Byla e2S-1196-640/2018
Dėl teisės atlikti rekonstravimą be atsakovės leidimo, tretieji asmenys E. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė – Jankūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dažai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dažai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches hous“ dėl teisės atlikti rekonstravimą be atsakovės leidimo, tretieji asmenys E. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Dažai“ Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti jai teisę be atsakovės UAB „BALTISCHES HAUS“ sutikimo, teisės aktuose nustatyta tvarka kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, pagal projektuoto UAB „Saudra“ parengtus projektinius pasiūlymus, kuriems pritarė 2016 m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas (reg. Nr. SPP70/16) ir 2016 m. balandžio 26 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (reg. Nr. 105-PP), pagal 2016 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR1289 bei 2016 m. balandžio 29 d. specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Nr. EV-287, atskirai atliekant ir užbaigiant toliau nurodytus rekonstrukcijos darbus:

5esamo pastato, esančio ( - ), rekonstravimo darbus, padalinant pastatą, padalijimą atliekant per UAB „Dažai“ nuosavybės teise priklausančias patalpas, plane pažymėtas 1-22, 1-37 ir 1-43, į du atskirus tos pačios, buvusios iki pastato padalijimo, paskirties nekilnojamojo turto vienetus: I turtinį vienetą, kuriame bus tik ieškovei nuosavybės teise priklausančios patalpos (šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1- 28,1-29,1-30,1-31,1-32,1-33,1-34,1-35,1-36,1-44,1-45,1-46,1-47,1-48,1-49, 1-50, 1-51, 1-52, bei dalis patalpų pažymėtų 1-22, 1-37 ir 1-43); II turtinį vienetą, kuriame bus dalis ieškovei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šiuo metu plane pažymėtų 1-22,1-37 ir 1-43, atsakovei priklausančios patalpos (plane pažymėtos nuo 1-1 iki 1-12, nuo 1-13 iki 1-15, 1-16, nuo 1-17 iki 1-20,1- 42) bei trečiajam asmeniui E. P. nuosavybės teise priklausančios patalpos (plane pažymėtos R-l, 1-38,1-39,1-40,1-41); naujai suformuoto nekilnojamojo turto vieneto (projektinių pasiūlymų plane „Topografinė nuotrauka su formuojamais naujais turtiniais vienetais“ pažymėto „I turtinis vienetas“), kuriame bus tik ieškovei nuosavybės teise priklausančios patalpos (šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5,1-23,1- 24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-30,1-31,1-32,1-33,1-34,1-35,1-36,1-44,1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, bei dalis patalpų pažymėtų 1-22, 1-37 ir 1-43), rekonstravimą ir paskirties keitimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi nustatė ieškovei 28 dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos terminą, pašalinti patikslinto ieškinio trūkumus.
 2. Nustatė, kad ieškovės reiškiami reikalavimai (kuriais formaliai prašoma „pripažinti ieškovei teisę“, tačiau kurių patenkinimo atveju ieškovei būtų realiai atidalijama pastato dalis) yra vis dėlto turtiniai reikalavimai CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir sumokėjo žyminį mokestį kaip už neturtinį reikalavimą, tai nustatytinas laikas pašalinti ieškinio trūkumus, t.y. CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti atitinkamą žyminį mokestį. Pažymėtina, kad šio trūkumo nepašalinus, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Apeliantė (ieškovė) atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodė, kad ieškinio trūkumai buvo nustatyti nepagrįstai. Nutartimi pažeidžiamas CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punktas, kadangi ieškinio dalykas nėra daiktinės teisės į turtą, dėl ko ieškinys negali būti vertinamas kaip turtinis, nutartis grindžiama klaidingu teiginiu, kad ieškovės reikalavimai yra turtiniai, kadangi jų patenkinimo atveju neva ieškovei būtų realiai atidalijama pastato dalis. Ieškovė nesutinka su teismo išvada, kad nagrinėjama byla yra dėl daiktinių teisių į turtą. Patikslintu ieškiniu prašoma pripažinti ieškovės teisę be atsakovės , kaip gamybinio pastato bendraturčio, sutikimo teisės aktuose nustatyta tvarka kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento atitinkamiems statybos darbams išdavimo. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl turto ir daiktiniu teisiu į jį, nes ginčas yra dėl ieškovės teisės įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintą teise būti statytoju. Patenkinus patikslintą ieškinį ir pripažinus Ieškovo teisę be Atsakovo sutikimo teisės aktuose nustatyta tvarka kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Pastato rekonstravimui teismo sprendimo rezultatas nebus susijęs su turtu ar daiktinėmis teisėmis i jį. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl turto ir daiktiniu teisiu į i į. ginčas yra dėl Ieškovo teisės įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintą teise būti statytoju. Pažymėtina, kad šiai teisei įgyvendinti šiuo konkrečiu atveju būtinas statinio bendraturčio sutikimas, o kadangi Pastato bendraturtis nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisako jį duoti, Ieškovas teismine tvarka siekia gauti teismo leidimą be bendraturčio sutikimo įgyvendinti statytojo teises. Pripažinus Ieškovo teisę be Atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, Ieškovui bus sudarytos sąlygos įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą teisę būti statytoju, t. y. kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymu ir, esant teigiamam institucijų sprendimui, gauti individualų administracinį aktą - statybos leidimą statybos darbams vykdyti. Tai kad Ieškovas ieškinio reikalavime detalizavo ketinamus atlikti statybos darbus, tame tarpe padalinti pastatą suformuojant atskirus nekilnojamojo turto vienetus, niekaip nepatvirtina, kad pareikštu ieškiniu siekiama įtakos daiktinėms teisėms į turtą. Tuo atveju, jeigu kompetentinga institucija priims sprendimą neišduoti statybą leidžiančio dokumento, ketinamų vykdyti statybos darbu ieškovė gali ir neatlikti. Dėl šių priežasčių akivaizdu, kad patenkinus ieškovės patikslintą ieškinį, turtas nebus dalijamas ar atidalijamas, ieškovė tik turės teisę be atsakovės sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, dėl to ieškovė vertina, kad nutartimi nepagrįstai patikslintas ieškinys yra laikomas turtiniu.
 3. Ieškovė pažymėjo, kad ginčijamoje nutartyje teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-111/2012, tačiau minėtoje kasacinėje byloje buvo keliamas žyminio mokesčio dydžio klausimas tuo atveju, kai pareiškiamas reikalavimas padalyti santuokos metu įgytą turtą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo medžiagą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė.
 2. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio – įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Jeigu reikalavimas yra turtinis, turi būti mokamas proporcinis žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), o jeigu reikalavimas neturtinis – fiksuotas CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 2 punkte nustatytas 100 Lt žyminis mokestis, atsižvelgiant į padidėjusį ketvirčio vartojimo kainų indeksą (CPK 82 str. 1 d.). Tam, kad būtų išspręstas klausimas, koks žyminis mokestis mokėtinas už pateiktą procesinį dokumentą – šiuo atveju ieškinį, teismas turi įvertinti pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką, kokios rūšies ieškinys pareikštas, kokios teisinės pasekmės atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju ir pagal tai nuspręsti – turtinis ar neturtinis reikalavimas yra reiškiamas.
 3. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovei buvo nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, yra pagrįsta ir teisėta. Iš esmės nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas – ar ieškiniu pareikštas reikalavimas yra turtinio ar neturtinio pobūdžio, kuris lemia už šį reikalavimą mokėtino žyminio mokesčio dydį.
 4. Nagrinėjamu atveju, ieškovė patikslintu ieškiniu teismo prašė pripažinti teisę jai be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, pagal projektinius pasiūlymus ir išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus atliekant ir užbaigiant rekonstravimo darbus. Šių rekonstrukcijos darbų metu būtų rekonstruojamas esamas pastatas, ji atidalijant į du atskirus tos pačios, buvusios iki pastato padalijimo, paskirties nekilnojamojo turto vienetus.
 5. Kasacinio teismo praktikoje, tame tarpe ir apelianto nurodytoje nutartyje, konstatuota, kad turtinio ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir sprendimo pasekmės, kurios sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2009). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdama į paminėtą teismų praktiką, pažymi, jog nagrinėjamoje byloje teisinis reikalavimas yra pripažinti teisę be atsakovės sutikimo kreiptis dėl statybą (rekonstrukciją) leidžiančio dokumento išdavimo. Toks reikalavimas nėra turtinio pobūdžio, taip pat, priėmus byloje sprendimą, jis neįtakos asmenų turtinių teisių pasikeitimo (padidėjimo, sumažėjimo), dėl jo ieškovė nepatirt turtinės naudos. Kitą vertus, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimas dėl atidalijimo iš bendro turto yra reikalavimas, kuriuo įgyvendinama jau turima nuosavybės teisė į dalį bendrosios nuosavybės teise valdomo turto (turimą nuosavybę bendrojoje dalinėje nuosavybėje), pakeičiant bendrąją dalinę nuosavybę į asmeninę. Reikalavimu dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės neprašoma daugiau nei priklauso bendraturčiui, t. y. šiuo reikalavimu siekiama vien transformuoti bendrąją dalinę į asmeninę nuosavybę. Kadangi šiuo atveju neprašoma ko nors priteisti, nereikalaujama kokios nors papildomos turtinės naudos, įkainuoti tokio teisinio veiksmo CPK 85 straipsnio prasme negalima, todėl toks šalių ginčas, nors ir susijęs su turtu, yra pripažintinas neturtiniu. Dėl to už jį mokėtinas CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas žyminis mokestis.
 6. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai interpretavo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl žyminio mokesčio, mokėtino už paduodamą teismui ieškinį, jo dydžio ir nagrinėjamo ginčo pobūdžio, dėl to, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikintina.

10Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu teismas,

Nutarė

11tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dažai“ atskirąjį skundą.

12Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai