Byla 2-1794/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“ ir atsakovų R. D., D. D., M. R. ir E. R. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“ ieškinį atsakovams R. D., D. D., M. R., E. R., uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės vystymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Šilėja“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo bei nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Pas gandrus“.

3Teisėjas

Nustatė

4Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

5Ieškovas UAB „Facilities Management“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. pripažinti, kad ieškovas nuo 2014 m. gegužės 6 d. įgijo nuosavybės teisę į visas (10 000 vnt.) atsakovo UAB „Sostinės vystymo grupė“ paprastąsias vardines akcijas;
  2. priteisti ieškovui iš solidariųjų atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ 353 228,14 Lt turtinės žalos atlyginimo;
  3. priteisti ieškovui iš solidariųjų atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ 2 748 237 Lt turtinės žalos atlyginimo;
  4. priteisti ieškovui iš atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas;
  5. priteisti ieškovui iš atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

6Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtą ir lėšas 353 228,14 Lt sumai; areštuoti atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ turtą ir lėšas 2 748 237 Lt sumai; paskirti atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ bei trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ turto administratorių.

7Atsakovai R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ prašė netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartimi tenkino iš dalies ieškovo UAB „Facilities Management“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštavo atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtą ir lėšas 353 228,14 Lt sumai, areštavo atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ turtą ir lėšas 2 748 237 Lt sumai.

9Ieškovas UAB „Facilities Management“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas jo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – paskirti atsakovų turtui administratorių - ir šį prašymą tenkinti.

10Atsakovai R. D., D. D., M. R., E. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties dalį, kuria buvo tenkintas ieškovo UAB „Facilities Management“ prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ ir trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ lėšas.

11Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 12 d. gautas ieškovo UAB „Facilities Management“ atsisakymas nuo atskirojo skundo bei 2014 m. lapkričio 13 d. gautas ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio, sumokėto už atskirąjį skundą, grąžinimo.

12Apeliacinis procesas pagal ieškovo atskirąjį skundą nutraukiamas, priėmus ieškovo atsisakymą nuo atskirojo skundo.

13Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę jo atsisakyti iki skundo nagrinėjimo iš esmės rašytinio proceso tvarka pradžios. Ieškovas UAB „Facilities Management“ pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo pateikė iki atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka pradžios.

14Nagrinėjant ieškovo pareiškimo dėl atskirojo skundo atsisakymo pagrįstumą, nenustatyta prieštaravimų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d., 338 str.). Be to, ieškovas nurodė, jog atskirojo skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos (CPK 308 str. 3 d., 338 str.). Atsižvelgiant į išdėstyta, daroma išvada, kad yra visos sąlygos, būtinos ieškovo atskirojo skundo atsisakymui priimti ir apeliaciniam procesui, pradėtam pagal šį atskirąjį skundą, nutraukti (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

15Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius atskirojo skundo iki nagrinėjimo iš esmės pradžios, ieškovui grąžinamas 100 Lt dydžio žyminis mokestis, sumokėtas už atskirąjį skundą (CPK 338 str.).

16Apeliacinis procesas pagal atsakovų atskirąjį skundą nutraukiamas, nelikus apeliacinio apskundimo objekto.

17Kaip ne kartą jau buvo konstatuota teismų praktikoje, laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-996/2014, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-280/2012 ir kt.), kas reiškia, jog iškilus naujoms grėsmėms būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, eliminuojančioms visiškai/iš dalies grėsmes būsimo teismo sprendimo įvykdymui, byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo/pakeitimo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje (CPK 144 str. 1 d. ir 3 d., 147 str. 2 d.). Atitinkamai teismui nauja nutartimi iš naujo išsprendus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo/pakeitimo klausimą, ankstesnės teismo nutartys, priimtos šiuo klausimu, tampa nebeaktualios, nes jų keitimas/naikinimas pats savaime neturės įtakos paskutinės teismo nutarties teisiniai galiai (CPK 18 str.). Būtent dėl šios priežasties tuo atveju, kai paaiškėja, kad pradėjus apeliacinį procesą dėl nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pirmosios instancijos teismas nauja nutartimi ankstesnę nutartį pakeitė/panaikino ar paliko nepakeistą, apeliacinis procesas dėl ankstesnės (nebeaktualios) teismo nutarties yra nutraukiamas kaip nesukeliantis jokių naujų teisinių pasekmių byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

18Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties, kuria buvo iš dalies tenkintas ieškovo prašymas ir pritaikytas solidarių atsakovų turto bei lėšų areštas, neviršijant tam tikros sumos, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti tą Vilniaus apygardos teismo nutarties dalį, kuria buvo pritaikytas jų lėšų ir trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ areštas.

19Lietuvos apeliaciniam teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis apie šios bylos nagrinėjimo eigą pirmosios instancijos teisme, paaiškėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi (civ. byloje Nr. 2-1800-781/2014) tenkino atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, nurodant, kad areštas taikomas šių atsakovų kilnojamam ir nekilnojamajam turtui, o jo nesant ar nepakankant - lėšoms (CPK 179 str. 3 d.). Minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartimi buvo atsisakyta tenkinti atsakovų prašymus panaikinti atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“, R. D., D. D., M. R. ir E. R. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti atsakovo UAB „Šilėja“ lėšų areštą, sumažinti atsakovų UAB „Šilėja“, R. D., D. D., M. R. ir E. R. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto arešto mastą iki 470 000 Lt, areštuoti UAB „Šilėja“ finansinį turtą. Pastaroji nutartis nėra įsiteisėjusi, nes atsakovai UAB „Šilėja“ ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ dėl jos padavė atskirąjį skundą. Nepaisant atskirojo skundo padavimo fakto, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. ir 2014 m. spalio 9 d. nutartimis buvo iš naujo išspręstas procesinio pobūdžio - laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo bei jų masto dydžio klausimas - šioje byloje. Vadinasi, būtent Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 9 d. nutarties pakeitimas/panaikinimas apeliacine tvarka sukels byloje dalyvaujantiems naujas teisines pasekmes. Tuo tarpu ankstesnės Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties (kuri yra šios bylos apeliacinio apskundimo objektas) pakeitimas/panaikinimas savaime neapims ir vėliau priimtų pirmosios instancijos teismo nutarčių pakeitimo/panaikinimo bei savaime nepanaikins jų įtakos byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms. Dėl šios priežasties atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. leipos 21 d. nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, o apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovų atskirąjį skundą, turi būti nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

20Pažymėtina, kad atsakovai atskirajame skunde prašo panaikinti ne tik atsakovų, bet ir trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ lėšų areštą, kuris nei skundžiama, nei vėlesnėmis pirmosios instancijos teismo nutartimis nebuvo taikytas.

21Apeliacinės instancijos teismas atkreipia atsakovų dėmesį, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo sąžiningai naudotis turimomis procesinėmis teisėmis, įskaitant ir teisėmis kreiptis į teismą su procesiniu prašymu bei atskiruoju skundu. Sistemingas procesinių prašymų bei atskirųjų skundų pateikinėjimas teismui tokiu būdu inicijuojant keletą procesų dėl to paties klausimo kelia pagrįstų abejonių dėl byloje dalyvaujančio asmens sąžiningumo ir teisėtų tikslų. Tokiu atveju teismas turi teisę ex officio spręsti klausimą dėl baudos iki 20 000 Lt dydžio skyrimo kiekvienam iš atsakovų už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

22Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nutraukus apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovų atskirąjį skundą, atsakovui R. D. grąžinamas 100 Lt dydžio žyminis mokestis, sumokėtas už atskirąjį skundą (CPK 338 str.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 308 straipsniu, 315 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

24priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“ atskirojo skundo atsisakymą ir nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties dalies.

25Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovų R. D., D. D., M. R. ir E. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties dalies.

26Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Facilities Management“ (įmonės kodas 302247881, buveinė registruota adresu Vilniaus g. 31, Vilnius) 100 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2014 m. liepos 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 562 per akcinę bendrovę SEB banką.

27Grąžinti atsakovui R. D. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenantis adresu (duomenys neskelbtini), Vilniaus raj.) 100 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2014 m. rugpjūčio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 63372, per akcinę bendrovę Šiaulių banką.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 5. Ieškovas UAB „Facilities Management“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. Atsakovai R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartimi tenkino iš dalies... 9. Ieškovas UAB „Facilities Management“ pateikė atskirąjį skundą,... 10. Atsakovai R. D., D. D., M. R., E. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydami... 11. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 12 d. gautas ieškovo UAB... 12. Apeliacinis procesas pagal ieškovo atskirąjį skundą nutraukiamas, priėmus... 13. Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį... 14. Nagrinėjant ieškovo pareiškimo dėl atskirojo skundo atsisakymo... 15. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius atskirojo skundo... 16. Apeliacinis procesas pagal atsakovų atskirąjį skundą nutraukiamas, nelikus... 17. Kaip ne kartą jau buvo konstatuota teismų praktikoje, laikinosios apsaugos... 18. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 19. Lietuvos apeliaciniam teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės... 20. Pažymėtina, kad atsakovai atskirajame skunde prašo panaikinti ne tik... 21. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia atsakovų dėmesį, kad byloje... 22. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nutraukus apeliacinį procesą,... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“... 25. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovų R. D., D. D., M. R.... 26. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Facilities Management“... 27. Grąžinti atsakovui R. D. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenantis...