Byla 2-831/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria atsakovo prašymas atidėti procesinio sprendimo vykdymą patenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-695-232/2008 pagal ieškovų L. A. , L. B. , J. B. , S. G. , R. M. , N. Š. ir D. V. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, tretysis asmuo Vilniaus apygardos administracinis teismas, dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl procesinių sprendimų vykdymo atidėjimo termino pradžios, nuo kurios priklauso procesinių sprendimų vykdymo atidėjimo termino pabaiga, nustatymo.

5Ieškovai Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai L. A. , L. B. , J. B. , S. G. , R. M. , N. Š. , D. V. 2000 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinę prašė priteisti iš Lietuvos valstybės laikotarpiu nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gegužės 28 d. neteisėtai sumažintas darbo užmokesčio dalis.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu (t. 2, b. l. 101-110) ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš Lietuvos valstybės laikotarpiu nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gegužės 28 d. neišmokėtas atlyginimų dalis, neatskaičius mokesčių, o būtent: L. A. – 236 942,21 Lt; L. B. – 236 340,96 Lt; S. G. – 236 553,47 Lt; R. M. – 233 813,47 Lt; N. Š. – 235 321,49 Lt; D. V. – 241 152,29 Lt; J. B. už laikotarpį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo mėnesio – 124 635,47 Lt.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi (t. 2, b. l. 154-165) Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą pakeitė ir ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš Lietuvos valstybės ieškovams L. A. - 96 407,80 Lt, L. B. - 95 320,24 Lt, J. B. - 27 720,35 Lt, S. G. - 96 456,69 Lt, R. M. - 95 643,67 Lt, N. Š. - 95 816,47 Lt, D. V. - 101 379,91 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių; kitą ieškinio dalį atmetė. Sprendimo vykdymą atidėjo vieneriems metams, t. y. iki 2010 m. kovo 9 d.

8Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR teisingumo ministerijos, 2010 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu prašymu (t. 2, b. l. 179-181) prašė pagal CPK 284 straipsnį dėl sunkios valstybės ekonominės ir finansinės padėties atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties vykdymą iki 2011 m. gegužės 31 d. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas turi įvykdyti ne tik teismo sprendimus dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies teisėjams priteisimo, bet remdamasis LR teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies gražinimo įstatymu iki 2012 m. gruodžio 31 d. turi atlyginti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį ir kitiems teisėjams (kuriems atlyginimai buvo neteisėtai sumažinti) siekiant išvengti daugiau teisminių ginčų. Minėtam įstatymui įgyvendinti Vyriausybė 2009 m. kovo 18 d. nutarimu patvirtino Nesumokėtosios darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarkos aprašą. Pagal Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1429 „Dėl lėšų numatytų 2009 m. teisėjams nesumokėtai darbo užmokesčio daliai padengti paskirstymo“ teismams paskirstytos lėšos, kad šie iš dalies (17 %) galėtų atsiskaityti su teisėjais, kuriems darbo užmokestis iš dalies sumažintas, nepriklausomai nuo to, ar jų atžvilgiu buvo priimti (ir atidėti) ar nepriimti teismo sprendimai. Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“ konstatavo, kad sunki ekonomikos ir valstybės finansų padėtis tęsiasi, ir lėšų padengti skolą už neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teisėjams neskyrė. Tad valstybė nebūtų pajėgi iš dalies įvykdyti teismo sprendimą ir suėjus prašomam atidėjimo terminui.

9Ieškovas S. G. atsiliepimu į prašymą atidėti nutarties vykdymą (t. 2, b. l. 194-195) prašymui prieštaravo, nes ieškovas 2010 m. gegužės 3 d. inicijavo priverstinį vykdymo procesą.

102010 m. rugpjūčio 12 d. teismo posėdyje atsakovo atstovė J. O. prašymą atidėti nutarties vykdymą palaikė, bet prašė atidėti nutarties vykdymą 1 metams, šį terminą skaičiuojant nuo (pastarojo) procesinio sprendimo priėmimo dienos, o ne iki procesiniame dokumente nurodytos kalendorinės datos – 2011 m. gegužės 31 d. (t. 2, b. l. 199-200).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (t. 2, b. l. 201-203) atsakovo prašymą dėl teismo procesinio sprendimo vykdymo atidėjimo patenkino iš dalies ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo, pakeisto Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi, vykdymą pakartotinai atidėjo 1 metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2010 m. kovo 9 d. iki 2011 m. kovo 9 d. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nesumokėta darbo užmokesčio dalis ieškovams priteista konstatavus laikinumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimus, padarytus tada, kai per Rusijos krizę (1998-1999 m.) jiems buvo sumažinti atlyginimai, o pagerėjus ekonominiams rodikliams 2005-2006 m. darbo užmokestis negrąžintas į ankstesnį lygį. Ištikus 2008 m. pasaulinei krizei, ieškovų atlyginimai vėl sumažinti, todėl kyla grėsmė, jog ieškovų atžvilgiu gali būti dar kartą pažeisti konstituciniai principai.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR teisingumo ministerijos, atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 218-220) prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį bei atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties vykdymą nuo 2010 m. kovo 9 d. iki teismo nutarties įsiteisėjimo ir dar 1 metams, skaičiuojant nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

151. Skundžiamoje nutartyje nenurodyta, kodėl procesinio sprendimo vykdymas atidėtas tik iki 2011 m. kovo 9 d., o ne 1 metams, skaičiuojant nuo pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo dienos, t. y. nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. rugpjūčio 26 d.

162. 2011 metų valstybės biudžetas kol kas nepatvirtintas, bet ekonominiai sunkumai vargiai galės būti įveikti ir ateinančiais metais Kadangi atsakovas dalį neišmokėto darbo užmokesčio teisėjams grąžino, o prašomas vykdymo atidėjimo terminas protingas, yra pagrindas pakartotinai atidėti procesinio sprendimo vykdymą ilgesniam laiko tarpui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-903/2001, 2004 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 p.). Atsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 20 d. nutarimu ir vertindamas šalies ekonominę situaciją, nėra priėmęs jokių sprendimų dėl ekonominės situacijos pagerėjimo.

17Tretysis asmuo Vilniau apygardos administracinis teismas atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 224) skundą palieka spręsti teismo nuožiūra.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, atidėti sprendimo vykdymą. Priėmus teismo sprendimą laikoma, kad ginčas tarp šalių išspręstas. Jei teismo sprendimu pripažinta, kad ieškovo subjektinės teisės buvo pažeistos ir, pvz., priteista skola (CK 1.138 str.), įsiteisėjęs sprendimas turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas reiškia, kad sprendimas vykdomas ne tada, kai jis įgijo privalomą juridinę galią, o suėjus terminui, kuriam sprendimo vykdymas atidėtas. Sprendžiant klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo yra svarbus abiejų bylos šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas. Reikia išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, kad neatsitiktų taip, jog atidėjus teismo sprendimo įvykdymą nebus užtikrintas tinkamas sprendimo vykdymas, bus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisėti lūkesčiai.

21Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo vykdymo atidėjimo termino pradžios, nuo kurios priklauso procesinių sprendimų vykdymo atidėjimo termino pabaiga, nustatymo klausimas.

22Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi, vykdymo proceso stadija prasidėjo 2010 m. kovo 10 d., kai baigėsi apeliacinės instancijos teismo nustatytas vienerių metų sprendimo vykdymo atidėjimo terminas ir dalis ieškovų kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.), kas ir buvo padaryta (t. 2, b. l. 171, 174-178). Atsakovas 2010 m. birželio 8 d. prašymu prašė atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties vykdymą iki 2011 m. gegužės 31 d., o 2010 m. rugpjūčio 12 d. teismo posėdyje prašymą pakeitė ir pageidavo, kad nutarties vykdymas būtų atidėtas 1 metams, šį terminą skaičiuojant nuo tada, kai pirmosios instancijos teismas priims nutartį dėl procesinio sprendimo vykdymo atidėjimo.

23Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir procesinių sprendimų vykdymą atidėjo vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2011 m. kovo 9 d.

24Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, be pateisinamų priežasčių neatsižvelgė į atsakovo valios pakeitimą ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pratęsė teismo procesinio dokumento vykdymo atidėjimo terminą už praėjusį laikotarpį, t. y. nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. rugpjūčio 26 d. CPK 74 straipsnio 1 dalis numato, kad metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamų metų mėnesį ir dieną 2400 val. Kadangi atsakovo kreipimosi su prašymu dėl teismo procesinio sprendimo vykdymo atidėjimo ir šio prašymo nagrinėjimo metu Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi nustatytas sprendimo vykdymo atidėjimo terminas buvo pasibaigęs, tai procesinio sprendimo vykdymas už praėjusį laiką negali būti atidedamas.

25Susiklosčius nurodytai situacijai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė atsakovo prašymo pakeitimo ir pažeidė proceso teisės normas, susijusias su terminų skaičiavimu, todėl skundžiama nutartis keičiama, nurodant, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi, vykdymas atidedamas vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. rugpjūčio 26 d.

26Teisėjų kolegija nepasisako dėl atsakovo prašymo atidėti procesinio sprendimo vykdymą dar vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos (ad hoc – 2011 m. kovo 3 d. iki 2012 m. kovo 2 d.). 2010 m. rugpjūčio 12 d. teismo posėdyje atsakovas prašė atidėti nutarties vykdymą vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo (pastarojo) procesinio sprendimo priėmimo dienos, todėl skunde pareikštas reikalavimas atidėti procesinio sprendimo vykdymą dar vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, laikytinas nauju reikalavimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, bet apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o teismo priimto procesinio dokumento teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. CPK 312 straipsnis draudžia apeliaciniame (mutatis mutandis – atskirajame) (CPK 338 str.) skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Tai paaiškinama tuo, kad tokia situacija prieštarauja apeliacinės instancijos paskirčiai, iš dalyvaujančių byloje asmenų atima teisę į apeliaciją.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

29„Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi, vykdymą pakartotinai atidėti vieneriems metams, vienerių metų terminą skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. rugpjūčio 26 d.“.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl procesinių sprendimų vykdymo atidėjimo termino... 5. Ieškovai Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai L. A. , L. B. ,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu (t. 2, b. l.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi (t. 2, b. l. 154-165)... 8. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR teisingumo ministerijos, 2010 m.... 9. Ieškovas S. G. atsiliepimu į prašymą atidėti nutarties vykdymą (t. 2, b.... 10. 2010 m. rugpjūčio 12 d. teismo posėdyje atsakovo atstovė J. O. prašymą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR teisingumo ministerijos,... 15. 1. Skundžiamoje nutartyje nenurodyta, kodėl procesinio sprendimo vykdymas... 16. 2. 2011 metų valstybės biudžetas kol kas nepatvirtintas, bet ekonominiai... 17. Tretysis asmuo Vilniau apygardos administracinis teismas atsiliepimu į... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje... 21. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo vykdymo... 22. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 23. Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir... 24. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad... 25. Susiklosčius nurodytai situacijai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 26. Teisėjų kolegija nepasisako dėl atsakovo prašymo atidėti procesinio... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį pakeisti ir... 29. „Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo, kuris...