Byla 2KT-65/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama civilinės bylos pagal pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens R. S. pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2011-12-05 gautas Molėtų rajono apylinkės teismo pirmininko Mamerto Misiūno 2011-11-30 raštas Nr. A2-750-99/2011 dėl civilinės bylos perdavimo, kuriuo prašoma perduoti nagrinėti kitam apylinkės teismui civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens R. S. pareiškimus suinteresuotiems asmenims Aukštaitijos nacionaliniam parkui, Labanoro regioninio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apylinkės teismui.

4CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad byla perduodama nagrinėti kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą. Pagal CPK 34 straipsnio 3 dalį klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Sprendžiant klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui būtina nustatyti, ar iš tiesų atitinkamoje byloje yra susiklosčiusios tokios aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad atitinkamame teisme nėra teisėjų, galinčių nagrinėti tą bylą.

5Nustatyta, kad teisėjas Liudvikas Myško, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-20-732/2009 pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, priėmė 2008 m. sausio 14 d. sprendimą. Šioje byloje suinteresuotas asmuo R. S. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurį nagrinėjo teisėja Roma Rimkienė ir Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-253-335/2010 atnaujino procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą, o Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimu panaikino teisėjo Liudviko Myško priimtą Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 14 d. sprendimą, pareiškėjos V. K. pareiškimą atmetė ir priėmė naują sprendimą – tenkino suinteresuoto asmens R. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1372-520/2011 Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

6Teisėjas Liudvikas Myško pagal CPK 370 straipsnio 5 dalį, o teisėja Roma Rimkienė pagal CPK 71 straipsnio 1 dalį negali nagrinėti šios civilinės bylos. Teisėjas Mamertas Misiūnas pagal teisme patvirtintą bylų paskirstymo tvarką šios kategorijos bylų nenagrinėja. Kadangi Molėtų rajono apylinkės teisme dirba tik trys teisėjai ir jie visi negali nagrinėti civilinės bylos pagal pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens R. S. pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Aukštaitijos nacionaliniam parkui, Labanoro regioninio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitam Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

7Vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

8Civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens R. S. pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Aukštaitijos nacionaliniam parkui, Labanoro regioninio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, perduoti nagrinėti Zarasų rajono apylinkės teismui.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai