Byla AS-816-438/2015
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. J. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 1–7) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, URM) 2014 m. balandžio 16 d. atsakymą Nr. (22.29.)3-2418 „Dėl prašymo kompensuoti netesybas už nuomotą butą“ (I t., b. l. 9–11); 2) įpareigoti atsakovą kompensuoti pareiškėjai netesybas už nuomotą butą (1 920 eurų).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (I t., b. l. 123–128) pareiškėjos D. J. skundą tenkino.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija apeliaciniu skundu (b. l. 131–140) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015 m. vasario 23 d. nutartimi (I t., b. l. 159-170) atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą pakeitė ir sprendimo dalį, kuria URM įpareigota kompensuoti pareiškėjai D. J. 1 920 Eur, panaikino, priteisė pareiškėjai D. J. iš atsakovo 960 Eur kompensaciją už sumokėtas netesybas, nutraukus buto Briuselyje nuomos sutartį, kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš atsakovo pareiškėjai D. J. 200 Lt (57,92 Eur) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliaciniame teisme, atlyginimą.

82015 m. vasario 26 d. Vilniaus apygardos administraciniam teisme buvo gautas pareiškėjos prašymas priteisti iš atsakovo 173,77 Eur atstovavimo išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme (I t., b. l. 172–173): už skundo parengimą – 144,81 Eur, už atstovavimą teismo posėdžio metu – 28,96 Eur.

9Atsakovas Užsienio reikalų ministerija 2015 m. kovo 9 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė (pagal spaudą ant voko) atsiliepimą į pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (I t., b. l. 182–183), kuriame, atsižvelgdamas į LVAT 2015 m. vasario 23 d. nutartį, prašo pareiškėjos prašymo netenkinti, bei prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (I t., b. l. 184–185), kuriuo prašė iš pareiškėjos priteisti pirmosios instancijos teisme patirtas 525,66 Eur bylinėjimosi išlaidas.

10Pareiškėja į atsakovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas atsiliepimo nepateikė.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 26 d. nutartimi (I t., b. l. 195–197), išnagrinėjęs pareiškėjos ir atsakovo prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nusprendė juos tenkinti iš dalies: priteisė pareiškėjai iš atsakovo 86,89 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovui iš pareiškėjos 262,83 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitų prašymų dalių netenkino.

13Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalimi, 45 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) 7 ir 8 punktais, pažymėjo, kad pareiškėjos skundo ir atsiliepimo į jį surašymo ir pateikimo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtinta 1 000 Lt dydžio minimalioji mėnesinė alga (toliau – ir MMA), o bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 nustatytas 1 035 Lt MMA dydis, kuriais pirmosios instancijos teismas vadovavosi apskaičiuodamas pareiškėjai ir atsakovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą.

14Atsižvelgęs į Rekomendacijų nuostatas bei atstovavimo veiksmų atlikimo metu taikytą MMA dydį, įvertinęs bylos medžiagą (2014 m. gegužės 15 d. atstovavimo sutartį tarp pareiškėjos ir advokato S. M. (I t., b. l. 8, 174-175), kuris pareiškėjos vardu pateikė skundą teismui bei atstovavo pareiškėją Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. spalio 6 d. vykusiame 27 min. trukmės teismo posėdyje, pareiškėjos prašomos priteisti 173,77 Eur (600 Lt) bylinėjimosi išlaidų sumos sumokėjimo faktą patvirtinančio 2014 m. spalio 24 d. pinigų priėmimo kvito Nr. 566888 kopiją (I t., b. l. 176)), taip pat į tai, kad patirtos išlaidos buvo tiesiogiai susijusios su teismo procesu, kad atvykdamas ir dalyvaudamas teismo posėdyje advokatas patyrė darbo ir laiko sąnaudų, bei tai, kad pareiškėjos prašoma priteisti 173,77 EUR (600 Lt) bylinėjimosi išlaidų suma neviršija maksimalių Rekomendacijose nurodytų dydžių, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pareiškėjos patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlygintos. Nesutiko su atsakovo argumentu, kad pareiškėjos prašymas turi būti atmestas, nes jos reikalavimas nebuvo patenkintas visa apimtimi. Nurodė, kad LVAT 2015 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjos reikalavimas buvo patenkintas iš dalies (50 procentų, 1 920/2=960), tai sudaro pagrindą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai mažinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą, tačiau ne atmesti prašymą, todėl, iš dalies tenkindamas pareiškėjos prašymą, teismas priteisė jai iš atsakovo 86,89 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Taip pat atsižvelgęs į Rekomendacijų nuostatas bei atstovavimo veiksmų atlikimo metu taikytą MMA dydį, įvertinęs bylos medžiagą (2014 m. gegužės 30 d. sudarytą atstovavimo sutartį tarp atsakovo ir advokato V. K. (I t., b. l. 81), advokato V. K. 2014 m. birželio mėn. darbo ataskaitos 2014 m. birželio 30 d. išrašą (I t., b. l. 186), Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 6 d. protokolą (I t., b. l. 118-120) bei advokato atstovavimo išlaidų apmokėjimo faktą patvirtinantį 2014 m. liepos 24 d. Vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 12 (I t., b. l. 188)) ir advokato V. K. darbo laiko sąnaudas, konstatavo, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios su pirmosios instancijos teisme vykusiu teismo procesu, atsakovo prašoma priteisti 525,66 Eur (1 815 Lt) bylinėjimosi išlaidų suma neviršija maksimalių Rekomendacijose nustatytų užmokesčio dydžių, todėl darė išvadą, kad atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra pagrįstas. Įvertinęs pareiškėjos patenkintų ir atmestų reikalavimų apimtį, atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą teismas sumažino 50 procentų ir iš pareiškėjos atsakovui priteisė 262,83 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16III.

17Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėja padavė atskirąjį skundą (II t., b. l. 12–14), prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti visiškai, o atsakovo prašymą atmesti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir sumažinti atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Pareiškėja nurodo, kad šiuo atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme atlyginimo, o pirmąja instancija bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino visa apimtimi, todėl mano, jog ir pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme turėjo būti tenkintas visas, tuo tarpu atsakovo prašymas turėjo būti atmestas arba jam priteistina suma turėjo būti sumažinta. Pareiškėjos teigimu, atsakovui priteista suma neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų, nepaisant to, kad abi proceso šalys teikė po vieną procesinį dokumentą (pareiškėja teikė skundą, o atsakovas – tik atsiliepimą į skundą), jos abi dalyvavo viename 27 min. trukmės teismo posėdyje, atsakovo prašoma ir jam priteista bylinėjimosi išlaidų suma yra ženkliai didesnė nei pareiškėjos prašyta ir jai priteista suma. Atkreipia dėmesį, jog atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos (tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme) net viršija pareiškėjai, iš dalies tenkinus jos reikalavimą, LVAT priteistą 960 Eur sumą, taigi jos yra nepagrįstai ir neproporcingai didelės. Papildomai pažymi, kad atsakovas – valstybės institucija, turinti teisininkų, todėl mano, kad bylai nesant sudėtingai, papildomas advokato atstovavimas nebuvo būtinas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Pasisakydama dėl ginčo dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų, teisėjų kolegija visų pirma pabrėžia, kad teisė naudotis advokato ar kito atstovo pagalba administraciniame procese pripažįstama vienu iš esminių elementų, padedančių užtikrinti teisę į teisminę gynybą. Profesionalus teisinis atstovavimas administracinėse bylose skirtas ne vien padėti šalims tinkamai išdėstyti ir teisiškai pagrįsti savo poziciją, bet ir veikia kaip sudedamoji teisingumo įgyvendinimo sistemos dalis. Atitinkamai, ir ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus. Pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų. Taigi kiekviena administracinio proceso šalis turi galimybę pasirinkti, ar ji ves bylą pati, ar pasitelks atstovą ir ABTĮ neriboja administracinio proceso šalių galimybių pasitelkti teisminiam nagrinėjimui advokatą. Ar yra poreikis byloje naudotis teisine advokato pagalba, priklauso nuo kiekvienos proceso šalies apsisprendimo.

22Be kita ko, pastebėtina, jog teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su teises ginančių asmenų galimybėmis pakelti bylinėjimosi išlaidų naštą ir galimybėmis pagrįstas, racionalias išlaidas susigrąžinti. Manytina, jog šiuo tikslu įstatymų leidėjas administracinėje teisenoje ir yra įtvirtinęs bylinėjimosi išlaidų institutą, kuris reglamentuojamas ABTĮ VI skirsnio nuostatų. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio 1 dalį advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Kita vertus, pastebėtina, jog teisės aktai nenumato, kad visada visas sutartas užmokestis atitinkamai šaliai laimėjus bylą jai būtų iš pralaimėjusios šalies ir priteisiamas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis numato, kad administraciniame procese priteistinų atstovavimo išlaidų klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nuostatomis, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Analogiškai šie klausimai yra sprendžiami ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kurioje nuosekliai laikomasi taisyklės, kad tuo atveju, kai skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai teismo patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracines bylas Nr. AS492-144/2012, AS146-113/2012, A146-85/2011, A756-1207/2010, A146-836/2010, AS146-68/2010, A146-71/2009, A575-1415/2008 ir kt.).

24Teismas, spęsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.). Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai. Pastebėtina, jog nei vienas iš šių nurodytų kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamai šaliai klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013).

25Pažymėtina, kad ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. ABTĮ 148 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis.

26Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka, nustatė, kad nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme visi pareiškėjos reikalavimai buvo tenkinti, tačiau galutine LVAT 2015 m. vasario 23 d. nutartimi jai iš atsakovo priteistina suma buvo sumažinta perpus (nuo 1 920 Eur iki 960 Eur), t. y. bylą išnagrinėjus iš esmės, buvo tenkinta 50 proc. pareiškėjos reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ir atsakovo reikalavimai buvo tenkinti 50 proc. (t. y. proporcingai atmestų pareiškėjos reikalavimų daliai). Tokiu atveju, pagal minėtą teisinį reguliavimą bei vyraujančią teismų praktiką, abiem proceso šalim bylinėjimosi išlaidos turėtų būti tenkinamos 50 proc.

27Atsižvelgdama į minėtą proporciją, t. y. tai, kad abiem šalims priteistina po 50 proc. bylinėjimosi išlaidų, tai, kad abi proceso šalys tinkamai pagrindė aplinkybę, jog pirmosios instancijos teisme patyrė atstovavimo išlaidas, taip pat į tai, kad abiejų šalių atstovai pirmosios instancijos teismui teikė po vieną procesinį dokumentą bei atstovavo šalis tame pačiame, tokios pačios trukmės teismo posėdyje, vadovaudamasi Rekomendacijų 2 punktu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tiek pareiškėjai, tiek atsakovui turėtų būti priteistas tokio paties dydžio išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimas. Taigi, įvertinus susiklosčiusią situaciją bei nagrinėjamos bylos aplinkybes, vadovaujantis ekonomiškumo principu, tapačių sumų priteisimas iš pareiškėjos atsakovui ir iš atsakovo pareiškėjai, būtų nepagrįstas, todėl abiejų šalių prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra atmestini.

28Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad toks sprendimas iš esmės yra palankus pareiškėjai, todėl pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsniais, 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjos D. J. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

31Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartį ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą iš esmės.

32Pareiškėjos D. J. prašymą priteisti iš atsakovo pirmosios instancijos teisme patirtas 173,77 Eur atstovavimo išlaidas bei atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos prašymą priteisti iš pareiškėjos pirmosios instancijos teisme patirtas 525,66 Eur bylinėjimosi išlaidas atmesti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 1–7)... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (I... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija apeliaciniu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015 m.... 8. 2015 m. vasario 26 d. Vilniaus apygardos administraciniam teisme buvo gautas... 9. Atsakovas Užsienio reikalų ministerija 2015 m. kovo 9 d. Vilniaus apygardos... 10. Pareiškėja į atsakovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 26 d. nutartimi (I... 13. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 14. Atsižvelgęs į Rekomendacijų nuostatas bei atstovavimo veiksmų atlikimo... 15. Taip pat atsižvelgęs į Rekomendacijų nuostatas bei atstovavimo veiksmų... 16. III.... 17. Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 26 d.... 18. Pareiškėja nurodo, kad šiuo atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Pasisakydama dėl ginčo dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų, teisėjų... 22. Be kita ko, pastebėtina, jog teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai... 23. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios bylinėjimosi... 24. Teismas, spęsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 25. Pažymėtina, kad ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta, kad teismas, apeliacine... 26. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka,... 27. Atsižvelgdama į minėtą proporciją, t. y. tai, kad abiem šalims... 28. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad toks... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 30. Pareiškėjos D. J. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 26 d.... 32. Pareiškėjos D. J. prašymą priteisti iš atsakovo pirmosios instancijos... 33. Nutartis neskundžiama....