir trečiajam asmeniui bei vienas skirtas pateikti teismui.

10Grąžinti UAB „Hidrostatyba“ 750 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2012-07-20 mokėjimo nurodymu Nr. 014594.

11Panaikinti 2012-07-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytas laikinosios apsaugos priemones – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vykdomo pirkimo „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros įrengimas“, pirkimo Nr. 112525, procedūrų sustabdymą.

12Bylą nutraukti.

13Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

14Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

15Nutartį per 7 dienas nuo jos nuorašo elektroninėmis ryšio priemonėmis įteikimo atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai