Byla AS-143-194-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir V. R. skundą atsakovams Vilniaus miesto merui J. I., Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui G. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui A. B., Vilniaus miesto mero pavaduotojui A. L. (A. L.), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriui P. P., trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dovanos“ (toliau – UAB „Saulės dovanos“) ir V. R. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto merą J. I. per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įtraukti į artimiausio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“, pradėti jo svarstymą artimiausiame tarybos posėdyje ir pradėti sprendimo priėmimo procedūrą tame pačiame posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka; 2) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės tarybą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos artimiausiame tarybos posėdyje pradėti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“ svarstymą ir sprendimo priėmimo procedūrą tame pačiame posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka; 3) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių G. P. nurodyti, dėl kokių priežasčių pagal jam priskirtą administracijos direktoriaus kompetenciją neatliekami veiksmai dėl ( - ) teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei visos detaliojo planavimo procedūros, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 4) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nurodyti, dėl kokių priežasčių neatliekami veiksmai dėl ( - ) vietovės teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei vilkinama detaliojo planavimo procedūra, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 5) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorių A. B. nurodyti, kokius veiksmus pagal jam priskirtą kompetenciją atliko Miesto plėtros departamentas ginčo teritorijos detaliojo planavimo klausimu ir dėl kokių priežasčių neatliekami veiksmai dėl ( - ) vietovės teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei vilkinama detaliojo planavimo procedūra, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 6) įpareigoti atsakovus Vilniaus miesto mero pavaduotoją A. L., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretorių P. P. imtis

5jų kompetencijai priskirtų veiksmų įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“.

6Pareiškėjai nurodė, kad dėl atsakovų kaltės vengiant iš esmės spręsti klausimą dėl pritarimo 1050 ha teritorijos prie ( - ) vietovės, ( - ) seniūnijose, detaliojo plano konceptualiajai daliai, jiems neteisėtai užkertamas kelias ir ilgą laiką sudaromos kliūtys užbaigti rengiamo detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo procedūras, todėl tiesiogiai patiriami nuostoliai dėl tokio neveiklumo, kurio Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba teisiškai argumentuoti.

7Pareiškėjai 2009 m. sausio 29 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė pareiškimą dėl skundo atsisakymo, kuriuo atsisakė 2008 m. spalio 17 d. patikslinto skundo reikalavimų, ir prašė jų naudai priteisti solidariai iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėjai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-770 ,,Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“ nuspręsta pritarti minėtos teritorijos detaliojo plano konceptualiajai daliai ir įpareigoti Miesto plėtros departamentą vadovautis ja išduodant planavimo sąlygas

9šios teritorijos kvartalų detaliųjų planų sprendiniams rengti. Minėtos teritorijos detaliojo plano konceptualiosios dalies svarstymas ir sprendimų priėmimas užtruko iki nurodytos datos dėl atsakovų kaltės ir neteisėto vengimo bei vilkinimo spręsti šį klausimą iš esmės. Atsakovai pradėjo koncepcijos tvirtinimo procedūrą tik jiems kreipusis į teismą. Nurodytu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualioji dalis yra identiška tam jos variantui, kuris buvo suderintas 2008 m. sausio mėnesį, todėl atmestini atsakovų argumentai, kad užtruko koncepcijos derinimo procedūra. 2008 m. balandžio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta sprendimo projektą perduoti dar kartą svarstyti Miesto plėtros, Paslaugų ir Miesto ūkio komitetuose, tačiau tai nebuvo padaryta iki koncepcijos patvirtinimo 2008 m. gruodžio 3 d. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsniu,

1044 straipsnio 3 dalimi, jie turi teisę atsisakyti pareikšto skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant pasitarti ir reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kai atsisakoma skundo būtent dėl to, jog atsakovai patenkina išdėstytus reikalavimus jau padavus skundą teismui, nes jie būtent dėl atsakovų kaltės buvo priversti kreiptis teisminės gynybos ir patirti su tuo susijusias išlaidas.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutartimi priėmė pareiškėjų skundo atsisakymą ir bylą nutraukė. Pareiškėjų prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies ir pareiškėjo UAB ,,Saulės dovanos“ naudai priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2 024 Lt (ABTĮ 44, 45, 52 str., 101 str. 3 p., 105, 106 str.).

13Teismas, įvertinęs ABTĮ 52 straipsnį, 101 straipsnio 3 punktą, priėmė pareiškėjų skundo atsisakymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai geruoju patenkinus jų reikalavimą ir bylą nutraukė. Teismas, spręsdamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo, vadovavosi ABTĮ

1444 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7, 8.1, 8.2, 8.15, 8.18 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“. Teismas nurodė, kad pareiškėjai pateikė 2008 m. gruodžio 17 d. pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. 380483, kuriame nurodyta, jog pareiškėjas UAB „Saulės dovanos“ sumokėjo advokato padėjėjai Ievai Balčiūnaitei 2 250 Lt. Pagal 2008 m. gruodžio 16 d. detalią sąskaitą už teisines paslaugas, pareiškėjas UAB „Saulės dovanos“ sumokėjo advokato padėjėjai 500 Lt už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą, 250 Lt už skundo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui parengimą, 750 Lt už skundo tikslinimą, atskirojo skundo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą, 750 Lt už pasiruošimą bylai ir atstovavimą teisme, iš viso: 2 500 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų 8 punkte nustatytus maksimalius dydžius bei 2 punkte nurodytus kriterijus (bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą bei kitas svarbias aplinkybes), padarė išvadą, kad pareiškėjui UAB „Saulės dovanos“ iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos už sumokėtą žyminį mokestį ir atstovavimą jo interesams Vilniaus apygardos administraciniame teisme priteistina 2 024 Lt teismo išlaidų (124 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 500 Lt už skundo surašymą, 250 Lt už skundo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui parengimą, 750 Lt už patikslinto skundo ir atskirojo skundo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą ir 400 Lt už atstovavimą teisme bei pasiruošimą bylai). Nurodė, jog iš pateiktų žyminio mokesčio sumokėjimo kvito, pinigų priėmimo kvito ir detaliosios sąskaitos už teisines paslaugas matyti, kad už žyminį mokestį ir teisines paslaugas sumokėjo UAB „Saulės dovanos“. Teismui nepateikta įrodymų apie pareiškėjo V. R. turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl nurodyta suma

15(2 024 Lt) priteistina pareiškėjo UAB „Saulės dovanos“ naudai iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, kuri patenkino pareiškėjų patikslinto skundo reikalavimą – priėmė 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 1-770 „Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“.

16III.

17Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalį dėl išlaidų atlyginimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Byla nebuvo sudėtinga ir iš pareiškėjų atstovo nereikalavo didelės teisės normų analizės, todėl priteisiant išlaidas negalėjo būti taikomi maksimalūs koeficientai. Teismas turėjo sumažinti juos iki protingo, jo teisių nepažeidžiančio ir bylos sudėtingumą atitinkančio dydžio (Rekomendacijų 1, 2, 8 p., CPK 98 str. 2 d.).

192. Pareiškėjui UAB „Saulės dovanos“ atstovavo advokato padėjėja, todėl už jos suteiktas teisines paslaugas pagal Rekomendacijų 5 punktą turėjo būti taikomas 20 procentų mažinimo koeficientas.

203. Skundo pateikimas Vilniaus apskrities viršininko administracijai šios bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo ne tik negalimas (Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d.), bet ir netikslingas.

214. Pareiškėjams buvo žinoma, kad detaliojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo funkcija priskirta būtent savivaldybės tarybai, todėl patikslinto skundo rengimas, nurodant jame atsakovais viešojo administravimo įgaliojimų neturinčius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei politikus ir nesuformuojant jiems jokių pagal ABTĮ prasmę tinkamų reikalavimų, buvo ne tik netikslingas, neracionalus ir nelogiškas, niekinis teisiniu požiūriu, bet ir prieštaraujantis administracinio proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams.

225. Atskirojo skundo rengimas taip pat buvo netikslingas, sukuriantis prielaidas vilkinti procesą, nes tiek jo patenkinimas, tiek atmetimas nesukeltų pareiškėjams jokių teisiniu požiūriu reikšmingų pasekmių, kadangi jie žinojo, kad būtent savivaldybės tarybos kompetencija apima detaliojo planavimo dokumento tvirtinimą. Atskirojo skundo ir patikslinto skundo rengimo išlaidos buvo nebūtinos ir neprotingos, patirtos dėl atstovės teisinio neišprusimo. Išlaidų, patirtų rengiant atskirąjį skundą, atlyginimo pareiškėjai turėjo prašyti kreipdamiesi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-350/2008).

236. Atstovavimo trukmė – 40 min. (Rekomendacijų 9 p.). Tuo tarpu sąskaitoje nurodytas 3 val. trukmės atstovavimas.

247. Rekomendacijos nenumato pasiruošimo bylai atlyginimo išlaidų, todėl jos negalėjo būti priteisiamos.

25Pareiškėjai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Pareiškėjai nurodo, kad teismas tinkamai ir pagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo ir teisės normomis, reglamentuojančiomis jų turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo dydžius ir apimtį, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Pažymi, jog turėtos ir pirmosios instancijos teismo iš atsakovo priteistos bylinėjimosi išlaidos buvo būtinos, protingos ir pagrįstos.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

30Pareiškėjai siekia, kad jiems būtų atlygintos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos (T 2, b. l. 102 – 103).

31Remiantis vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį pateikta 2008 m. liepos 25 d. teisinių paslaugų sutartimi Nr. 08/16, UAB „Saulės dovanos“ ir advokato padėjėja I. Balčiūnaitė susitarė dėl teisinių paslaugų. 2008 m. spalio

322 d. atstovavimo sutartimi advokato padėjėjai I. Balčiūnaitei pavesta atstovauti UAB „Saulės dovanos“ (T 1, b. l. 106). Pagal vykdant paminėtą nutartį pateiktą patikslintą 2008 m. gruodžio 16 d. detalią sąskaitą už teisines paslaugas, advokato padėjėja I. Balčiūnaitė UAB „Saulės dovanos“ suteikė šias teisines paslaugas: 1) skundo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus parengimas (administracinė byla Nr. I-4062-244/2008, Nr. I-587-244/2009) – 500 Lt (2 val. x 250 Lt);

332) skundo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui parengimas – 250 Lt (1 val. x 250 Lt); 3) patikslinto skundo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus parengimas (administracinė byla Nr. I-4062-244/2008,

34Nr. I-587-244/2009) – 500 Lt (2 val. x 250 Lt); 4) atskirojo skundo dėl atsisakymo priimti patikslintą skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas – 250 Lt

35(1 val. x 250 Lt); 5) pasirengimas bylos nagrinėjimui, susipažinimas su bylos medžiaga teisme – 375 Lt (1,5 val. x 250 Lt); 6) atstovavimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme (administracinė byla Nr. I-4062-244/2008, Nr. I-587-244/2009) – 375 Lt (1,5 val. x 250 Lt), iš viso: 2 250 Lt. 2008 m. gruodžio 17 d. pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 380483

36(T 2, b. l. 115) patvirtina, jog UAB „Saulės dovanos“ sumokėjo advokato padėjėjai

37I. Balčiūnaitei 2 250 Lt. Remiantis 2008 m. liepos 30 d. įmokos mokėjimo kvitu (T 1, b. l. 2), UAB „Saulės dovanos“ sumokėjo 124 Lt žyminį mokestį. Taigi iš esmės pareiškėjas UAB „Saulės dovanos“ patyrė nurodytas atstovavimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidas.

38Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalimi, priėmęs pareiškėjų skundo atsisakymą, bylą nutraukė (T 2, b. l. 120 – 123). Pareiškėjai atsisakė skundo atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai geruoju patenkinus jų reikalavimą – 2008 m. gruodžio 3 d. priėmus sprendimą Nr. 1-770 „Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“ (T 2, b. l. 102 – 103).

39Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 3,

406 dalimis, pareiškėjas UAB „Saulės dovanos“ turi teisę reikalauti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atlyginti jam paminėtas išlaidas.

41Įvertinus aukščiau paminėtus dokumentus, taip pat 2008 m. liepos 28 d. skundą

42(T 1, b. l. 3 – 7) ir 2008 m. spalio 6 d. bei 2008 m. spalio 17 d. patikslintą skundą

43(T 1, b. l. 109 – 113, 148 – 155), 2008 m. spalio 27 d. atskirąjį skundą (T 1, b. l. 167 – 169) (nagrinėjant bylą patirtų išlaidų atlyginimas sprendžiamas priėmus galutinį sprendimą), advokato padėjėjos I. Balčiūnaitės atstovavimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2008 m. spalio 8 d. ir 2009 m. sausio 29 d. laiką (40 min.) (T 1, b. l. 141 – 142; T 2, b. l. 117 – 118), vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalimis, CPK 98 straipsnio 1, 2 dalimis, Rekomendacijų 2, 5, 7, 8.2, 8.15, 8.18, 9, 10 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, galima konstatuoti, jog UAB „Saulės dovanos“ pagrįstos atstovavimo išlaidos (skundo, patikslinto skundo, atskirojo skundo parengimas, pasirengimas nagrinėti bylą ir atstovavimas teisme) yra 1 200 Lt, kurios priteistinos iš nurodyto atsakovo. Pagal Rekomendacijų 8.1 punktą, priteistina už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, o šiuo atveju skundas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui pateiktas iškėlus bylą teisme (T 1, b. l. 92 – 96). Be to, UAB „Saulės dovanos“ atlygintinas ir sumokėtas 124 Lt žyminis mokestis.

44Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui UAB „Saulės dovanos“ iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priteistina turėtų išlaidų suma yra 1 324 Lt.

45Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalis keistina (ABTĮ 151 str. 2 p.).

46Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalį pakeisti.

49Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dovanos“ iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1 324 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt keturis litus) išlaidų.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dovanos“ (toliau – UAB... 5. jų kompetencijai priskirtų veiksmų įtraukti į Vilniaus miesto... 6. Pareiškėjai nurodė, kad dėl atsakovų kaltės vengiant iš esmės spręsti... 7. Pareiškėjai 2009 m. sausio 29 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 8. Pareiškėjai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m.... 9. šios teritorijos kvartalų detaliųjų planų sprendiniams rengti. Minėtos... 10. 44 straipsnio 3 dalimi, jie turi teisę atsisakyti pareikšto skundo bet... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutartimi... 13. Teismas, įvertinęs ABTĮ 52 straipsnį, 101 straipsnio 3 punktą, priėmė... 14. 44 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98... 15. (2 024 Lt) priteistina pareiškėjo UAB „Saulės dovanos“ naudai iš... 16. III.... 17. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atskiruoju skundu prašo... 18. 1. Byla nebuvo sudėtinga ir iš pareiškėjų atstovo nereikalavo didelės... 19. 2. Pareiškėjui UAB „Saulės dovanos“ atstovavo advokato padėjėja,... 20. 3. Skundo pateikimas Vilniaus apskrities viršininko administracijai šios... 21. 4. Pareiškėjams buvo žinoma, kad detaliojo teritorijų planavimo dokumentų... 22. 5. Atskirojo skundo rengimas taip pat buvo netikslingas, sukuriantis prielaidas... 23. 6. Atstovavimo trukmė – 40 min. (Rekomendacijų 9 p.). Tuo tarpu sąskaitoje... 24. 7. Rekomendacijos nenumato pasiruošimo bylai atlyginimo išlaidų, todėl jos... 25. Pareiškėjai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 26. Pareiškėjai nurodo, kad teismas tinkamai ir pagrįstai vadovavosi Lietuvos... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Pareiškėjai siekia, kad jiems būtų atlygintos patirtos su bylos... 31. Remiantis vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.... 32. 2 d. atstovavimo sutartimi advokato padėjėjai I. Balčiūnaitei pavesta... 33. 2) skundo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 34. Nr. I-587-244/2009) – 500 Lt (2 val. x 250 Lt); 4) atskirojo skundo dėl... 35. (1 val. x 250 Lt); 5) pasirengimas bylos nagrinėjimui, susipažinimas su bylos... 36. (T 2, b. l. 115) patvirtina, jog UAB „Saulės dovanos“ sumokėjo advokato... 37. I. Balčiūnaitei 2 250 Lt. Remiantis 2008 m. liepos 30 d. įmokos mokėjimo... 38. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutarties... 39. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1,... 40. 6 dalimis, pareiškėjas UAB „Saulės dovanos“ turi teisę reikalauti iš... 41. Įvertinus aukščiau paminėtus dokumentus, taip pat 2008 m. liepos 28 d.... 42. (T 1, b. l. 3 – 7) ir 2008 m. spalio 6 d. bei 2008 m. spalio 17 d.... 43. (T 1, b. l. 109 – 113, 148 – 155), 2008 m. spalio 27 d. atskirąjį skundą... 44. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui UAB „Saulės dovanos“ iš atsakovo... 45. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m.... 46. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 47. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą patenkinti... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties dalį... 49. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dovanos“ iš... 50. Nutartis neskundžiama....