Byla eAS-1050-520/2015
Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network“ skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo, priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network“ skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo, priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „SATV network“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė skundą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2015 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 1S-25/2015. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi netenkino pareiškėjo BUAB „SATV network“ prašymo dėl praleisto termino skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą.

6Pareiškėjas BUAB „SATV network“atskirajame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį bei atnaujinti terminą skundui paduoti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi netenkino pareiškėjo atskirojo skundo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį paliko nepakeistą.

8II.

9Akcinės bendrovė (toliau – ir AB) Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – ir Centras) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 m. rugpjūčio 11 d. padavė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas – 635,25 eurų.

10Prašyme Centras nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 48 straipsnio 2 dalimi tretieji suinteresuoti asmenys yra laikomi administracinės bylos proceso šalimi, kuri, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 bei 6 dalimis, turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Centras taip pat nurodo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis procesine prasme yra jam palanki, todėl jis turi teisę į šioje byloje patirtų 635,25 eurų išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, atlyginimą.

11Pareiškėjas BUAB „SATV network“ atsiliepime į Centro prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodo, kad su prašymu nesutinka, ir prašo jį atmesti, o nusprendus prašymą tenkinti, prašo sumažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

12Pareiškėjas pažymi, jog Centras turi Teisės departamentą ir kelis jame dirbančius aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius asmenis, kurie gali tinkamai atstovauti Centro interesams Lietuvos Respublikos teismuose. Pareiškėjas akcentuoja, kad bylos poziciją Centrui atstovaujantys advokatai derino su Centro Teisės departamento darbuotojais, o byla buvo nesudėtinga. Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas mano, kad advokato pagalba Centrui nebuvo būtina.

13•SS/21 1-201 rija 6

14Ruskan

15iklaičio teismo iklaič

16io Jotiems tvarkos atlikti

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18III.

19Šioje byloje spręstinas klausimas dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teisės į patirtų 635,25 eurų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, atlyginimą.

20Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta, jog galimas tik išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimas. Tai, ar išlaidos turėtų būti priteisiamos kaip išlaidos, susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu, kiekvienu atveju įvertina teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-393/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009; 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011; 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, kuria buvo atmestas pareiškėjo BUAB „SATV network“ atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, taip pat sprendė Centro pateikto atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą priėmimo klausimą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjo skundas nebuvo priimtas ir administracinė byla nebuvo iškelta, todėl nėra išspręstas klausimas dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro dalyvavimo bylos nagrinėjime, t. y. šis asmuo nėra pripažintas dalyvaujančiu byloje bei apeliaciniame procese asmeniu, o skundo priėmimo stadijoje santykiai vyksta tarp skundą padavusio asmens ir teismo. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ nuostatas Centras neturi teisės teikti atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą ir Centrui negali būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes jis nebuvo įpareigotas pateikti atsiliepimo į atskirąjį skundą.

22Primintina, kad Centras prašo priteisti atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo išlaidas, tačiau, kaip buvo pažymėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti šį atsiliepimą.

23Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad nesant pareigos vadovaujantis ABTĮ teismui teikti procesinius dokumentus, asmuo, kuris šiuo atveju net nėra bylos proceso šalis ir vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi neturi teisės į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, pateikdamas tokius dokumentus veikia savo nuožiūra ir rizika, todėl išlaidos, patirtos rengiant tokius procesinius dokumentus, pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bei vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P858-104/2014), nelaikytinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, tokių išlaidų priteisimas taip pat neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo ir privalomumo kriterijaus.

24Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija atmeta Centro prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas BUAB „SATV network“atskirajame skunde prašė panaikinti... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d.... 8. II.... 9. Akcinės bendrovė (toliau – ir AB) Lietuvos radijo ir televizijos centras... 10. Prašyme Centras nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 11. Pareiškėjas BUAB „SATV network“ atsiliepime į Centro prašymą priteisti... 12. Pareiškėjas pažymi, jog Centras turi Teisės departamentą ir kelis jame... 13. •SS/21 1-201 rija 6... 14. Ruskan... 15. iklaičio teismo iklaič... 16. io Jotiems tvarkos atlikti... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. III.... 19. Šioje byloje spręstinas klausimas dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos... 20. Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bylinėjimosi... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d.... 22. Primintina, kad Centras prašo priteisti atsiliepimo į atskirąjį skundą... 23. Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad nesant pareigos vadovaujantis ABTĮ... 24. Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 26. Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro prašymą dėl... 27. Nutartis neskundžiama....