Byla 2A-1127-614/2018
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Transporent“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Transporent“ ieškinį atsakovui P. A. dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Transporent“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo P. A. patirtus nuostolius, kuriuos patyrė atsakovui negrąžinus automobilio: 15 199,81 Eur nuostolius negrąžinus išnuomotą automobilį, 2460 Eur išlaidas, patirtas Baltarusijos Respublikos teisme, siekiant susigrąžinti automobilį. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2014-10-30 sudarė trumpalaikę transporto priemonės nuomos sutartį Nr. 9315225704. Pagal šią sutartį ieškovė 2014-10-30 perdavė atsakovui Volkswagen Golf markės lengvąjį automobilį laikinai valdyti ir naudoti už užmokestį. Nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo automobilį grąžinti ieškovei iki 2014-11-02 viename iš ieškovės Vilniuje esančių automobilinių nuomos punktų – Vilniaus centrinės traukinių stoties grąžinimo punkte. Išnuomotu automobiliu atsakovas išvyko į Gardino miestą, Baltarusijos Respubliką. Kirsdamas Lietuvos - Baltarusijos sieną atsakovas Baltarusijos muitinei deklaravo, jog laikinai asmeniam naudojimui įveža automobilį į Muitų sąjungos muitų teritoriją be teisės perleisti ir perduoti automobilį kitiems asmenims, ir įsipareigoja pats išvežti automobilį iš Baltarusijos iki 2015-01-30. Būdamas Baltarusijoje atsakovas prarado asmens dokumentus ir informavo ieškovę, kad sutartu laiku negrąžins automobilio ieškovei į sutartą vietą. Atsakovui buvo pasiūlyta pratęsti nuomos sutartį laikotarpiui, kol jis gaus naujus asmens dokumentus, tačiau atsakovas su tokiu pasiūlymu nesutiko. Atsakovui atsisakius pratęsti nuomos sutartį ir nesant jokios kitos galimybės susigrąžinti automobilį, atsakovui buvo pasiūlyta perduoti automobilį ieškovės partneriui Baltarusijoje - įmonei Orange - Rent. Įmonės Orange - Rent darbuotojas, parvairuodamas automobilį į Lietuvą su tikslu grąžinti jį ieškovei, kirsdamas Baltarusijos - Lietuvos sieną buvo sulaikytas muitinės pareigūnų. Baltarusijos muitinės pareigūnai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir sulaikė automobilį. Gardino srities Ašmenos rajono teismas 2014-12-19 priėmė nutarimą dėl atsakovo veiksmų ir pagal Baltarusijos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą skyrė 5 bazinių dydžių (750 000 Baltarusijos rublių) baudą, konfiskuojant automobilį. Baltarusijos Respublikos Gardino srities teismas 2015-01-12 atsakovo administracinio pažeidimo bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka pagal apelianto skundą, Ašmenos rajono teismo 2014-12-19 nutarimą paliko nepakeistą. Ieškovė nurodo, kad atsakovas P. A. privalėjo, vadovaujantis CK 6.499 straipsniu, grąžinti automobilį į nurodytą vietą nurodytu laiku. Automobilis nebuvo grąžintas, o Baltarusijos Respublikos pareigūnų konfiskuotas.
 2. Atsakovas P. A. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad iš anksto derino ieškovės poziciją dėl automobilio nuomos, nurodė, kad yra tikslas nuvykti į Baltarusijos Respubliką pas gimines. Baltarusijoje atsakovas pametė Rusijos pasą, todėl buvo negalima sugrįžti į Lietuvos Respubliką. Automobilį pagal ieškovės nurodymą grąžino įmonei Orenge Rent. Baltarusijos muitinė automobilį konfiskavo pasienyje, įmonės Orenge Rent darbuotojui pervežant automobilį į Vilnių ieškovei.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.
 2. Teismas sprendė, kad atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas, praradęs pasą ir negalėdamas su automobiliu sugrįžti į Lietuvos Respubliką, įvykdė ieškovo nurodymą – grąžino automobilį ieškovo nurodytam asmeniui bendrovei Orenge Rent. Sugrąžinus automobilį, vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 1 dalimi, nuomos santykiai pasibaigė.
 3. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog Baltarusijos Respublikoje yra tokia muitinės tvarka, kad automobilis konfiskuojamas, jei sieną su automobiliu grįždamas atgalios kerta ne asmuo, kuris įvažiavo į nurodytą valstybę, nekreipiant dėmesio į daiktinę nuosavybės teisę ir nuosavybės turėtojo teisę disponuoti daiktu, nebuvo žinoma ne tik ieškovui, bet ir Baltarusijos Respublikoje automobilių nuomos veiklą vykdančiai bendrovei Orenge Rent.
 4. Teismas sprendė, kad reikalauti iš paslaugos vartotojo, kad jis būtų įsigilinęs į Baltarusijos Respublikoje galiojančias muitinės taisykles geriau nei automobilių nuomos verslą vykdantis ieškovas ir analogišką veiklą Baltarusijos Respublikoje vykdantis verslo parteris bendrovė Orenge Rent būtų nelogiška.
 5. Automobilio konfiskaciją sąlygojo Baltarusijos muitinės taisyklių nežinojimas iš verslininkų pusės, o ne atsakovo, kaip vartotojo, kuris praradęs pasą siekė tinkamai įvykdyti prievolę – grąžinti išnuomotą automobilį ieškovei

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Transporent“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neišnagrinėjo ginčo, nes skundžiamame teismo sprendime nėra niekaip pasisakyta dėl esminių ieškovo nurodytų ginčo aplinkybių ir nėra įvertinti jas pagrindžiantys ar paneigiantys įrodymai, esantys byloje.
  2. Atsakovas netinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę grąžinti automobilį ieškovui, nes automobilio nei iki jo perdavimo įmonei Orange - Rent, nei perdavimo metu, jokia forma neinformavo nei ieškovo, nei įmonės Orange - Rent atstovų, kuriems buvo perduotas automobilis, apie tai, kad jis, įveždamas automobilį į Baltarusiją ir Baltarusijos muitinei pateikdamas jo paties užpildytas deklaracijas prisiėmė įsipareigojimą neperleisti ir neperduoti automobilio kitiems asmenims ir pats automobilį išvežti iš Baltarusijos teritorijos.
  3. Nors atsakovas automobilį fiziškai perdavė įmonei Orange - Rent, šis perdavimas neinformavus, jog dėl atsakovo veiksmų automobiliui atsirado suvaržymai (apribojimas jį išvežti iš Baltarusijos teritorijos kitiems asmenims, o ne pačiam atsakovui), negali būti laikomas tinkamu nuomos sutarties įvykdymu ir nuomos santykių tarp šalių pasibaigimu. Pirmosios instancijos teismas niekaip neargumentavo savo išvados, kodėl jis manė, kad automobilio grąžinimas buvo atliktas tinkamai.
  4. Automobilis buvo prarastas išimtinai dėl atsakovo veiksmų - jis buvo konfiskuotas kaip atsakovo padaryto administracinės teisės pažeidimo pasekmė, todėl faktas, kad automobilis buvo grąžintas nuomotojo atstovui, tačiau vėliau prarastas dėl atsakovo veiksmų, atliktų nuomos sutarties galiojimo metu, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas savo įsipareigojimą grąžinti automobilį nuomininkui įvykdė tinkamai.
  5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nuostolių atsiradimo priežastis perkėlė ieškovui, teigdamas, kad ieškovas yra verslininkas, privalantis išmanyti teisės aktus, kai tuo tarpu atsakovas gali pažeidinėti teisės normas ir jų neišmanyti.
  6. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas išsamiai ir teisingai išnagrinėti ginčą privalėjo teisiškai kvalifikuoti atsakovo neteisėtus veiksmus ir jų įtaką ieškovo patirtų nuostolių atsiradimui. To nepadaręs teismas neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės, ko pasėkoje priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.
  7. Skundžiame sprendime teismas nepagrįstai apsiribojo tik siauru fakto, jog automobilis buvo grąžintas ieškovės atstovui, konstatavimu, pirmosios instancijos teismo nuomone, eliminuojančiu atsakovo atsakomybę už daikto praradimą. Toks teisinis teismo vertinimas yra neteisėtas, nes šiuo atveju sankcija – automobilio konfiskavimas buvo pritaikyta už tuos atsakovo neteisėtus veiksmus, kurie buvo padaryti nuomos sutarties vykdymo metu.
  8. Pirmosios instancijos teismas neįvykdė teismui įstatyme nustatytos pareigos - tinkamai teisiškai kvalifikuoti ginčo teisinius santykius, tai turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Teismas, nesutikdamas su ieškinyje nurodytu teisinių santykių kvalifikavimu, tokią pareigą turėjo įvykdyti ex officio - pagal nustatytas aplinkybes teisiškai kvalifikuoti ginčo teisinius santykius ir taikyti tą teisės normą, kuri šiuo atveju taikytina.
 2. Atsakovas P. A. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Atsakovas sutartinius įsipareigojimus vykdė rūpestingai ir sąžiningai, vykdė visas ieškovės nurodytas instrukcijas, grąžino automobilį į nuomos punktą Baltarusijoje, kurį nurodė pati ieškovė. Todėl neturi pareigos prisiimti atsakomybę už pasekmes, kurios atsirado po automobilio grąžinimo į nuomos punktą.
  2. Visos aplinkybės ir automobilio konfiskavimas Baltarusijos muitinės pareigūnų įvyko tuomet, kai automobilį vairavo ieškovės partnerio „Orange-Rent“ darbuotojas, t. y. po to, kai automobilis atsakovo buvo grąžintas.
  3. Atsakovas yra vartotojas, kuris ne kartą (t. y. dar ir prieš sudarant automobilio nuomos sutartį) prašė suteikti instrukcijas, kaip turėtų elgtis važiuojant į Baltarusijos Respubliką, prašė informacijos ar yra kokios nors papildomos sąlygos, kurias atsakovas privalo žinoti ar vykdyti. Tačiau ieškovę tokios informacijos nesuteikė, vienintelė sąlyga buvo sumokėti papildomą mokestį.
  4. Atsakovas yra pateikęs ieškovo internetinės svetainės išrašą, kuriame nurodytos automobilio nuomos sąlygos, galimybė su išnuomotu automobiliu vykti į Baltarusiją, galimybė išsinuomoti automobilį į vieną pusę. Tačiau šiose sąlygose nėra visiškai jokios informacijos, kuri yra aktuali kertant pasienį ar su išvykimu į kitą valstybę informacijos.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.
 3. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovei nuostolius, kuriuos ieškovė patyrė Baltarusijos Respublikos muitinėje konfiskavus ieškovei priklausantį automobilį, kuris 2014-10-30 nuomos sutartimi buvo išnuomotas atsakovui.
 4. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovui sugrąžinus automobilį ieškovo nurodytam atstovui Orenge Rent, vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 1 dalimi, nuomos santykiai pasibaigė, todėl reikalavimas atlyginti žalą, vadovaujantis automobilio nuomos sutartimi, negali būti reiškiamas.
 5. Apeliantė skunde nurodo, kad nors atsakovas automobilį fiziškai perdavė įmonei Orange - Rent, šis perdavimas neinformavus, jog dėl atsakovo veiksmų automobiliui atsirado suvaržymai (apribojimas jį išvežti iš Baltarusijos teritorijos kitiems asmenims, o ne pačiam atsakovui), negali būti laikomas tinkamu nuomos sutarties įvykdymu ir nuomos santykių tarp šalių pasibaigimu. Tačiau su tokiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.
 6. Pažymėtina, kad apeliantė neginčija aplinkybės, jog pati atsakovui nurodė automobilį grąžinti jos partneriui Baltarusijoje Orenge Rent, taigi, darytina išvada, kad toks automobilio grąžinimas ne ten, kur buvo numatyta sutartyje, tiko abiem sutarties šalims. Apeliantė taip pat neginčija aplinkybės, kad jai buvo žinoma, jog atsakovas išnuomotu automobiliu vyks į Baltarusiją. Iš nuomos sutarties matyti, kad atsakovas sumokėjo atskirą mokestį už išvažiavimą į užsienį (b.l. 16-18). Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad reikalauti iš paslaugos vartotojo, kad jis būtų įsigilinęs į Baltarusijos Respublikoje galiojančias muitinės taisykles geriau nei automobilių nuomos verslą vykdantis ieškovas ir analogišką veiklą Baltarusijos Respublikoje vykdantis verslo parteris bendrovė Orenge Rent būtų nelogiška. Iš atsakovo pateiktų automobilio nuomos sąlygų (b.l. 143-144, t. 1) matyti, kad ieškovė teikia automobilių nuomos paslaugą ir išvykstant į Baltarusiją, taigi tikėtina, jog teikdama tokią paslaugą, ieškovė, kaip verslininkė ir savo srities profesionalė, galėjo žinoti Baltarusijos Respublikoje galiojančias muitinės taisykles, taip pat kokius dokumentus privaloma užpildyti įvažiuojant į šalį. Juo labiau, šios taisyklės galėjo būti žinomos ieškovės partnerei, kuri vykdo savo veiklą Baltarusijoje. Todėl teigti, jog atsakovas pažeidė nuomos sutartį, neinformuodamas ieškovės apie muitinėje užpildytą deklaraciją, nėra pagrindo.
 7. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentus, jog automobilis buvo prarastas išimtinai dėl atsakovo veiksmų - jis buvo konfiskuotas kaip atsakovo padaryto administracinės teisės pažeidimo pasekmė, todėl faktas, kad automobilis buvo grąžintas nuomotojo atstovui, tačiau vėliau prarastas dėl atsakovo veiksmų, atliktų nuomos sutarties galiojimo metu, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas savo įsipareigojimą grąžinti automobilį nuomininkui įvykdė tinkamai. Byloje nėra duomenų, kad atsakovui grąžinus automobilį ieškovės partneriui, iš jo buvo pareikalauta atlikti kokius nors veiksmus, suteikti kokią nors informaciją. Tokia atsakovo pareiga nėra numatyta ir šalių sudarytoje sutartyje. Sutiktina su atsakovo atsiliepimo argumentais, jog ieškovė, užsiimdama profesionalia veikla privalo žinoti ir suteikti visapusišką informaciją, nuomojant automobilį, su kuriuo galima važiuoti į Baltarusijos Respubliką, taip pat ir nurodyti instrukcijas, kaip tokiomis aplinkybėmis turi būti pildomi dokumentai, arba informuoti vartotojus, jog transporto priemonės nėra galimybės palikti kitame nuomos punkte, kadangi gali kilti neigiamos pasekmės. Tačiau priešingai, ieškovė pati nurodė ir nukreipė atsakovą į Baltarusijoje esantį nuomos punktą, kuriame reikėjo grąžinti transporto priemonę.
 8. Ieškovė nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai ar nevykdė ieškovės nurodymų. Byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovas vykdė visus ieškovės nurodymus, grąžino automobilį ieškovės nurodytam partneriui. Ieškovė nereikalavo iš atsakovo jokios informacijos, ieškovės partneris priėmė iš atsakovės automobilį ir jokių pretenzijų nereiškė.
 9. Todėl darytina išvada, jog ieškovė, ypač įvertinus tai, jog ieškovė veikė kaip verslininkė, savo srities profesionalė, kuriai taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, pati atsakovui nurodydama grąžinti automobilį jos partneriui Baltarusijoje, nereikalaudama iš atsakovo jokios informacijos apie užpildytą deklaraciją muitinėje elgėsi nerūpestingai. Konstatuotina, kad atsakovui grąžinus automobilį ieškovės partneriui, tarp šalių susiklostę sutartiniai santykiai pasibaigė, atsakovas nuomos sutarties sąlygų nepažeidė, todėl jam nekyla pareiga atlyginti ieškovei nuostolių.

11Dėl sprendimo motyvavimo

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tiek pirmosios instancijos teismo sprendimas, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartis nėra naikinama vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, tačiau visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas atmetė ieškinį ar apeliacinį skundą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006).
 2. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės neišnagrinėjo ginčo, nes skundžiamame teismo sprendime nėra niekaip pasisakyta dėl esminių ieškovo nurodytų ginčo aplinkybių ir nėra įvertinti jas pagrindžiantys ar paneigiantys įrodymai, esantys byloje.
 3. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį ir bylos duomenis, pažymi, kad teismo sprendime atsakyta į esminius bylos aspektus. Iš sprendimo aišku, kokiais argumentais remdamasis teismas atmetė ieškovės reikalavimus, ir, kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, teismo pozicija apeliantei yra pakankamai aiški ir nesutrukdė jai tinkamai pasinaudoti apeliacijos teise. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad skundžiamas teismo sprendimas yra netinkamai ir (ar) nepakankamai motyvuotas.
 4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias materialines teisės normas, nepadarė proceso normų pažeidimų, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovės apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atmetus ieškovės UAB „Transporent“ apeliacinį skundą, atsakovui P. A. iš ieškovės priteistinos 320 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti atsakovui P. A. (gim. 1984-09-27) iš ieškovės UAB „Transporent“ (į.k. 110894076) 320 Eur (tris šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai