Byla eB2-2334-567/2019
Dėl BUAB „Deca Trade“ bankroto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriaus UAB „Z68“ reikalavimą dėl advokato V. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, kurį ginčijo buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant BUAB „Deca Trade“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Z68“ įgaliotam asmeniui D. P., trečiajam asmeniui advokatui V. B.,

2viešame teismo posėdyje civilinėje byloje dėl BUAB „Deca Trade“ bankroto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriaus UAB „Z68“ reikalavimą dėl advokato V. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, kurį ginčijo buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U.

3Teismas

Nustatė

41.

52016 m. gruodžio 20 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Deca Trade“ (j. a. k. 3024560097), paskyrė įmonės bankroto administratoriumi UAB „Z68“ (j. a. k. 304289167).

62.

72017 m. gegužės 15 d. nutartimi teismas Nutarė

82.1.

9Taikyti UAB „Deca Trade“ supaprastintą bankroto procesą;

102.2.

11Pavesti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriui UAB Z68“ (j. a. k. 304289167) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 131 str. 2 d. 1 p. nustatytus veiksmus;

122.3.

13Nustatyti vienerių metų supaprastinto bankroto trukmę, skaičiuojant nuo teismo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos;

142.4.

15Patvirtinti BUAB „Deca Trade“ kreditorių sąrašą.

163.

172017 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi teismas Nutarė

183.1.

19Pripažinti UAB „Deca Trade“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto;

203.2.

21Pavesti įmonės likvidavimo procedūrą vykdyti bankroto administratoriui UAB „Z68“;

223.3.

23Nustatyti vienerių metų supaprastinto bankroto trukmę, skaičiuojant nuo teismo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos, t. y. 2017 m. gegužės 26 d.;

243.4.

25Nustatyti, kad, pardavus UAB „Deca Trade“ turtą, turi būti patenkinti patvirtinti kreditoriniai reikalavimai;

263.5.

27Patvirtinti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriaus UAB „Z68“ pateiktą administravimo išlaidų sąmatą bendrai 3 140 Eur sumai, susidedančiai iš 1 140 Eur bankroto administratoriaus atlyginimo ir 2 000 Eur kitų administravimo išlaidų, nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos.

284.

29Teismas pratęsė supaprastinto bankroto proceso trukmę iki 2018 m. gruodžio 31 d.

305.

312018 m. liepos 25 d. nutartimi teismas Nutarė

325.1.

33Nutraukti pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartį taikytą BUAB „Deca Trade“ supaprastintą bankroto procesą;

345.2.

35Nustatyti, kad BUAB „Deca Trade“ bankroto procedūra vykdoma pagal bendrą Įmonių bankroto įstatyme nustatytą tvarką;

365.3.

37Įpareigoti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorių UAB „Z68“ per vieną mėnesį nuo nutarties priėmimo dienos sušaukti bendrovės kreditorių susirinkimą, kuriame turi būti išsiaiškinta kreditorių pozicija dėl bendrovės likvidavimo procedūros tęsimo tikslingumo.

386.

392018 m. spalio 17 d. nutartimi teismas nutarė patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą.

407.

41BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorius UAB „Z68“ pateikė reikalavimą patvirtinti advokato V. B. kreditorinį reikalavimą 4 500 Eur sumai. Nurodė, kad kreditorinis reikalavimas susidarė dėl advokato suteiktų teisinių paslaugų bendrovei ir advokatas V. B. prašo jį įtraukti į įmonės trečios eilės kreditorių sąrašą su 4 500 Eur kreditoriniu reikalavimu (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).

428.

43Buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U. pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti bankroto administratoriaus reikalavimą dėl advokato V. B. 4 500 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos dvi bylos, kuriose dalyvauja BUAB „Deca Trade“, t. y. bendrovės bankroto byla ir byla Nr. 2-1879-577/2019. Byloje nėra duomenų apie tai, kad advokatas V. B. būtų teikęs BUAB „Deca Trade“ teisines paslaugas. Advokato prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas yra neįrodytas, todėl atmestinas. Advokato ir bankroto administratoriaus veiksmai, siekiant nepagrįsto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, turėtų būti įvertinti profesinės veiklos kontekste, priimant atskirąjį nutartį (CPK 178 str.).

449.

45BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorius UAB „Z68“ pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad 2018 m. lapkričio 27 d. įvyko BUAB „Deca Trade“ kreditorių susirinkimas, kuris nutarė patvirtinti 4 500 Eur administravimo išlaidų sąmatą teisinėms išlaidoms. Nurodyta suma turėtų būti sumokėta, priteisus ir išieškojus skolą iš D. U. pagal būsimą Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1879-577/2019. 2018 m. lapkričio 28 d. tarp BUAB „Deca Trade“ ir advokato V. B. buvo pasirašyta teisinių paslaugų sutartis, kuria buvo susitarta dėl bendro 4 500 Eur atlyginimo, mokėtino už bendrovės atstovavimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1879-577/2019 dėl žalos atlyginimo iš atsakovo D. U. 2018 m. gruodžio 18 d. advokatas išrašė sąskaitą už teisines paslaugas, todėl bankroto administratorius ir kreipėsi dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

4610.

47Buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U. pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad byloje nėra ataskaitos apie advokato suteiktas paslaugas ir jų apimtį. Advokatas V. B. nesuteikė bendrovei teisinių paslaugų. Bankroto administratorius bendrovės kreditorių susirinkimui nebuvo pateikęs susitarimo su advokatu apie paslaugų teikimą ir sėkmės mokestį, kadangi teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta tik kitą dieną po kreditorių susirinkimo. Advokato išrašytoje sąskaitoje iš viso nenurodomas sėkmės mokestis (kuriam pritarė kreditoriai), o nurodomas jau suteiktų paslaugų faktas.

48Reikalavimas atmestinas.

4911.

50Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. liepos 18 d. BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl 119 985,23 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš buvusio UAB „Deca Trade“ vadovo D. U. (civilinės bylos Nr. 2-1879-577/2019). 2018 m. spalio 30 d. tarp BUAB „Deca Trade“ ir advokato V. B. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, kuria buvo susitarta dėl teisinių paslaugų suteikimo už 100 Eur (be PVM) už vieną suteiktų teisinių paslaugų valandą. 2018 m. rugpjūčio 7 d. įvyko pirmasis BUAB „Deca Trade“ kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta patvirtinti bendrą 12 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą, į ją įskaitant atlyginimą bankroto administratoriui ir kitoms administravimo išlaidoms, neskirstant išlaidų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus priemokų už įplaukas dydžius. 2018 m. lapkričio 19 d. tarp BUAB „Deca Trade“ ir advokato V. B. sudaryta atstovavimo sutartis, ginant bendrovės interesus civiliniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis. 2018 m. lapkričio 27 d. įvyko BUAB „Deca Trade“ kreditorių susirinkimas, kuris nutarė patvirtinti papildomą 4 500 Eur administravimo išlaidų sąmatą teisinėms išlaidoms. 2018 m. lapkričio 28 d. tarp BUAB „Deca Trade“ ir advokato V. B. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, kuria buvo susitarta dėl bendro 4 500 Eur atlyginimo, mokėtino už bendrovės atstovavimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1879-577/2019 dėl žalos atlyginimo iš atsakovo D. U.. 2018 m. lapkričio 28 d. advokato V. B. teisinių paslaugų ataskaitoje nurodyta, kad advokatas suteikė UAB „Deca Trade“ šiais teisines paslaugas: 1 800 Eur – susipažinimas su kliento pateiktos bankroto bylos medžiaga, 186 lapai, kiekis 18 valandų; 400 Eur – susipažinimas su kliento pateiktos civilinės bylos dėl žalos atlyginimo medžiaga, 43 lapai, kiekis 4 valandos; 1 500 Eur – patikslinto ieškinio dėl žalos atlyginimo parengimas 2018 m. lapkričio 9 d., kiekis 15 valandų; 300 Eur – kliento konsultavimas, kiekis 3 valandos; 100 Eur – kliento atstovavimas derybose su atsakovu ir jo atstovu, kiekis 1 valanda; 100 Eur – kelionės išlaidos; 200 Eur – pasirengimas bylos nagrinėjimui, kiekis 2 valandos; 100 Eur – atstovavimas teisme 2018 m. lapkričio 16 d., kiekis 1 valanda. 2018 m. gruodžio 18 d. advokatas išrašė sąskaitą už teisines paslaugas 4 500 Eur sumai.

5112.

52Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. nustatyta, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p.). Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p. nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 9 d.).

5313.

54Visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai pagal kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą gali būti skirstomi į dvi grupes: 1) kreditoriai, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo ir kurių proporcingam tenkinimui užtikrinti skirtas įmonės bankroto procesas (senieji kreditoriai) ir 2) kreditoriai, kurių reikalavimai atsiranda po bankroto bylos iškėlimo dėl jų santykių su bankrutuojančia įmone, atstovaujama bankroto administratoriaus (naujieji kreditoriai). Bankrutuojanti įmonė gali vystyti dviejų rūšių veiklą: administravimo veiklą, skirtą įmonės turto likvidavimui ir įmonės užbaigimui bei ūkinę komercinę veiklą, skirtą įmonės turto gausinimui. Įmonės administravimo veikla finansuojama iš įmonės administravimo išlaidų. Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Įmonių bankroto įstatyme aiškiai įtvirtintas administravimo išlaidų tenkinimo prioritetas, kitaip tariant – naujųjų kreditorių, kurių reikalavimai susiję su administravimo veikla, reikalavimų prioritetas prieš senųjų kreditorių reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548/2012).

5514.

56Teismas pažymi, kad nuo bankrutuojančios įmonės piniginių prievolių kreditoriams atsiradimo momento (iki ar po bankroto bylos iškėlimo) ir pobūdžio priklauso tai, kokia tvarka jos turi būti vykdomos. Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto procese gautų lėšų), kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurias turi teisę gauti kreditorius, jam apmokamos būtent Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio nustatyta tvarka, pirmiau už kitus kreditorius, neturinčius teisės į tokio pobūdžio išlaidų atlyginimą. To paties įstatymo 36 str. 3 d. nustatytas sąrašas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, tačiau šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-381/2013). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus ir/ar pasitelkto profesionalaus teisininko (advokato), reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 26 str.).

5715.

58Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad bankroto administratorius nepagrįstai siekia, kad advokato iš teisinių paslaugų teikimo kildinamas reikalavimas būtų patvirtintas, kaip trečios eilės kreditorinis reikalavimas, t. y. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p., 21 str. 1 d., 35 str. pagrindu, kadangi nurodytos įstatymo nuostatos taikomos tik dėl tų kreditorinių reikalavimų, kurie atsirado iki bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamu atveju advokato V. B. reikalavimas atsirado po bankroto bylos iškėlimo, o šių išlaidų paskirtis – teisinių paslaugų teikimas civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo iš buvusio UAB „Deca Trade“ vadovo. Tai reiškia, kad toks reikalavimas yra tenkinamas iš administravimui skirtų lėšų. Priešingu atveju, advokatas turėtų nepagrįstai prisiimti bankrutavusios įmonės prievolių dėl pareigos atlyginti jo suteiktas teisines paslaugas neįvykdymo riziką, t. y. advokatas būtų įtrauktas į bendrą kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo eilę, o jo galimybės atgauti suteiktų paslaugų išlaidas būtų nedidelės. Teismo vertinimu, bankrutavusios įmonės kreditoriai 2018 m. lapkričio 27 d. susirinkime yra patvirtinę papildomą administravimo išlaidų sąmatą, iš kurios būtent ir turi būti atlyginta (jei yra lėšų) advokatui už suteiktas teisines paslaugas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bankroto administratoriaus prašymas dėl advokato V. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas (Įmonių bankroto įstatymo 10 str., 21 d., 26 str., 35 str., 36 str.).

5916.

60Teismas prašymą dėl atskirosios nutarties priėmimo atmeta, kaip nepagrįstą, nes advokato V. B. ir bankroto administratoriaus UAB „Z68“ procesiniai veiksmai, įgyvendinant procese įtvirtintą dispozityvumo ir rungimosi principą, siekiant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, savaime nesudaro teisinio pagrindo priimti atskirąjį nutartį. Teismas nenustatė advokato V. B. ir bankroto administratoriaus UAB „Z68“ ar jo įgaliotų atstovų neteisėtų veiksmų ar aplinkybių, kad minėti asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, dėl kurių reikėtų priimti atskirąją nutartį (CPK 299 str.).

61Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 str., 21 str., 26 str., Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

62Atmesti reikalavimą įtraukti į BUAB „Deca Trade“ kreditorių sąrašą advokatą V. B. su 4 500 Eur trečios eilės kreditoriniu reikalavimu.

63Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. viešame teismo posėdyje civilinėje byloje dėl BUAB „Deca Trade“... 3. Teismas... 4. 1.... 5. 2016 m. gruodžio 20 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto... 6. 2.... 7. 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi teismas Nutarė... 8. 2.1.... 9. Taikyti UAB „Deca Trade“ supaprastintą bankroto procesą;... 10. 2.2.... 11. Pavesti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriui UAB Z68“ (j. a. k.... 12. 2.3.... 13. Nustatyti vienerių metų supaprastinto bankroto trukmę, skaičiuojant nuo... 14. 2.4.... 15. Patvirtinti BUAB „Deca Trade“ kreditorių sąrašą.... 16. 3.... 17. 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi teismas Nutarė... 18. 3.1.... 19. Pripažinti UAB „Deca Trade“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto;... 20. 3.2.... 21. Pavesti įmonės likvidavimo procedūrą vykdyti bankroto administratoriui UAB... 22. 3.3.... 23. Nustatyti vienerių metų supaprastinto bankroto trukmę, skaičiuojant nuo... 24. 3.4.... 25. Nustatyti, kad, pardavus UAB „Deca Trade“ turtą, turi būti patenkinti... 26. 3.5.... 27. Patvirtinti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratoriaus UAB „Z68“... 28. 4.... 29. Teismas pratęsė supaprastinto bankroto proceso trukmę iki 2018 m. gruodžio... 30. 5.... 31. 2018 m. liepos 25 d. nutartimi teismas Nutarė... 32. 5.1.... 33. Nutraukti pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartį... 34. 5.2.... 35. Nustatyti, kad BUAB „Deca Trade“ bankroto procedūra vykdoma pagal bendrą... 36. 5.3.... 37. Įpareigoti BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorių UAB „Z68“ per... 38. 6.... 39. 2018 m. spalio 17 d. nutartimi teismas nutarė patvirtinti patikslintą... 40. 7.... 41. BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorius UAB „Z68“ pateikė... 42. 8.... 43. Buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U. pateikė atsiliepimą, prašydamas... 44. 9.... 45. BUAB „Deca Trade“ bankroto administratorius UAB „Z68“ pateikė... 46. 10.... 47. Buvęs UAB „Deca Trade“ vadovas D. U. pateikė tripliką, kuriame nurodė,... 48. Reikalavimas atmestinas.... 49. 11.... 50. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. liepos 18 d. BUAB „Deca Trade“... 51. 12.... 52. Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. nustatyta, kad teisme iškėlus... 53. 13.... 54. Visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai pagal kreditorių reikalavimų... 55. 14.... 56. Teismas pažymi, kad nuo bankrutuojančios įmonės piniginių prievolių... 57. 15.... 58. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą,... 59. 16.... 60. Teismas prašymą dėl atskirosios nutarties priėmimo atmeta, kaip... 61. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 str., 21 str., 26 str.,... 62. Atmesti reikalavimą įtraukti į BUAB „Deca Trade“ kreditorių sąrašą... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...