Byla 2-5131-769/2012
Dėl skolos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Minestas“ direktoriui T. K., ieškovės atstovui advokato padėjėjui Vaidotui Granickui, atsakovės UAB „Edstata“ atstovui advokatui Mariui Venckui, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Minestas“ ieškinį atsakovei UAB „Edstata“, tretiesiems asmenims UAB Arsavila“, DNSB „Austėja“ dėl skolos,

Nustatė

22009-11-26 UAB „Minestas“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Edstata“ 40000,00 Lt skolos, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2008-11-25 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 08/11-25, ieškovė įsipareigojo atlikti lokalinėje sąmatoje nurodytus daugiabučio gyvenamojo namo I.Simonaitytės g 3, Klaipėdos m. renovacijos darbus, atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už darbus, po atliktų darbų akto bei sąskaitos faktūros išrašymo sutartyje nurodytais terminais ir tvarka. Ieškovė tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, atliko minėto namo stogo renovacijos darbus, o atsakovė vengė atsiskaityti. Ieškovė 2009-09-25 pateikė atsakovei PVM sąskaitą- faktūrą serija MIN Nr. 00622 bei atliktų darbų aktą; sąskaitą faktūrą pasirašė atsakovės vadovas, 2009-09-25 atliktų darbų aktą vyr. buhalterė. Atsižvelgiant į Sutarties 4.2 p. atsakovė privalėjo už atliktus darbus sumokėti iki 2009-10-12, nes per tris dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos nepateikti ieškovei pretenzijų tačiau iki šiol yra skolinga ieškovei 40000,00 Lt.

3Atsakovė atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškiniu,- ieškovė 2009-09-25 akte nurodytų atliktų darbų, kaip stogo įrengimas, neatliko. Atsakovė 2009-06-19 sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Arsavila" dėl daugiabučio namo, esančio Simonaitytės 3, Klaipėdoje, stogo rekonstrukcijos darbų,- UAB „Arsavila" už atliktus darbus ir buvo apmokėta. Šioms aplinkybėms patvirtinti atsakovė pateikė rašytinius įrodymus - lokalinės sąmatas, atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas-faktūras ir statybos darbų žurnalo kopijas. Atsakovė atliktų darbų akto, bei PVM sąskaitos – faktūros nepripažįsta, kadangi jie gauti neteisėtu būdu ir neatspindi atsakovės valios. Be to, atliktų darbų aktas pasirašytas tam neįgalioto asmens, todėl ir dėl šios priežasties yra niekinis.

42011-06-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas.

52012-03-01 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi 2011-06-03 sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodęs, kad būtina nustatyti, kokius darbus atliko UAB „Arsavila“, o kokius – UAB „Minestas“, todėl spręstinas klausimas dėl ekspertizės skyrimo tikslingumo; byloje būtina nustatyti, kodėl renovacijos darbų užsakovė yra UAB „Edstata“, o ne DNSB „Austėja“, tinkamai kvalifikuoti visas šalis siejusius santykius.

6Teismo posėdžio metu tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodė, kad ekspertizės skyrimas byloje neturi prasmės. Ieškovė ir jos atstovas pradinio ieškinio reikalavimus palaikė, pripažinusi, kad byloje nėra tinkamai sumokėjusi žyminio mokesčio už patikslinto ieškinio reikalavimus, prašė nagrinėti 2010-01-08 ieškinį ir priteisti iš atsakovės 40000 litų skolą pagal 2009-09-25 PVM sąskaitą- faktūrą, 1596,88 Lt palūkanų, bylinėjimosi išlaidas, bei nurodė, kad ekspertizės skyrimas byloje neįmanomas, nes sąskaita- faktūra buvo išrašyta už papildomus darbus, detalizuotus kaip darbus ( 34258,48 litų vertės) ir paliktos medžiagos (5976,19 litų vertės). Suma sąskaitoje ir detalizavime ( 155 b.l., I t.) neatitinka, nes pastarasis dokumentas buvo surašytas teismui pareikalavus, prie stogo įrengimo darbų buvo priskirtas ir teritorijos tvėrimas, sandėliavimo patalpų įrengimas, medžiagų sunešimas ant stogo, šiukšlių nuvalymas, statybinių šiukšlių nunešimas nuo stogo, išvežimas 10 km atstumu, parapetų nuardymas, laikinų parapetų įrengimas, apatinės stogo dangos įrengimas, lifto šachtų ir stogo kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas. Be to, ieškovė nurodė, kad statybos aikštelėje paliko akmens vatos už 5000 litų ir smeigių, - medžiagų perdavimo –priėmimo aktas nebuvo surašytas, medžiagos buvo įvertintos „iš akies“. UAB „Minestas“ direktorius teismui paaiškino, kad dažnai atlikti papildomi darbai pavadinami kitu pavadinimu, kitose trijose civilinėse bylose pinigai už juos nebuvo priteisti, bendrovė nebūtų pateikusi apmokėjimui minėtos 40 tūkstančių litų sąskaitos už atliktus papildomus darbus, jei sutartis su jais nebūtų buvusi nutraukta, -suma už juos buvo įtraukta į bendrą darbų sumą, tų darbų atlikimo nereikėjo derinti su užsakovu, PVM sąskaita- faktūra buvo surašyta po kelių mėnesių nuo atliktų darbų, nes dėl pinigų stygiaus to prašė atsakovė, 2009-07-27 pasirašant tarpusavio atsiskaitymo aktą su atsakove 40000 litų sąskaita nebuvo įtraukta, nes ji dar nebuvo išrašyta.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodęs, kad ieškovė, teismui pareikalavus, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad detalizavime nurodyti darbai buvo atlikti, atsakovei būtų perduotos kokios tai medžiagos: teritorija buvo aptverta generalinio rangovo „Edstata“ tvora, o ne UAB „Minesto“,- tą patvirtino liudytoja D. K., ant stogo ieškovė jokių darbų neatliko, - tai patvirtina UAB „Arsavila“ atstovas, dėl darbų lifto šachtose apmokėjimo yra klausimas išspręstas kitoje byloje. Be to, į statybos darbų žurnalą buvo įrašyti visi ieškovės atlikti darbai,- po 2008-12-19 ieškovė jokių darbų I.Simonaitytės 3, Klaipėdoje, neatliko, iš statybos aikštelės išvažiavo. 2009-07-27 buvo pasirašytas tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, kuriuo buvo suderinti visi įsiskolinimai, -įsipareigojimų privalu laikytis.

8Trečiojo asmens UAB „Arsavila“ direktorius S. L. su ieškiniu nesutiko, nurodęs, kad pradėję dirbti ant stogo jokių medžiagų, UAB „Minestas“ atliktų darbų nerado, laikinų skardų nebuvo, parapetai buvo mūrijami papildomai, šiukšlės nuo stogo nebuvo nuvalytos ir t.t.,- visus stogo I.Simonaitytės g. Nr. 3, Klaipėdoje, renovacijos darbus atliko UAB „Arsavila“ pagal 2009-06-19 su atsakove pasirašytą Statybos rangos sutartį (t.1, b.l.43-48) 2009 metų vasarą.

9Trečiojo asmens DNSB „Austėja“ atstovė, namo Simonaitytės g.3, Klaipėdoje, pirmininkė D. I. K. su ieškiniu nesutiko, nurodžiusi, kad ieškovė namo I.Simonaitytės 3, Klaipėdoje stogo renovacijos darbų neatliko, nes tuos darbus 2009 m. birželio, liepos mėnesiais atliko UAB „Arsavila“, dėl nekokybiškai atliktų parapeto mūro darbų tolesni stogo renovacijos darbai su ieškove buvo nutraukti, visi atliekami darbai buvo fiksuojami statybos darbų žurnale, UAB „Minestas“ šiukšlių neišvežė, po jų darbo šiukšlės buvo aptiktos lietvamzdžiuose, dėl ko buvo apipilti namo butai, jokio aptvėrimo nebuvo, dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo turėjo būti derinama susirinkimuose (t.2, b.l. 18-20).

10Ieškinys atmestinas.

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-11-25 tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.08/11-25, lokalinėje sąmatoje buvo numatyti ir stogo, esančio I.Simonaitytės g.3, Klaipėdos m., renovacijos darbai, statybos darbus pagal Sutartį ieškovė turėjo atlikti iki 2009-08-31(t.1, b.l.7-9,10-11). Dėl nekokybiškai atliekamų darbų sutartis su ieškove buvo nutraukta ir 2009-06-19 pasirašyta Statybos rangos sutartis su UAB „Arsavila“, kuri įsipareigojo atlikti DNSB „Austėja“ daugiabučio gyvenamojo namo I.Simonaitytės g.3, Klaipėdoje, stogo rekonstrukcijos darbus ( 43-47 b.l., I t.) iki 2009-07-31. Ieškovė savo ieškinį įrodinėja 2009-09-25 PVM sąskaita- faktūra serija MIN Nr.00622 40000 Lt sumai, kur nurodyta atlikti darbai – stogo įrengimas 1 komplektas ir atliktų darbų aktu 40 000,00 Lt (t.1, b.l.12,13), nurodydama, kad jų reikalavimas dėl 40000 litų priteisimo turi būti pripažintas pagrįstu, nes minėtą sąskaitą pasirašė direktorius E. M., o darbus priėmė vyr.buhalterė L. V., o pagal tarp šalių pasirašytą sutartį atsakovė pagal pateiktus aktus turėjo juos priimti ir apmokėti ar per 3 dienas pateikti pretenzijas. Pagal teismo reikalavimą detalizuodama „stogo įrengimo“ darbus, ieškovė nurodė, kad prie 2009-09-25 atliktų darbų akto stogo įrengimo darbams yra priskirti ir sandėliavimo patalpų įrengimas, ir teritorijos aptvėrimas, medžiagų sunešimas ant stogo, šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės dangos, statybinių šiukšlių nunešimas nuo stogo, išvežimas 10 km atstumu, parapetų nuardymas, laikinų parapetų įrengimas, apatinio sl. prilydomosios bitum.ritininės stogo dangos įrengimas stogo pūslių remontui, lifto šachtų ir stogo kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas bei akmens vatos ir smeigių palikimas ( 155 b.l., I t.). Teismui paprašius įrodymų, patvirtinančių, kad detalizavime išvardinti papildomi darbai faktiškai buvo atlikti,- ieškovė pateikė PVM sąskaitų- faktūrų kopijas dėl 2006 metų vasario ir balandžio mėnesiais įgytos tvoros ( panelės, stovų, varžtų) ir 2009-08-06 PVM sąskaitą-faktūrą SMT Nr.798 dėl transporto paslaugų 1000 litų( be PVM) sumai. Iš prijungtos bylos Nr. 2-1200-323/2012 matyti, kad mašinų ( liftų) šachtų ir parapetų mūro darbų apmokėjimo klausimas buvo išspręstas kitoje byloje, kur įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo nustatyta, kad už UAB „Minestas“ atliktus apie 30 kv. metrų liftų šachtų darbų buvo apmokėta, nors nekokybiškai atliktus darbus reikėjo perdaryti. Iš trečiųjų asmenų UAB „Arsavila“ ir DNSB „Austėja“ teismui duotų paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad stogo remonto darbus atliko UAB „Arsavila“, kuriai už darbus buvo apmokėta,-UAB „Arsavila“ direktoriaus teigimu, šiukšlės ir kerpės nuo stogo dangos nebuvo nuvalytos, jokių medžiagų ant stogo nebuvo, laikinų parapetų iš skardos nebuvo ir t.t. DNSB „Austėja“ pirmininkės teigimu, ieškovė šiukšlių neišvežiojo, šiukšlės buvo rastos lietvamzdžiuose, dėl ko buvo apipilti namo gyventojai, o UAB „Edstata“ apmokėjo nuostolius; UAB „Minestas“ tik mūrijo parapetus, bet darbai buvo nekokybiški aptvėrimo nebuvo; visi papildomi darbai turi būti aktuojami,- nebuvo svarstoma posėdžiuose dėl laikinųjų parapetų stogo kraštų sujungimo. Statybos darbų žurnale nurodyta, kad paskutiniai ieškovės atlikti darbai fiksuojami 2008-12-19, įrašuose apie statybinių atliekų išvežimą iš statybvietės nurodyta, kad šiukšlės į UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą‘ buvo vežamos UAB Edstata“, ant stogo darbai buvo atliekami UAB „Arsavila“ birželio mėnesį ir t.t. Be to, iš 2009-07-27 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto matyti, kad galutinis saldo pasirašymo dienai yra 60400,05 litai, paskutinė išrašyta sąskaita 2009-04-01 ( 126 b.l., II t.). Šalių pasirašyta 2008-11-25 rangos sutartimi rangovas buvo įsipareigojęs informuoti užsakovą iš anksto, jei kokie papildomi darbai yra būtini ( 4.4 p.). Be to, iš teismui pateiktos nuomos sutarties ( 79-85 b.l., II t.) matyti, kad I.Simonaitytės g. statybvietė buvo aptverta UAB „Edstata“ nuomojama tvora, už stogo darbus buvo apmokėta UAB „Arsavila“ pagal PVM sąskaitas- faktūras ir atliktų darbų aktus ( 86-97 b.l., II t.). Pažymėtina, kad, pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

13Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad 40000 litų sąskaitą priėmė UAB „Edstata“ direktorius, o atliktų darbų aktą pasirašė vyr buhalterė, pagal sutartį per 3 dienas pretenzijų nepateikė, todėl privalo sumokėti prašomą sumą. Atkreiptinas dėmesys, kad rangos sutartis tarp ieškovės ir atsakovės 2009 metų rusėjo 25 dieną nebegaliojo,- dėl neatliktų stogo darbų buvo pasirašyta sutartis su UAB „Arsavila“, todėl ieškinį grįsti sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, sutarčiai nebegaliojant, negalima. Be to, ieškovė teismui nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Edstatai“ buvo paliktos kokios tai medžiagos už 5976,16 litų, kad būtų buvę atlikti kokie tai papildomi darbai, išvardinti „2009-09-25 atliktų darbų akto stogo įrengimo darbams Simonaitytės g.3, Klaipėda, detalizavime“,- tai, kad 2006 metais ieškovė nusipirko panelę, stovą ir varžtus nepatvirtina prašomų priteisti 850 Lt ( be PVM) už teritorijos aptvėrimą; tai, kad 2009-08-06 UAB „Minestas“ apmokėjo UAB „Smėlio takas“ 1000 Lt plius 19 % PVM už transporto paslaugas nepatvirtina ieškovės teiginių, kad ji patyrė 892, 19 Lt plius 21 % PVM ( procentai skirtingi) išlaidų veždama šiukšles iš I.Simonaitytės 3, Klaipėda; be to, dėl, ieškovės teigimu, atliktų papildomų darbų užsakovas nebuvo informuotas, apie juos nežinojo ir DNSB „Austėja“, jie nebuvo užfiksuoti statybos darbų žurnale, nėra aiški tų darbų atlikimo data ir t.t.; Statybos darbų žurnale nurodyti paskutiniai ieškovės atlikti darbai 2008 m. gruodį, o stogo darbai buvo pradėti atlikti šiltuoju metų laiku,- 2009 m. birželį, kai UAB „Minestas“ statybvietėje nebebuvo. Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad ieškovė, pažeisdama LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio nuostatas sąskaitą apmokėjimui išrašė beveik po metų nuo paskutinių darbų pagal Statybos darbų žurnalo duomenis atlikimo, kai sutartis jau buvo nutraukta, tarp ieškovės ir atsakovės pasirašytas tarpusavio atsiskaitymo aktas, ir stogo remonto darbus buvo atlikusi kita bendrovė, įvertinus, kad teismui nebuvo pateikta jokių neginčijamų įrodymų, patvirtinančių prašomos priteisti 40000 litų sumos pagrįstumą, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

14Ieškinį atmestus, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš ieškovės.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovės UAB „Minestas“, kodas 142095319, Taikos per.28-1204, Klaipėda, 50,70 Lt ( penkiasdešimt litų ir 70 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai