Byla 2-2776-673/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams G. Č. ir I. Č. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu (b. l. 1) prašo priteisti solidariai iš atsakovų G. Č. ir I. Č. 11228,69 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų 337,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimai dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovams G. Č. ir I. Č. įteikti asmeniškai, atitinkamai 2013-10-30 ir 2013-10-31. Per nustatytą 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimams pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2006-04-24 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas G. Č. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650618050293-07 (toliau – Sutartis), remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 6000 Lt kreditą su 9,5 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2011-04-23 (60 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.) (b. l. 6-12). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, nuo 2007-11-26 Sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, daliniai kredito grąžinimai ir palūkanos nemokami. 2013-08-14 įspėjimu Nr. 01.10.03-13/560 ieškovas pranešė atsakovui, kad nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo iki 2013-09-13, bus kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo (b. l. 4). Iš ieškovo pateiktos 2013-09-18 pažymos matyti, kad 2013-09-18 atsakovas G. Č. pagal Sutartį buvo skolingas 11228,69 Lt, iš kurių 3014,81 Lt negrąžintas kreditas, 1710,16 Lt palūkanos ir 6503,72 Lt delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas (b. l. 5). Atsakovas nurodyto skolos dydžio neginčijo, nepateikė įrodymų, kad tinkamai įvykdė prievolę grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas.

6Ištyrus byloje pateiktus įrodymus darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovo G. Č. 2006-04-24 sudarytos Sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos CK 6.870, 6.873, 6.881 straipsniai). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui vartojimo kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gauto kredito ir nemokėdami palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad kredito gavėjas tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja prievolių grąžinti 3014,81 Lt kreditą ir sumokėti 1710,16 Lt palūkanas įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

7Byloje taip pat nustatyta, kad kreditas buvo paimtas atsakovo G. Č. vardu jam esant santuokoje su atsakove I. Č.. Remiantis bendrosiomis prievolių teisės nuostatomis, solidarioji skolininkų pareiga nepreziumuojama, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 1 d.). Viena tokių išimčių yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos CK 3.109 str. 2 d., iš kurios dispozicijos matyti, kad daugeliui sutuoktinių sudaromų sandorių (jeigu jie susiję su namų ūkio išlaikymu ir pan.) taikoma solidariosios prievolės atsiradimo prezumpcija. Solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti (Lietuvos Respublikos CK 3.109 str. 3 d.). Ginčo Sutartyje numatyta kredito paskirtis – automobilio pirkimui, t. y. šeimos poreikiams tenkinti. Atsakovė I. Č. pasirašė Sutartyje, patvirtindama, kad sutarties sąlygos išreiškia tikrąją sutuoktinių valią. Tai, jog gautas kreditas buvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti bei prievolės grąžinti ieškovui kreditą atsakovė neneigė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pagal 2006-04-24 vartojimo kredito sutartį prievolės kyla solidariai tiek sutartį sudariusiam atsakovui G. Č., tiek jo sutuoktinei, atsakovei I. Č.. Todėl ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinas 3014,81 Lt negrąžintas kreditas ir 1710,16 Lt nesumokėtos palūkanos.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 6503,72 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 4.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

9Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinęs tai, kad atsakovai yra vartotojai, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas (kredito gavėjas) negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (6503,72 Lt) viršija negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų sumą (4724,97 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad daliniai kredito grąžinimai nevykdomi bei palūkanos nemokamos nuo 2007 m. lapkričio mėn., galutinis kredito grąžinimo terminas baigėsi 2011-04-23, t. y. prieš daugiau nei dvejus metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2013-08-14 įspėjimas. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditoriaus, kaip verslininko, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,02 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 1300,74 Lt delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų sumai (53,66 proc.) priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - po 90,50 Lt žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovų G. Č., a. k. ( - ) ir I. Č., a. k. ( - ) solidariai 3014,81 Lt (tris tūkstančius keturiolika litų 81 ct) negrąžinto kredito, 1710,16 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus dešimt litų 16 ct) palūkanų, 1300,74 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų 74 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 90,50 Lt (devyniasdešimt litų 50 ct) žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238, Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai