Byla 2-928-159/2011
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos konkurso komisijos vežėjams parinkti 2010-07-30 sprendimo Nr. 3 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovės atstovams R. U., S. K., advokatui P. R. M., atsakovės atstovei V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarųjų akcinių bendrovių „Rimvira“ ir „Kelista“ ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos konkurso komisijos vežėjams parinkti 2010-07-30 sprendimo Nr. 3 panaikinimo ir

Nustatė

3ieškovių UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ atstovai R. U., S. K. ir adv. P. R. M. prašo teismo panaikinti atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010-07-30 Viešojo pirkimo komisijos (toliau Konkurso komisija) „Vežėjams parinkti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais Kretingos rajono savivaldybės priemiesčio maršrutuose“, sprendimą Nr. 3, kuriuo atmestas UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ pasiūlymas ir konkursas pripažintas neįvykusiu. Ieškovių atstovas adv. P. R. M. paaiškino, kad ieškovės pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės paskelbtame konkurse dėl vežėjų parinkimo. Konkurso pasiūlymą pateikę dalyviai UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ pripažintini atitinkantys konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, jų pateikti dokumentai ir informacija atitinka „Konkurso visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais ir maršrutiniais taksi Kretingos rajono savivaldybės vietinio priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutuose sąlygas“ (toliau Konkurso sąlygos). Konkurso komisija ieškovių pasiūlymo atmetimą, UAB „Rimvira“ nepateikus Konkurso sąlygose 2.1.8.6 punkte nurodyto dokumento, patvirtinančio, kad konkurso dalyvis turi nuolatinį įmonės buveinės adresą ir kad šiuo adresu vyks susirašinėjimas, vertina formaliu, nes UAB „Rimvira“ pagal Konkurso sąlygų 2.1.1 punktą pasiūlyme pateikė Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopiją ir kitus dokumentus, juose nurodytas UAB „Rimvira“ buveinės adresas. Konkurso sąlygų 2.2 punktas suteikė teisę Konkurso komisijai pareikalauti, kad dalyvis patikslintų duomenis. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalis nedraudžia perkančiajai organizacijai pareikalauti, kad pasiūlymą pateikęs dalyvis patikslintų pateiktus duomenis. UAB „Rimvira“ pasiūlyme melagingų duomenų nepateikė, nes 2010-07-02 pažymoje nurodė, kad direktorius R. U. neteistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugai, ūkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudžiamuosius įstatymus, taip pat nebaustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, pažeidimus per pastaruosius dvejus metus. UAB „Rimvira“ pasiūlyme pateikė Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio raštą, kad R. U. turi vieną galiojančią nuobaudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą – 2010-04-08 baustas 20 Lt bauda už transporto priemonės vairavimą naudojantis mobiliojo ryšio priemone, baudą sumokėjo. R. U. padarytas nusižengimas yra mažareikšmis, nesusijęs su UAB „Rimvira“ komercine transporto veikla, nes UAB „Rimvira“ vadovas nubaustas ne už transporto veiklos pažeidimus, bet LR ATPK tvarka už tai, kad ne darbo metu 2010-04-08 18.55 val. valdydamas jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį automobilį kalbėjo mobiliuoju telefonu. Jis nevežė nei keleivių, nei krovinių, t. y. jokios veiklos nevykdė. Pasiūlyme tokios informacijos nurodymas negalėjo būti vertinamas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų ir klaidingų duomenų pateikimu.

4Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovė V. Š. nepripažino ieškinio ir teismo prašo jį atmesti. Paaiškino, kad atsakovė, paskelbusi konkursą „Vežėjams parinkti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais Kretingos rajono savivaldybės priemiesčio maršrutuose“, Konkurso sąlygose nustatė kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, dalyvausiantiems paskelbtame konkurse. Konkurso dalyvių UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, UAB „Rimvira“ pateiktas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio 2010-06-18 raštas Nr. 30-69-S-3908 „Dėl administracinių nuobaudų“, jame nurodyta, kad R. U. turi vieną galiojančią nuobaudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimus: 2010-04-08 baustas 20 Lt bauda už transporto priemonės vairavimą naudojantis mobiliojo ryšio priemone. Konkurso sąlygų 2.1.4 punkte nurodyta, kad privalo būti pateikta konkurso dalyvio vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu patvirtinta pažyma apie įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuris nuolat ir faktiškai vadovauja įmonės vykdomai keleivių vežimo veiklai, gerą reputaciją (gera reputacija nustatyta Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 25.1 punktu). UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ pateikė savo vadovų parašais ir antspaudais patvirtintas pažymas, kad įmonių vadovai pagal Taisyklių 25.1 punktą nėra bausti. Konkurso komisija vertino kiekvieno konkurso dalyvio reputaciją, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 2.7 punkte. UAB „Rimvira“ nepateikė dokumento, patvirtinto įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu, nurodyto Konkurso sąlygų 2.1.8.6 punkte, patvirtinančio, kad konkurso dalyvis partneris – UAB „Rimvira“ – turi nuolatinį įmonės buveinės adresą, kuriuo vyks susirašinėjimas. Konkurso sąlygų 2. 2 punkte nustatyta, kad Konkurso komisija negali prašyti, siūlyti arba leisti padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. 2010-07-30 Konkurso komisijos sprendimu, vadovaujantis Konkurso sąlygų 9.1.1 ir 9.1.4 punktų nuostatomis, buvo atmestas dalyvių UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymas, kaip dalyviui neatitinkant Konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymui neatitinkant konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų bei pateikus klaidingus duomenis.

5Ieškinys atmestinas.

6Nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 2007-01-30 įsakymu Nr. A1-63 sudarė komisiją „Vežėjams parinkti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais Kretingos rajono savivaldybės priemiesčio maršrutuose“ ir minimo įsakymo pagrindu Komisija organizavo ir vykdė konkursą Kretingos rajono gyventojų (keleivių) vežėjams parinkti.

7UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“, pasirašiusios jungtinės veiklos sutartį, 2010-07-12 pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės paskelbtame konkurse dėl vežėjų parinkimo, juo sutiko suteikti keleivių vežimo paslaugą vietinio priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais: „Kretinga–Klaipėda maršrutiniais taksi; „Kretinga–Valėnai“; „Kretinga–Baubliai“, „Kretinga–Budriai“ ir „Kretinga–Baubliai–Žutautai– Budriai“ autobusais pagal konkurso sąlygose (ir sąlygų prieduose) nustatytus reikalavimus (t. 1, b. l. 97–200, t. 2, b. l. 2–16).

8Pagal Konkurso sąlygų 2.1 punktą pageidaujantys dalyvauti konkurse vežėjai (konkurso dalyviai), patvirtindami savo kvalifikaciją, privalėjo pateikti 2.1.1–2.1.13 punktuose nurodytus dokumentus, iš jų – 1) konkurso dalyvio vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu patvirtintą pažymą apie įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuris nuolat ir faktiškai vadovauja įmonės vykdomai keleivių vežimo veiklai, gerą reputaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170 patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 25.1 punktu (Konkurso sąlygų 2.1.4 punktas); 2) dokumento, patvirtinančio, kad konkurso dalyvis turi nuolatinį įmonės buveinės adresą, kopiją, kad tuo adresu vyks susirašinėjimas (Konkurso sąlygų 2.1.8.6 punktas) (t. 1, b. l. 41–42).

9Nustatyta, kad konkurso dalyvė UAB „Rimvira“ Konkurso komisijai 2010-07-02 pateikė pažymą, joje nurodė, kad direktorius R. U. neteistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugai, ūkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudžiamuosius įstatymus, taip pat nebaustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, pažeidimus per pastaruosius dvejus metus (t. 1, b. l. 38). Taip pat UAB „Rimvira“ Konkurso komisijai pateikė Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio raštą, kad R. U. turi vieną galiojančią nuobaudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą –2010-04-08 baustas 20 Lt bauda už transporto priemonės vairavimą naudojantis mobiliojo ryšio priemone, baudą sumokėjo (t. 1, b. l. 39). Nustatyta, kad UAB „Rimvira“ Konkurso komisijai nepateikė Konkurso sąlygų 2.1.8.6 punkte nurodyto dokumento, patvirtinančio, kad konkurso dalyvis turi nuolatinį įmonės buveinės adresą, kopijos, kad tuo adresu vyks susirašinėjimas, nors tokį dokumentą pateikė UAB „Kelista“ (t. 1. b. l. 124).

10Iš Konkurso komisijos „Vežėjams parinkti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais Kretingos rajono savivaldybės priemiesčio maršrutuose“ 2010-07-30 posėdžio protokolo turinio Nr. 3 matyti, kad buvo apsvarstytas konkurso dalyvių UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymas, tačiau minimų dalyvių pasiūlymas, vadovaujantis Konkurso sąlygų 9.1.1 ir 9.1.4 punktų nuostatomis, buvo atmestas kaip dalyviui neatitinkant Konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymui neatitinkant konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų bei pateikus klaidingus duomenis ir Konkursas pripažintas neįvykusiu (t. 1, b. l. 13). 2010-09-14 Konkurso komisijos posėdžio protokolu Nr. 4, UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, pretenzija atmesta kaip nepagrįsta (t. 1, b. l. 14–15). Teismas konstatuoja, kad atsakovės paskelbto viešojo pirkimo dokumentuose – Konkurso sąlygų 2.1.4 punkte nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas, kad įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, faktiškai vadovaujantis įmonės vykdomai keleivių vežimo veiklai, turėtų gerą reputaciją, kurios sąvoka apibrėžta Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 25.1 punkte, o pagal Konkurso sąlygų 2.1 punktą, pateikdami savo pasiūlymus, konkurso dalyviai privalėjo pateikti tokį dokumentą – pažymą (t. 1, b. l. 41). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170 patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 25.1 punkto nuostatą, įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, turi būti geros reputacijos, tai yra jis negali būti teistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugai, ūkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudžiamuosius įstatymus, atleistas iš pareigų administracijos iniciatyva dėl jo paties kaltės per pastaruosius 5 metus, baustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, pažeidimus per pastaruosius dvejus metus. Teismas, įvertinęs ieškovių bei jų atstovo nurodytas tokias aplinkybes: 1) kad UAB „Rimvira“ vadovo R. U. padarytas nusižengimas yra mažareikšmis, nesusijęs su UAB „Rimvira“ komercine transporto veikla; 2) kad UAB „Rimvira“ vadovas nubaustas ne už transporto veiklos pažeidimus, bet LR ATPK tvarka; 3) kad 2010-04-08 18.55 val. ne darbo metu valdė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį automobilį, kalbėjo mobiliuoju telefonu, kad nevežė nei keleivių, nei krovinių, daro išvadą, kad nėra pagrindo patenkinti ieškinio ir panaikinti atsakovės – Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010-07-30 Viešojo pirkimo konkurso „Vežėjams parinkti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti reguliarių reisų autobusais Kretingos rajono savivaldybės priemiesčio maršrutuose“, komisijos sprendimą Nr. 3, kuriuo atmestas UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ pasiūlymas, ir konkursas pripažintas neįvykusiu. Teismas konstatuoja, kad kelių transporto veikla yra viena iš ūkinės komercinės veiklos rūšių, tą veiklą reglamentuoja ne tik Kelių transporto kodeksas, kuris reguliuoja keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, dokumentų siuntų vežimų organizavimą ir vykdymą (KTK 1 straipsnio 1 dalis), bet ir kiti teisės aktai, reguliuojantys teisinius santykius, susijusius su kelių transportu. Kelių eismo taisyklės nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdoma kelių transporto veikla yra neatsiejama nuo eismo automobilių keliais, kurį ir reguliuoja Kelių eismo taisyklės. Taigi tokia veikla yra tiesiogiai susijusi ir su Kelių eismo taisyklėmis, kurios yra privalomos ir taikomos visiems kelių eismo dalyviams, tarp jų ir tiems, kurie užsiima kelių transporto veikla. Nei Konkurso sąlygos, nei Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, nustatančios geros reputacijos reikalavimus ir sąvoką, nenustato jokios išimties dėl teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, pažeidimo laiko ir aplinkybių. Vienintelis esminis reikalavimas – asmuo neturi būti baustas už tokius pažeidimus per pastaruosius dvejus metus. Todėl aplinkybės, ar už tokius įstatymų pažeidimus asmuo buvo baustas darbo metu, ar nedarbo metu, ar vairuojantis asmeninį, ar įmonės transportą, esminės reikšmės negali turėti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-254/2009).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

12UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos konkurso komisijos vežėjams parinkti 2010-07-30 sprendimo Nr. 3, kuriuo atmestas UAB „Rimvira“ ir UAB „Kelista“ pasiūlymas ir konkursas pripažintas neįvykusiu panaikinimo, atmesti.

13Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai