Byla 2-2783-920/2018
Dėl paprasto neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovui T. P., jo atstovei advokatei K. Č., atsakovės UAB „Medicinos banko“ atstovui P. V., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. P. ieškinį atsakovams S. J., UAB „Vonios pigiau“, UAB „Medicinos bankui“, trečiajam asmeniui notarei M. Č., dėl paprasto neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovų reikalavimai ir jų argumentai

4

 1. Kauno apylinkės teisme gautas ieškinys, kuriuo prašoma pripažinti niekiniais-negaliojančiais 2008 m. balandžio 24 d. neprotestuotinus vekselius Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sudarytus tarp UAB “Vonios pigiau” ir UAB "Medicinos bankas”, dalyje dėl laiduotojo T. P. ir 2008 m. rugsėjo 17d. vykdomąjį įrašą, reg. nr. ( - ), ir 2008 m. spalio 15d. - reg. nr. ( - ) dalyje dėl laiduotojo T. P.. Nurodoma, kad Ieškovas buvo susituokęs su K. P., su kuria santuoka nutraukta ( - ) teismo sprendimu. Nuo 2009 metų sutuoktinių Pavasarių santykiai iš esmės pašlijo kai jis suprato, kad sutuoktinė, naudodamasi jo patiklumu, meile, kartu su savo giminaitėmis ar draugėmis įpainiojo jį į nesąžiningus, neteisėtus sandorius, siekdamos gauti turtinės naudos. 2008m balandžio 24 d. T. P. sutuoktinės įkalbėtas padėti S. J., įmonės UAB “Vonios pigiau” tariamai direktorei, gauti šiai įmonei iš UAB “Medicinos bankas” kreditą, tapo trijų vekselių Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuriais UAB “Vonios pigiau” įgijo 150 000 Lt sumą, laiduotoju. Įgyta suma pinigų turėjo būti grąžinta iki 2008 m. rugsėjo 23 d. pagal vekselį Nr. ( - ), iki 2008 m. spalio 23 d. pagal vekselį Nr. ( - ), iki 2008 m. rugpjūčio 21d.pagal vekselį Nr. ( - ),tačiau UAB “Vonios pigiau” to nepadarius, išieškojimas buvo nukreiptas į T. P.. Ši faktinė aplinkybė ieškovui tapo žinoma, kuomet buvo nukreiptas išieškojimas priverstine tvarka. T. P. iš tikrųjų nesuprato ir nežinojo, kad yra pasirašęs 2008 m. balandžio 24 d. viso tris skirtingus vekselius. 2011 m. sužinotas faktas, kad viso paskolinta pinigų 150000 litų, t.y. po 50 000 lt. litų pagal skirtingus 3 vekselius. T. P. buvo įsitikinęs , kad yra pasirašęs dokumentus tik dėl vieno vekselio ir pateikė pareiškimą Kauno Centro PK dėl kitų dviejų vekselių klastojimo, kad ne jo parašas. Vienok specialisto tyrimo metu buvo nustatyta, kad parašas yra T. P., ką patvirtina pateikiamas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. T. P. buvo nurodyta ne visa informacija. Buvo nurodyta klaidinga skolinama suma 50000 lt. ir jis suprato , kad pasirašo vieno vekselio būtinus dokumentus. Įtikėtina T. P. pozicija, nes visuose 3 vekseliuose buvo nurodyta ta pati data, ta pati suma. T. P. nematė pasirašymo metu ir jam nebuvo paaiškinta , kad yra skirtingos pinigų grąžinimo datos, skirtingi vekselio numeriai. Ieškovo pozicija įtikėtina, nes vekselio numeriai yra įrašyti, kaip įprasta, ne prie pavadinimo dokumento viršuje, o labai mažu šriftu apatinio lapo kampe, ką sunku pastebėti, užakcentuoti. Ieškovui nebuvo žinoma, kad vekselis pasirašomas vienu egzemplioriumi, jis buvo įsitikinęs ,kad kiekvienai šaliai po vieną. Sutuoktinės giminaitė S. J., tariama įmonės UAB “Vonios pigiau” direktorė, tikino, kad pinigus įmonė grąžins laiku per artėjančius kelis mėnesius. S. J. kiekvieną mėnesį, viso apie 4-5 mėnesius perduodavo pinigus po 200 Lt, po 300 Lt per kitą giminaitę ar draugę Ž, kuri kviestina į teismą kaip liudytoja. Vėliau S. J. pradėjo slapstytis, išvyko iš Lietuvos. Su sutuoktine santykiai pasidarė konfliktiški būtent dėl jos ir jos draugės bei giminaitės finansinių sukčiavimų, į kuriuos įtraukė T. P.. Pažymėtina, kad tiek K. P., tiek jos giminaitės yra romų tautybės, jos abi itin aktyviai stengėsi įkalbėti tapti ieškovą laiduotoju. Tapo žinoma, kad po pinigų gavimo S. J. įsigijo nekilnojamąjį turtą-namų valdą savo vardu, kurį labai greitai perpardavė. Į kredito įstaigą - banką 2008 m. balandžio 24 d. T. P. lydėjo sutuoktinė ir S. J., kurios itin aktyviai dalyvavo kredito gavimo iš UAB „Medicinos Banko“ procedūroje, rūpinosi, kad pinigai iš UAB ,Medicinos bankas“ kuo greičiau pasiektų UAB „Vonios pigiau“. S. J. įtikinėjo T. P., kad ji irgi yra laiduotoja, garantuoja savo turtu - butu , o pinigai neilgai trukus bus grąžinti bankui. T. P. taip pat buvo žadėta, kad po sandorio sudarymo jam bus atlyginta pinigine išmoka už jo padarytą paslaugą laiduojant Šiuos sandorius. Tačiau S. J. nuslėpė savo tyčią, kad ji nesirengia registruoti duomenų apie juridinį asmenį UAB „Vonios pigiau“ registre ir kad nesirengia grąžinti pinigų UAB „ Medicinos bankui“. Tiek S. J., tiek K. P. slėpė tikrąją informaciją nuo ieškovo apie vekseliais gautų pinigų negrąžinimą UAB „Medicinos bankui“. Jam buvo teigiama, kad visi pinigai bus grąžinti bankui kelių mėnesių bėgyje, todėl K. P. giminaitė Ž. kas mėnesį perduodavo T. P. pinigus po 200 -300 Lt sumas. T. P. neturi jokių minimalių bendro pobūdžio teisinių žinių, yra menko išsilavinimo, patiklus, nelabai orientuotas dokumentų tvarkyme ir manė, kad iš UAB „Medicinos bankas“ gautas tik vienas 50 000 lt. kreditas pagal vieną vekselį. Taigi, T. P. iš esmės buvo tyčia suklaidintas, kas ir lėmė jo tikrosios valios neatitinkančių sandorių sudarymą. Dėl šios priežasties 2008 m. balandžio 24 d. sandoriai pripažinti negaliojančiais, kaip sudaryti tyčia sąmoningai apgavus, suklaidinus ir iš esmės suklydus pasitikėjus sutuoktine ir jos giminaite. S. J. įsigijo visas uždarosios akcinės bendrovės akcijas ir pati save paskyrė direktore. VĮ Registrų centre iki šiol jokių duomenų apie įmonę nėra pateikusi: nei buveinės, nei vadovo, nei akcininkų.

5Atsakovo argumentai

6

 1. Kauno apylinkės teisme gautas atsakovo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo prašoma ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodoma, kad T. P., prieš laiduodamas vekseliuose, pateikė Bankui 2008-04-23 sutikimą gauti ir naudotis informacija. Vekseliai nebuvo laiku apmokėti. Kauno miesto 27-ojo notaro biuro notarė M. Č. šių vekselių pagrindu išdavė Bankui 2008-09-17 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ), 2008-11-12 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) ir 2008-10-15 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ). Bankas minėtus vykdomuosius įrašus 2008-10-16 raštu, 2008-10-16 raštu ir 2008-12-05 raštu pateikė vykdyti antstoliui. Antstolei vykdant priverstinį skolos išieškojimą ieškovas jokių pretenzijų nereiškė, Bankui pateikė 2011-01-11 prašymą, kuriuo informavo apie savo pasikeitusią gyvenamąją vietą bei prašė perduoti vykdomąjį įrašą vykdyti kitam antstoliui. Bankui sudarant vekselių pirkimo pardavimo sutartis, UAB ,,Vonios pigiau“ išrašant šiuos vekselius, bendrovė buvo atstovaujama direktorės S. J.. S. J., pagrįsdama teisę veikti UAB „Vonios pigiau“ vardu, pateikė Bankui UAB „Vonios pigiau“ vienintelio akcininko P. K. ( - ) spendimą Nr. ( - ). Šiuo sprendimu buvo nutarta P. K. atleisti iš įmonės vadovo pareigų ir naująja vadove paskirti S. J.. Minėtame sprendime taip pat pažymėta, kad P. K. nutarė parduoti UAB ,,Vonios pigiau“ 400 paprastųjų vardinių akcijų S. J.; ( - ) akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Pagal šią sutartį, P. K. pardavė S. J. 400 paprastųjų vardinių UAB „Vonios pigiau“ akcijų. Akcijų perleidimo momentas įsigalioja nuo minėtos sutarties pasirašymo dienos. Sutartį pasirašė S. J. ir P. K.; UAB „Vonios pigiau“ ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 2, kuriame nutarta parduoti Bankui 150 000 Lt vekselį, įgalioti S. J. pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus; UAB „Vonios pigiau“ įstatus ir registravimo pažymėjimą; savo (S. J.) Lietuvos Respublikos pasą.
 2. Kiti atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Ieškinys atmetamas.

 1. Teismas konstatuoja, kad ginčas tarp šalių kyla dėl 2008 m. balandžio 24 d. neprotestuotinų vekselių Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sudarytų tarp UAB “Vonios pigiau” ir UAB "Medicinos bankas”, dalyje dėl laiduotojo T. P. ir 2008 m. rugsėjo 17d. vykdomojo įrašo, reg. nr. ( - ), ir 2008 m. spalio 15d. - reg. nr. ( - ) dalyje dėl laiduotojo T. P. pripažinimo niekiniais-negaliojančiais.
 2. Bylos medžiaga nustatyta, kad T. P. sudarė laidavimo sandorius, užfiksuotus 2008-04-24 paprastajame neprotestuotiname vekselyje Nr. ( - ), kurio suma 50 000 Lt (išduotas Kauno miesto 27-ojo notaro biuro notarės M. Č. 2008-11-12 vykdomasis įrašas Nr. ( - )), 2008-04-24 paprastajame neprotestuotiname vekselyje Nr. ( - ), kurio suma 50 000 Lt (išduotas Kauno miesto 27-ojo notaro biuro notarės M. Č. 2008-09-17 vykdomasis įrašas Nr. ( - )), 2008-04-24 paprastajame neprotestuotiname vekselyje Nr. ( - ), kurio suma 50 000 Lt (buvo išduotas Kauno miesto 27-ojo notaro biuro notarės M. Č. 2008-10-15 vykdomasis įrašas Nr. ( - ) (t. I, b.l. 17-19).

10Dėl 2008 m. balandžio 24 d. neprotestuotinų vekselių Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sudarytų tarp UAB “Vonios pigiau” ir UAB "Medicinos bankas”, dalyje dėl laiduotojo T. P. ir 2008 m. rugsėjo 17d. vykdomojo įrašo, reg. nr. ( - ), ir 2008 m. spalio 15d. - reg. nr. ( - ) dalyje dėl laiduotojo T. P. pripažinimo niekiniais-negaliojančiais

 1. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nurodo, jog iš esmės buvo tyčia suklaidintas, kas ir lėmė jo tikrosios valios neatitinkančių sandorių sudarymą, dėl šios priežasties 2008 m. balandžio 24 d. sandoriai pripažinti negaliojančiais, kaip sudaryti tyčia sąmoningai apgavus, suklaidinus ir iš esmės suklydus, teismas remiasi LR CK 1.90 str. 1-2 d. nuostatomis, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu.
 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008 m. balandžio 24 d. T. P. sutuoktinės įkalbėtas padėti S. J., įmonės UAB “Vonios pigiau” tariamai direktorei, gauti šiai įmonei iš UAB “Medicinos bankas” kreditą, tačiau iš tikrųjų nesuprato ir nežinojo, kad yra pasirašęs 2008 m. balandžio 24 d. viso tris skirtingus vekselius, nes manė pasirašęs vieno vekselio būtinus dokumentus, o S. J. ir K. P. slėpė tikrąją informaciją nuo ieškovo apie vekseliais gautų pinigų negrąžinimą UAB „Medicinos bankui“ (t. II, b.l. 4). Tuo tarpu teismo posėdžio metu ieškovas nurodė naują aplinkybę, kad UAB „Medicinos banko“ patalpose jis pasirašė ant balto popieriaus lapo, o po kurio laiko rūbininkė jam padavė maišelyje pinigus, kuriuos jis taksi automobilyje perdavė S. J. ir K. P.. Į atsakovo UAB “Medicinos bankas” atstovo klausimus teismo posėdyje ieškovas atsakė, kad Bankas jo pasirašyti dokumentus nevertė, jį apgavo ieškinyje nurodytos 3 moterys, o ne Bankas.
 3. Atsižvelgiant į ieškinyje išdėstytų ir teismo posėdyje išsakytų aplinkybių prieštaravimus, teismas ieškovo nurodytas aplinkybes pripažįsta nepatikimomis bei nesudarančiomis pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo. Be to, teismas remiasi LR CK 1.90 str. 5 d. nuostata, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo. Teismas pripažįsta, kad sandorio sudarymo metu buvęs 33 metų ieškovas, net neturėdamas elementarių teisinių žinių, elgėsi visiškai neatsargiai, jei jo paties teigimu pasirašė ant tuščių balto popieriaus lapų bei po to Banko pastate gavo didelę pinigų sumą maišelyje iš rūbininkės, kuriuos perdavė taksi automobilyje kitiems asmenims, nesuprasdamas savo dedamų parašų reikšmės bei galimų pasekmių. Kita vertus, tolesni ieškovo veiksmai taip pat neįrodo jo teigiamų aplinkybių, nes praėjus beveik 3 metams po sandorio sudarymo, t.y. 2011-01-11 jis Bankui pateikė prašymą, kuriuo informavo apie savo pasikeitusią gyvenamąją vietą bei prašė perduoti vykdomąjį įrašą vykdyti kitam antstoliui (t. I, b.l. 48), o reikalavimą dėl sandorio negaliojimo teismui pateikė tik pateikdamas priešieškinį santuokos nutraukimo byloje 2017-06-05 d., t.y. praėjus daugiau nei 9 metams po sandorio sudarymo (t. I, b.l. 5). Be to, teismo posėdžio metu liudytoja apklausta atsakovo UAB “Medicinos bankas” kreditų specialistė L. P., ruošusi sandorio dokumentus, paneigė ieškovo nurodytas aplinkybes dėl parašų ant balto popieriaus lapo ar pinigų maišelyje išdavimo. Atsakovas UAB “Medicinos bankas” taip pat pateikė į bylą ieškovo 2008-04-23 sutikimą gauti ir naudotis informacija (t. I, b.l. 42), paneigiantį ieškovo nurodytą aplinkybę, kad jis pasirašė tik vieną dokumentą.
 4. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, remdamasis LR CK 1.90 str. 5 d. nuostata bei kasacinio teismo praktika, pagal kurią vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011), teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė esminio suklydimo aplinkybės.
 5. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nurodo, jog 2008 m. balandžio 24 d. sandoriai pripažinti negaliojančiais, kaip sudaryti tyčia sąmoningai apgavus, suklaidinus ir iš esmės suklydus, teismas remiasi LR CK 1.91 str. 1 d. nuostatomis, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį.
 6. Kaip jau nurodyta, ieškinyje ieškovas nurodo, kad tiek S. J., tiek K. P. slėpė tikrąją informaciją nuo ieškovo apie vekseliais gautų pinigų negrąžinimą UAB „Medicinos bankui“ (t. I, b.l. 8), o į atsakovo UAB “Medicinos bankas” atstovo klausimus teismo posėdyje ieškovas atsakė, kad Bankas jo pasirašyti dokumentus nevertė, jį apgavo ne Bankas, o ieškinyje nurodytos 3 moterys – atsakovė S. J., tuometinė sutuoktinė K. P. bei jų giminaitė Ž. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra ieškovo nurodytas apgaulės aplinkybes patvirtinančių įrodymų, be to, Kauno Centro PK tyrimo dėl ieškovo parašo ant dviejų vekselių klastojimo metu nustatė, kad parašas yra ieškovo T. P., dėl ko priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (t. I, b.l. 20-21).
 7. Vertinant ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl S. J., kaip tariamos įmonės UAB “Vonios pigiau” direktorės, teismas pripažįsta, kad atsakovas pateikė pakankamai įrodymų, leidžiančių pripažinti tinkamą UAB “Vonios pigiau” atstovavimą sudarant sandorius, t.y. UAB „Vonios pigiau“ vienintelio akcininko P. K. ( - ) spendimą Nr. ( - ), kuriuo buvo nutarta P. K. atleisti iš įmonės vadovo pareigų ir naująja vadove paskirti S. J., nurodant, kad P. K. nutarė parduoti UAB ,,Vonios pigiau“ 400 paprastųjų vardinių akcijų S. J.; ( - ) S. J. ir P. K. pasirašytą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią P. K. pardavė S. J. 400 paprastųjų vardinių UAB „Vonios pigiau“ akcijų, akcijų perleidimo momentą laikant įsigaliojančiu nuo sutarties pasirašymo dienos; UAB „Vonios pigiau“ ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 2, kuriame nutarta parduoti Bankui 150 000 Lt vekselį, įgalioti S. J. pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus; UAB „Vonios pigiau“ įstatus ir registravimo pažymėjimą; S. J. Lietuvos Respublikos pasą (t. I, b.l. 104-121). Nurodytas aplinkybes patvirtino P. K. savo atsiliepime (t. II, b.l. 107), bei apklausiamas teismo posėdžio metu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei remdamasis LR Akcinių bendrovių 37 str. 3 d. nuostata, kad bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip, taip pat kasacinio teismo praktika, pagal kurią akcininkų susirinkimo nutarimu paskyrimo direktoriumi juridinio fakto pakanka vadovo teisiniam statusui atsirasti, kad jį pripažinti teisėtai paskirtu bendrovės direktoriumi nepaisant fakto, kad ši aplinkybė nebuvo išviešinta Juridinių asmenų registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016), teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo laikyti S. J. netinkamu UAB „Vonios pigiau“ atstovu ginčo sandorių sudarymo metu.
 8. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas dėl 2008 m. balandžio 24 d. neprotestuotinų vekselių nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sudarytų tarp UAB “Vonios pigiau” ir UAB "Medicinos bankas”, dalyje dėl laiduotojo T. P. ir 2008 m. rugsėjo 17d. vykdomojo įrašo, reg. nr. ( - ), ir 2008 m. spalio 15d. - reg. nr. ( - ) dalyje dėl laiduotojo T. P. pripažinimo niekiniais-negaliojančiais, yra atmetamas, kaip nepagrįstas.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba (t. II, b.l. 8), bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jo nepriteisiamos (LR CPK 95 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai