Byla 2S-956-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Tatjanos Žukauskienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko ir įkeisto turto savininko UAB „MACRO INVESTMENT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. vasario 24 d. nutarties, kuria patenkinti kreditoriaus reikalavimai, civilinėje byloje Nr. 2S-956-345/2010 pagal kreditoriaus AS „UniCredit Bank“, veikiančio per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių pareiškimas suinteresuotam asmeniui UAB „MACRO INVESTMENT“ dėl priverstinio skolos išieškojimo.

3Kolegija išnagrinėjus bylą

Nustatė

4UAB „MACRO INVESTMENT“ (buvęs pavadinimas UAB „MEGRAME“, į/k 121317948), užtikrindama iki 2009-07-31 gauto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120020003635, 2002-04-16 įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AS „UniCredit Bank“, veikiančiam per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių (į/k 300631470), skolininkei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius Kirtimų g. 37A, Vilniuje: - administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); -sandėlį, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); -sandėlį, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini). To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti, UAB „MACRO INVESTMENT“, užtikrindama iki 2009-07-31 gauto kredito grąžinimą, kilnojamojo turto įkeitimo lakštu Nr. 01220020003636, 2002-04-16 įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AS „UniCredit Bank“ skolininkei nuosavybes teise priklausantį kilnojamąjį turtą: visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą litais Nr. ( - ), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą užsienio valiuta Nr. (duomenys nesklebtini), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; 0,8400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, kadastro Nr. (duomenys nesklebtini) Vilniaus mst. k. v., nuomos teisę, kylančią iš 1995-11-09 valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40 N01/95-8411.

5Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. sausio 15 d. nutartimi buvo areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai – administracinis pastatas, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); sandėlis, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); sandėlis, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantys ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklausantys UAB „MACRO INVESTMENT“ (į/k 121317948), uždraudžiant daiktų savininkei jais disponuoti, taip pat išaiškinta, jog areštavus įkeistus daiktus, ji netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę. Skolininkė įspėta, kad negražinus skolos, t.y. 1606545,68 EUR negrąžinto overdrafto, 3342,82 EUR palūkanų, 4156,09 EUR delspinigių, iš viso: 1614044,59 EUR, 131,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 10,00 Lt įspėjimo teikimą išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytinių arba perduoti kreditoriui administruoti. Kreditoriui išaiškinta, jog jei per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkei dienos nebus grąžinta skola, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties įteikimo dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo.

6AS „UniCredit Bank“ 2010 m. vasario 22 d. padavė Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriui pareiškimą, prašydamas priimti nutartį dėl skolos išieškojimo parduodant iš varžytinių nekilnojamuosius daiktus, kadangi skolininkas ir įkaito davėjas per LR CPK 558 str. 2 d. nustatytą terminą skolos bankui negrąžino, taip pat prašė priteisti pagal sutartį taikomas palūkanas, skaičiuotinas nuo negrąžintos kredito sumos iki visiško skolos grąžinimo bei pagal LR CK 6.37 str. 2 d. nustatytas 6 proc. metines palūkanas, perduoti bankui teisę tvarkyti lėšas, esančias įkaito davėjo sąskaitose Nr. (duomenys nesklebtini) ir (duomenys nesklebtini), turtines teises iš 0,84 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio ( - ), Vilniuje.

7Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. vasario 24 d. priėmė nutartį išieškoti skolą: 1606545,68 EUR negrąžinto kredito, 7225,24 nesumokėtų palūkanų, 8617,54 EUR delspinigių, 262,10 LTL žyminio mokesčio išlaidų ir 10 LTL įspėjimo įteikimą išlaidų, 6 proc. dydžio įstatyminių metinių palūkanų ir 1 mėn. EURIBOR +0,9 proc. maržos dydžio sutartinių metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus. Hipotekos skyrius nutarė areštuoti ir perduoti kreditoriaus žinion įkeistą kilnojamąjį turtą – 0,8400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, kadastro Nr. (duomenys nesklebtini) Vilniaus mst. k. v., nuomos teisę, kylančią iš 1995-11-09 valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40N01/95-8411, taip pat teisę tvarkyti skolininkei nuosavybes teise priklausantį kilnojamąjį turtą – visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą litais Nr. (duomenys nesklebtini), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje ir visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą užsienio valiuta Nr. (duomenys nesklebtini), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje, kol bus patenkintas įkeitimu užtikrintas reikalavimas. Be to, priverstinai parduoti iš varžytinių nekilnojamuosius daiktus, nuosavybes teise priklausančius UAB „MACRO INVESTMENT“ (į/k 121317948), esančius (duomenys nesklebtini), Vilniuje: - administracinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); - sandėlį, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); - sandėlį, unikalus Nr. ( - ).

8Atskiruoju skundu skolininkas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad nutartimi nepagrįstai ir neteisėtai areštuota bei perduota kreditoriaus žinion 0,8400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, kadastro Nr. ( - ) Vilniaus mst. k. v., nuomos teisė, kylanti iš 1995-11-19 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40N01/95-8411, nuosavybės teise priklausančios UAB „MACRO INVESTMENT“, kadangi UAB „MACRO INVESTMENT“ nuo 2006 m. vasario 28 d. šios teisės nebeturi.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2010-02-24 d. nutarties Nr. I-72V/2010 peržiūrėjimo, kreditorius AS „UniCredit Bank“ veikiantis per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių, iš dalies sutinka su skolininko pareikštu skundu, kuriuo prašoma panaikinti 2010-02-24 nutartį. Nurodo, kad skolininkas 2006-02-28 sudarė Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, kuria nuosavybės teise įsigijo žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį (duomenys nesklebtini), Vilniuje, todėl neteko galios 1995-11-09 Žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 40N01/95-8411. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-02-24 nutarties Nr. I-72V/2010 dalis, kuria nutariama areštuoti ir perduoti kreditoriaus žinion įkeistą kilnojamąjį turtą – Žemės sklypo nuomos teisę, yra naikintina. Prašo nutartį pakeisti.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimą nustatančias procesines teises normas, todėl pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmos instancijjos teismo nutarties, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo. Ji pripažintina teista bei pagrįsta (CPK 263 str.).

12Byloje nustatyta, jog UAB „MACRO INVESTMENT“ (buvęs pavadinimas UAB „MEGRAME“, į/k 121317948), užtikrindama iki 2009-07-31 gauto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120020003635, 2002-04-16 įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AS „UniCredit Bank“, veikiančiam per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių (į/k 300631470), skolininkei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius (duomenys nesklebtini), Vilniuje: - administracinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); -sandėlį, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini); -sandėlį, unikalus Nr. ( - ). To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti, UAB „MACRO INVESTMENT“, užtikrindama iki 2009-07-31 gauto kredito grąžinimą, kilnojamojo turto įkeitimo lakštu Nr. 01220020003636, 2002-04-16 įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AS „UniCredit Bank“ skolininkei nuosavybes teise priklausantį kilnojamąjį turtą: visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą litais Nr. ( - ), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą užsienio valiuta Nr. ( - ), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; 0,8400 ha žemės sklypo, unikalus Nr ( - ), esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, kadastro Nr. ( - ) Vilniaus mst. k. v., nuomos teisę, kylančią iš 1995-11-09 valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40 N01/95-8411. Skolininkui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kreditorius 2010 m. sausio 14 d. su pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas areštuoti, hipotekos lakštais Nr. 01120020003635 ir Nr. 0122002000636 įkeistą turtą. Teismas priimdamas 2010 m. sausio 15 d. prašymą tenkino. Įkeistus daiktus areštavo bei skolininkui pranešė, jog per vieną mėnesį nuo nutarties gavimo dienos skolos negražinus, areštuoti daiktai bus parduoti iš varžytinių ar perduoti administruoti kreditoriui. Skolininkui, teismo 2010 m. sausio 15 d. teismo nutratimi neįvykdžius įpareigojimų, kreditorius 2010 m. vasario 22 dieną su pareiškimu, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 558 straipsnio 2 dalimi, kreipėsi į teismą prašydamas iš varžytinių parduoti areštuotus daiktus, priteisti iš skolininko 6 procentų metines palūkanas bei priimti nutartį dėl įkeistų turtinių teisių, į 0,84 ha žemės sklypo, unikalus (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini), kadastrinis adresas 0101/0082:151, Vilniaus mieste, nuomos teisės kylančios iš 1995 m. lapkričio 9 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40N01/95-8411, perdavimo kreditoriui. Teismas 2010 m. vasario 24 d. nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino pilnai.

13Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas supaprastinta (ne ginčo tvarka) procedūra. Hipotekos paskirtis yra užtikrinti, kad skolininkas iš tikrųjų įvykdytų savo prievolę kreditoriui. Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos Civilinio proceso kodekso XXXVI skyriuje. Taigi, tokie prašymai, taip pat pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka. Kadangi hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo.

14Iš pateikto skolininko atskirojo skundo matyti, kad apelianto argumentas yra tai, kad jis nuo 2006 m. vasario 28 d. nebeturi nuomos teisės į 0,8400 ha žemės sklypo, todėl hipotekos skyriaus teisėjas nepagrįstai įpareigojo perduoti kreditoriui įkeistą nuomos teisę.

15Teisėjų kolegija su šiuo skolininko argumentu nesutinka. Kaip matyti iš bylos duomenų, hipotekos lakštu Nr. 01220020003636, su vėlesniais pakeitimais skolininkas kreditoriui AS „UniCredit Bank“ įkeitė nuosavybes teise priklausantį kilnojamąjį turtą: visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą litais Nr. (duomenys nesklebtini), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; visas esamas ir būsimas pinigines įplaukas į atsiskaitomąją sąskaitą užsienio valiuta Nr. (duomenys nesklebtini), esančią AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriuje; 0,8400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio ( - ), Vilniuje, kadastro Nr. (duomenys nesklebtini) Vilniaus mst. k. v., nuomos teisę, kylančią iš 1995-11-09 valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 40 N01/95-8411. Duomenų apie pakeistą hipotekos lakštą ir skolininko įgytas nuosavybės teises į anksčiau nuomotą žemės sklypą byloje nėra.

16Įstatymų leidėjas yra nustatęs tokį teisinį reguliavimą, kuris leidžia patikimai apsaugoti kreditoriaus teises ir supaprastinta tvarka (ypatingosios teisenos tvarka) užtikrina materialiųjų teisių įgyvendinimą. Pagrindinė hipotekos teisėjo funkcija nagrinėjant bylas – patikrinti, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos hipotekos įregistravimui, keitimui, baigimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia kilusių tarp hipotekos šalių ginčų. Teisėjas reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. A., bylos Nr. 3K-3-536/2009). Prieš priimdamas atitinkamą nutartį, hipotekos teisėjas išanalizuoja gautą pareiškimą, ištiria ir įvertina prie pareiškimo pridėtus dokumentus, jeigu tokių yra, išsiaiškina, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, ar pareiškėjas yra hipotekos kreditorius, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos prašomai procedūrai atlikti.

17Teisėjų kolegija išnagrinėjus bei įvertinusi hipotekos lakštuose, šalių sutarimu darytus pakeitimus, nenustatė, jog šalys, skolininkui 2006 m. vasario 28 d. sudarius įkeisto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, būtų kreipėsi į hipotekos teisėją su prašymu padaryti pakeitimus hipotekos lakšte ir padariusios hipotekos lakšto pakeitimus, teismui nebuvo pateikta ir skolininko 2006 m. vasario 28 d, sudaryta žemės pirkimo-pardavimo sutartis ar registro duomenys, kuriais, priimdamas nutartį dėl įkeisto skolininko turto pardavimo iš varžytinių, hipotekos teisėjas būtų galėjęs vadovautis, žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas neišnyko, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo pripažinti, jog buvo pažeista hipotekos procedūra priimant skundžiamą nutartį. Pirmos instancijos teismas neturėdamas duomenų apie faktinės padėties pasikeitimą, pagrįstai vadovavosi turimais hipotekos lakštais su visais juose šalių padarytais pakeitimais ir tuo pagrindu priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Nurodytais argumentais tenkinti atskirojo skundo nėra teisinio pagrindo.

18Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš skolininko UAB ,,MACRO INVEST“ (į/k 121317948) valstybės naudai priteistinos 5,80 Lt bylinėjimosi išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336, 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš skolininko UAB ,,MACRO INVEST“ (į/k 121317948) valstybės naudai 5.60 Lt bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko ir... 3. Kolegija išnagrinėjus bylą... 4. UAB „MACRO INVESTMENT“ (buvęs pavadinimas UAB „MEGRAME“, į/k... 5. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. sausio 15 d.... 6. AS „UniCredit Bank“ 2010 m. vasario 22 d. padavė Vilniaus miesto pirmo... 7. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. vasario 24 d.... 8. Atskiruoju skundu skolininkas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo bei... 12. Byloje nustatyta, jog UAB „MACRO INVESTMENT“ (buvęs pavadinimas UAB... 13. Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas... 14. Iš pateikto skolininko atskirojo skundo matyti, kad apelianto argumentas yra... 15. Teisėjų kolegija su šiuo skolininko argumentu nesutinka. Kaip matyti iš... 16. Įstatymų leidėjas yra nustatęs tokį teisinį reguliavimą, kuris leidžia... 17. Teisėjų kolegija išnagrinėjus bei įvertinusi hipotekos lakštuose, šalių... 18. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336, 337... 20. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. vasario 24... 21. Priteisti iš skolininko UAB ,,MACRO INVEST“ (į/k 121317948) valstybės...