Byla 2-919-531/2012
Dėl eksplotavimo mokesčio, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo I. A. (I. A.), asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini) -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Garažų eksplotavimo bendrijos ,,Pasmalvė”, buveinė Partizanų g. 15-13, Visagine, įmonės kodas 255967850, a.s. ( - ) AB „Swedbank”, dėl eksplotavimo mokesčio, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo I. A. (I. A.), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) -

Nustatė

2Ieškovas Garažų eksplotavimo bendrija ,,Pasmalvė” savo ieškinyje prašo teismo priteisti iš atsakovo I. A. 685,54 Lt sumą: 620,94 Lt eksplotavimo mokestį, 64,60 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 71,00 lt žyminį mokestį, 700 Lt už advokatės pagalbą bei priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo arba parengiamųjų procesinių dokumentų.

3Atsakovui I. A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 124 str. numatyta tvarka 2012 m. rugpjūčio 18 d.

4Atsakovas gavęs teismo procesinius dokumentus iki nustatyto termino nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Esantys įsiskolinimai patvirtinti atliktų paskaičiavimų dokumentais, kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

8Iš jų matyti, jog atsakovas yra garažo Nr. ( - ), esančio Garažų eksplotavimo bendrijoje ,,Pasmalvė”, ploto 20,63 kv. m., naudotojas ir bendrijos narys. Atsakovas naudojasi garažu ir jį eksplotuoja, bet nėra sumokėjęs bendrijos valdymo organų nustatytų mokesčių ir tikslinių rinkliavų. Pagal 2012 m. liepos 9 d. įsiskolinimo apskaičiavimą atsakovo įsiskolinimas už eksplotavimą ir rinkliavas sudaro: 2009 m. – 262,02 Lt, 2010 m. – 173,46 Lt, 2011 m. – 185,46 Lt (iš viso 620,94 Lt) bei delspinigiai - 64,60 Lt (už 180 kalendorines dienas).

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. l d. 2 p.), todėl atsiranda ieškovui teisė reikalauti prievolės įvykdymo Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, todėl 620,94 Lt eksplotavimo mokesčio suma iš atsakovo priteistina.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

12Ieškovas prašo priteisti 64,60 Lt delspinigių sumą, po 0,1 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių dydis atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, todėl iš atsakovo priteistina 64,60 Lt delspinigių suma.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 685,54 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str.,-

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo I. A. 620,94 Lt (šešių šimtų dvidešimt lito 94 ct) įsiskolinimą už eksplotavimo mokestį, 64,60 Lt (šešiasdešimt keturis litus 60 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 685,54 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas: 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio, 700,00 Lt (septynis šimtus litų 00 ct) advokato pagalbai apmokėti ieškovo Gražų eksplotavimo bendrijos ,,Pasmalvė” naudai.

18Sprendimas už akių atsakovo I. A. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

19Ieškovas Garažų eksplotavimo bendrija ,,Pasmalvė” per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui paduodamas apeliacinį skundą per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai