Byla 2-1089-588/2011
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jakštienė, rašytinio proceso tvarka, už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams V. G., V. Č. ir A. Č. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus V. G., V. Č. ir A. Č. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-1 padarinius – savo lėšomis nugriauti ažūrinę medinę tvorą, esančią už (duomenys neskalbtini), sklypo ribos ir sutvarkyti statybvietę.

3Atsakovams procesiniai dokumentai, pranešimai pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai, praneštos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, atsiliepimai į ieškinį negauti, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnio 1 dalis, 123 straipsnio 1 dalis, 124 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1-2 dalys).

4Ieškinys tenkintinas pilnai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsniu, CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 273 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi).

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai savavališkai pastatė ažūrinę medinę tvorą, esančią už (duomenys neskalbtini), sklypo ribos. Atlikus patikrinimą nustatyta, kad I grupės nesudėtingas statinys - medinė ažūrinė tvora, pastatyta neturint statybą leidžiančio dokumento, taip pat nustatyta, kad tvoros dalis, esanti už žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskalbtini)) (duomenys neskalbtini) ribos, pastatyta žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskalbtini)) (duomenys neskalbtini), priklausančiame A. P.. 2011 m. sausio 3 d. statytojams V. G., V. Č. ir A. Č. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-1 (b.l. 6-9), kuris atsakovams išsiųstas registruotu laišku. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis 2011 m. sausio 4 d. reikalavimu Nr. RE-1 atsakovai V. G., V. Č., A. Č. buvo įpareigoti ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 12 d. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ažūrinę medinę tvorą, esančią už (duomenys neskalbtini), sklypo ribos ir sutvarkyti statybvietę. Reikalavime Nr. RE-1 taip pat informuojama, jog statytojai turi teisę teisės aktų sustatyta tvarka kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (b.l. 15). 2011-07-18 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu nustatyta, kad atsakovai V. G., V. Č. ir A. Č. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-1 neįvykdė (b.l. 16).

6Savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusios statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (toliau - Reglamentas STR 1.01.07:2010), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-812 (Žin., 2010-09-30, Nr. 115-5903) redakcijos 1 priedo 2 lentelės 11 punkte numatyta, kad tvora, nesiekianti 1,8 m aukščio, priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams. Reglamento STR 1.01.07:2010 1 priedo bendrųjų pastabų 1 ir 2 lentelėms 1 p. nustatyta, kad Į grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taip pat I grupės nesudėtingiems pastatams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise žemės sklype reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštiškas sutikimas. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau-Reglamentas STR 1.07.01:2010), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. Dl-826 (Žin., 2010-09-30, Nr. 116-5944) 6 priedo 3.2. punkte numatyta, kad statant II grupės nesudėtingą statinį mieste, rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas. Konstatuotina, kad atsakovai savo veiksmais pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą, Reglamento STR 1.07.01:2010 6 priedo 3.2. punktą, Reglamento STR 1.08.02:2002 18.2. punktą.

7Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovės ieškinys tenkintinas, atsakovai įpareigotini per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-1 padarinius – savo lėšomis nugriauti ažūrinę medinę tvorą, esančią už (duomenys neskalbtini), sklypo ribos ir sutvarkyti statybvietę.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai.

10Įpareigoti atsakovus V. G., V. Č. ir A. Č. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-1 padarinius – savo lėšomis nugriauti ažūrinę medinę tvorą, esančią už (duomenys neskalbtini), sklypo ribos ir sutvarkyti statybvietę.

11Atsakovai šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka skųsti negali, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Palangos miesto apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą gali skųsti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

13Sprendimas įsiteisėja po 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu nepaduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai